הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סרטון מצמרר על השגחה פרטית- חייל צה”ל שנורה בידי ערבי וגילוי  סוד  הצלתו- שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו

סרטון מצמרר על השגחה פרטית- חייל צה”ל שנורה בידי ערבי וגילוי סוד הצלתו- שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו