הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סיפור מדהים ומצמרר! אדם שדנו אותו ל-3 שנים בכלא מעשיהו על הלבנת הון בלי לנקות שליש- ופנה לה' למה  עונש כה חמור מגיע לי? אפילו פושעים וגנבים לא מגיע עונש כזה- ואז קבל הארה מה'

סיפור מדהים ומצמרר! אדם שדנו אותו ל-3 שנים בכלא מעשיהו על הלבנת הון בלי לנקות שליש- ופנה לה' למה עונש כה חמור מגיע לי? אפילו פושעים וגנבים לא מגיע עונש כזה- ואז קבל הארה מה'

השאר תגובה