סירטון בו רואים את אלי כהן בתליה בסוריה, שוחרר ע”י המורדים מארכיון בסוריה

המשמעות שסירטון כזה מתפרסם היום לרמז שהסוף של סוריא הגיע…
מזעזע אך גם היסטורי. הי”ד. אלי כהן = 116= ינון = עמו = עליו. סימן ברור לגאולה שבפתח…

משיח – אלי כהן

474

או

1124

דעת
=
474

שמע ישראל יהוה אלקינו יהוה אחד
1118+6=1124