הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כי לה' המלוכה

ספר התורה שנכתב לכבוד דוד מלך ישראל

הטרור משתולל כדי שנצעק אל השם לגאולה
גדולי ישראל כותבים אות בספר התורה
לכבוד דוד מלך ישראל,

מי רואה אותם כותבים ולא מצטרף אליהם ?

הרב ארוש שליט”א

הטרור משתולל כדי שנצעק אל השם לגאולה