הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ספר התורה שנכתב לכבוד מלך המשיח, דף עדכונים | הרב ארוש שליט"א כותב אות בספר | צפו

ספר התורה שנכתב לכבוד מלך המשיח, דף עדכונים | הרב ארוש שליט"א כותב אות בספר | צפו

לינק כשר בקרוב


 

עדכון קודם יט טבת תשעו

דבר הרב קנייבסקי בימים האחרונים
מאת הרב ברגר

כזכור, לפני כחודש נכנסו רבני קבר דוד המלך אל כבוד קדושת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א בכדי לכבדו בכתיבת האות הראשונה בספר התורה שכלל ישראל הולכים להיות שותפים בכתיבתו, לכבוד אדוננו נעים זמירות ישראל משיח ה' דוד מלך ישראל חי וקים.
רבני דוד המלך הסבירו לפני האדמו"ר רבי דוד, את הרעיון שעומד מאחורי כתיבת ספר התורה – אחדות ישראל ובקשת מלכות שמים ומלכות בית דוד.
בספר תורה זה מקיימים עם ישראל את נבואת הנביא הושע שניבא (ג, ד-ה) את אשר יהיה באחרית הימים: "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים". דבאחרית הימים לאחר שיבינו עם ישראל שכלו כל הקיצין ואין להם פתרון ומושיע למצוקתם, ישכילו בני ישראל לבקש את שלושת הדברים בהם מאסו אבותינו: מלכות שמים, מלכות בית דוד ובנין בית המקדש. כפי שאמרו חז"ל (ילקוט שמעוני שמואל א' רמז קו'): אמר רבי שמעון בן מנסיא אין מראין סימן גאולה לישראל עד שיבקשו את שלשתם – מלכות שמים, מלכות בית דוד, ובנין בית המקדש".
בספר תורה זה, שכאמור, יכתב ע"י כלל ישראל, נעיד על אחדותנו, נבקש את מלכנו – מלכות שמים ומלכות בית דוד, ולוואי ונקרב את גאולתנו ופדות נפשנו ובנין בית מקדשנו.
לאחר שכתב כ"ק מרן רבי דוד אבוחצירא שליט"א את האות י' בספר התורה והביע תשבחות על הפעולה הקדושה הזאת, לחבר את עם ישראל לספר תורה אחד בו נבקש את מלכות שמים ומלכות בית דוד, הורה נחרצות:
"תכתבו את הספר תורה כמה שיותר מהר, אין לכם הרבה זמן"!… אני מקוה שתספיקו!…
"תשתפו ותזכו את כל עם ישראל בספר תורה הזה"!

בילו מלכים שי" "יובילו שי למורא"…

בימים האחרונים נכנסו רבני קבר דוד המלך אף אל מעונו של שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א יחד עם הקלף של תחילת ספר התורה ואף הוא אמר להם כדרכו בקיצור אך באותו הסגנון: "ברכה והצלחה שיהיה בקיצור"!…
כלומר, בדיוק כפי שרבי דוד אבוחצירא אמר, אך בארבעה מילים: "ברכה והצלחה שיהיה בקיצור"!
כנראה שגדולי ישראל ישראל יודעים שמשיח צדקנו כבר עומד להתגלות, ולכן הם מתנבאים באותו הסגנון, כי אין הרבה זמן לכתוב את ספר התורה, אלא צריכים למהר לכותבו, בקיצור ללא אריכות בכדי שנזכה כולנו יחדיו להובילו לפני משיח צדקנו.

להשתתפות בספר התורה: 054-8455798

2 Comments

השאר תגובה