הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סרטון בחגוי הסלע: הרגע האחרון לפני  משיח