הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
גלרית בית המקדש

גלרית בית המקדש

סרט שיצא בתחילת תהליך הגאולה בעשרה בטבת שנת תשע"ו, סרט רלוונטי תמיד היות והגאולה מעל הזמן הלינארי המוכר לנו