הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
גלרית בית המקדש | סרט “המקדש בצפונות התורה”

גלרית בית המקדש | סרט “המקדש בצפונות התורה”

סרט שיצא בתחילת תהליך הגאולה בעשרה בטבת שנת תשע”ו, סרט רלוונטי תמיד ונצחי היות והגאולה מעל הזמן הלינארי המוכר לנו

עודכן ההסבר לסרטון זה שפורסם שוב בהקשר לסרטון שיצא בתשע"ו... הוספנו קצת מידע לרענן מידע לעוקבים הוותיקים והחדשים כאחד... שרואים פלאים ולא מבינים איך זה מסתדר עם התאריכים...!!! צופן יחיד בתורה מקדש ירד בדילוג 8780 אותיות כמניין 'משיח' - רק אתמול דיברנו על 878 - הסרט שיצא בתחילת תהליך הגאולה בעשרה בטבת שנת תשע”ו, סרט רלוונטי תמיד ונצחי היות והגאולה מעל הזמן הלינארי המוכר לנו.. עשרה בטבת זה חודש עשירי שבעשירי. מניסן זה מרמז על תורת הרמז המספרים שורשם במלכות 'שזה ספירה עשירית' שבעשירית.. הגאולה באה דרך המספרים במשל ונמשל.... ביבי = 24 = דויד כולם צועקים דויד מלך ישראל... הם לא מבינים. מי שמבין משל ונמשל יבין גאולה ראו עשרות גלריות 14 באתר.
🔯🔯🔯🕎🔯🔯🔯

הגאולה זה לא זמן פיזי זה תהליך שהתחיל ב"תשע"ו = 776" ביאת המשיח = 776" תהליך שמעל הזמן ומעל המקום... תהליך שבסופו כולם ידעו שיש מלך אחד רם ושליט בכל... ושמו י-הוה
אחרי הסרטון צירפנו לכם שני גלריות 1. גלרית 1820 2. גלרית המקדש עודכנה בתשעה באב תשפ"ג