הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
“המרגל” סרט שמסביר את הצופן התנכי מדהים!