הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
עדכונים מ"הוד" על הבלגן בתעופה העולמית ועל התמותה בעולם מהחיסון

עדכונים מ"הוד" על הבלגן בתעופה העולמית ועל התמותה בעולם מהחיסון

מציאות שחשוב לדעת. גם על מציאות המשקאות הממותקים

ניתן לשמוע עדכון שבועי ב"קול הגאולה" 077-2660485

עדכון 18/1/23 עדון מהרב סופר

השאר תגובה