הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
עכשיו אנחנו נכנסים שוב למדבר וזה יהיה מאד מפחיד… | אנחנו עוברים לשלב הבא של הבריאה …  | מסר + לשון הרע צרעת והקורונה

עכשיו אנחנו נכנסים שוב למדבר וזה יהיה מאד מפחיד… | אנחנו עוברים לשלב הבא של הבריאה … | מסר + לשון הרע צרעת והקורונה

בס"ד מתוך מסר חדש ח ' אדר התש"פ  2020/3/4

ואין מי שיוכל לומר "לא ידעתי", "לא התריעו בפניי"…
כתר הקורונה הוא רק תחילת הניעור…

יהודי/ה נא הפנם את הנאמר בפוסט זה. שים לב: הדברים המודגשים יותר, הם החשובים יותר.

וה' ישמור עלינו, ה' יציל את כל אלה שנאמנים לו. הוא יציל אותנו אבא.
לא לפחד אבא, שאף אחד לא יפחד. כל יהודי אמיתי שהוא עם הקב"ה
ומאמין בבורא עולם הוא ינצל. יכול להיות שישאלו אותי " – האם רק אלה
שמאמינים ינצלו? האם אין לקב"ה לב? הרי הוא ברא אותנו." ואני אשיב:
"חס ושלום, ודאי שיש לקב"ה רחמים, אבל מי שלא נאמן לקב"ה – לא יוכל
להמשיך כי אנחנו עוברים לשלב הבא של הבריאה, לעולם כל-כך גדול,
-כל כך שונה – ורק מי שדבוק לקב"ה ולא מוכן לרדת מהנאמנות שלו בעד
שום דבר שבעולם ומוכן להקריב את החיים שלו בשביל הקב"ה – רק אדם
כזה יכול להיכנס לעולם הבא של משיח בלי פחד וליהנות (מלשון הנאה),
להיות חלק של זה ולהשתלב, כי אם לא – אז הוא יעלם מיד. איך שלא
יהיה הוא לא יוכל להיות חלק של זה."
ואנחנו צריכים להוכיח עכשיו את הנאמנות שלנו, אתה מבין אבא?
להוכיח את הנאמנות לקב"ה ורק אז אנחנו יכולים להגיע לנצח. אני מבקש
מהקב"ה – תן לנו להתאסף, תן לנו לצעוק "שמע ישראל" שכולם יוכלו
לשמוע אותנו. תן לנו, בבקשה, השם, להראות לך עד כמה שאנחנו הבנים
והבנות שלך, כמה שאנחנו אוהבים אותך כאבא, כמה שאנחנו מאמינים
שאתה הכל יכול, שאתה בראת את הכל ואתה הכל יכול. אין עוד מלבדו.
אבא, יש לי עוד דבר להוסיף. כל אלה ששולטים על העולם, רוצים
עכשיו להשתלט עלינו כפי שנקרא באמריקה משטר צבאי [ מצב חרום בו
השלטון על המדינה נתון בידי סמו דות השלטון. בארה ב" הועברו לאחרונה
חוקים שמאפשרים לעצור אנשים מבלי צו מעצר, מותר לצבא להשתלט על
כל כלי התחבורה ( מכוניות, רכבות, מטוסים וכו'), להשתלט על
התקשורת, להטיל עוצר וכו' .] הם רוצים שאנחנו נהיה תחת השלטון של
הרשעים ובכל אופן יצטרכו שוטרים וחיילים לדאוג שאנחנו עושים מה
שהם רוצים שנעשה. וברגע שהבן-אדם מתרגל כמו שהיה ברוסיה
הקומוניסטית שהיו מכוונים לו את החיים והוא חייב להסכים עם זה .!
אומרים לו שיש מגיפה אז כולם מפחדים אז ודאי וודאי אפשר לעשות
מה שהשלטונות אומרים כי זה לטובתנו. להרבה אנשים יש שאלות על זה
אבל כל אחד מפחד לשאול.
לא משנה אם זה כאילו לטובתנו או לא לטובתנו, ליהודים שמבינים כי
יש רק שלטון אחד והוא של הקב"ה ו זה עוזר לנו יותר ויותר ללכת לכיוון
שה' רוצה שנלך וזה לכיוון של התורה.
לא תהיה הרבה גשמיות וכבר עכשיו להרבה יהודים אין גשמיות,
להרבה אין בכלל גשמיות, רק דאגות איך לשלם את השכר דירה, האוכל
וכו' וכו'. אבל זה יביא אותנו לביטחון בקב"ה, ולא בשלטונות, ולא ברופאים
ולא במורים ולא באף-אחד – רק בקב"ה. רק הוא יכול להציל אותנו. אבל
כדי להינצל אנחנו חייבים להיות איתו, להיות נאמנים לו בלבד. אין עוד
מלבדו – פשוטו כמשמעו.
אנחנו חייבים להיות איתו בלבד ויהיו אנשים שיגידו – כן, אבל אנחנו
צריכים רופאים, צבא, משטרה וכו' וכו'. אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו
צריכים רק את הקב"ה ועכשיו זה יהיה כמו ללכת במדבר.
כאשר הקב"ה הוציא אותנו ממצרים היה לנו הרבה זהב ויהלומים
שלקחנו מהמצרים, אבל אי אפשר היה לאכול את זה ואי אפשר היה
לקנות עם זה – כי לא היה איפה לקנות. ה' לקח אותנו למדבר ולא היה לנו
מה לאכול. הבצק שהיה מספיק לארוחה אחת – הספיק ל- 30 יום. הגענו
למדבר, אכלנו את הארוחה האחרונה ומה נאכל בפעם הבאה? איזה
ארוחה? אז התחלנו להתלונן נגד הקב"ה חס ושלום, נגד משה רבינו חס-
ושלום, ואז ה' עשה לנו נס והביא לנו גם את השלו, גם את באר מרים וגם
את המן. לא הפסדנו אפילו ארוחה אחת וכך חיינו במדבר 40 שנה ולא
היינו צריכים לדאוג לכלום, היה מן ואפילו לא היינו צריכים לדאוג
לשירותים. היה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובלי דאגות יכולנו לשבת
וללמוד בשקט ולחיות כמו שה' רצה.
עכשיו אנחנו נכנסים שוב למדבר וזה יהיה – מה זה מפחיד – מאד
מפחיד, כי יהיו מלחמות ויהיו הרבה אנשים מתים אבל לא היהודים
האמיתיים. היהודים האמיתיים ישרדו. אני לא אומר שלא יהיו יהודים
שילכו לעולמם כי גמרו את התיקון שלהם, אבל הם ילכו לגן-עדן וימשיכו
עם החיים, כי אחרי המוות יש חיים והם ימתינו עד לגאולה השלמה
ולתחיית המתים. היהודים ישרדו, ביו אם נצטרך לחכות פה בעולם הזה או
בעולם הבא לא משנה – אנחנו נחיה. כי הנשמה שלנו היא נצחית –
חלק אלו-ה ממעל.

אבא, אני לא יודע בדיוק -ב %100 אם הרשעים עושים לנו תרגיל עכשיו
עם כל העניין של קורונה אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך – הם ישתמשו
בשיטות קשות נגד האוכלוסיה של העולם. יהיו מלחמות ותהיה נפילה
קשה מאד של הכלכלה והכל מתקיים כמו בנבואות.
המלחמות לא יהיו כמו המלחמות הקודמות, כמו מלחמת העולם השניה
או מלחמת ויאטנם – זה יהיה הרבה יותר גרוע. מי שחי עם בטחון בה' –
הוא ישרוד בקלי קלות, גם מי שמפחד יוכל לשרוד – אבל הפחד לא יעשה
לו טוב.
ומי שיש לו פחד – אם הוא ידע ברור כי אין עוד מלבדו וכל מה שה'
עושה – הוא עושה לטובה, גם אם אנחנו לא מבינים את זה אז יהיה לו
יותר קל. ומי שלא מאמין ומדבר נגד או הולך נגד – אוי לו, אוי לו, אוי לו.
אנחנו התרחקנו כ"כ מהאמת, מהקב"ה ונמשכנו לכיוון של הגויים –
במחשבות שלהם, בלבוש שלהם, בטומאה שלהם, ב/רדיפה אחרי התאוות
והתענוגות שלהם, וכל הבוץ והלכלוך של הם נדבק בנו – אז הקב"ה צריך
עכשיו לנקות אותנו מכל הטינופת. אם אנחנו חוזרים בתשובה – אז
הגאולה תגיע ברחמים, ואם לא אז זה יהיה הרבה יותר קשה.
שיהיה ברור – מה שאנחנו עוברים מתחילת שנה זו, מראש השנה – זה
הכל הכנה ברורה לגאולה השלמה וזה יהיה בקרוב מאד, משיח יתגלה
ואנחנו נלך לבית המקדש נקריב קורבנות, נשמח, נשיר, נרקוד, נשכח מכל
הגלות המרה הזו ונמשיך עם הקב"ה מעלה מעלה מעלה ושאף אחד לא
יחשוב שהעולם יחזור למה שהיה, מה שהיה ניגמר ואנחנו עכשיו הולכים
אך ורק לגאולה השלמה
העולם התחיל בתהליך של טיהור… אור האמת, אור האינסוף מתחיל להתגלות ומפרק את השקר והרוע…
מי שדבוק בשקר עשוי לחוש שהוא מתפרק ביחד איתו… והפחד ישבש דעתו…
צריך לבחור תיכף ומיד אם להישאר אחוזים ברע ובשקר וללכת לאיבוד ברגעי פירוקו וסילוקו או לבחור באמת האלוקית הנצחית ולזכות לחיי נצח.
כל יהודי אמיתי אמור להרגיש מיאוס ברע… לסלוד ממנו…
יש דין גדול ביותר על כך שאין יהודי שלא יודע את האמת…
יש יהודי שלא בוחר באמת! וכעת כל יהודי חייב לבחור!
ישראל!!! עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים?!?
הגיע הרגע לבחור!
ללכת עם האמת האלוקית או להיאבד תוך אחיזת התאווה והשקר!
אין זמן אחר!!! לב כל יהודי יודע שכבר צריך לבחור!
אבדון רוחני או נצח רוחני…
גאולה אחרונה כגאולה ראשונה – צריך לבחור להיגאל…
לבחור לצאת מעבדות היצרים והתאוות ולזכות להיות בני חורין עם ה' יתברך שאוהב אותנו אהבה עצומה.
מי שלא יבחר כעת באמת ובתמים להיגאל, שלא יבוא לאחר מכן בטענות אלא לעצמו…
וכעת כשעוד ניתן לשוב אל ה', אף שהקב"ה כבר החל מפרק ומנתץ את עולם השקר, את עגל הזהב, זה הזמן האחרון לשוב אל מסורת ישראל!
עכשיו או אף פעם…
ואין מי שיוכל לומר "לא ידעתי", "לא התריעו בפניי"…
כתר הקורונה הוא רק תחילת הניעור…
תחילת המלכת ה' יתברך בעולמו…
אור גדול כל כך לא יכול לסבול חשיכה גדולה כל כך, אז הוא מגרש אותה…
התמוססות השקר תלך ותגבר מרגע לרגע…
הרע מתפרק… השקר מתפרק… ורק האמת, והנאחזים בה יזכו לכל השפע היורד לעולם ברגעי הגאולה האחרונה.
הגיע זמן גאולת ישראל, גאולת העולם!

השאר תגובה