הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מדוע יש הרבה כהנים ולויים בצמרת המדינה | ליל הסדר תשפ"ג-מועד מסוגל מאוד | ברית בין הבתרים- סודי סודות | מאת: ציון סיבוני

מדוע יש הרבה כהנים ולויים בצמרת המדינה | ליל הסדר תשפ"ג-מועד מסוגל מאוד | ברית בין הבתרים- סודי סודות | מאת: ציון סיבוני

כד' אדר תשפ"ג

💎נא לקרוא ולהפיץ💎

מדוע יש הרבה

כהנים ולויים

בצמרת המדינה

כאשר אנו רוצים להבין את שורש המחלקת הקיימת עתה בהקשר ל"רפורמה המשפטית" , עלינו ללכת ולבדוק במקורות.

ואולם , לפני המקורות ברצוני להסב את תשומת לבכם לתופעה מיוחדת עתה לבעלי תפקידים בצמרת מוסדות המדינה שכולם משבט לוי(כהן/לוי) :-

לויים

הנשיא , השגריר בוושינגטון , שר המשפטים. (אופוזיציה-ח"כ מיקי לוי).

כהנים

שר החוץ , שר האנרגיה, שר התיירות , יו"ר ועדת הכנסת ויו"ר הקואליציה , מפקד מג"ב…
(אופוזיציה- ח"כ מאיר כהן , ח"כ מירב כהן ועוד)…

מה המשמעות והאם יש קשר לאקטואליה בימינו עתה ממש ?

מקורות

המחלוקת המפורסמת ביותר היא מחלקת "קרח ועדתו" , מחלוקת שאינה לשם שמים .

מאידך , המחלוקת לשם שמים הכי מפורסמת היא בין "הלל ושמאי".

כאשר להלכה , כידוע, נפסק שבעולם הזה, ההלכה היא כ"בית הלל". ואולם, בימות המשיח, ההלכה תהיה כ"בית שמאי".

נאומו של הנשיא הרצוג אמש, באשר לרפורמה בהציגו את "מתוה העם", היה בדיוק ביום הראשון של "שבעת ימי המילואים" – (כג' אדר) , בהם משה רבינו שמש/שרת ככהן במשכן. כאשר בכל יום הוא הרכיב ופרק את המשכן וביום השמיני (א' בניסן), המשכן הוקם בקביעות , ואהרן הכהן ובניו התחילו לשרת בו בכהונה".

מחלוקת
קרח ועדתו, כל מטרתם היתה לקבל כבוד ונשיאות על ישראל , והם באים בטענה למשה ואהרן הענוים , הצנועים ואוהבי כל אדם:- "רב לכם כל העדה קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'.

רואים שיצר הרע "צבע" להם את העבירה , ע"מ שיחשבוה כמצוה.

אומר ה"עמודיה שבעה"-עפ"י הזהר הקדוש(קרח קעו'):- "כל מי שהופך ימין לשמאל, ושמאל לימין-מחריב את העולם".

הסבר:-

אהרן הכהן- הוא ימין.

הלויים/קרח-הם שמאל.

וקרח רצה להחליף בין ימין ובין שמאל ולכן נענש.

הערה
זה מה שעשה בזמנו נפתלי בנט.

💎💎💎💎💎💎💎
מאוד מעניין,

קרח ועדתו=794 =יש עתיד

זה לעומת זה עשה ה':-

משה=345

יאיר לפיד=345

חרון אף=345

אלהים אחרים= 345.

ואיני מכוון או מייחס דבר באופן אישי אלא מציף את הנתונים ובלבד…

💎💎💎💎💎💎💎

כידוע, הקב"ה ברא את העולם במידת הדין וככתוב – "בראשית ברא אלהים" . הקב"ה ראה שאין העולם יכול להתקיים ולכן שיתף ואף הקדים את מידת הרחמים הויה וככתוב:-
"ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים".

וככתוב בתהלים לג' ו':- "בדבר ה' שמים נעשו".

"המגלה עמוקות" אומר:-
"בדבר"-ר"ת-במידת דין במידת רחמים".

קרח רצה , בעצם, להקדים ולהגביר את הלויים (דין) על הכהנים (חסד) , כלומר, להפוך ימין לשמאל ושמאל לימין. נמצא שכאילו היה מחריב את העולם כולו , ולכן נענש.

והרי ידוע שקרח היה חכם ופיקח וכיצד עשה טעות ושטות גדולה כזו ?

אומר ה"אמרי יוסף" עפ"י המבואר בדברי האריז"ל שבבוא המשיח יתבטל יצר הרע ולא נצטרך עוד להנהגת החסד בעולם ואז יתהפכו היוצרות וההלכה תהיה כבית שמאי שמידתם דין.

קרח חשב שכבר הגיע העולם לתיקונו, אחרי מעמד הר סיני וקבלת התורה , ולכן הוא הלוי צריך להיות הכהן הגדול ולא אהרן…
אלא שעדיין לא הגיע העולם לתיקונו…

אך לעתיד לבוא, בימי משיח , כאשר מידת הדין תונהג , תתגלה גדולתו של קרח ואף הוא יקבל את שכרו ומעמדו הראוי לו.

מעניין,

מחלקת=578=מחמצת.

שלום רב=578

ב"ה הכל יתהפך לטובה ובקרוב מאוד…

אומר לנו "המגלה עמוקות" שמשה רבינו ראה בעיני רוחו את מחלוקת שמאי הלל רצה להיכנס לארץ ישראל ובכך למנוע ולבטל את מ'חלוקת ש'מאי ה'לל למרות שהיתה זו מחלוקת לשם שמים:-

משה-ר"ת-מ'שה ש'מאי ה'לל.

משה-ר"ת-מ'חלוקת ש'מאי ה'לל.

משה-ר"ת-ה'כל ש'מעו מ'סיני.

בבריאת האדם הקב"ה אומר:- "נעשה אדם בדמותנו בצלמנו"…

נעשה-ר"ת-נ'מלך ע'ם ש'מאי ה'לל

כלומר, הקב"ה צופה כל הדורות , ידע שלעתיד לבוא שמאי והלל ידונו בשאלה האם מוטב לו לאדם שנברא או לא…

ולכן כבר ב"יום השישי" לבריאה הקב"ה נמלך עם נשמות שמאי והלל…

ממשיך "המגלה עמוקות" ואומר:-
על כך אמר לו ה' למשה:- "רב לך"- דבר גדול נטלת על עצמך להכריע כבר עתה את ההלכה כבית שמאי, שהרי עדיין לא הגיע זמן הגאולה . ולכן גם משה לא יכול להיכנס אז לארץ ישראל.

ועתה נשוב לאקטואליה לרפורמה המשפטית, לנאומו של הנשיא , (הלוי), והצעתו הנקראת "מתוה העם" וכיצד הכל משתלב בדברים הנפלאים שהבאנו למעלה.

האם השם "מתוה העם" נבחר ב"מקרה" ?

חו"ח. אין שום צירוף מקרים. הכל בהשגחה מדוייקת:-

מתוה העם= 566=משיח בן יוסף=הציונות.

שהרי , העומד בראש המדינה הוא בבחינת "משיח בן יוסף" והוא ראש המדינה הציונית.

*הנשיא בא עם כוונות טובות ע"מ לפשר, לגשר ולתקן ובסוף יצא מקלקל…
כמה חבל .

כאמור לעיל ,

בגימטריה רגילה

מתוה העם=566

משיח בן יוסף= 566.

הציונות=566

בגימטריה גדולה

מתוה העם(+1) =1127

ליל הסדר ה'תשפ"ג=1127.

1127="והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" !!!

תזכורת

ליל הסדר(+1)= 340=פרס.

השם הקודם של המתוה היה "מתוה הנשיא".

מתוה הנשיא (מילים)=819=דוד מלך ישראל חי וקים=ימות המשיח =ראש חודש.

ה"אור החוזר" של המספר 819 הוא 918.

ראש ממשלה (מילים)=918=איתמר בן גביר=שם חי(משיח)=שמשון במילוי.
.

כאמור, אנו עתה בעצומם של "שבעת ימי המילואים" וגם בפרשת השבוע מסופר על המשכן ושבעת ימי המילואים.

שבעת ימי המילואים =974= פדות שלח לעמו=שלום בירושלים=מחה אמחה את זכר עמלק=ערב שבת=והאיש משה ענו מאד מכל אדם=תחרישון=שער החמשים=שער השמים=ומפליא לעשות=ביום קראינו.

ממש כפתור ופרח !!!

כל דבר בעתו מה טוב.

ולכן, עתה זמן ממשלת ימין על "מלא".

"מלא-ר"ת-"מי לה' אליי"

כאשר משה רבינו ראה את חטא העגל והמחולות ,
הוא קרא- "מי לה' אליי", ובני שבט לוי התייצבו לימינו.

יש כאן רמז מפורש לכל תומכי ממשלת הימין על "מלא" , אשר לפני כ-4 חודשים שמו בקלפי פתק ובו כתוב:-

"אנו הלויים" המזדהים עם הקב"ה.

מי יתן ויתקיים בנו הפסוק:-
"ה' עז לעמו יתן , ה' יברך את עמו בשלום"

בשו"ט ושבת שלום🙏💎🕍🤴

🕍ציון דוד סיבוני🕍

פלא פלאים

השנה בליל הסדר תשפ"ג נציין תאריך מכונן ויחידי בהיסטוריה , את "ברית בין הבתרים" אשר התרחשה לפני 3760 בליל הסדר.

אברהם אבינו ע"ה:-

1948(לבריאה)- אברהם אבינו נולד.

75=גילו של אברהם ב"ברית בין הבתרים".

2023-שנת "ברית בין הבתרים"(עפ"י אחת הדעות).
(2023=1948+75).

מדינת ישראל

1948(למניינם)-הקמת המדינה

75-שנות המדינה.

2023-השנה (למניינם).
💎💎💎💎💎💎💎

75

שבעים חמש(+1)= 1331=ברית בין הבתרים.

שבעים חמש=770 =בית משיח.

שבעים חמש(+1)= 771=ביאת משיח

שבעים וחמש= 776=ביאת המשיח.

שבע חמש-ר"ת , ס"ת-משיח.
💎💎💎💎💎💎💎
*השנה יש גם חפיפה לימי יציאת מצרים בחודש ניסן הקרוב:-

השבת הגדול- י' בניסן יחול בשבת

יד' בניסן- ערב פסח יחול ביום רביעי

ליל הסדר-טו' בניסן בלילה שבין רביעי לחמישי- בו היתה גם מכת בכורות בחצות

טו' בניסן- יום חמישי בבוקר יצאו צבאות ישראל ממצרים.

קריעת ים סוף – שביעי של פסח כא' ניסן בלילה שבין שלישי לרביעי

מלחמת עמלק-יום ראשון כג' אייר

חג שבועות יום שישי, ו' סיון.

ראו סרטונים שלי בנושא, ביוטיוב.

היכונו לביאת והתגלות הגואל היום ולא יאוחר מפסח תשפ"ג

🕍ציון דוד סיבוני🕍

*פרשת לך לך*
            *עליית שלישי*
רקע
 
*מזה כ-35 שנים הרב טורנהיים מגלה את המנצח בבחירות ב"עליית שלישי" של פרשת השבוע בשיטת הדילוג*.
 
 
 
 
בפרשת "לך לך" מופיעה הברית המכוננת , *"ברית בין הבתרים"* בין הקב"ה לבין אבי האומה שבדרך, אברהם אבינו ע"ה.
 
הברית התרחשה בליל הסדר בשנת *2023 לבריאה,  כאשר אברהם אבינו היה בן *75*.
 
 
בפסח הקרוב תשפ"ג( *2023 למניינם*)  ימלאו *3760* שנים ל"ברית בין הבתרים" בדיוק *בשנה ה-75 שנים למדינת ישראל*,  אשר הוקמה בשנת 1948(למניינם),  כאשר גם שנת לידתו של אברהם אבינו היא *1948* *לבריאה*.
 
 
 
*2023=1948+75*
 
 
*החישוב הנ"ל הוא נכון גם למניין הבריאה היהודי , וגם למניינם והכל משתלב ומתנקז לפסח תשפ"ג בו נציין 3,760 שנים מאז  "ברית בין הבתרים" – בשנת 2023 למניינם ו-75 שנים למדינת ישראל* ווו
 
 
*פלא פלאים*
 
 
 
*על המספר 3760 – סודי סודות – (קשור למילים בראשית ברא אלהים ללידת רבי עקיבא, לתחילת ספירת הנצרות  ולהקמת מדינת ישראל) – ב"ה אשלח בנפרד*.
 
 
 
 
 
*כאמור, בעליית שלישי יום הבחירות  מוצפנים ורמוזים בה סודות גם על הבחירות וזאת ב"ה אני מנסה לחשוף*.
 
 
 
 
"ולא נשא אתם הארץ *לשבת* יחדו כי היה *רכושם*  רב לא יכלו *לשבת* יחדו".
 
 
*ולא נשא אתם= 829=דויד מלך ישראל חי וקים= צפנת פענח= תשובה עילאה=רזי התורה=ספירת החכמה=רחל בתך הקטנה=בחוק השבות*.
 
"צפנת פענח" הוא יוסף.
 
 
 
*רכושם=566=משיח בן יוסף= הציונות*.
 
 
 
 
*יש ריב בין המפלגות ולכן לא נשא אותם ליבם לשבת יחדו בקואליציה עם אחיהם היהודים, עם  ביבי והימין*.
 
 
 
 
 
*לשבת=732=לבן*.
 
*לבן*-
 
ר"ת-
 
 
*ל*- לפיד, ליברמן, לסקי
 
 
*ב*- בנט , בני , ביטון…
 
 
*ן* – ניצן, ניסנקורן…
 
 
 
 
 
"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט".
 
 
*ויהי ריב=243= אברם*.
 
 
*ריב בין(מילים)= 926=זו רוחו של המשיח=הר, שדה , בית=בית תפלה*.
 
אלו שמות בית המקדש כפי שנקראו ע"י האבות ודוד המלך ע"ה.
 
 
 
 
*ריב בין(אותיות)= 930=ראש הממשלה (אותיות)*.
 
 
 
 
*מקנה אברם (מילים) =1000=שר משפיע= תיקון המשפט= משיח בן דויד משיח בן יוסף*.
 
 
 
*תיקון=566=משיח בן יוסף*.
 
 
*המשפט=434=משיח בן דויד=איש מלחמה*.
 
 
 
*מקנה אברם= 998= ובין רעי= אברהם יצחק ישראל= באברהם יצחק יעקב משיח=באורו של מלך המשיח*.
 
 
 
*מקנה לוט=240= עמלק=לורד=ככר*.
 
 
 
 
"…אל נא תהי מריבה ביני *ובינך* ובין רעי ובין רעך כי *אנשים* אחים אנו".
 
 
*אנשים=961=מקבץ נדחי עמו ישראל*.
 
 
מזכיר את דברי הרבי לנתניהו שיצטרך "להיאבק ב- *119 אנשים"*.
 
 
*דויד המלך=119*
 
 
*119 אנשים(+1) =521= נתניהו*.
 
 
 
*חמינאי=119=בן אוני* (הוא בנימין).
 
 
 
 
"וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן".
 
*וירא=217=חטר*.
 
 
217 היא שנת 5783/ה'תשפ"ג(בספירה למפרע מסוף 6000 שנים).
 
 
 
*ככר=240=עמלק=לורד*(בלפור).
 
 
 
*כל ככר הירדן= 559=אביגדור ליברמן(+1)*.
 
 
 
 
*הירדן=919=איתמר  בן גביר(+1)*.
 
 
 
 
"הלא כל הארץ לפניך היפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה".
 
 
*אם השמאל=417= תיבה=זית*.
 
השמאל רוצה שלום עם עלה של זית.
 
 
*אם השמאל (מילים)= 419 =אחדות*
 
הימין רוצה אחדות ועוד יותר את "האחדות".
 
*האחדות=424=משיח בן דוד*.
 
 
 
*אם השמאל ואימנה =629= בבחירות(+1)*.
 
 
 
*ואם הימין=162= בנימין*   !!!!
 
 
*אם הימין והשמאילה= 552=משיח במסתתר=משביר*.
 
המשביר הוא יוסף.
 
 
 
*ואם  הימין(ן)= 812 =בנימין= תיבת*  !!!
 
 
"…לפני שחת ה' את סדם…".
 
 
*שחת=708=תש"ח*.
 
*לפני שחת*, כלומר *לפני תש"ח*…
 
 בשואה האיומה:-
 
 
*ושמתי את זרעך (אותיות)=1945*  !!!
 
 
 
*ואז מגיעה הברכה*:-
 
"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה".
 
 
*ושמתי את זרעך(מילים)=1948*
 
 
1948 למניינם היא שנת הקמת המדינה ,  אך היא  גם  שנת לידתו   של אברהם אבינו ע"ה  בשנת 1948 *לבריאה*  !!!
 
 
*זרעך=777=וישבתם בטח=בעת קץ הימין=אדום באחרית הימים= מלחמת אוקראינה רוסיה=ארבעים וחמש ימים=שבעים שנה=שבע השנים*.
 
 
 
 
"ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד".
 
 
*סדם רעים=424= משיח בן דוד=ריב ×2 =כי אני ה' רופאך*.
 
 
"בסדם מצאתי את  דוד עבדי".
 
 
"…שא נא עיניך וראה…".
 
 
*עיניך(+1)=641=מצאתי דוד עבדי*.
 
 
 
"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה".
 
 
*התהלך=940=רפ"ח ניצוצות=מוצאי שביעית*.
 
 
 
 
"…וישב באלני ממרא אשר בחברון ובין שם מזבח לה' ".
 
 
 
*וישב=318=בלפור=אליעזר*.
 
 
 
*בחברון=918=איתמר בן גביר=שם חי*(משיח).
 
 
 
*וישב בחברון= 586= ירושלם= שופר*.
 
 
 
*וישב חברון= 123 4= מקבץ נדחי עמו ישראל(מילים) =התגלות(משולש)=כתר חכמה בינה דעת=התגלות ה' ומשיח=התגלות השכינה=קבלת שבת=ולמען ספר שמי בכל הארץ= רשת האינטרנט= לך בן(מילים)*.
 
 
 
*מרן הרב עובדיה יוסף  זצ"ל*
 
אנו עדיין בסמוך ליום פטירת רבינו הגאון הרב  עובדיה יוסף  זצ"ל , אשר הקים עולה של תורה והחזיר עטרה ליושנה,  ואשר בו ובתורת ה' נלחמו.
 
 
 
*עובדיה יוסף*-
 
*ר"ת-ע"י*.
 
 
*"יש עתיד"*-
 
*ר"ת- י"ע*
 
 
 
*י"ע=80=כס=יסוד*
 
 
כל המאבק  הוא על הכס/כסא והכבוד ועל פגם היסוד.
 
 
*פגם=683=בנימין נתניהו* !!!
 
 
 
שנת תשפג- ר"ת-
 
*שנת תיקון פגם גדול*.
 
 
 
 
מי יתן שהבחירות האלו יובילו ל- *התגלות משיח בן דוד* בפרהסיה ,  לגאולה השלמה בחן בחסד וברחמים רבים. אכי"ר🙏💎🕍
 
 
 
🕍ציון דוד סיבוני🕍

השאר תגובה