הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
על כל העבירות שאדם עשה – יש מספר תעניות כדי לכפר- מלבד עבירה אחת!

על כל העבירות שאדם עשה – יש מספר תעניות כדי לכפר- מלבד עבירה אחת!

כתוב בכתבי האר"י- בשער רוח הקודש- לכל עבירה ועבירה שאדם חוטא בה- יש תיקון של מספר תעניות:

לבוא על אשה נדה- 54 תעניות

זרע לבטלה- 84 תעניות 

אשת איש- 325 תעניות – שכ"ה תעניות (בוקר עד ערב)

משכב זכור- "רגל" תעניות- 233 תעניות

כוונה לתענית: יהי רצון שבמיעוט חלבי ודמי  בתענית זו יתכפרו עוונותיו, כאילו הקרבתי קורבן

כיום בגלל חולשת הדור- אפשר לפדות  את התעניות בכסף, ובפדיון יעשה צדקה- יתרום לעניים, החזקת תלמודי תורה, וכו

השאר תגובה