הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
כי לה' המלוכה

עת רצון להתגלות משיח

‎‎פרסום‎ by ‎כי לה' המלוכה‎.‎

 • דילוג נדיר על של 1820 אותיות המספר הקדוש!! כולל גימטריות מדויקות להבנת הסרטון הזה  מומלץ לראות את הסרטון על סוד 1820 לפני שתראו את הקליפ הזה!!

 • ראו את התגובות בעמוד זה עוד רמזים מעניינים…

 • לאחר שראיתם את הסרט הזה מומלץ לראות סרט המשך: שחרור האסירים פולארד ועמיר והסרט המקדש בצפונות התורה  להרחבת הידע ראו את ההרצאות בדף משיח בתשע"ו

עת רצון להתגלות משיח לינק כשר

 

 לינק נוסף "עת רצון להתגלות משיח"  hd יוטיוב

כל המידע על שנת תשע"ו בלינק זה לא לדלג…
השנה שיש בה נתונים סטטיסטים שאין באף שנה מבריאת העולם !!

עת רצון תשעו

 • מתוך המאמר הארוך האם מותר לחשב מתי יבוא משיח…לא זו בלבד שאין בה דבר שלילי , אלא היא מוכיחה על תשוקה אמיתית ונכונה לביאת המשיח שהאיסור הוטל רק על הדורות הראשונים, שהיו רחוקים מן הגאולה..  כי אין איסור בחישוב הקץ , אלא כאשר הקץ רחוק , כמו בזמן חז"ל , שמתוך כך שיחשבו את הקץ , היו האנשים מתייאשים מפני אורך הזמן , אבל עתה , שאנו בעזרת ה' קרובים לביאת משיח צדקנו, מותר לחשב את הקץ, ואין בכך איסור.

ראו המשך לסרט זה בסרט "המקדש" וכן ראו צופן נוסף יחיד בתורה מדהים ביותר! לחץ על התמונה להגדלה

ירד התשעו

22 Comments

  1. רן בורנשטיין

   עוד רמז יקר וסודי פרק קב בתהלים נירמז יקוק שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא ראו כי התאריך להיתגלות משיח בהתשעו ישנו אותיות תשעו של שועתי וידוע ששועתי זה ממש הגשמה של תפילה לפני צעקה צריך גם ליצעוק כי הגאולה האחרונה יצעקו בני ישראל כמו במיצרים כמו שנאמר בספר שמות ג ראה ראיתי את-עני עמי אשר במצרים ואת-צעקתם שמעתי

  2. ישראל דזורייב

   ידוע שרוצה ארמילוס הרשע להרוג את משיח בן יוסף כי משיח בן יוסף גלגול של ירבעם בן נבט מלך ישראל שחטא והחטיא עשה שני עגלים מזהב ולא חזר בתשובה אם היה חוזר בתשובה היה נהיה משיח בן יוסף בגלל שלא חזר בתשובה הפסיד את המשיחות והלך לגיהינום לכן לפני שלוש שנים דוד שלי רצה להרוג אותי באלעד אצל אח שלי רפאל מוצאי שבת חיי שרה מאיר זה ארמילוס אם תהפוך את האותיות של ארמילוס ומלכיאל יצחקוב בעלה של דודה שלי קפץ על מאיר והכניע אותו לכן מלכיאל יצחקוב זה בגימטריה ארמילוס כי הוא שווה לארמילוס ויכול לעצור אותו ומלכיאל זה בגימטריה סמאל כי הוא שווה לסמאל לשטן כי ארמילוס הרשע זה אותיות סמאל ריו והוא שורש סמאל כתוב על יוסף הצדיק שבזמן הניסיון שלו עם אשת פוטיפר כתוב ויעזוב בגדו בידה זה בגימטריה מלכיאל כי הוא קשור ביוסף הצדיק לאחר מכן כתוב וינס ויצא החוצה שיוסף ברח ממנה וינס ויצא החוצה זה בגימטריה מלכיאל יצחקוב וגם ארמילוס בגימטריה שהוא נגד משיח בן יוסף זה קרה באלעד אלעד בגימטריה זה כיסא דויד כי כיסא דוד נקרא משיח בן יוסף האיום של דוד שלי עלי שיהרוג אותי היה ברחוב התור התור בגימטריה זה סמאל ולילית כי הם היו נגדי כי בארמילוס מלובש סמאל ולילית גם המילוי הפנימי של התור זה ארמילוס והמילוי הפנימי של אלעד 644 כמנין פעמיים ירבעם ירבעם זה בגימטריה 322 פעמיים ירבעם זה 644 לכן מלכיאל יצחקוב יצחקוב במילוי זה 1152 כמו ירבעם במילוי 1152 גם יצחקוב זה בגימטריה חבקוק 216 כי הוא חבק את דוד שלי ותפס אותו כי חבקוק הנביא זה מהמילה חיבוק

   1. מיכאל

    ישראל היקר!
    מתוך דבריך מובן שאתה מבין שאתה משיח בן יוסף, יפה מאד.

    וגם ראיתי שכך כתבת בפורום של בחדרי חרדים.

    יש לדעת שבכל אחד יש ניצוץ משיח, ובכל צדיק אמיתי יש התגלות משיח. (על פי ליקוטי מוהר"ן)

    וכפי מה שהבנתי סוד ארמילוס הרשע ימח שמו – הוא היצר הרע.

    אז צריך לנצח את קליפת ארמיליוס שבכל אחד על ידי רוחו של משיח וניצוץ משיח בן יוסף שיש בכל אחד. ולקנא על ניאוף וכל הקשור לזה. ובזה יושמד ארמיליוס הכללי.

    וכתב בספר קול התור : כל הזוכה לעשות לפי מעשיו את אותן הפעולות שהן בתכונותיו של משיח בן יוסף – הרי הוא ניצוץ משורש נשמתו של משיח בן יוסף – כל אחד כפי דרגת המעשים.

    מובא בספר מאור עינים – רבי נחום מטשרנוביל – בשם הבעל שם טוב (שרבי נחום גם זכה להיות אצלו), שבכל יהודי יש ניצוץ משיח, שזה היחידה שבנפש.

    כאשר מגיעים למסה קריטית של גילוי היחידה שבנפש אצל הרבה יהודים, אז ורק אז – ככה כותב בכמה וכמה מקומות הבעל התניא זיע"א – מתגלה המשיח הכללי.
    כלומר, שבעצם הדבר תלוי בנו – שהרבה יהודים יגלו בעצמם את המשיח הפרטי ואז יתגלה המשיח הכללי.

    אבל צריך מאד להזהר בזה, כי האדם יכול לחשוב שהוא הוא המשיח הכללי, המשיח בה"א הידיעה!

    ולבוא לטעויות גדולות, וראה מה היה עם המשיחי שקר….

    אז צריך להתחזק לעבוד את ה' בתמימות ופישטות, ללמוד תורה ולקיים מצוות ולעבוד על המדות, הכל מתוך קדושה וטהרה, ולשם שמים.

    וה' הרחמן ירחם על ישראל, וישלח לנו בגלוי את הגואל האמיתי!

    1. ישראל דזורייב

     ידוע שרוצה ארמילוס הרשע להרוג את משיח בן יוסף כי משיח בן יוסף גלגול של ירבעם בן נבט מלך ישראל שחטא והחטיא עשה שני עגלים מזהב ולא חזר בתשובה אם היה חוזר בתשובה היה נהיה משיח בן יוסף בגלל שלא חזר בתשובה הפסיד את המשיחות והלך לגיהינום לכן לפני שלוש שנים דוד שלי רצה להרוג אותי באלעד אצל אח שלי רפאל מוצאי שבת חיי שרה מאיר זה ארמילוס אם תהפוך את האותיות של ארמילוס ומלכיאל יצחקוב בעלה של דודה שלי קפץ על מאיר והכניע אותו לכן מלכיאל יצחקוב זה בגימטריה ארמילוס כי הוא שווה לארמילוס ויכול לעצור אותו ומלכיאל זה בגימטריה סמאל כי הוא שווה לסמאל לשטן כי ארמילוס הרשע זה אותיות סמאל ריו והוא שורש סמאל כתוב על יוסף הצדיק שבזמן הניסיון שלו עם אשת פוטיפר כתוב ויעזוב בגדו בידה זה בגימטריה מלכיאל כי הוא קשור ביוסף הצדיק לאחר מכן כתוב וינס ויצא החוצה שיוסף ברח ממנה וינס ויצא החוצה זה בגימטריה מלכיאל יצחקוב וגם ארמילוס בגימטריה שהוא נגד משיח בן יוסף זה קרה באלעד אלעד בגימטריה זה כיסא דויד כי כיסא דוד נקרא משיח בן יוסף האיום של דוד שלי עלי שיהרוג אותי היה ברחוב התור התור בגימטריה זה סמאל ולילית כי הם היו נגדי כי בארמילוס מלובש סמאל ולילית גם המילוי הפנימי של התור זה ארמילוס והמילוי הפנימי של אלעד 644 כמנין פעמיים ירבעם ירבעם זה בגימטריה 322 פעמיים ירבעם זה 644 לכן מלכיאל יצחקוב יצחקוב במילוי זה 1152 כמו ירבעם במילוי 1152 גם יצחקוב זה בגימטריה חבקוק 216 כי הוא חבק את דוד שלי ותפס אותו כי חבקוק הנביא זה מהמילה חיבוק

   2. ישראל דזורייב

    אומר רבי יעקב אבוחצירא בספר מחשף הלבן שהתפלל יוסף הצדיק בזמן שעמד בניסיון אשת פוטיפר הוא התפלל באותו זמן על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמילוס הרשע ועוד אומר רבי יעקב אבו חצירה לכן שירצה ארמילוס הרשע להרוג משיח בן יוסף חס ושלום יתגלה ספירת אבא שזה חכמה וספירת אמא שזה בינה באריך אנפין עם שבע ספירות תחתונות והקליפות היו כלא היו ומשיח נמלט לכן אני בדיוק ברחתי מדוד שלי שרצה להרוג אותי כי מלכיאל תפס אותו שלא יפגע בו לכן אם אני משיח בן יוסף אבא שלי נקרא ציון זה בגימטריה 156 כמנין יוסף ואמא שלי נקרית אסנת כמו אשתו של יוסף אסנת לכן אני גר ברחוב מאיר בר זה ירבעם באותיות הפוכות כי א מתחלף עם עין גם אחרי אותיות ירבעם בא המילה כשגפן אחרי יוד בא כ אחרי ריש שין אחרי בית בא גימל אחרי עין בא פא אחרי מ בא בא נון כשגפן זה בגימטריה 453 בגימטריה מאיר בר הוא גם רצה להרוג אותי בכג חשון חשון זה אותיות נחש ו נחש בגימטריה משיח וו זה היסוד רומז למשיח בן יוסף שקשור ליסוד שנקרא ו לכן כג חשון זה 387 בגימטריה 3 פעמים נמלט כי משיח בן יוסף נמלט 3 פעמים פעם יוסף נמלט מאשת פוטיפר פעם ירבעם ברח למצרים משלמה ופעם אני ברחתי מדוד שלי אותו יום היה גם כב חשון זה בגימטריה ציפור כי נשמת משיח נמצאת בהיכל קן ציפור בשמים לכן אני גר בקרית שלום זה בגימטריה 1086 אשת פוטיפר גם שני המשיחים נקראים מנחם בן עמיאל משיח בן דוד ונחמיה בן חושיאל משיח בן יוסף יחד הם גימטריה 1086 כמנין קרית שלום גם אם תחבר את כל השמות של האחים שלי רפאל נתנאל ישראל ואורטל זה בגימטריה 1629 כמנין משיח בן יוסף במילוי 1629 כי הם קשורים אלי גם דוד שלי מאיר אבייב זה בגימטריה 3 פעמים 828 כמנין צפנת פענח שנקרא משיח בן יוסף גם מאיר אבייב ארמילוס זה בגימטריה 23 פעמים אדום כי ארמילוס בא מאדום גם שם המשפחה של אמא שלי זה אבייב לכן אם נגיד ישראל אבייב זה משיח בן יוסף בגימטריה 566 כמו ישראל אבייב

  1. רן בורנשטיין

   רמוז ישעיהו פרק יט דרוש ב וסיכסכתי מצריים במצריים, להראות שבתקופה באחרית הימים עדיין קיימת אומה שקוראים לה מצריים למרות שהם יעבדו מהיסטוריה וזה עוד צעד גדול להבנת התקופה הקדושה שאנו נימצאים ולכן רמוז עוד שיש פעמיים מצריים הסבר הוא שבתקופה האחרונה המלך שמלך בזמנו של משה ימלוך גם באחריתה כמו שנאמר אחרית כראשית לגעולה השניה ועוד שהוא רימז בזמנו של משה את הנחש בעת הופעת הכחות הקדושה מול הטומאה 49 מול 50 שעריי בינה שבו המטה בלע את הנחש כידוע שהוא ניכשל

  1. ישראל דזורייב

   גם אומר האבן שלמה שכתוב וקול התור נשמע בארצנו התור זה משיח בן יוסף שעתיד להתגלות וגם התור זה בארמית שור כי משיח בן יוסף הוא כנגד השור שבמרכבה ודוד שלי רב איתי ברחוב התור התור זה גם אותיות תורה לכן זה הרמז הכי גדול שאני קשור לעניין משיח בן יוסף כי דוד שלי רצה להרוג אותי ברחוב התור והתור זה רמז למשיח בן יוסף לפי הגאון מוילנא

 1. עוד עניין מעניין

  בס"ד

  שימו לב מבחינת צורת האותיות:
  22.12.15
  ולהתחשב בעובדה שבעברית זה מימין לשמאל
  1+5=6 צורה של אישה בהריון- לידה של תקופה חדשה
  1+2=3 =חיבור של שלוש – הקב"ה משיח ועם ישראל
  22- נהפוך את האותיות יוצא צורה של לב
  איחוד לבבות

  גם משיח זה מזכיר ראשי תיבות של מי שיאחד
  זה לא מוכח אבל זה נותן עוד ניצוצות וחיזוקים.

  כל זה רק מחזק את העובדה שבאמת בתאריך הזה צפוי לבוא משיח בן דוד ועם ישראל יתאחד

  שנזכה להיות בדור זכאי- אמן כן יהיה רצון

  עם ישראל חי

 2. אליעד

  שלום . אני לא יודע איך השגתם את התאריך הזה י' בטבת – אבל בשנת תשס"ה היה לי חלום על דוד שלי ז"ל ושאלתיו מתי תבוא הגאולה והוא אמר בעשרה לטבת אחרי השתס"ו ואכן ביום שהוא אמר עברתי מעין גאולה קטנה שאיני יכול לספר אלא רק באישי ועכשיו לפי מה שאתם אומרים זה צריך להיות כך ?

 3. מערכת כי לה' המלוכה

  מאת: Gil Ado
  משהו יפה שראתי באתר מפעל הזהר העולמי :אמרו חז”ל ”תיפח רוחם של מחשבי קיצים”1692 ועם 5 התיבות 1697 בגימטריא ועם המילוי בחשבון פשוט כזה
  ”תו יוד פא חית ריש וו חית ממ שין למד ממ חית שין בית יוד קוף יוד צדי יוד ממ” בגימטריא.4079.נמצא כי החיבור של שניהם כך …5776= 1697+4079 יוצא שנת 5776
  תוספת שלנו:
  ראו לציין שכתוב בזוהר שלפני הגאולה כולם ידעו את הזמן…
  כמה תובנות שעלו לנו בימים האחרונים
  א. עשרה בטבת זה בדיוק 10 חודשים ו10 ימים אחרי תחילת השנה לפי התורה (חודש ניסן) כידוע הפסוק ה1820 בתורה זה "החודש הזה לכם ראש חודשים" המדבר על חודש ניסן (ראו בסרט על סוד 1820)
  ב. 7 חודשים ו7 ימים אחרי י טבת (יום תחילת המצור) זה י"ז תמוז (יום פתיחת החומה)
  שימו לב 10-10 ואחרי זה 7-7
  ג. מעניין שדווקא יעקב אבינו שהיום היה האושפיזין שלו הוא ביקש לגלות את הקץ… יעקב = 182 = 1820
  וכידוע 1820 זה מספר הפלא סוד ה'
  שזה מספר האותיות שמדלגים בצופן כפי שמופיע בסרט "המקדש" ו "עת רצון להתגלות משיח"
  יש רק שני צפנים בדילוג 1820..
  אחד על השבת..
  ואחד על הגאולה.. (השבת של העולם)

 4. אביתר

  עוד רמז נפלא שמצאתי בסיעתא דשמיא
  שקשור לי בטבת וכתוב ב לכה דודי ששם אנו אומרים ונבנתה עיר תלה והשאלה היא מתי ונבנתה עיר על תלה?
  שימו לב הנה התשובה לשאלה

  ונבנתה עיר על תלה =אליהו ובן דוד בי טבת התשעו

 5. שי

  תיהיו בטוחים שהצדיק הנסתר התגלה מהמילה גאולה ותחיית המתים כמו שאתם יודעים נשמות לא יחזרו לגופם חחח תחשבו עם זה היה קורה אין אחד שלא היה מאמין תחיית המתים קשורה בהתעוררות של האדם שיאמין שיש אלוהים והוא אדוני אלוהים צבאות לעד! ומשה אמת ותורתו אמת!!!!!! ותחשבו האור שאנשים אמרו שהם ראו עד היום תאמינו לי זאת רק הייתה טעימה של אליהו הנביא שהאדם יחזור לעצמו כי הוא עוד מעט ירד כי תאמינו לי יש משהו בשיר השירים לשלמה המלך שהמלך במסיבו נרד נתן ריחו. מזה אומר שאנשים רק יטעמו את נריח בארץ הזאת אתם לא יודעים מה יקרה אז האור הזה שמדברים עליו זה האור של אליהו הנביא שבעזרת השם יבוא כבר למלוך את משיח בן דוד כי אחרית הימים קרבה יש עוד אות ששכחתם התשעו אחרי זה בא האות ז יש בזה משהו בעיניין של חיש גז ונעופה תיזכרו כי יש משהו באות ז ובחיש גז ונעופה שנחוש שאלוהים צבאות נירד במסיבו ורק מירחו אנשים יפחדו ויבקשו מחסה מהאחרונים שישארו עם הציצית כי תראו משהו יפה (מתישהו יבוא) מתי סתכלו למעלה תגידו שהוא ואז חזרה לארץ עם העיניים תגידו יבוא חחחח קבלתם סוד!!!!!!

 6. "גאולה ומשיח"
  הקב"ה גואל את ישראל
  "ויהי נעם ה"…
  אמר משה לקב,ה נתת תורתינו לנו וכבודך נתת בעליונים, אתמהה ?
  היכן שנתת תורתך ראוי שתתן כבודך (ולא חרב ביהמ"ק לעולם)
  אמר לו הקב"ה:לשעבר כיוון שנבנה ביהמ"ק על ידי בשר ודם לפיכך חרב וסיקלתי שכינתי, אבל לעתיד אני אבנה אותו ואשרה שכינתי בתוכו ואינו חרב לעולם
  "כי פדה ה' את יעקב וגאלו"
  אמרו ישראל לפני הקב"ה הלא כבר נגאלנו לפני משה ויהושוע (שמשה ויהושוע גאלו אותנו כבר) והשופטים והמלכים והיינו חוזרים ומשתעבדים והיינו בגלויות ובבושה כמו שלא ניגאלנו בחיים,
  אמר להם הקב"ה: לשעבר גאולתכם הייתה על ידי בשר ודם שהיום הם כאן ומחר באדמה לפיכך זה היה גאולת שעה ,
  אבל עכשיו אני גואל אתכם על ידי עצמי שאני חי וקים לעולם ולפיכך גאולתכם גאולת עולם, שנאמר:"ישראל נושע בה' תשועת עולמים"
  הקב"ה לא הבטיח בגאולת מצרים אלא בשני דיבורים שנאמר:"דן אנוכי" וגאלם בשבע ועשרים דיבורים שנאמר:"או הניסה אלוקים"וגו' ועל זה אמרו
  ועל זה אמר ר' סעדיה גאון: אם הבטיח את אבותינו בשני דיבורים עשה להם כמה ניסים וניפלאות על הגאולה העתידה לבא , שנכתבו כמה ספרים מההבטחות והנחמות , על אחת כמה וכמה כי נפלאים יהיו מעשיו.
  סימנים לגאולה
  "יענך ה' ביום צרה" יש להסביר דרך משל לאב ובן שהיו מתהלכים בדרך, מתיגע הבן ואומר לאביו, היכן המדינה? עונה לו אביו בני סימו לי בידך: אם ראית בית קברות לפניך דע כי המדינה קרובה לך , כך אמר הקב"ה :לכשתרדו למרדה התחתונה אותה שעה אני יגאל אתכם
  מובא בגמרא "אין לך קץ" מגלה מזה שנאמר : "והרי אתם ישראל ענפיכם חתכו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" , היינו שתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה הרי זה סימן לגאולה .
  דור שבן דוד בא בו , זה שתלמידי חכמים מתמעטים והשאר עינהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד שהראשונה (עדין פוקדת) שניה ממהרת לבא.
  כתוב "כי יד על כס י – ה מלחמה לה' בעמלק " מדר דר [שמות יז' טז] כתב בעל התורים "מדר דר" גימטריה לימי משיח ס"ה תמח' כמנין מדר דר שהוא גימטריאה לימי המשיח, ורצה לאמר שמשה רבינו אשר נאמר עליו:"פה אל פה אדבר בו" הוא יהיה הגואל האחרון כנאמר:"הן גאלתי אתכם אחרת כראשית".

השאר תגובה