פאה נכרית- מתי מותר לחבוש פאה ומתי לא? הרב מאיר אליהו מסביר