פירוט ההתרחשויות ביום שישי של הקב”ה – כולל פירוט זמנים בדקה ה 12:37 וידיאו HEB-ENG | פוסט 2

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, משיח בתשע"ו, סרט
עדכון אחרון ב-2015-09-01.

עלו סרטי וידאו בעברית ובאנגלית (לינק כשר יעלה בקרוב) הסרטון הבא עשוי לשנות את תפיסתכם את המציאות ואת התנ"ך ולהבין שזמן הגאולה קרב אלינו בצעדי ענק.. סודות ח"ן נוספים ייחשפו בהמשך.. הסרטון באנגלית -
 
מאת ינון: ברוך ה' נסתייע בידי,והכנתי סיכום ופירוש של ההתרחשויות ביום שישי, ובעיקר בבוקרו של יום, ביחד לכל שעה ושעה מהשעות שלפני צהרי היום - כפי שתוכלו לראות בקובץ המצורף. השתדלתי לכתוב את הדברים בשפה הראויה לכל אדם, כיוון שההסתכלות על האירועים כפי שהתרחשו בפועל יכולה ותביא לחיזוק האמונה ולכן עלינו לעשותה ברורה ובהירה לכל אדם באשר הוא.
ובבניין ירושלים ננוחם
סיכום היסטורי קצר – יום השישי

הקדמה

אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין, צז.): 'אמר רב קטינא: שית אלפי שני  הוו עלמא וחד חרוב' [תרגום: אמר רב קטינא – ששת אלפים שנה העולם יהיה, ואלף נוסף יהיה חרוב – כלומר אלף המוקדש להקב"ה], ואומר רש"י במקום "יומו של הקב"ה אלף שנה, שנאמר כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור". וכבר נמנו חכמים וגדולים מרז"ל, כהרמב"ן, הבחיי, הגר"א ועוד, כי אותם ששת אלפי שנים מכוונים כנגד ששת ימי הבריאה, אשר מתוארים בספר בראשית, וחלק מחז"ל אף ביארו ופירשו כיצד הימים תואמים לאירועים השונים, מתוך ציפייה ליום השבת – יום הגאולה השלמה.
[לקריאה נוספת על דברי חז"ל בנושא -  לחצו כאן]
כזכור, אנו נמצאים כעת בדקה 12:37 (ויש הגורסים 12:35) של היום השישי – האלף השישי – כאשר עברו עלינו כבר 5,775 שנה [לקריאה על כיוון וחישוב השעון - לחצו כאן] עד שנת ה'תשע"ה. משכך רובו של יום שישי כבר עבר (12 שעות הלילה + 6:35-37 שעות היום), ואנו קרובים מאוד לכניסת השבת ולזמן הגאולה. בקשר זה חשוב לציין כי רבים נוהגים להוסיף על השבת 'תוספת שבת' – כלומר לקבל עליהם את השבת מוקדם יותר, כיוון שהם 'מוסיפין מחול על הקודש' (מסכת סנהדרין, פא:), וכיוון שכבר נפסק שניתן לקבל את השבת לאחר תפילת המנחה של יום שישי (עיין בפמ"ג או"ח א"א סימן רס"ז סק"א), וזמנה של תפילת מנחה מתחיל החל מ-6:30 שעות זמניות של היום השישי (כלומר עכשיו כבר זמן מנחה) – נותר לנו רק להתפלל לכניסת השבת ולגאולה השלמה במהרה.
יחד עם האמור, נאמר בגמרא (מסכת בבא בתרא, יב:) בשם ר' יוחנן כי 'מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים', ומשכך לא אנסה לנבא על האירועים העתידים לבוא עלינו, אלא לבחון לאחור – את השנים שחלפו עלינו מאז בוקרו של היום השישי לבריאה, ואת הקבלתם למעשי הבריאה. יש לציין כי ניתן לבחון לעומק אף את ימים ראשון עד חמישי – אך בסיכום זה נבחן רק את יום שישי – בו אנו אוחזים.
כידוע, פרשת בראשית מתארת את בריאת העולם, כאשר ביום ראשון ה' ברא את השמים ואת הארץ, ביום שני את הרקיע והבדיל בין המים העליונים לתחתונים, ביום שלישי גילה את האדמה מתחת למים וברא את הצמחים, ביום הרביעי נבראו המאורות – השמש הירח והכוכבים, ביום חמישי הדגים והעופות וביום שישי ברא הקב"ה את שאר בעלי החיים ואת האדם הראשון. בהמשך היום הקב"ה הפריד בין אדם לבין חווה, אותם שיכן בגן-העדן – ושם כידוע נצטוו שלא לאכול מעץ הדעת – ולאחר שחווה פותתה ע"י הנחש, חטאו שניהם וגורשו מגן-העדן.
את סדר ההשתלשלויות הנ"ל מכיר כל ילד בר דעת, אך מה לגבי פירוק השעות של יום שישי? האם נוכל לדעת גם כן בדיוק מה אירע ומתי?
והתנאים והראשונים הביאו גרסאות רבות, אשר מפרטות לפרטי פרטים את כל סדר ההשתלשלויות ביום שישי, וכך למשל אחת הגרסאות (אבות דרבי נתן, פרק א') גורסת: 'שעה ראשונה הוצבר עפרו. שניה נברא צורתו. שלישית נעשה גולם. רביעית נתקשרו איבריו. חמישית נתפתחו נקביו. שישית נתנה בו נשמה. שביעית עמד על רגליו. שמינית נזדווגה לו חוה. תשיעית הכניסו לגן עדן. עשירית צוהו. אחד עשר סרח. שתים עשר נטרד והלך לו, לקיים מה שנאמר 'אדם ביקר בל תלין' (תהילים מ"ט, כ"ד)'. זוהי רק גרסה מבין 9 גרסאות שונות (ניתן לקרוא את כולן בפירוט כאן), כאשר כל גרסה משנה מעט בסדר השעות ומתארת את הדברים בצורה שונה.
עם זאת, ומתוך שמירת כבודם של התנאים והראשונים, כבר נאמר 'לא בשמים היא' (דברים, ל', י"ב), וכבר אמר הרמב"ם ביחס לאירועים שיקדמו לביאתו של המשיח – 'וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו' (רמב"ם, הלכות מלכים, פרק י"ב ב). וכיום, אנו יכולים כבר לדעת בפירוט את סדר ההתרחשויות ונציג להלן גרסה עשירית להתרחשויות ביום שישי – כפי שראינו בעולם עד כה:
ויהי ערב, ויהי בוקר – יום השישי (בראשית, א', ל"א)

ליל שישי – שנת ה' אלפים – שנת ה'ת"ק (1239-1739) [משעה 18:00 בסוף יום ה' ועד ל-06:00 ביום ו').

במהלך 12 שעות החשיכה של ליל שישי, היהודים חוו קשיים וצרות רבות, כאשר מלכתחילה ברובו של העולם לא היו ליהודים זכויות אזרח בסיסיות, וברוב המקומות באירופה אבותינו אף חיו בגטאות, מופרדים ומגונים, כאשר לא אף לא אושר להם לעבוד במקצועות רבים והם היו נתונים בכל פעם מחדש לחסדי הפריצים והנסיכים השונים. תקופה זו הגיעה אף אחרי מסעות צלב קשים שנחתו עלינו במאות הקודמים, וקשיי הגלות אף הגיעו לשיא קצת אחרי חצות הלילה – כאשר בשנת ה'רנ"ב (1942) התרחש גירוש ספרד וצללי הלילה כיסו על תור הזהב של תורת ספרד.
השעות הקטנות של הלילה – 03:00 עד לאור הבוקר – היו שעות קשות גם כן, כאשר היו פרעות ופרוגרומים רבים ביהודים – כגון אירועי שנת ה'ת"ח-ת"ט – ומאידך חלק מהיהודים מצאו נחמה במשיח השקר שהתפרסם באותה התקופה (בשנת 1666) – שבתי צבי. חשיכת הלילה הקשתה אף על חלק מהרבנים באותה התקופה מלראות את שקריו של משיח השקר, ויהודים רבים נהו אחרי משיח השקר –  ומשבר האמונה לאחר הגילוי היה קשה עוד יותר. משכך, ליל שישי היה עינוי גדול ליהודים, אשר נשרפו והועלו על מוקד האינקווזיציה מחד – או שגו באשליות שווא מאידך.

שעה 06:00 – שנת ה'ת"ק (1739) עד שעה 07:00 – שנת ה'תקמ"א (1781):

בהיסטוריה המודרנית של ימינו, נהוג לתארך את תחילת המהפכה התעשייתית לשנת 1760 (שעה 06:30), כאשר ברור לכולנו שהמהפכה הזו שינתה לחלוטין את פני העולם כפי שאנו מכירים אותו. מהפכה זו מסמלת את תחילתו של שינוי טכנולוגי משמעותי ברחבי העולם כולו, כאשר כל אנשי העולם 'יצאו' מחשכת הלילה ומחשכת ימי הביניים והחלו להתפתח בעולם תעשיות רבות, שונות ומגוונות. השינוי אמנם החל בשעה האמורה, אך הוא נמשך לאורך כל המחצית הראשונה של יום שישי ועד לזמננו אנו, כאשר פותחו והומצאו מפעלים, רכבות, מכוניות ומטוסים, אמצעי תקשורת (מטלגרף ועד לסמארטפון) ואנשי העולם התחילו להתכנס מכפרים וערים קטנות אל ערי ענק (כאשר כיום אנו כבר יכולים לראות ערים עם אוכלוסייה של מעל לעשר מיליון איש). אנו יכולים להקביל את תחילתו של שינוי זה אל הפעולה שבה 'הוצבר עפרו' של אדם הראשון, כאשר לאחר מאות ואלפי שנים של חוסר התפתחות כלל – נראה כי האדם החל להיווצר בכל רחבי העולם.
במקביל, כיוון שאנו יודעים שביום השישי נבראו גם בעלי החיים (למעט הדגים והעופות), אנו יכולים לראות את יצירתה של החיה הגדולה ביותר בימינו – חיית אדום, הידועה כארה"ב. חיה זו נוסדה ונולדה בה'תקל"ו (1776), ומאז ועד ימינו אנו יכולים לראות את התפתחותה של החיה הנ"ל.
במקביל, בשעה זו נולדה תנועת החסידות, כאשר ממש בתחילתה של השעה (בשנת 1940) עבר הבעל-שם-טוב לעיר מושבו במזיבוז, שם שהה עד לפטירתו במחצית השעה (1760), ומשם אף תורתו הופצה החוצה בין כלל היהודים וכיום אכן ניתן לומר 'לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'. עם זאת, במקביל לבריאת היצר הטוב, ברא הקב"ה אף את היצר הרע, ובשעה זו אנו יכולים לראות את לידתה של תנועת המשכילים – היהודים הרפורמים והחילוניים, אשר החלה במהלך שנים אלו. חשוב לציין – עד לתקופה זו המושג 'יהודי חילוני' לא היה קיים! אמנם לא כלל היהודים עד לתקופה זו היו לומדים בישיבות, אך גם אותם יהודים רבים אשר היו עוסקים בעבודתם בבתי המרזח וכעגלונים, או בנקאים ומלווים בריבית, גם אותם אלו היו קובעים עיתים לתורה ומתפללים אל בוראם.

שעה 07:00 – שנת ה'תקמ"א (1781) עד שעה 08:00 – שנת ה'תקפ"ג (1822):

בשעה זו אנו יכולים לראות את המשך התפתחות בריאתו של האדם, כמו גם את המשך בריאת החיות השונות. חשוב לציין כי כאשר אנו מדברים על צורתו של האדם, אשר ע"פ אבות דרבי נתן המובא נעשתה בשעה השנייה, אנו מדברים על פעילות האדם ברמה הכללית – ולאו על צורתו האישית של האדם. ואכן נוכל לראות בשעה זו כיצד נבראה צורתו הכללית של האדם – כאשר המהפכה הצרפתית (שנים 1789-1799) הובילה לשינוי משמעותי ודרסטי בעולם כולו. לפני כן בעלי הזכויות שהורשו לעשות ככל העולה על רוחם היו האצילים, הנסיכים ובני המלוכה, ובשעה זו אנו רואים כיצד כל חלקי האדם קיבלו את כבודם ואף האיכרים והצמיתים החלו לקבל את זכויותיהם, לאחר הפלת המלוכה בצרפת, והאדם קיבל את צורתו הדמוקרטית המוכרת לנו כיום. במקביל לכך הגיע גם מפנה קל ביחס אל היהודים, כאשר כתב הזכויות – המכונה כתב האמניציפציה – שניתן ליהודים נתן להם סוף כל סוף את הרשות לצאת מהגטו ולעמוד כאזרחים שווי זכויות.

שעה 08:00 – שנת ה'תקפ"ג (1822) עד שעה 09:00 – שנת ה'תרכ"ה (1864):

בשעת בוקר זו אנו יכולים לראות את המשך ההתפתחויות להלן, אשר התחילו בתחילתו של היום. באבות דרבי נתן המובא גרסינן שבשעה זו 'נעשה גולם', וגולם – כידוע – הוא שלב בהתפתחותו של הפרפר, כאשר כלל גופו וחלקיו מתפתחים ונוצרים זה לאחר זה. ואכן, אנו יכולים לראות בערך במחציתה של השעה (בשנים 1848-1849) את האירועים המכונים 'אביב העמים', כאשר בזה לאחר זה קמו מדינות אירופה השונות והכריזו על עצמאותם. אציין כי נוכל לראות את חלק ממדינות אלו כחיות שנולדו ונוצרו – כגון ההתפתחות אשר התרחשה באותה התקופה בגרמניה - וחלק כחלקים מהאדם אשר נבראו.

שעה 09:00 – שנת ה'תרכ"ה (1864) עד שעה 10:00 – שנת ה'תרס"ו (1906):

שעה זו מוגדרת כשעה בה 'נתקשרו איבריו' של האדם, ואת התקשרות זו אנו יכולים לקשר בצורה הפשוטה ביותר אל המצאת הטלפון – אשר נרשמה במשרד הפטנטים בשנת 1876. באם לפני המצאת הטלפון אנשים לא יכלו לתקשר עם אנשים אחרים מרחוק – הרי שלאחר המצאתו 'איבר' (מדינה) היה יכול לתקשר עם 'איבר' אחר בגוף האדם במהירות מירבית – כמו במהירות שבו זורם הדם מאיבר אחד למשנהו.
מבחינה נוספת אנו יכולים לראות אף התפתחות בהתקרבות היהודים אל ארץ ישראל, כאשר בשנים אלו קמה מחד התנועה הציונית, ומאידך החלו גלי העליה לארץ – שהחלו בגל העליה הראשון (בשנת 1881). לאורך תקופה זו כמות היהודים בארץ ישראל הכפילה ואף שילשה את עצמה, כהכנה משמעותית לקראת שלמותו של האדם. בהקשר זה נציין כי אם האדם הראשון הוא העולם כולו – הרי שארץ ישראל היא ליבו.

שעה 10:00 – שנת ה'תרס"ו (1906) עד שעה 11:00 – שנת ה'תש"ח (1947):

שעה זו מוגדרת כשעה בה 'נתפתחו נקביו' של האדם, ובהקשר זה כדאי לציין מתוך הברכה אותה אנו מברכים לאחר עשיית צרכינו: '... וברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם – אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת..'.
והדברים מבהילים ומעוררים, כיוון שבשעה האמורה אנו רואים כיצד נפתחו נקביו של האדם, לא רק נקב אחד, אלא 2 נקבים (כאמור – נקביו – בלשון רבים), ו-2 מלחמות עולם נוראיות שטפו את העולם, האחת בתחילת השעה והשנייה לקראת סופה – ובוודאי שאין צורך לפרט על השלכות מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. בנוסף, ניתן לראות את הקמת חבר הלאומים (ב-1920) ואת האו"ם (1945) כמערכות הנקבים של האדם, אשר אמורות בפעולתם לסנן בין הפעולות החיוביות והשליליות שבגוף.
במקביל נציין כי בשעה זו אנו מתחילים לראות את יצירתה של האישה, כאשר במהלך שנים אלו התקיימו עצרות מחאה והפגנות פמינסטיות רבות, אך תהליך בריאת האישה לא נסתיים עד לשעה הבאה, כדלקמן.

שעה 11:00 – שנת ה'תש"ח (1947) עד שעה 12:00 – שנת ה'תש"נ (1989):

שעה 'שישית ניתנה בו נשמה' - ויפים הדברים ונעימים עד מאוד, כאשר אנו מבינים שהעולם ומדינותיו ללא מדינת ישראל – הריהו כגוף ללא נשמה, וממש ברגע הראשון של שעה זו – אנו רואים את תקומתם ועמידתם המחודשת של היהודים (השבטים יהודה, בנימין, כמחצית שבט לוי ומקצת השבטים האחרים) בארץ ישראל.
אמנם במצב זה הגאולה עדיין לא הייתה שלמה, כאשר עשרת השבטים (ממלכת ישראל) אשר גלו בשנת ג'ר"ה (555 לפני הספירה – לפני 2570 שנה) עדיין לא שבו, ובמקביל פצעי השואה האיומה עדיין דיממו – אך עדיין הדבר נתפס בעיניי רבים כראשית הגאולה וכשלב המביא לתקומת העם בארצו. משם ועד תום השעה אנו יכולים לראות התפתחויות והתרחשויות רבות בהקשר ישיר לעם ישראל – בהילוך גבוה, כאשר בשעה זו היהודים התמודדו עם 6 מלחמות – העצמאות, סיני, ששת הימים, ההתשה, יום-הכיפורים ומלחמת לבנון הראשונה. במקביל אף עולם הישיבות – הנשמה הרוחנית של עם ישראל – נבנה בעוצמה גם כן, כאשר החזון איש הורה להקים מחדש את עולם הישיבות לאחר השואה – ועולם התורה פרח מחדש.
במקביל אנו רואים בשעה זו התפתחות דרמטית משמעותית – אשר מקדימה את זמנה. זיווגו של אדם לחוה אינו מתואר בכל הגרסאות הנתונות לעיל, ומתואר רק ב-4 מתוך ה-9. בשניים מתוכם חוה נזדווגה לאדם בשעה השביעית, ובשנים מתוארת השעה השמינית. עם זאת, אנו רואים את תקומתה של האישה עוד קודם לכן – במהלך השעות החמישית והשישית – כאשר ניתנת לאישה זכות בחירה, זכות קניין וזכויות אזרח מלאות – וזאת לאחר שלאורך כל ההיסטוריה הנשים היו נחשבות ליצור נחות למול הגבר.

סיכום ששת השעות והסתכלות על השעה השביעית – שעה 12:00 – התחילה בשנת ה'תש"נ (1989), נמשכת עד ה'תשצ"א (2031):

בהסתכלות על השנים שעברו עלינו, אנו יכולים לראות את בריאתו של האדם הראשון, עמידתו מתוך חשכת ימי הביניים, ובמקביל את יצירתה של חוה העומדת מולו. אנו רואים גם את ההתפתחויות הפיזיות והחומריות שמתרחשות בתהליך, בדמות גופים מדיניים והתפתחויות טכנולוגיות, ובמקביל אנו רואים גם את ההתפתחות הרוחנית המשמעותית – אשר הופיעה הן בצורת היצר הטוב והן בצורת היצר הרע. במצב זה אנו מגיעים אל תוך השעה השביעית – החצי השני של היום השישי, כאשר כיום אפילו עברנו קצת יותר ממחצית השעה הזו.
נוכל לנתח את השעה הנוכחית בצורות שונות, בהתאם להתרחשויות בעולם ב-25 השנים האחרונות, אך ההתמקדות החשובה והעיקרית היא בחטאו של האדם הראשון. בשמונה מבין תשעת הגרסאות מוזכר חטאו של האדם הראשון, ב-7 מתוכם בשעה העשירית ובאחד בשעה האחד עשר. חטאו של האדם הראשון, כידוע, היה חטא עץ הדעת, אשר אכל ממנו למרות שצווה שלא לעשות כן – ואנו יכולים לראות ביטוי עז לחטא זה בימינו. מאז תחילת השעה הנוכחית אנו רואים את התפתחות האינטרנט, אשר הביאה לכך שכל הידע נמצא בפתחו של כל אדם ואדם, וכך בר-דעת שיכול לגשת למחשב יכול לקבל את כל המידע שבעולם.
פעולה זו פועלת לטוב ולרע, ונזקי וסכנות האינטרנט ידועים לכל – כאשר מאידך עולם הידע והספרים נמצא כולו באינטרנט וכל אדם יכול לגשת ואף לבחון לעומקם את כל העניינים אשר הבאתי במאמר זה – ברגע קט בלבד. יתרה מכך, בהסתכלות על המוצר הטכנולוגי אשר נחשב בימינו למוצר הנחשק ביותר – אנו רואים את מוצרי חברת 'אפל', בצורת תפוח נגוס, המרמז על הנגיסה שנעשתה שלא כדין.
נשאלת השאלה – הא כיצד התרחשויות שאמורות להתרחש בשעה העשירית – או האחד עשר – מתרחשות כבר בשעה השביעית? ונוכל לענות על זה רק בדרך אחת – ה' יתברך אוהב את עמו, ולכן האירועים מתרחשים במהירות בשנים האחרונות, וזאת בכדי להקדים את כניסת השבת – ואת זמן הגאולה. זאת ועוד, באם ננסה לבחון את מכלול האירועים שהתרחשו בעולם מאז תחילת השעה הנוכחית – הרי שהיריעה תקצר מכדי להכילם, וכנראה שלא הייתה התפתחות ותנועה כה מהירה בעולם כולו לאורך ההיסטוריה.
ומשכך, נותר לנו רק להתפלל ולקוות לנחמתנו שתבוא בבניין ירושלים השלמה - אשר אמורה להגיע בכל רגע בעזרת ה'. בדבר זה נוכל להשתדל בתפילתנו ולשנות קמעה מהתפילה שתיקן הרמב"ם בי"ג עיקרים: העיקר ה-11 הוא: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". כיוון שאנו מקווים ומצפים שיגיע כבר היום, וישנם כאלו החוששים מספקות שיעלו באם לא יבוא בתאריך כזה או אחר – הרי שיש לומר – אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהוא מתמהמה – עם כל זה אני מחכה לו בכל יום שיבוא

תוספת למשכילים:

יעקב אבינו אומר לבניו לפני פטירתו (בראשית, מ"ט): "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". ואומר הזוהר באותו מקום (פרשת ויחי, רל"ב:) וְאִי תֵימָא דְּלָא גָלֵי מַאי דְבָעָא לְגַלָּאָה - אִי הָכִי, אַמַּאי כְּתִיב בְּאוֹרַיְיתָא מִלָּה דְיַעֲקֹב שְׁלֵימָא, וְאִתְפְּגִים לְבָתַר, וְלָא אִשְׁתְּלִים מִלָּה? אֶלָּא וַדַּאי אִשְׁתְּלִים, כָּל מַה דְּאִצְטְרִיךְ לְגַלָּאָה גַּלֵּי וְסָתִים, אָמַר מִלָּה וְגַלֵּי לְבַר וְסָתִים לְגוֹ. וּמִלָּה דְאוֹרַיְיתָא לָא אִתְפְּגִים לְעָלְמִין. ובאם תעיינו באותו מקום מתוך השוואת 12 ברכות השבטים אל השעות האחרונות הנ"ל – הרי שרק נוכל לזעוק את הפסוק המובא בברכה השביעית – לישועתך קיוויתי ה'!
ובבניין ירושלים ננוחם

זמן הגאולה בסרט "המקדש בצפונות התורה"

טבת עשירי חדש - עותק


חישוב מפורט של השניות בדקה ה-37 – הדקה הנוכחית.


הקדמה –
שעון הגר"א –מקביל את ששת ימי הבריאה ל-6000 השנה אשר יקדמו לאלף השביעי – הגאולה השלמה והמוחלטת. כל יום בבריאה הוא מחושב בשעון על פי הפסוק 'כי אלף שנים בעינך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה' (תהילים פרק צ' פסוק ד').
כלומר כל יום בשעונו של הקב"ה הינו אלף שנים של בני האדם. חשוב לציין בהקשר זה שספירת הזמן היא פעולה שמתרחשת רק אצל בני האדם ובהסתמך על עצמים הנעים בחלל (וכך למשל אם היינו נמצאים על כוכב אחר, הרי שהזמן שלנו היה זז בצורה אחרת, כיוון שחודש מחושב בימינו כסיבוב של הירח סביב כדור הארץ ויום מחושב כתנועה של כדור הארץ סביב עצמו. בכוכב שנע במהירות גבוהה – נמוכה יותר – הרי שהיום ינוע לאט-מהר יותר, ויהיו יותר שעות ביממה).
אז מה השעה היום?
על פי הלוח של עם ישראל, הרי שעברו 5,775 שנה מאז בריאת האדם הראשון ותחילת ספירת הזמנים.
נפחית 5,000 – עבור הימים שעברו כבר – ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי – ונגיע אל היום השישי.
על פי התורה היממה (24 שעות) מחושבת כך שהערב קודם ליום, על פי הפסוק 'ויהי ערב ויהי בוקר', ולכן נפחית את 500 השנה של הלילה.
משכך, שנת ה'ת"ק (5,500) הייתה תחילתו של יום שישי (שעה 6:00 בבוקר – בהנחה שביום יש 12 שעות ובלילה 12 שעות, אשר מתחלקים שווה בשווה)
נחלק את ה-500 שנה הנותרים ל-2, כיוון שמחציתם כבר עברו, מה שמותיר לנו 250 שנה – כלומר מחצית היום כבר עברה (3/4 מהיום השישי), והשעה 12:00 בצהריים התחילה בשנת ה'תש"נ (5,750).
נקח את שארית ה-250 שנה ונחלקם ב-6 השעות שנותרו לנו מאז צהרי יום השישי ועד לכניסת השבת -ונקבל – 41.66 (הספרה 6 נמשכת עד אינסוף, כלומר 41 ו-2 שליש).
כלומר כל שעה שווה 41 שנה ו-2/3 השנה. נכפיל 2/3 ב-12 החודשים ונקבל 8.
כלומר כל שעה שווה 41 שנה ו-8 חודשים.
בחישוב הדקות, נחלק 41 ו-2/3 (שווי שעה) ב-60 הדקות שיש בשעה, ונקבל 0.6944 (הספרה 4 נמשכת עד אינסוף). נכפיל ב-12 חודשי השנה ונקבל שכל דקה שווה 8.33 (הספרה 3 נמשכת עד אינסוף. כלומר 8 ושליש). שליש החודש – עשרה ימים.
כלומר כל דקה שווה 8 חודשים ועשרה ימים.
עכשיו אנו יכולים לכוון את השעון בצורה מדויקת. כאשר נכפיל את השווי של דקה (0.694444444) ב-36, נקבל 25.
כלומר שעה 12:36 התחילה בדיוק בראש השנה של שנת ה'תשע"ה (5,775).
מכאן נוכל להוסיף 8 חודשים ועשרה ימים בכל פעם שנרצה לכוון את השעון.
לכן כשהוספנו 8 חודשים ועשרה ימים, אנחנו מגיעים לתאריך י' באייר ה'תשע"ה, בו התחילה הדקה ה-37 בשעה ה-12 של היום השישי.
במקום זה חשוב לציין כי אלו שמכניסים את השבת הכי מוקדם – יכולים לקבלה עליהם כבר מאז זמן מנחה גדולה – כלומר מאז שעוברת חצי שעה מצהריי היום השישי.
תוספת של מערכת האתר ביחס לגימטריות בנושא– משיח = 1236 – רגיל ומילוי (1236=358+878). התגלות = 1237 – מסתתר. שער נון ה-תשע"ו = 1237 – מסתתר. [בכדי ללמוד על שיטת המסתתר צריך לעקוב פוסטים קודמים רמזים על שנת הגאולה].
משכך, אנו מבינים שבדקה ה-37 אנו צפויים לראות את התגלות המשיח.
על מנת לחשב שניות, עלינו לחלק את שווי הדקה (0.6944) ב-60 השניות שיש בדקה, ונקבל 0.0115740740740 (הספרות 740 נמשכות עד אינסוף). את מספר זה אנו נכפיל ב-356 הימים שיש בשנה, ונקבל 4.12037037 (הספרות 037 נמשכות עד אינסוף).
כלומר בשנייה אחת בשעונו של הקב"ה עוברים על בני האדם 4 ימים ועוד שבריר היממה.
כמה שבריר מהיממה? נכפיל ....0.12037 ב-24 השעות שיש ביממה, ונקבל 2.88 (הספרה 8 נמשכת עד אינסוף).
כלומר בשנייה אחת בשעונו של הקב"ה עוברים על בני האדם 4 ימים, שעתיים, ועוד 0.88 משעה.
נכפיל ...0.88 ב-60 הדקות שיש בשעה, ונקבל 53.33 (הספרה 3 נמשכת עד אינסוף, כלומר 53 ושליש)
כלומר בשנייה אחת בשעונו של הקב"ה עוברים על בני האדם 4 ימים, שעתיים, 53  דקות ו-20 שניות (שליש הדקה).
חשוב לציין – השניות עוברות יותר מהר כאשר מדובר בשנה רגילה ועוברות יותר לאט כאשר מדובר בשנה מעוברת!

להלן פירוט חלוקת השניות בדקה 12:37


 (התגלות = 1237 – מסתתר) בה אנו נמצאים כעת. חשוב לציין כי הימים והשעות תמיד מחושבים לפי שקיעת השמש – אשר מסמלת את סיומו של יום אחד והתחלתו של יום אחר, ומשכך ימים לפי ספירת בני ישראל משתנים בשקיעת וזריחת השמש. השעות הנתונות הם לפי שעון שקיעה בירושלים עיה"ק תובב"א.

משכך – ניתן לראות כיצד ההפרשים בין השעות משתנים במעבר בין שעון קיץ לחורף
12:37:00 – החל משקיעת השמש של סוף יום י' אייר התשע"ה (29.4.2015 למניינם, שעה 19:17)
12:37:01 –  החל מאור לט"ו אייר ה'תשע"ה (3.5.2015, שעה 22:13).
12:37:02 – החל מאור לי"ט באייר ה'תשע"ה – כמה שעות אחרי תום ל"ג בעומר (8.5.2015, שעה 01:09).
12:37:03 – החל מאור לכ"ג באייר ה'תשע"ה (12.5.2015, שעה 04:05).
12:37:04 – החל מכ"ז באייר ה'תשע"ה (16.5.2015, שעה 07:00).
12:37:05 – החל מב' בסיוון ה'תשע"ה (20.5.2015, שעה 09:58).
12:37:06 – החל מו' בסיון ה'תשע"ה - חג השבועות! (24.5.2015, שעה 12:54).
12:37:07 – החל מי' בסיון ה'תשע"ה (28.5.2015, שעה 15:49)
12:37:08 – החל מט"ו בסיון ה'תשע"ה (2.6.2015, שעה 18:46)
12:37:09 – החל מאור לי"ט בסיון ה'תשע"ה (5.6.2015, שעה 22:41)
12:37:10 – החל מאור לכ"ג בסיון ה'תשע"ה (10.6.2015, שעה 01:37)
12:37:11 – החל מאור לכ"ז בסיון ה'תשע"ה (14.6.2015, שעה 04:31)
12:37:12 – החל מר"ח – א' תמוז ה'תשע"ה (18.6.2015, שעה 07:21)
12:37:13 – החל מה' תמוז ה'תשע"ה (22.6.2015, שעה 10:20)
12:37:14 – החל מט' תמוז ה'תשע"ה (26.6.2015, שעה 13:14)
12:37:15 – החל מי"ג תמוז ה'תשע"ה (30.6.2015, שעה 16:08)
12:37:16 – החל מי"ז תמוז ה'תשע"ה [46 דקות לפני השקיעה של סוף הצום – שנדחה בגלל השבת, ולכן זה 46 דקות לפני תחילת הצום] (4.7.2015, שעה 19:01)
12:37:17 – החל מאור לכ"א תמוז ה'תשע"ה (7.7.2015, שעה 21:54)
12:37:18 – החל מאור לכ"ה תמוז ה'תשע"ה (12.7.2015, שעה 01:47)
12:37:19 – החל מאור לכ"ט תמוז ה'תשע"ה (16.7.2015, שעה 04:39)
 12:37:20 – החל מד' אב ה'תשע"ה (20.6.2015, שעה 07:30)
12:37:21 – החל מח' אב ה'תשע"ה (24.7.2015, שעה 10:22)
12:37:22 – החל מי"ב אב ה'תשע"ה (28.7.2015, שעה 13:12)
12:37:23 – החל מט"ז באב ה'תשע"ה (1.8.2015, שעה 16:03)
12:37:24 – החל מכ"א באב ה'תשע"ה (6.8.2015, שעה 18:52)
12:37:25 – החל מאור לכ"ה באב ה'תשע"ה (10.8.2015, שעה 21:43)
12:37:26 – החל מאור לכ"ט באב ה'תשע"ה (14.8.2015, שעה 00:31)
12:37:27 – החל מאור לג' באלול ה'תשע"ה (18.8.2015, שעה 04:21)
12:37:28 – החל מז' באלול ה'תשע"ה (22.8.2015, שעה 07:10)
12:37:29 – החל מי"א באלול ה'תשע"ה (26.8.2015, שעה 09:59)
12:37:30 – החל מט"ו באלול ה'תשע"ה (30.8.2015, שעה 12:46)
12:37:31 – החל מי"ט באלול ה'תשע"ה (3.9.2015, שעה 15:35)
12:37:32 – החל מכ"ד באלול ה'תשע"ה (8.9.2015, שעה 17:22)
12:37:33 – החל מאור לכ"ח באלול ה'תשע"ה (11.9.2015, שעה 20:10)
12:37:34 – החל מאור לג' בתשרי ה'תשע"ו – צום גדליה (14.9.2015, שעה 23:59)
12:37:35 – החל מאור לז' בתשרי ה'תשע"ו – (20.9.2015, שעה 03:47)
12:37:36 – החל מי' בתשרי ה'תשע"ו – יום הכיפורים (23.9.2015, שעה 05:36)
12:37:37 – החל מי"ד בתשרי ה'תשע"ו – ערב סוכות (27.9.2015, שעה 12:24)
12:37:38 – החל מי"ח בתשרי ה'תשע"ו – ג' חול המועד סוכות (1.10.2015, שעה 15:12)
12:37:39 – החל מכ"ב בתשרי ה'תשע"ו – צהרי שמיני עצרת (5.10.2015, שעה 17:00)
12:37:40 – החל מאור לכ"ז בתשרי ה'תשע"ו (9.10.2015, שעה 19:48)
12:37:41 – החל מאור לר"ח – א' חשוון ה'תשע"ו (13.10.2015, שעה 22:36)
12:37:42 – החל מאור לה' חשוון ה'תשע"ו (18.10.2015, שעה 03:35)
12:37:43 – החל מט' חשוון ה'תשע"ו (22.10.2015, שעה 05:13)
12:37:44 – החל מי"ג חשוון ה'תשע"ו (26.10.2015, שעה 07:03)
12:37:45 – החל מי"ז חשוון ה'תשע"ו (30.10.2015, שעה 08:51)
12:37:46 – החל מכ"א חשוון ה'תשע"ו (3.11.2015, שעה 10:46)
12:37:47 – החל כ"ה חשוון ה'תשע"ו (6.11.2015, שעה 12:33)
12:37:48 – החל מר"ח – ל' חשוון ה'תשע"ו (12.11.2015, 16:22)
12:37:49 – החל מד' בכסלו ה'תשע"ו (16.11.2015, שעה 19:17)
12:37:50 – החל מאור לח' בכסלו ה'תשע"ו (19.11.2015, שעה 22:04)
12:37:51 – החל מאור לי"ב בכסלו ה'תשע"ו (24.11.2015, שעה 00:56)
12:37:52 – החל מאור לט"ז בכסלו ה'תשע"ו (28.11.2015, שעה 03:49)
12:37:53 – החל מכ' בכסלו ה'תשע"ו (2.12.2015, שעה 06:41)
12:37:54 – החל מכ"ד בכסלו ה'תשע"ו (5.12.2015, שעה 09:35)
12:37:55 – החל מכ"ח בכסלו ה'תשע"ו (10.12.2015, שעה 13:30)
12:37:56 – החל מב' בטבת ה'תשע"ו – וזאת חנוכה – 13 דקות לפני השקיעה (14.12.2015, שעה 16:23)
12:37:57 – החל מאור לו' בטבת ה'תשע"ו (17.12.2015, שעה 19:27)
12:37:58 – החל מאור לי' בטבת ה'תשע"ו – ממש כמה שעות אחרי תחילת צום י"ז בתמוז. (21.12.2015, שעה 23:13)
12:37:59 – החל מאור לי"ד בטבת ה'תשע"ו (26.12.2015, שעה 02:08)
12:38:00 – החל מאור לי"ח בטבת ה'תשע"ו (30.12.2015, שעה 04:07)

תגיות

נהנה מהאתר? נא השתתף בהחזקתו

  • לתרומה תרומה חד פעמית או הוראת קבע בכרטיס אשראי, לחץ כאן

הרשם לרשימת התפוצה

חלון הצאט
אנונימי73959
תראו איזה יום יפה הקדוש ברוך הוא בחר לנו להיום... בתוך ארץ ישראל היפה ומלאת כל טוב שלנו. הלב רוצה רק לומר תודה על היכול בכלל לנשום את האוויר הצח של הארץ הקדושה הזו. תתארו לכם שהייתם חיים לפני 200 שנה בגלות והיו מודיעים לכם שעוד 200 שנים מהיום אתה תשב בארץ ישראל כשמסביבך מליוני יהודים והכל כתוב בעברית ואפילו השירים יהיו בעברית! הייתם מאמינים לזה? סביר להניח שכן כי בתורה יש לנו אין ספור רמזים לתקופה הזו וכשמגלים את הרמזים האלו שכמובן מתקשרים אחד לשני, מבינים באמונה שאכן זה יקרה. ואכן זה קרה! אמנם יש עוד קצת הפרעות מהצד אבל אלו רק הקליפות האחרונות... מה נשאר... כל מה שהיה צריך לקרות קרה כבר ומה שעוד לא קרה אולי לא צריך לקרות... ברגע שתסתכל בעיניים שלך על המצב הכל יראה טבעי ואקראי. אבל ברגע שתביט על המציאות בעזרת העיניים הפנימיות שלך, תבין שהכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך שהוא מסדר וקובע ומאזן את הכל, ושהכל תלוי בו והוא נותן לנו את הזכות לבחור איך ומתי.
אנונימי74242
יום טוב ושמח לכולם אחים שלי
אנונימי74242
הגאולה מוכנה
אנונימי74242
ובעזרת ה היום משיח
נכד דוד
אז בואו ונעשה תשובה שלמה ונצעק לה' שיגלה משיח צדקנו!!
אנונימי74569
אם אתה תעשה תשובה מלאה אז הקול שלך יהיה לו כוח להשפיע בעזרת ה'.
נכד דוד
אין יאוש בעולם כלל
אנונימי74569
אני מישתדל ללמוד ההלכה כולה ואז אולי יהיה לי כוח להשפיע בעזרת ה'. האם אתה גם?
אנונימי74569
אם לא עושים מספיק אז הכלל הזה לא אומר כלום.
נכד דוד
עם ישראל! בואו ונעשה תשובה שלמה לפני ה' אלהינו, בצניעות בקדושה בטהרת המשפחה, בשמירת הלשון והשבת, בשמירת הברית והמחשבה והעינים, בזהירות בבין אדם לחבירו והכל
ובשמירת כל התורה, ומשיח מיד בא~!
אנונימי74569
אם אתה רוצה שיתקיימו דבריך תלמד הלכה בעל פה כדי שלא תחטא. כי הוטא דבריו לא נשמעים.
נכד דוד
יוסף בן רוחמה?
אנונימי74569
תיתרכז בעיקר.
אנונימי74569
אולי תענה אתה אם ה' בעל הבית והוא היחיד שעושה הכול אז בשביל מה צריך משיח?
אנונימי74608
במדרש תנחומא (אחרי מות פרק יב)

אמר רבי ברכיה הכהן ברבי, ראה מה כתיב (זכריה ט) גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא, צדיק ומושיע אין כתיב, אלא צדיק ונושע הוא. וכן הוא אומר (ישעיה סב) אמרו לבת ציון הנה ישעך בא, מושיעך בא אין כתיב כאן, אלא ישעך, כביכול הוא נושע.

וההסבר בסוף המדרש שם -
אמר הקב"ה בעה"ז הייתם נושעים ע"י בני אדם במצרים ע"י משה ואהרן בימי סיסרא ע"י ברק ודבורה במדינים ע"י שמגר בן ענת שנא' (שופטים ג) ויושע גם הוא את ישראל וכן על ידי שופטים וע"י שהיו ב"ו הייתם חוזרין ומשתעבדין, אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם ושוב אין אתם משתעבדין, שנאמר ישראל נושע בה' תשועת עולמים:

דהיינו שהגאולה העתידה תהיה על ידי הקב"ה לבד, ולכן לא כתוב על המשיח "מושיע", אלא נושע, שהוא עצמו נושע על ידי הקב"ה.
אנונימי74608
וכן מתפללים כל יום שלושה פעמים "ברוך אתה ה' גואל ישראל" - שהשם הוא יגאל אותנו, וישלח לנו את מלכינו שימלוך עלינו בפועל בעולם הזה כפי התורה - והוא מלך המיח
אנונימי74608
המשיח
אנונימי74569
צדיק, אתה צודק אז למה אנחנו מחכים למשיח, אולי נחכה ל תשועת ה' ונעשה משהו למענו לפי התורה. כלומר שיש לנו תפיסה לא נכונה לגבי הגאולה.
אנונימי74569
אולי משיח הראשון שיגאל את משפחתו ואז יראה לנו איך כל אחד יגאל את משחתו וכך ה' יגאל אותנו בכללית.
אנונימי74608
נכון , משיח זה ה"דובדבן" בעל הענין האלוקי הנשגב ששמו "גאולה", אבל הכל נעשה וייעשה על ידי הקב"ה לבד
אנונימי74608
כתבתי נכון על מה שכתבת מקודם - לא על מה שכתבת בסוף
אנונימי74608
משיח זה לא קשור דווקא למשפחתו - משיח הוא שליח אלוקי עבור כל כלל ישראל, להיות מלך עליהם ולהראות להם דרך עבודת השם הנכונה בעולם הזה, כדי שנהיה מוכנים לעולם הבא,
אנונימי74608
הרמב"ם הגדיר מצויין , למה אנו מחכים למשיח ? ואני מעתיק
אנונימי74608
(ד) לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה: (משנה תורה הלכות מלכים פרק יב)
אנונימי74569
אז לפי זה נראה אצל משיח רק שהוא חוזר בתשובה לפי ההלכה וכך מחזיר בתשובה את משפחתו והלאה. אבל לא נראה עליו שום כוח חוץ מכוח ה'. לחזור ולהחזיר בתשובה זה הכוח הגדול ביותר בעולם. איזהו גיבור הכובש את יצרו.
אנונימי74608
"אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה - כדי שיזכו לחיי העולם הבא " - זו מטרת המשיח !
אנונימי74608
69 אתה צודק, אבל מפורש בנביאים שיהיו לו כוחות רבים
אנונימי74608
והריחו ביראת אלקים, ונחה עליו רוח חכמה גבורה וכו' כו'ו
אנונימי74608
ושכל העולם כולו - כול הגויים והיהודים - ישתעבדו אליו, ויהיו כפופים אליו, מהרגע הראשון שהוא יבוא
אנונימי74608
בגמרא כתוב, שביום הראשון שהמשיח יבוא, כל העולם יכנע תחתיו, והגויים יהיו עבדים לישראל
אנונימי74569
להחזיר בתשובה זה הכוח הגדול ביותר כי זה נעשה כנגד היצר שהוא בעל כוחות אדירים יותר מאשר כל העולם ביחד.
אנונימי74608
(בבלי עירובין מג ע"ב)
אנונימי74608
69 אמת ! לנצח את היצר הרע ולהכניעו הכנעה סופית. כתוב שאחרי שיבוא המשיח, יבוא שלב שיעשו הספד גדול על היצר הרע, וכולם יבכו, הצדיקים והרשעים
אנונימי74608
הצדיקים יבכו משמחה, איך הצלחנו להתגבר על הר גדול כזה ?
אנונימי74608
והרשעים יבכו מעצבות, איך לא הצלחנו להתגבר על חוט השערה כזה ?
אנונימי74608
(בבלי סוכה נב)
אנונימי74569
הם יכנעו תחת ה' . והמשיח רק שליח ה' ואין לו צורך לשלוט בהם פיזית.
אנונימי74608
ברור שהוא ישלוט בהם פיזית ממש
אנונימי74608
הם יכנעו תחתיו ויבקשו להיות עבדיו, ומלכים יבקשו להיות משרתים להחליף את הטיטול לילדיו... ומי שיזכה בזה זה רק הצדיקים של הגויים - ככה כתוב בנביאין
אנונימי74608
*בנביאים
אנונימי74569
ה' ישלוט בהם, והם יראו את שילטון ה' אולי דרכו. והיה ה' למלך על כל הארץ.
אנונימי74608
ברור שה' ישלוט בהם , אלא מה ? כל הכוח של המשיח זה רק לגודל צדקותו ויראת ה' שתהיה שורה עליו , וכל העולם יכיר בזה לכן כולם יהיו כפופים לו - שזה למעשה כפיפות להשם על ידי שליחו שבארץ
אנונימי74608
לכן התנאי של המשיח זה שיהיה צדיק מופלג , ולא סתם נקרא "משיח צדקינו "
אנונימי74608
האמונה במשיח זה מי"ג עיקרי אמונת ישראל , ולא סתם - כי משיח זהו עידן שתסור ההסתר פנים, וכל העולם יראו ויכירו במלכות ה' "כי לה' המלוכה
אנונימי74569
המשיח יהיה כל כך עצמאי שהוא לא ייתן לאף גוי או יהודי לשמש אותו או להיות בביתו , אישתו וילדיו יעזרו אם צריך. הוא יתברך בכול כמו חסידים ראשונים. וגם הוא יהנה מיגיע כפיו ולא יצתרך לאף אחד לפרנס אותו.
אנונימי74608
ברור שהוא לא ייתן ... כולם ירצו להיות עבדיו ועבדי היהודים - כי תרום קרן כל היהודים
אנונימי74569
מה זה צדיק מופלג?
אנונימי74608
ובאותו זמן שעליו אנו מדברים שיבוא במהרה בימינו אמן - זהו זמן התממשות כל התפילות של מיליוני יהודים במשך אלפי שנים !!! כל התחינות שלהם להצלחה וישועה ופרנסה וכו' וכו' ויהיה הכל - ומי שצדיק יותר יקבל יותר - כמו שאומרים מפורש בתפילות של ימים נוראים
אנונימי74608
מה זה צדיק מופלג ? .. בשביל זה צריך שהמשיח יבוא ונראה
אנונימי74608
זה תכלית הצדיקות בכל דבר - בעיני אישית למשל, הצדיק הכי גדול שהיה בדורות האחרונים - זהו החפץ חיים ! המשיח צריך להיות כפל כפליים בתכלית השלימות .. אתה מכיר מישהו כזה היום ?... לכן כל המשיחים למיניהם צריכים לארוז
אנונימי74569
לדעתי . זה אדם שלא משקר, נהנה מיגיע כפיו, עושה צדק מבחינת משפט. בעל חסד גדול מאוד. עם יראת ה' גדולה מאוד משתדל ללמוד הלכה כדי לקיימה. ועוד דברי תורה. בעל חמלה גדולה. בקיצור כל דבר שהוא עושה יצא מזה רק טוב.
אנונימי74608
בעיני זה הרבה מעבר לזה , זה תכלית השלימות שאף אחד לא יכול להגיע אליה - כי ככה השם רוצה . השם רוצה שרק המשיח יגיע לתכלית הזו , ולכן בדיוק הוא משיח
אנונימי74608
צריך להבין את זה , שמשיח זה לא עוד בן אדם . ידוע שאדם ראשי תיבות "אדם - דוד - משיח "
אנונימי74569
08 אל תביא דוגמאות כי אתה לא יודע את האמת לאמיתה עד הסוף. תביא בבקשה הגדרות. לפי חז"ל.
אנונימי74569
08 משיח זה אדם מזרעו של דוד המלך. רק הנשמה שתיתעבר בוא תהיה נשמת משיח מיוחדת מבריאת העולם.
אנונימי74608
נכון אתה צודק שאין להביא דוגמאות , אבל הנביא וחז"ל עצמם הביאו לנו את הדוגמה הכי טובה - דוד המלך - המשיח צריך להיות צדיק כמו דוד המלך
אנונימי74608
בפרקי תהלים רואים את זה בהרבה מקומות, שדוד המלך מדבר על עצמו והמפרשים מסבירים שכך בדיוק גם המשיח , אצטט פרק אחד לדוגמא
אנונימי74569
גם דוד המלך היה אדם וגם עבר עליו מהלכי בני אדם וגם הוא מודה שעשה תשובה וכו'. ומשיח יהיה מזרעו ויותר ממנו.
אנונימי74608
ברור שדוד המלך היה בשר ודם, אבל הוא אדם יחיד וחריג בין מיליוני בני אדם יהודים צדיקים - דוד המלך גדול יותר מהם , ואני לא יודע מי יותר גדול משיח או דוד המלך , זו שאלה
אנונימי74608
אלו הם אנשים נשמות יחידות מבין רבבות נשמות שהקב"ה ברא בעולם
אנונימי74644
אין להשוות בין צדיקים ובמיוחד אם אין אנו צדיקים
אנונימי74608
לא צריך להשוות, אבל למי יש ספק שדוד המלך הוא מהגדולים ביותר , יחד עם האבות הקדושים ומשה רבינו
אנונימי74569
08 אם ה' ברא צדיקים אז איך יכולה להיות זכות בחירה להיות צדיק.
אנונימי74608
אני מצטט מהגמרא סוכה את רשימת הצדיקים הגדולים ביותר והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח מימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו:
אנונימי74608
69 מה הכוונה ? יש בחירה לכל אדם
אנונימי74608
השם לא בורא "צדיקים" , השם ברא אנשים רגילים שהם הצליחו להתעלות מכל כולם ולהיות צדיקי עולם , כמו אברהם אבינו שעמדו בכל הנסיונות ועבדו את השם בלב שלם (כמו שאומרים בויברך דוד , שה' בחר באברהם כי הוא עבד אותו בלב שלם)
אנונימי74644
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
אנונימי74569
08 אם ה' הוא הבורא את הצדיק בעולם כמו את מי שהיזכרתה אז איך תיתכן זכות בחירה אם ה' מחליט מי יהיה צדיק.?
אנונימי74608
כי בסופו של דבר השם מגלגל את הכל , והשם גלגל שיוולד ילד לעמרם ויהיה בבית פרעה וייצא ממנו משה רבינו וכו'
אנונימי74644
בך הבחירה אם להקשיב ליצר הטוב או ליצר הרע וכנראה שהצדיקים בחרו בטוב
אנונימי74608
ובמענה לשאלתך , כבר כתבו בספרים שמצד האמת האובייקטיבית - כלומר מצד הקב"ה - אין באמת "בחירה" , כי השם מגלגל את הכל - אבל בסופו של דבר מצידינו - מצידי ומצידך - יש בחירה
אנונימי74569
ואם אתה אומר שהאדם מחליט להיות צדיק. אז למה יש אדם שמחליט להיות צדיק ויש שמחליט להיות פחות צדיק. מה בדיוק בבריאה שלו מטה אותו לכך. הרי נברנו בני אדם שוים אתה אומר.
אנונימי74608
לא אמרתי שנבראנו שווים , כל אחד נולד במקום אחר
אנונימי74608
אבל בסופו של דבר כל אדם לפי מקומו ולפי מדריגתו - יש לו בחירה
אנונימי74569
אתה אומר דברים סוטרים לא הגיוניים. ולא מובנים לעמך.
אנונימי74608
כמו שלך ולי יש כעת בחירה אם להקליד במחשב, או לא , אז יש לנו בחירה - כך גם בקיום המצוות
אנונימי74608
נא להסביר לי מה סוטר ומה לא הגיוני .. אני מנסה לומר את מה שאני חושב..
אנונימי74608
ומה שלימדו אותי בתלמוד תורה ..
אנונימי74644
הכל בידי שמיים חוץ מייראת שמיים בןאדם
אנונימי74608
ברור אמת ויציב
אנונימי74608
הבן אדם יכול להחליט אם להיות ירא שמים או לא
אנונימי74569
אתה כתבתה שאצל ה' אין בחירה אבל אצלנו יש בחירה . ה' ה' ברא אותנו בעלי בחירה. והשאלה הגדולה מה משפיע על כל אחד מה לבחור. ואל תגיד הסביבה או ההורים או השורש . כי אם כך אז זה לא זכות בחירה.
אנונימי74608
בסופו של דבר לכל אדם יש את האפשרויות שלו , והוא יכול לבחור במה שהוא רוצה מבין האפשרויות - ואני מדגיש מבין האפשרויות -
אנונימי74608
אתה שואל מה משפיע ? הרצון שלו ,. מה שהוא רוצה
אנונימי74608
בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו - חז"ל
אנונימי74569
מה משפיע על הרצון שלו?
אנונימי74644
הנשמה של האדם אומרת לגוף מה לעשת.
אנונימי74644
הנשמה שלנו מניע אותנו
אנונימי74608
הרצון של הבן אדם , זה האדם האמיתי עצמו
אנונימי74608
כמו שאומר 44 - כשבן אדם יושב עם עצמו ובודק "מה אני באמת רוצה" , אז הוא יכול להגיע להחלטה (לכן אגב חשוב מאוד התבודדות !)
אנונימי74569
ומה משפיע על הנשמה. למה אחד בוחר בטוב ואחד בוחר ברע.?
אנונימי74608
אי אפשר לעשות השוואה בין שני אנשים , זה לא נכון , כל אחד נמצא במקום אחר לגמרי . כל אחד יכול לדעת רק על עצמו
אנונימי74569
התבודדות זה ביטול תורה ומעשים טובים. חסד של רגע או לימוד תורה של רגע שווה את הדברים האחרים כפול אלף אולי.
אנונימי74608
חחח השאלה מה עושים בהתבודדות
אנונימי74644
ולכן רק כשהנשמה יוצאת מהאדם האדם נפטר
אנונימי74608
התבודדות זהו דבר שעשו כל הצדיקים מאליהו הנביא עד החפץ חיים
אנונימי74569
ומה עושה את השינוי בניהם. כיצד אחד בוחר כך והשני אחרת. מה הכוח המשפיע?
אנונימי74608
זה לא רק המצאה של ברסלב. וזה כתוב גם במסילת ישרים , שהוא ספר שמקובל אצל כולם
אנונימי74608
הרצון הפנימי של הבן אדם . (כמו שכל אדם בוחר מקצוע אחר, זה בוחר משפטים וזה מחשבים, מדוע ? כל אחד יש לו את הרצון הפנימי שלו )
אנונימי74644
זה כבר לפי גלגולים לדוגמא אם גנבת בגלגול הקודם יגנבו לך בגלגול הבא כי זה התיקון
אנונימי74608
כך גם בעבודת השם , יש אחד - שזה אגב רוב העולם - בכלל לא מעניין אותם עבודת השם, ויש אחד שהחליט שזה כן מעניין אותו והולך לבית מדרש ללמוד מה צריך לעשות
אנונימי74608
44 לא מסכים גלגולים בעניין זה, לעניות דעתי
אנונימי74608
אבל אתה צודק בדברים כמו שהבאת , שגנובים לך, שזה יתכן שזה קשור לגלגול
אנונימי74644
הגלגולים של האדם משפיעים על האדם גם בעולמו הבא כי הנשמה שלך ממדיכה לחיות רק שעוברת לגוף אחר והיא זוכרת דברים שהמח שלך לא יכול לזכור
אנונימי74608
אולי, אבל בתכלס אני אישית לא יודע מה הגלגול שלי , ומה זה עוזר לי.
אנונימי74569
היתבודדות היא נגזרת על האדם והשאלה מה הוא עושה בה. כמו ר' שמעון שניגזר עליו לשבת במערה ולמד שם כל הזמן תורה. אליהו הנביא התבודד לצורך השעה כי לא היו צדיקים שישב איתם וילמד תורה. ובוודאי ששינן תורה בעל פה כל הזמן. וכך כל הצדיקים כאשר הוצרכו להיתבודד שיננו תורה וחסד כמו יוסף הצדיק שהיה מבודד בביח הסוהר אבל עזר לכולם ושם ה' היה שגור בפיו.
אנונימי74608
בסופו של דבר , לכל אדם , לכל יהודי , יש בחירה , והכל תלוי בהחלטה הרצינית שלו בינו לבין עצמו
אנונימי74644
כי זה משפיע עליך גם בעולם הזה
אנונימי74608
69 סורי , לא יודע מה כל כך מפריע לך , שבן אדם מתבודד ועושה חשבון נפש עם עצמו ? זה כלל יסודי בעיני גדולי הצדיקים ביהדות
אנונימי74644
למרות שיש כאלה מעטים שזוכרים פה ושם
אנונימי74608
אי אפשר להגיע לשום מקום בעבודת השם , בלי שבן אדם יודע היכן הוא נמצא
אנונימי74644
נכון. אני מסכים איתך
אנונימי74608
69 יש ספר של רבי אברהם בן הרמב"ם , מלפני 700 שנה, שמו "המספיק לעבודת השם" - שם הוא מאריך להסביר בטוב טעם את כל הענין של ההתבודדות , והוא מביא על כך מקורות רבים מחז"ל ומהצדיקים לאורך כל הדורות עד דורו .
אנונימי74569
רק ע"י לימוד התורה יכול האדם לדעת על עצמו ואיפה הוא נימצא. שום היתבודדות לא תעזור לו. והוא יכול ע"י מחשבות מרובות רק לגרום לקיצוניות יתר וריחוק מהתורה. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.
אנונימי74608
ברור אמת ויציב . בלי לימוד תורה אי אפשר כלום! - ולא תהיה שווה שום התבודדות , אם הוא לא יודע תורה ולא לומד תורה ! לימוד תורה זה הכל
אנונימי74608
אבל זה לא סותר - כל יהודי צריך לקבוע עתים לתורה , וגם יכול מידי פעם כשמזדמן לו לעשות התבודדות בכל דרך שטובה לו
אנונימי74644
לכן צריך לחזור בתשובה!! כי בלי תורה אנו כלום!!
אנונימי74569
בכול התורה והמצוות לא כתוב שהיתבודדות זה מיצווה. אולי זה ברחה מלהיתמוד מול בעיות שלימוד התורה וההלכה ודברי חכמים יכולים לפתור וגם בטוח שיכולים לפתור.
אנונימי74608
תבין. זה לא מצווה. זה חשבון נפש, זה קשור לכל המצוות כולן. אי אפשר למשל לקיים מצוות "תשובה" בלי שהוא עושה התבודדות
אנונימי74608
כך גם תפילה בהתבודדות ששופך ליבו לפני קונו , בהתבודדות (ולא בבית כנסת ובית מדרש) הוא יכול להתפלל בשפה שלו כפל כפליים
אנונימי74644
כשאתה לבד אתה הכי חכם !! כי אז אתה מקשיב לעצמך הכי טוב בלי הרעשים של הסביבה!!
אנונימי74608
לא מבין מה הרתיעה מ"התבודדות" .. לא אמרתי לך ליסוע לאומן ...
אנונימי74608
44 אמת ויציב !
אנונימי74644
תורה רבה לך
אנונימי74569
מה שהיו אולי הצדיקים עושים היתבודדות זה להיתקשר עם ה' יתברך באופן רוחני אחרי שכול התורה מונחת בכיסם וגם בעלי דרגה רוחנית גבוה. אבל היו זה רק בריחה מלימוד תור ועשיית חסד כיוון שיש בזה מאמץ והשקעה מרובה. יגעת ומצת תאמין.
אנונימי74608
69 - מסכים לגמרי שאם התבודדות באה על חשבון לימוד תורה - או עשיית חסד עם אשתו וילדיו - אזי זו לא מצווה, זו עבירה גמורה !! אסור לבטל תורה בשביל התבודדות , ואם בן אדם יוצא ליער להתבודד ומשאיר את אשתו וילדיו בוכים - אזי זו עבירה חמורה !
אנונימי74608
התבודדות זהו צורך בשביל כל יהודי שרוצה לעבוד את השם בתמימות , לעשות חשבון נפש בינו לבין עצמו , איך קיום המצוות שלי ? איך התפילה שלי ? איך עבודת המידות שלי ? וכו' וכו' וכן להתפלל לקב"ה בשפה שלו,
אנונימי74644
התבודדות זה קבלת רוחניות. ואם אנו מתבודדים ומדברים אם ה כשאנו מתבודדים אנו מקבלים רוחניות קודש קדושה
אנונימי74569
דרך אגב אתה יכול להיכנס לחדר ולבקש מה' כל מה שאתה רוצה מבחינה רוחנית ואצל ה' זה יכול לקחת אפילו שניה אחת . ה' יכול לשמוע אותך גם כשאתה לא מדבר.
אנונימי74608
נכון . אבל אתה רואה שבתפילת שמונה עשרה , יש הלכה שצריך להוציא בשפתיו , מדוע ? הרי ה' יכול לשמוע ?
אנונימי74569
כדי שתדע אתה ותשמע שהכול רק ה' יכול לעשות. ודרך אגב מוציא בשפתיו ולא משמיע קול כך הזוהר כותב. כמו חנה . "וקולה לא ישמע"
אנונימי74608
נכון שאפשר להיכנס לחדר להתפלל, וברור שזה זה , אבל אם בן אדם מתפנה כעת שעה שלימה מכל עיסוקיו , ומתנתק מכל הפלאפונים והמשחבים וכו' וכל ההפרעות , אזי התפילה שלו - הוא ירגיש - תהיה פי מאה
אנונימי74608
זה בדיוק נקרא "התבודדות" - ביער זה הרבה יותר טוב .. אבל ברור שגם נכנס לחדר זה נפלא
אנונימי74608
נכון, תפילה בלי השמעה לאוזן
אנונימי74569
לימוד התורה הוא ההיתנתקות הטובה יותר בעולם והיא עוזרת פלאים , ולא רק לקבוע עיתים אלא ללמוד בכול הזדמנות. תנסו זה בדוק.
אנונימי74644
הכי חשוב הכוונה. חשוב להוציא המילים מהפה כי כך אתה גם מזכה הסובבים אותך למצווה כי כך הם שומעים אותך ומקשיבים כאילו לדברי אלוהים
אנונימי74608
69 אמת ויציב ,דבר ראשון לימוד תורה! התבודדות זה רק אחרי שבן אדם קבע עתים לתורה
אנונימי74569
אסור ב 18
אנונימי74608
זזתי חברים , תצליחו !
אנונימי74644
תודה רבה אמן ואמן
אנונימי74569
חברי יקרים תיקו .תשבי יבוא ויתרץ . הייתם נעימים וצדיקים להיתראות יש מה לעשות אז תבורכו אחים יקרים.
אנונימי74644
תודה רבה אמן ואמן
אנונימי74820
תודה רבה על החיזוקים שכתבתם
חסיד חבד
מה שלא ידוע הוא – שהצדיק הקדוש "בעל התניא" זיע"א חיבר שלוש ספרי תניא, חוץ מ"ספרן של בינונים" הוא חיבר גם "ספרן של צדיקים" וגם "ספרן של רשעים", מקובל שספרן של צדיקים נשרף, וספרן של רשעים – נאבד.
אנונימי74881
מה היה כתוב בספיר הללו מאד מעניין
חסיד חבד
התניא, זה תורה שבכתב של החסידות, אז בעל הטורים אמר שהתורה מתחילה באמת, "בראשית ברא אלקים" סופי תיבות אמת, אז לכן התניא נכתב בדקדוק בכל מילה ומילה ובכל אות ואות, התניא מתחיל במילים: תניא משביעין אותו.

והוא ראשי תיבות אמת. לא רק סופי תיבות אמת כמו בראשית ברא אלקים. אלא ראשי תיבות אמת.

סוד התניא (הסוד של התניא) מה זה סוד התניא? עם הכולל בגימטריא מטפחת - שזה הסוד של התניא, בגימטריא מטפחת, עם הכולל.

וזה הסוד של התניא, למה? כי התחלת התניא: משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע, אז איך מי שלובשת– שייטל, פאה ובעלה והילדים הם ההפך מצדיקים, אם יש עבודה זרה בבית! וממש בית עבודה זרה! זה הכוונה שכתוב תהיה צדיק ואל תהיה רשע.

עכשיו אגלה לכם עוד סוד, 'משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע', מה זה רשע? בגימטריא ירא שייטל, למה? כי האשה שהולכת בשייטל היא לא יראת שמים, אלא יראת שייטל, היא מפחדת שהשייטל [שלה] לא מספיק יפה....

כי הדרך האמיתי הוא להיות האור המקיף הקדוש של הטיכל, מטפחת, שמקיף את האשה באור קדוש ועליון, שאין מלאכי מעלה יכולים להסתכל! וכשהאשה תגיע לשמים היא תראה את כל זה, ותאיר כקרני שמש בצהרים!!!

ועכשיו שהפאה היא עבודה זרה, אין שום היתר בעולם ללבוש את זה, ומי שלובשת פאה היא מוקפת חושך עצום, ומונע מאיתה ומשפחתה בני חיי ומזוני רוויחי!
אנונימי74976
יישר כוחו של חסיד חבד על הדברים הנאים שכתב
אנונימי74976
רק צריך לזכור שבנוסף לאיסור הפאה , יש חובה עלינו הגברים לשלוט על המוח ועל הלב , להיות חזקים ולא להסתכל . זו חובה גדולה גם עלינו .
אנונימי74951
חזרה בתשובה שלמה !! !!
אנונימי74951
תזרז הגאולה
אנונימי74976
בנביא ישעיה מפורש , שמי שמקפיד על שמירת עיניו הוא זה שיזכה לראות את המשיח ! ומכלל הן אתה שומע לאו
אנונימי74569
יש רק כוח אחד שיכול לעזור וזה כוח ה' דרך התורה בלבד ולא שום פטנט.
אנונימי74951
נכון מאד אתה צודק
אנונימי74976
אני מעתיק את הפסוקים
אנונימי74976
(יד) פָּחֲדוּ בְצִיּוֹן חַטָּאִים אָחֲזָה רְעָדָה חֲנֵפִים מִי יָגוּר לָנוּ אֵשׁ אוֹכֵלָה מִי יָגוּר לָנוּ מוֹקְדֵי עוֹלָם:
(טו) הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים מֹאֵס בְּבֶצַע מַעֲשַׁקּוֹת נֹעֵר כַּפָּיו מִתְּמֹךְ בַּשֹּׁחַד אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע:
(טז) הוּא מְרוֹמִים יִשְׁכֹּן מְצָדוֹת סְלָעִים מִשְׂגַּבּוֹ לַחְמוֹ נִתָּן מֵימָיו נֶאֱמָנִים:
(יז) מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ תִּרְאֶינָה אֶרֶץ מַרְחַקִּים:
אנונימי74976
ועוצם עיניו מראות ברע - אמרו חז"ל בבלי - זה שאין מסתכל על הנשים [אפילו] בשעה שעומדות על הכביסה
אנונימי74569
כוח התורה שיש בו קיום מצוותיה ולא לעשות עבירות על פי ההלכה.
אנונימי74951
כל הכבוד צדיק
אנונימי74569
והלימוד עוזר להיתגבר על היצר. ברתי יצר הרע בראתי תורה תבלין לו.
אנונימי74951
תגיד אתה יודע איך שולחים סרטונים לכאן ?
אנונימי74569
אולי תעשה העתק הדבק.
אנונימי74951
תודה רבה על העזרה חבר
אנונימי74951
מכירים את המשפט : "אלוהים עם כולם אבל לא כולם עם אלוהים"
חסיד חבד
חידוש
בראשית ראשי תיבות: תורת רבינו - אין שום יאוש בעולם!
ברא ראשי תיבות: אין רשעים בישראל!
אנונימי74951
לצערי הרב זה לא נכון כי האמת שגם בארץ שלנו ארץ ישראל יש רשעים והרשעים האלה לא יודעים וגם לא רוצים וירצו לדעתת מה גורלם ומה סופם.
אנונימי74569
אין רשעים בעולם . ועמך כולם צדיקים אבל חוטאים יש ועובדה ניתנה תורה כדי לא לחטא.
אנונימי74951
אז שיילמדו תורה
אנונימי74569
רק משיח יכול להכריח אותם ללמוד תורה בכוח ה'. ה' כרגע במצב ישראל היום לא יכול להשרות שכינתו ולהשפיע ישירות לכן הוא ישתמש במשיח שהוא בשר ודם כדי שעם ישראל לא ינזק.
אנונימי74951
תגיד אתה דתי ?
אנונימי74951
זה בסדר אם תגיד שלא פשוט זה מעניין אותי
אנונימי74569
אני יהודי משתדל לקיים את כל המצוות וכן ללמוד תורה והלכה כמה שאני יכול.
אנונימי74951
אשריך הלוואי שתגיע לגדולות תלמד עוד ועוד תורה זה הדבר הכי טוב שקיים
אנונימי74569
תודה וכן למור ולכול עם ישראל בעזרת ה'. אני מאמין שכך יהיה בעזרת ה' דרך משיח צדקנו.
אנונימי74951
" הצדיקים ישארו והרשעים ימותו ויאבדו "
אנונימי74569
יתמו חטאים ולא חוטאים. רק רשעים שאין להם סיכוי לחזור בתשובה יאבדו ואת מי הם רק ה' יודע.
י יו יוס יוסף
המקור - וּבְדֶרֶךְ הַטֶּבַע אֵין מָנוֹס לְחַיִּים, וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ שָׁם רַק קְדוֹשִׁים כְּמַלְאָכִים
קבלה מן הנביאים: "מלחמה הנוראה שבעולם, שלא היתה כמותה,תהיה ממש לפני שערי ירושלים - לא ישארו רק קדושים!"

וְאֵין זֶה פֵּרוּשׁ מִסְּבָרָא, רַק קַבָּלָה מְקֻבֶּלֶת אֶצְלָם מִן הַנְּבִיאִים, שֶׁהַמִּלְחָמָה הַנּוֹרָאָה בְּיוֹתֵר שֶׁהָיְתָה בָּעוֹלָם תִּהְיֶה מַמָּשׁ לִפְנֵי שַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלַיִם, בָּהּ יִתְקַבְּצוּ כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם אֶחָד מֵהֶן לֹא נֶעֱדַר, בְּצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת הַמַּחְזִיקוֹת דָּת נוֹצְרִית, וּבְצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁאֵינָן מַאֲמִינוֹת בְּדָת זוֹ, וּמְקֻבָּל שְׁמוֹת שָׂרֵי הַצָּבָא מִכָּל צַד וְאֵיזוֹ אֻמָּה הַנּוֹצַחַת. וְעַל מִלְחָמָה זוֹ נִבֵּא בִּלְעָם בְּאוֹמְרוֹ "אוֹי מִי יִחְיֶה מִשּׂוּמוֹ אֵל", שֶׁיָּבוֹאוּ הָאֻמּוֹת שֶׁבִּשְׁמָם שֵׁם אֵל, וּבְדֶרֶךְ הַטֶּבַע אֵין מָנוֹס לְחַיִּים, וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ שָׁם רַק קְדוֹשִׁים כְּמַלְאָכִים, וְעַל זֶה נֶאֱמַר (ישעיה ד', ג'wink "הַנּוֹתָר בְּצִיּוֹן וְהַנִּשְׁאָר בִּירוּשָׁלַיִם קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלַיִם", וּמִי יֶעֱרַב לְנַפְשׁוֹ לִהְיוֹת מִקְּדוֹשִׁים אֵלּוּ שֶׁיִּשָּׁאֲרוּ בַּחַיִּים. ("אבות על בנים" לצדיק הקדוש רבי שאול בראך זיע"א, בהקדמה)
י יו יוס יוסף
ועוד מקור -

כלומר שבגוג ומגוג ישארו "רק הקדושים ויראי האל באמת" ציטוט מלשון הרד"ק, יואל ג, ה
לשון הרד"ק זיע"א: "כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועט ... ואז יכלו רבים מישראל, והקדושים ויראי האל באמת ימלטו"".
הנביא יואל התנבא (יואל ג,ה): "וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט [ינצל], כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים [בצדיקים] אֲשֶׁר ה' קֹרֵא. [כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל... ואז יכלו רבים מישראל, והקדושים ויראי האל באמת ימלטו, רד"ק]".
אנונימי74569
צדיק אתה לא מביא מקור אחר שה' הבטיח להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ויעשה מכולם קדושים. כי יתבטל כוח הרע שמשפיע. לכן מה שכתוב נכון רק צריך להבין את זה.
י יו יוס יוסף
מה המקור של זה?
אנונימי74569
גמרא חז,"ל והתורה. {ל} בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ: שבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו. גם זה רמז לגאולת בבל ששבו אל השם והתודו לפניו ושמעו לקול הנביאים אשר הקים להם ולפיכך הבטיחם שלא ישחיתם ולא ישכח ברית אבותם כאשר אמר (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקוב וגו' ובסוף הספר ירמוז לגאולה העתידה כאשר פירשתי (שם בפסוק טז) ואזכרנו עוד בע"ה
אנונימי74951
תורה זה לא צחוק אנשים
אנונימי74951
בלי להעליב זה נראה שיש פה כמה מזלזלים באתר
אנונימי74569
תלמד זכות.
אנונימי74951
מה ?
אנונימי74951
למה ככה
אנונימי74951
מי שרוצה לזלזל שיזלזל אך לא כאן. זה אתר תורה
אנונימי74951
ובתורה אףאחד לא יזלזל
אנונימי74569
איפה ראיתה זלזול. אולי אין להם אמונה.
אנונימי74569
וחוץ מיזה רק מי שמכיר תורה ומזלזל אז זה לא טוב.
אנונימי74951
זה לא נכון. אףאחד לא צריך לזלזל ואפילו לא רק בתורה
אנונימי74569
אתה צודק אבל איפה היה זילזול אולי לא הבנת נכון. קורא צדיק.
אנונימי74951
אני לא יגיד לך מי כתב כי אסור אבל אני יכול להגיד לך שמישהו פה זילזל
אנונימי74951
כי זה יוציא עליו שם רע ואת זה אני לא רוצה לעשת לאף אדם
אנונימי74569
מה היה הזילזול. ואין כאן לשון הרע כי לא מכירים את מי שכתב.
אנונימי74951
אתה מבין ?
אנונימי74569
לא
אנונימי74951
אני מחכה למשיח
אנונימי74951
עם ישראל חזור בתשובה
אנונימי74569
לא עניתה על מה שכתבתי.
אנונימי74951
מה בןאדם
אנונימי74569
לילה טוב צדיק ניתראה אולי מחר בעזרת ה'.
אנונימי74951
לילה טוב ה אוהב אותך
אנונימי74569
גם את כול עם ישראל ברוך ה'
אנונימי74951
ברוך ה'
אנונימי74951
" ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה "
אנונימי74951
נצר - ענף רך. הצמיחה החשה תתחיל מן השורשים, מאותו החלק שהוא לבדו נשאר לפליטה במות העץ.
אנונימי74951
רבים יראו את המשיח כדמות ניסית " והאדון אשר אתם מבקשים יבוא להיכלו " המשיח יהיה נביא גדול ואיש פוליטי ודימוקרטי שלא יהיה ידוע מקודם בשם אביו ומשפחתו. וילמד תורה שבכתב ושבעל פה ותנוח עליו רוח ה רוח חכמה רוח בינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה ושפט בצדק דלים ולא ע"פ מראה עיניו ישפוט כי ידע הדברים ע"פ הרגשתו ולפי ריחו ישפוט ואז ידבר ה מתוכו וברוח שפתיו ימית רשע. ואז ישרה הטוב בעולם
אנונימי74951
וזה רק חלק מדמותו העצום של המשיח
אנונימי74569
המשיח כולו מקרין הערצה לה' יתברך אין ממנו כלום והוא אפילו עם מינוס.
אנונימי75728
כן אבל הוא לא יתחיל עם זה ישר אומרים שהוא יהיה בעל תשובה והוא יתפתח יגדל ויתגדל ויתקדש
אנונימי75728
וכנראה שגם הוא יטעה בחיים בהתחלה והחיים שלו לא יהיו להיט
אנונימי75728
ואז כשהוא יגיע לשלמותו הוא יגעל ויושיע את העולם ויהיה המשיח כמובן אחרי שאליהו הנביא ימליך אותו כ שה יגיד לו ואת זה אנחנו יכולים גם לזרז
אנונימי75728
בזכות התפילות המצוות הלימוד תורה והחסדים והמעשים הטובים שלנו
אנונימי75626
חידה לפרשת השבוע : היכן רמוזה גאולה בפרשה ?
אנונימי76401
אומרים דהמשיח יתגלה ויתכסה יתגלה ויתכסה עד לפני הגילוי הסופי
אנונימי76401
שאליהו הנביא ימליך אותו למלך המשיח
יהודי פשוט
אברהם אבינו מלמד לברך
אמרו חז"ל (סוטה יsmile אל תקרי "ויקרא" אלא "ויקריא" - מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב''ה בפה כל עובר ושב, כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם: "וכי משלי אכלתם? משל אלהי עולם אכלתם! הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם".
ופירש רש"י ז"ל: אלא ויקריא. למד לבריות לקרות שם בשם ה' אל עולם: כיצד לאחר שאכלו ושתו. משלו היו עומדין לברכו לאברהם, והוא אומר להם וכי משלי אכלתם? עכ"ל
אנונימי76731
בוקר טוב עם ישראל אחים שלי
אנונימי76855
בוקר טוב גם לך צדיק
אנונימי76855
הגאולה מוכנה בעזרת ה היום המשיח אם יגיע לנו לקבל אותו היום. אבל אל תשכחו לנקות את כל חטיאכם בשבילכם
אנונימי76855
קראתי בטלפון שהמשיח יזדהזה מלאן שאנחנו היהודים הגענו ומהמצב שלנו שאנו נמצאים בו כיום וירצה לשנות את דרכינו והוא יצליח לשנות אותנו לטובה זאת אומרת שהמשיח לא יתחבר לתעוות שלנו ולריגושים שלנו כיום ודרכי חשיבתו יהיו שונים מכל האדם ולכן יהיה הכחם בעולם כי הוא בראשו נכנס למעמקי העולם הנסתר ויכול לראות דברים שאנו לא יכולים כולל לחזות דברים ויהיה נביא גדול. ויהיה סלחן גדול עד שישב על כסאו זאת אומרת כסא ה
אנונימי76855
כנראה שזה הכוונה קרוב ורחוק בו זמנית
אנונימי76855
מי שרוצה שאני אפרש את שמו שיפנה אליי ולמי שרוצה לדעת שמי דניאל שרעבי
אנונימי76855
וכמו שנכתב פה אתמול הוא יהיה איש פוליטי ודימוקרטי
אנונימי76855
ואז הוא יצליח לשנות את דרכינו ואת דרך חשיבתנו ואז נראה שיש אלוהים לעולם
אנונימי76855
מי רוצה שאני אפרש את שמו ?
אנונימי77163
מי יהיה איש פוליטי ודמוקרטי??.
אנונימי76855
אני מדבר עכשיו על המשיח
אנונימי77163
אז זה שקר מה שאמרת
אנונימי77163
לך תעבוד על אחרים לא עליי ביי
אנונימי76855
יכול להיות שעכשיו הוא בפוליטיקה
אנונימי76855
לא הבנתי אותך יקירה ?
אנונימי76855
מה כוונתך למילה שיקרתי
אנונימי77163
שקרן כמו כת ניר בוכריץ מתלמים
אנונימי76855
בטח אתה חילוני
אנונימי76855
אני בסך הכל מעתיק את מה שכותבים פה באתר רק במילים שלי בןאדם
אנונימי76855
המשיח יהיה אדם שיודע את הכל מבלי לראות ולשמוע זאת אומרת רק יריח הדברים וידע אותם את הכל
אנונימי76855
והוא יזדהזה מכל החטים והעוונות שלנו
אנונימי76855
עד שישב על כסא ה זאת אומרת שאליהו הנביא ימליך אותו למלך המשיח
אנונימי77325
דניאל שרעבי אתה באמת מלך חח
אנונימי77325
אהבתי את מה שכתבת מקודם. ענק
אנונימי77485
נראה לי באמת ניר בוכריץ הוא המשיח נכנסתי לראות מי זה ואמרו שהוא נעלם ואף אחד לא יודע איפה הוא. לא מוזר ?
אנונימי77485
והוא עוסק בגאולה ובקבלה זאת אומרת בתוך העולם של הנסתר
אנונימי77485
את האמת אני חושב דהגזמנו עם עניין המשיח ובואו למה נראה לכם שהוא ידע הכל מבלי לדעת כלום כמו שאתם תמיד כותבים שהוא ידע דברים שאףאחד לא יודע מבלי לדעת ומבלי לראות כלום
אנונימי77485
יכול להיות שיהיו לו כמה נבואות אבל לא יותר מזה אנשים
אנונימי77485
אבל כן יכול להיות שהוא יהיה פוליטי ודימוקרטי כמו שכתבתם קודם כי בכל זאת אם הוא ירצה וישנה את העולם הוא באמת צריך להיות אחד כזה
אנונימי77485
אולי דונלד טראמפ הוא המשיח
אנונימי77485
אפילו בגימטריה 424 משיח בן דוד וגם דונלד טראמפ
אנונימי77485
= 424. חח סתם
אנונימי77485
למרות שזה באמת נכון
אנונימי77485
דוד מלך ישראל חי וקיים דוד המלך חי וקיים
אנונימי77985
מה הקשר דונלד טראמפ המשיח
אנונימי77985
אחי המשיח אומרים שנמצא בארץ
אנונימי77985
איזה אתר מטומטם
אנונימי77985
זה אתר חילול ה זה לא אתר קידוש ה נראה לי
אנונימי77985
אנשים הכותבים ולא יודעים לכתוב אני ממליץ לכם לא לנסות לכתוב כי אז הכוונות הטובות שלכם הופכות לתוצאות רעות.
אנונימי78036
ודבר אחד נוסף דניאל שרעבי אתה לא המשיח.
אנונימי78036
ממה שכתבתי לך אתמול
אנונימי78036
אז אל תבלבל לנו כאן את המוח בבקשה
אנונימי78036
יש דבר נוסף שאתה יודע לעשת חוץ מלפרש שמות לאנשים ולבלבל להם שאתה המשיח דניאל שרעבי
אנונימי78036
עאלק לפרש שמות חח חח
אנונימי78036
חוץ מזה שהמשיח לא יהיה פוליטי ודימוקרטי אלא לפי דעתי הוא יהיה אדם דיקטטורי שכולם ישמעו לו יקשיבו לו וילכו אחריו
אנונימי78036
המשיח יהיה אדם דיקטטור
אנונימי78036
המשיח יהיה אדם דיקטטור ולא פוליטי ודימוקרטי
אנונימי78244
שבוע טוב בשורות טובות לכל עם ישראל בעזרת ה
אנונימי78357
36 המשיח יתנהג בדיוק לפי התורה, זכות הבחירה שניתנת בתורה היא הדמוקרטיה הטובה ביותר. אי הישר בעיניו יעשה רק שידע על כל רע שיעשה יצטרך לשלם. משיח יראה דוגמא טובה ומשתלמת כדי לחזק את האדם ללכת לפי התורה שנותנת חרות לאדם יותר מכל משטר אחר .
אנונימי78620
המשיח יהיה מלך על פי התורה
אנונימי78620
צריך לזכור שבגנים של המשיח הדם הכחול של כל מלכי בית דוד, וקוראים לו 'מלך המשיח' כי הוא קודם כל יהיה מלך, אחר כך משיח
אנונימי78745
בכל הדורות לא הייתה בחינת היחידה בנשיאי הדורות בשלימות הגילוי, ולכן הייתה בהם הסתלקות.

אבל בדורנו הודיע הרבי מלך המשיח שמכיוון שכבר הסתיים בירור העולם, הרי בימינו אלו ישנה התגלות עצם החיות של משיח, ומובנת הסיבה להבטחה שהוא זכה לחיים נצחיים (ובגאולה יגלה משיח את הבחינה הזו בכולנו).

הרבי קובע, אשר מכיון שדורנו השלים את עבודתו, וזוכה לגאולה השלימה בקרוב, לכן הוא זוכה לחיים נצחיים.

חז"ל קובעים שבני-האדם ימותו שעה אחת לפני תחיית המתים ואז יקומו שוב, בהתבסס על הנאמר "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", אך הרבי אומר שדבר זה נעשה על-ידי העבודה הרוחנית של "ונפשי כעפר לכל תהיה", זוהי הסיבה ששייכת מציאות שלא יצטרכו למות לפני תחיית המתים, אלא כל אנשי הדור יעברו חיים לגאולה - בלי הפסק בינתיים
אנונימי78745
ב"ה הוא מגיע כל שניה. כל הזמן אנחנו מתקדמים לעבר הגאולה וכך גם אנחנו מברכים בשמונה עשרה - "גואל ישראל".
זה משהו שקורה עכשיו.
אז איפה הוא? למה לא רואים אותו?
כי כמו הרבה דברים, זה תהליך.
כמו שהקב"ה עשה אינו חסד שהשמש זורחת ושוקעת באיטיות כך שנוכל להתרגל לאור/חושך בלי לפגוע בעין כך גם לגבי הגאולה (זה מופיע בירושלמי במסכת ברכות ובמסכת יומא).
אנונימי78778
הכל בצדק הכל בהשגחה והכל לטובה
אנונימי79156
מה החידוש?
אנונימי79738
כל התפילות משפיעות. כמו כל מצווה שאנחנו עושים.
אפשר לראות את זה כמו לבנים.
כל מעשה טוב שאנחנו עושים, כל מצווה וכל תפילה מוסיפה לבנה. היא בונה פה משהו.
היא מגלה יותר ויותר את הקשר שלנו עם הקב"ה.
עוד מסך יורד ואנחנו מרגישים איך אנחנו מתקרבים לקב"ה.
ככל שהקרבה יותר מורגשת אז זה אנחנו מתקדמים - כאנשים פרטיים, כעם וכעולם.
אנחנו שואפים להגיע לעולם יותר מתוקן. יותר שלם.
זה מה שקורה בתהליך של גאולה.
אנונימי79156
המצווה זה הבלוק והתפילה זה מה שמדבק את הבלוקים לעשות בניין.
אנונימי79156
התפילה היא לא מתרייג מצוות.
אנונימי79738
כיוון ש"שכר מצווה - מצווה", לכן השכר של כל מצווה מוגדר ומיוחד בהתאם לפעולה הרוחנית של המצווה, ואין שכר מצווה זו כשכרה של מצווה אחרת:

אילו שכר המצוות היה כמו השכר שפועל מקבל ממעסיקו בעולמינו, הרי לכל המצוות היה אותו סוג שכר - ברכה והצלחה בגשמיות וכו' (כי אף שיש הבדל בכמות השכר הניתן בין מצווה למצווה, הרי באיכות הם זהים), כשם שעובדי מפעל שכרם זהה, כולם מקבלים משכורת כספית, ההבדל בין מנהל המפעל לאחרון העובדים הוא בכמות השכר, ולא באיכות וסוג השכר - כולם מקבלים ממון גשמי;

אבל בשכר המצוות יש הבדל גדול בין שכר מצווה זו לשכר מצווה אחרת:

שכר המצוות הוא כשכרו של חקלאי העמל בחרישה, זריעה, שתילה וכו' ששכרו מותאם לעבודתו, מי ששתל עץ זית - ימסוק זיתים, ומי ששתל גפן - יזמור ענבים וכיוצא בזה; כך גם שכר המצוות הוא כקטיפת פרי של עמל אותה מצווה שהאדם עשה, לדוגמא בשכר מצוות צדקה - זוכים בעושר. בשכר עזרה לחולים - נושעים ממחלות. בשכר עידוד נדכאים - לא יהיו בעצבון. בשכר לימוד תורה לזולת - ייעשה המוח והלב זכים להבין את התורה הקדושה.

לכל מצווה נברא מלאך לפי סוג ואופי המצווה שהוא מקיים: לאדם העובד את ה' במדת האהבה ניתן שכר של אהבה ונברא לו מלאך של חסד ולאדם העובד את את ה' בדין וגבורה ניתן שכר של מדת הגבורה ונברא לו מלאך השומר ומגן עליו, ממלאך הגבורה, וכן הלאה.
אנונימי79742
156 ? ולעבדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה בלב? הוי אומר זו תפילה (חז"ל) לדעת הרוב תפילה היא מתריג מצוות
אנונימי79156
תפילה שאין עימה תשובה היא לא תפילה כך אמר משהוא.
אנונימי79742
מדוע מתפללים גם על התשובה עצמה
אנונימי79156
מתפללים על התשובה לאחר רק אחרי שאתה מחליט לחזור בתשובה ומתחרט על מעשיך. ואז ה' מסייע בידך לעשות תשובה. אבל אם לא חשבתה לעשות תשובה אז איך אתה מתפלל על התשובה.
אנונימי79742
מתפלל שהשם יעזור לי לחשוב לעשות תשובה
אנונימי79742
על הכל אפשר להתפלל .. גם על התפילה עצמה, להתפלל שנזכה להתפלל כמו שצריך
אנונימי79156
38 תגיד בקיצור את המסר שלך ממה שכתוב בדיוק.
אנונימי79156
42 אדם שלא חושב על תשובה הוא לא מתפלל על התשובה בכלל. אלא מתפלל על הבעיות שלו. ולכן הנביא אומר אם לא חושב לעשות תשובה גם תפילתו לא נשמעת.
אנונימי79742
טוב מאוד שהוא מתפלל על הבעיות שלו , מה יותר טוב מזה , הוא מתפלל להשם !
אנונימי79742
כל יהודי בפנים באמת כן רוצה לחזור בתשובה
אנונימי79156
אם משתחוים להבל וריק ומתפללים לאל ,לא יושיע. כך כתוב בעלינו לשבח. אל תהיה תמים תפילה זה לא פטנט לקבל בלי לתת. מי שאומר לך זאת טועה ומטעה. כל הזמן מתפלים ורק חלק קטן נענה. לכול אשר יקראוהו באמת. אמת זה רצון לתת ולהשקיע. שונא מתנות יחיה. אין מתנות חינם.
אנונימי79156
הרצון הפנימי צריך להוציא לחוץ. אין שמירת מצוות ע"י הרצון הפנימי. ורק שמירת מצוות יכול להוציא מצרה ולהוליך לדרך הטובה.
אנונימי79742
תפילה זה לא בשביל לקבל , תפילה זה בשביל לומר לקב"ה : הכל בידך . אם יהיה לי זכויות , תמלא משאלות ליבי לטובה. ואם ח"ו אין לי זכויות , גם כן אודה לך על הכל. ואני יודע שכל מה שאתה הקב"ה עושה , בסוף הכל הכל לטובתי , כי אני בנו של הקב"ה והוא אוהב אותי מאוד
אנונימי79742
רצון פנימי חזק , יגרור בסופו של דבר קיום מצוות מעשיות כפי ההלכה
אנונימי79156
אתה צודק לכן צריך רצון פנימי חזק לקיים מצוות ואז התפילה תעזור ואז בעזרת ה' כולנו נחזור בתשובה שלמה כי זה התכלית של התפילה זה להיתקרב לה' ולשמור מצוותיו . ומי שאומר אחרת שה' יעזור לו להבין את בדבר על בוריו.
אנונימי79742
אמן! שנזכה לחזור בתשובה מאהבה.
אנונימי79156
הסדר הוא כך קודם תשובה מיראה ואחר כך מאהבה. כפה עליהם ההר כגיגית ולאחר שקיימו וקיבלו עליהם את התורה והבינו את סודה קיבלו מאהבה בזמן מרדכי ואסתר .
אנונימי80811
בס"ד
אנונימי80811
בס"ד, מכייון שהצ'אט המרכזי לא מצליח לאפשר לי לכתוב, אנסה לומר את אשר עם דעתי וליבי, אולי אכוון בזה לתרום משהו למצפי הגאולה. כמו שאמרתי יש להתבונן במצבו הרוחני הנגלה של עמנו האהוב היושב בארץ ישראל, כדי לדעת למה לצפות. מיעוט הגשמים בשנים האחרונות, התרבות הנגלית המכוסה רובה בקליפת ערב רב(עריות, גסות דיבור, דברי שקר וחנופה, ערעור על סגולת ישראל, הכלה של השונה ללא גדר של קדושת ישראל ועוד ועוד המתגלים דרך התנהלות ההנהגה הפוליטית, התקשורת, המשפט והאקדמיה-לרבות הצבא, הם מחייבים התעוררות רשעי כל העולם ובחזית הקדמית מדינות ערב לרבות הסוניות לפגוע ולתקוף את מדינת ישראל, כרגע פעילה החזית הצפונית והדרומית. נשארו עוד שתיים להצטרף, החזית המזרחית והחזית הפנימית-קרי ערביי ישראל. חוסר יכולת המשילות של השלטון החילוני ימני של בנימין נתניהו ואזלת היד של ראשי כוחות הבטחון מול אתגרים אלה, ילכו ויתבררו. הדרישה למנהיג חזק תלך ותגבר ככל שארבעת החזיתות ילכו ויגבירו לחצם על היהודים בארץ וגם בעולם (אנטישמיות תגבר גם כן). זהו הרקע להתגלות משיח בן יוסף בצפון על רקע ותוך כדי סבבי לחימה שיכפו על ישראל למרות נסיונות נתניהו וראשי מערכת הביטחון הישראלי להמנע מהן בדרכים דיפלומטיות. לא יעזרו מיתוקי הצדיקים לאורך זמן. סוף הגלות בארצנו קרוב מאד להתגלות. לעניות דעתי אין מי מהצדיקים יודע מיהו משיח בן יוסף, ואפילו הוא עצמו איננו יודע בכל מקרה זו אישיות המכירה את השלטון מבפנים וכן את מערכת הביטחון, ומחוייבת פנימית וחיצונית לדעת תורה!
אנונימי80910
לפני בוא משיח יהיה ערבוב גדול ואנדרלמוסיה גדולה מאוד. מצב קשה מאוד. ואנשים לא ידעו מה לעשות וגם יהיה פחד גדול. ואז יתגלה אורו של משיח.
אנונימי80964
אנשים תגידו תודה על כל דבר שיש לכם ושה נתן לכם ולא רק על הטוב אלא גם על הפחות טוב כי אם אנו נתחיללהוגותלהעלכלדברשנתןלנווגםעלהרעהואיראהשאנומביניםשהכלזה מלמעלה ולטובה ואז הוא ישנה ויהפוך את הרע שבינינו לטוב כי כמו שאומרים הכל זה לטובה והכל זה מלמעלה ושום דבר לא קורה סתם כי מיקרה זה רק מה יתברך שמו לעד
אנונימי80964
ושתדעו שניסים קורים לנו בכל יום אך אנו קשה לנו לראות אותם
אנונימי80964
בגלל שאנחנו לא מאפשרים לעצמינו לראותם וזה בגלל שאנו כל יום וכל היום מול המסכים הטלפונים שלנו הורגים אותנו מבפנים אנשים
אנונימי80964
בזכות התודה תבוא הישועה כפי שהזכרתי קודם תבורכו
אנונימי81028
כל הכבוד לך בן אדם
אנונימי81028
בטח יש לך בבית ספר תודה כמו אמרתי תודה ונושעתי שזה ספר טוב ואני ממליץ אותו לכל בן אדם
אנונימי81028
אנשים אתם יודעים שאדם מזליסט זה אדם בעל ניסים ולדוגמא איזה מזל שלא תפסת אותי אוכל שוקולד בשיעור זה נס זה נס שקרא לך אבל אנחנו מטעבינו אומרים מזל ופחות משתמשים במושג הזה נס
אנונימי81028
כי כיו אנשים חושבים שניסים היו רק בתורה ושצריך צלקרות איזה משהוא ממש גדול בשביל
אנונימי81028
בקיצור אנשים מה שאני רוצה להגיד לכם זה שיד לכם עוד זמן לתקן הכל ובכל רגע שהמשיח עוד לא הגיע ועוד לא בא גם על זה אתם צריכים לאמר ולהגיד תודה כי כשיבוא כבר לא יהיה הסמן לתקן כלום
אנונימי81028
" כל עוד הנר דולק אפשר לתקן הכללל "
אנונימי81113
"היהודים העניקו לנו את החוץ ואת הפנים - ואת השקפת העולם שלנו את חיינו הפנימיים... אנו חולמים חלומות יהודיים, מקווים תקוות יהודיות, רוב המילים החשובות היותר שלנו, כמו - חדש, הרפתקה, הפתעה, ייחודי, פרט, אדם, ייעוד, זמן, היסטוריה, עתיד, חופש, קדמה, רוח, אמונה, תקווה, צדק - הן מתת היהודים" וכך גם ספרו של קהיל. (ניו יורק טיימס)
אנונימי81113
מתת היהודים - ספר אדיר
אנונימי81068
אסור לוותר כל אחד ואחד על התיקון הפרטי וההשתדלות לעלות במדרגת האמונה והבטחון בטוב ה' יתברך ותורתו שהורה לנו על ידי משה ושרשרת גדולי ישראל בתורה. אבל עיקר התיקון בארץ ישראל עכשיו הוא תיקון ציבורי לאומי. הציבור חייב להבין (בעוונותינו דרך הרגלים והייסורים) שהוא חייב להתפלל ולהחליף את שליחיו מראש הממשלה ועד השרים וראשי הצבא ומעצבי דעת הקהל במנהיגים המחוייבים לדעת תורה. אם תהיינה בחירות וראש הממשלה הבא יהיה עוד פעם מהימין החילוני, אזי אורו של משיח יתגלה ביותר ייסורים. אם ראש הממשלה הבא יהיה אדם מחוייב לדעת תורה ויפעל בנחישות לקדם לצמתי קבלת ההחלטות אליטות המחוייבות לתורת ישראל ורוחה, יהיה בזה מיתוק אדיר של הסבל חס ושלום שעומד לפתחנו. זמן האליטות החילוניות או המסורתיות לסוגיהן הסתיים בשמים וגילוי בארץ קרוב. תיקון הציבור פנימי יותר ועצמתי יותר מהתיקון הפרטי שבוודאי משתקף ממילא בתיקון הציבורי. כשהציבור זז בארץ לכיוון הנכון ע"פ תורת משה, קל גם לפרט ממילא להשלים ולזוז בתיקונו הפרטי. הסדר תמיד מהפנים לחוץ ואחר כך מהחוץ לפנים: כלל ופרט וכלל
אנונימי81224
כריכה פנימית.pdf
אנונימי81224
ב"ה ספר חדש שיוצא לאור, מה דעתכם?
אנונימי80910
מי שרוצה לזכות למשיח צריך לעשות הדברים הבאים. להגיד רק את האמת שלא פוגעת. ליהנות מיגיעת כפיו. מי שהגיע פירקו צריך להינשא. סור מרע ועשה טוב. לעשות כמה שיותר חסד לא רק בכסף. וכמובן בראש זה לימוד התורה וקיום מצוותיה. בלי זה לדעתי לא ניתן אפילו להיתקרב למשיח. כדאי לקבל על עצמנו את זה בשלבים ובהדרגה. בעזרת ה'.
אנונימי80910
ה' ידע בדיוק מתי האדם מוכן לקבל פני משיח , ורק הוא יכול לקרב אותו אחר שבחן אותו ליהנות מכבוד משיח.
השפן הקטן
עם ישראל הקדוש - הגיע זמן גאלתכם! אז בואו ונעשה תשובה אמיתית, וכך יתגלה משיח צדקנו, במיוחד בעינייני הקדושה והצניעות, שמירת העינים, והברית, וזהירות בין אדם לחבירו
אנונימי81311
יש שמועה שיוצאים לבחירות , יש מישהו שנראה לכם שיכול להחליף את ביבי ?
אנונימי71903 IL
אנונימי78917 US
אנונימי79041 IL
אנונימי80910 IL
אנונימי81042 IL
אנונימי81128 IL
אנונימי81176 IL
אנונימי81289 IL
אנונימי81304 IL
אנונימי81311 IL
אנונימי81315 IL
אנונימי81327 IL
אנונימי81331 IL
אנונימי81334 IL
אנונימי81339 IL
אנונימי81340 IL
אנונימי81341 IL
אנונימי81342 IL
אנונימי81346 IL
אנונימי81347
אנונימי81348 IL
אנונימי81349 IL
אנונימי81350 IL
אנונימי81351 IL
אנונימי81352 FR
אנונימי81353 IL
מס' משתתפים בצאט: 26

הגדרות