הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
פלישת רוסיה לאוקראינה והקשר לגאולה (הגר"א)

פלישת רוסיה לאוקראינה והקשר לגאולה (הגר"א)

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה (1720 – 1797): "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח..

שאלה: הפרשנות המשובחת הבאה מסכמת את הקטע שקראתי עם הערה מרתקת: לאור זה ניתן להבין את המסורת העוברת בעל פה מדור לדור מהגאון מוילנא (ראה חבלי משיח בזמננו, עמ' 134), שכאשר הצי הרוסי יעבור דרך הבוספורוס ("מצר איסטנבול" הוא מצר ים המפריד בין החלק האירופי של טורקיה, רוּמֶלִי, לחלקה האסיאתי, אָנָדוֹלוּ. הבוספורוס מחבר בין ים השיש לים השחור) זה יהיה הזמן ללבוש בגדי שבת (לקראת ביאת המשיח). מה הכוונה של הקטע הזה? ומה הם בגדי שבת ומה החשיבות של בגדים אלו בכלל, ולאור ביאת המשיח?

תשובה: ציטוט מהספר: קבלה בידינו מתלמידי הגר"א בשם הגאון: "אם הספינות של מלכות רוסיא יחצו את מיצר "בוספורוס" (ה"דרדנלים") צריכים ללבוש בגדי שבת" לומר לך, שהשעה קרובה אז לביאת המשיח. ודע כי רוב הספינות מרוסיא לארץ ישראל באות בזמננו דרך טורקיה בים השחור מבעד למיצר ה"בוספורוס". כמ"כ בידוע שלאחר חורבן מערב רומי עם בירתה בידי הגרמנים ימ"ש נותרה קוסטנטינא לבדה בשם "מזרח רומי" ומיום שמלך מרוסיא נשא בת המלך האחרון מקוסטנטינא הריהם מחשיבים את עצמם כיורשים של מלכות מזרח רומי ונושאים בדגליהם את סמל הנשר הכפול של קוסטנטינא.

לקריאת המקור http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=65386

Black_Sea_map_he-2

One comment

השאר תגובה