הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
צופן מהתורה על חיים ולדר

צופן מהתורה על חיים ולדר

הצופן נשלח למערכת. ללא פרשנות מיותר צריך לקרוא את הריבועים המסומנים. שימו לב לציר המרכזי מספר הדילוג 13839

https://sod1820.co.il/wp-content/uploads/2022/01/wp-1641076530291.pdf