הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
צו השעה- רבנים/ גבאים של בתי מדרש  ו-בתי כנסת

צו השעה- רבנים/ גבאים של בתי מדרש ו-בתי כנסת

קובץ שני לבתי כנסת- יום ד' (2)