צלם א-להים זכר ונקבה ברא אותם | מצגת

המצגת מאת שמואל רבר