הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
צפנים שמראים את הקשר בין חודש אב תשע”ז למה שקורה בהר הבית

צפנים שמראים את הקשר בין חודש אב תשע”ז למה שקורה בהר הבית

צופן חידה על ה' באב תשעז צופן "חידה" שכותב משפט שלם ברצף, שכתוב כך: אמיץ לב שאי מילה צר ב-ה' אב תשעז כותב . לא הכל נכנס בתמונה מחמת ארכו של הצופן.