קו עיוני חדש לגברים – בירור סוגיות פאה נכרית

קו עיוני חדש לגברים לבירור סוגיות פאה נכרית:  להורדה: מודעה קו גברים מבצע