הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריאה ליהודי חו”ל

קריאה ליהודי חו”ל

סרטון זה קצה הקרחון זה רק חלק ממה שהמצלמות תפשו יש המון חרדה בציבור המקומי

קריאה ליהודי התפוצות