הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריאת חירום של אחד מענקי המקובלים: על יהודי העולם לשוב לארץ הקודש כי השכינה עזבה את אומות העולם לקראת הגאולה- ובפרט יהדות ארה”ב!!!!

קריאת חירום של אחד מענקי המקובלים: על יהודי העולם לשוב לארץ הקודש כי השכינה עזבה את אומות העולם לקראת הגאולה- ובפרט יהדות ארה”ב!!!!