קריאת חירום של אחד מענקי המקובלים: על יהודי העולם לשוב לארץ הקודש כי השכינה עזבה את אומות העולם לקראת הגאולה- ובפרט יהדות ארה”ב!!!!