הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ראש השנה – תיקון המשפט – ובנימין נתניהו – מאת צ' סיבוני

ראש השנה – תיקון המשפט – ובנימין נתניהו – מאת צ' סיבוני

נתנ🕍🕍🕍🤴🕍🕍🕍
בס"ד
כג' מנחם אב
💎💎💎💎💎💎💎
ממליץ לקרוא עד הסוף.

💎💎💎💎💎💎💎

ראש השנה
תיקון המשפט
מבוא/קדימון
"הסבירות"=683=בנימין נתניהו
"חק הסבירות= 791=חק בנימין נתניהו
עקידת יצחק= 791=חק נתניהו
עוות המשפט= 916=ראש ממשלה
משפט ישר=939= מוצאי שביעית
*תזכורת-אנו עדיין במוצאי שביעית עד כט' אלול תשפ"ג (ואולי עד חשון תשפ"ד).
**ב"ה, ביבי יזכה ל"משפט ישר", על אפם וחמתם של מתנגדיו ושונאיו, וב"ה יצא חלק מכל התיקים כמו "הוצאת שיערה מכוס חלב".
הדחת נתניהו= 938=אני ה' בעתה אחישנה=כח' תשרי=בשלום
כח' תשרי – הנו יום הולדתו של נתניהו.
כזכור, הכל התחיל בתק (בתיק) אלף:-
תק אלף(מילים) =1333=בנימין נתניהו
תיק האלף=626 = בחירות=קלפיות
333- עדים יש בתיקי נתניהו.
333=גרעין .
בו עסק ועוסק נתניהו.
אלף=1000
תיקון המשפט= 1000=שר משפיע= משיח בן יוסף , משיח בן דויד
ובהתאמה מדהימה:-
תיקון=566=משיח בן יוסף
המשפט=434=משיח בן דויד
סה"כ=1000
תשפ"ג-ר"ת-תהא שנת פורץ גדר.
מלך פורץ גדר= 673=בנימן נתניהו
דמוקרטיה
דמוקרטיה=374=אחישנה
"דמוקרטיה" , "בושה"
דמוקרטיא+בושה=683=בנימין נתניהו.
הדחת ראש ממשלה =1333= בנימין נתניהו !!!
ואולם, יש לו השגחה של הרבי:-
שניאורסון = 1333 =בנימין נתניהו
💎💎💎💎💎💎💎
גלריית 1333
בנימין נתניהו= 1333=שנת פורץ גדר=שניאורסון=משיח במשולש= ישועות ישראל= תיקון המשפט + גרעין = תיקון המשפט + קוד הבריאה= בנים לגבולם=אשר אראך=בברית הין הבתרים= ואתחנן לה' בעת ההיא לאמר
גלריית 683
בנימין נתניהו= 683=שניאורסון=עד חצי המלכות= עדים=עדי שקר =בשער הנון= מרגלית= תרנגל =בכיה לדורות= חורבן הבית= חסדים=יום בחירות=מלך פורץ גדר(אותיות).
💎💎💎💎💎💎💎
"חק הסבירות"
ראו איך הכל "מתגלגל" ומשתלשל בגשמיות , והכל בהתאמה למהלכי השנה היהודית, בכל הקשור לדין ומשפט , ממש לקראת יום הדין העולמי – הלא הוא "ראש השנה".
כידוע, נקבע דיון מורחב ונדיר , בהרכב של כל 15 שופטי העליון לדון ב"חק הסבירות" .
הדיון יתקיים ביום שלישי כו' אלול (12/9 למניינם).
כו' באלול – הנו היום השני לבריאה , בו לא הוזכרו המילים "כי טוב" , וזאת גם משום שהיתה בו מחלקת וכו'…
וכל זה על רקע מהלכי הרפורמה המשפטית , והדיון שהיה בבג"ץ ב"חק הנבצרות".
שימו לב:-
כידוע , נקבע גם דיון נוסף ומורחב, בהרכב של 11 שופטים , בין יום כיפור לסוכות בנושא
"חק הנבצרות".
"חק הנבצרות"= 861=ראש השנה =בית המקדש= "ענוים הגיע זמן גאולתכם"
נבצרות:-
נ-בצרות
נתניהו בצרות.
*בנימין נתניהו עלול להיות בנבצרות ובצרות אמיתיות , עד סכנת חיים ממש , חס וחלילה , והדיון המשפטי האקדמי/תאורתי , עלול להפוך , חו"ח, לדיון נבצרות מעשי ביותר בדגש על חודש אלול.
נבצרות=749=כיפת ברזל=חמת אש.
ואולם , לבנימין נתניהו יש את "כיפת הברזל" האמיתית , בדמות הרבי , אשר שומרת אותו ומגנה עליו מכולם.
שניאורסון=683=בנימין נתניהו !!!
שניאורסון=1333=בנימין נתניהו= ישועות ישראל !!!
"ראש השנה"
"יום המשפט"
ראש השנה הוא היום בו "נולד"/נברא אדם הראשון:-
בראש השנה, יום הדין , אנו אומרים:-
"היום הרת עולם , היום יעמיד במשפט".
"היום הרת עולם"= 812=בנימין
יעמיד במשפט (+1)= 566=משיח בן יוסף=הציונות
היום יעמד במשפט =626= בחירות=קליפות
מלך במשפט= 521=נתניהו=שרביט=פתאם=ברוך ה' המברך
מדרש פסיקתא רבתי(מובא בילקוט שמעוני):-
🤴
"בשעה שמלך המשיח נגלה בא ועומד על הגג של בית המקדש , והוא משמיע להם לישראל ואומר להם:-
"ענוים הגיע זמן גאולתכם"
"ענוים הגיע זמן גאולתכם"=861=
חק הנבצרות= ראש השנה=בית המקדש
ולנו אין על מי לסמוך , אלא "על אבינו שבשמים"
על אבינו שבשמים =861=קליפת עמלק =מאה השמינית=תכלית =משענת
*ה"מאה השמינית"-לפי הגר"א היא כנגד/מול פרשת "וילך".
הגג של בית המקדש =1202= בראשית ברא אלהים=התגלות משיח !!!
שימו לב:-
נתניהו, סמוטריץ' , בן גביר= 1202 = התגלות משיח= בראשית ברא אלהים=תורה נביאים כתובים= שעה התבודדות
ואכן, הכל משתלשל ומתלבש בגשמיות ; באקטואליה , בפוליטיקה/במערכת המשפט , בממשלה ובעומד בראשה ,כמובן. האיש אשר עומד בעין הסערה מזה כ-27 שנים.
🕍
גג של בית מקדש- ר"ת-גשבמ.
גשבמ=בשגם=345=משה
משה=345=אל שדי
"אל שדי" הוא השם ששולט ב"עולם הבריאה":-
אל שדי במילוי (+1)=1000=תיקון המשפט
אל שדי(במילוי)= 999=מלך משפט
999 – לפי הגר"א (קול התור) הוא מדרגתו של משיח בן יוסף ב- "אתערותא דלתתא"
ליקוטי תניינא רבינו נחמן:-
ע"י עוות הדין נפגמת המרכבה ונתקלקל המשפט, ועל כן יצא משפט מעקל(מעוקל) , היינו קלקול המשפט.
מעקל אותיות עמלק…
בראש השנה מיתקן המשפט ע"י 5 החושים….
"היסח הדעת"
אנו בעצומו של "היסח הדעת" הגדול ביותר בעם ישראל ובאנושות בכלל , וכל זאת לקראת היווצרות והתגלות הויה חדשה ועצומה כאורו של המשיח ובית המקדש.
מהר"ל מפראג:-
ע"מ שתיווצר הויה חדשה, צריך שההויה הקיימת הנוכחית תהיה נפסדת.
צריך "ריק" ו"היעדר" לפני ההתגלות העצומה.
🙏💎🕍
בשו"ט , שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.

השאר תגובה