בפרשת השבוע פרשת ויגש, מסופר כיצד יוסף שלח לאביו יעקב עגלות להורידו מצריימה. אומר על כך ‘השם משמואל’ שיוסף רימז לאביו דרך העגלות, שלא ידאג מירידתו מצרימה, כי בדומה לגלגל העגלה שרגע אחד הוא למטה ורגע אחר כך למעלה הוא אמנם יורד עתה מצרימה, אך ברגע אחד יוכל לעלות משם.
יעקב הבין את הרמז ככתוב: “וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב” (בראשית מה,כז), כשהבין שהגלגל יכול ברגע להסתובב מעלה לטובה  התמלא בחיות והתעודד. ולכן, לא כתוב בפסוק להוריד אותו מצרימה כפי שנכון לומר ‘לרדת מהארץ’ – שכן ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אלא כתוב בפסוק : “לשאת אותו” לרמז שמטרת העגלות הייתה “לשאת” לרומם את רוח יעקב שלא ישבר מירידתו.
באופן דומה אומר המשך חכמה על הפסוק: “אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה וְיוֹסֵף יָשִׁית יָדוֹ עַל עֵינֶיךָ” (בראשית מו,ד) ה’ אמר ליעקב: “אל תפחד לרדת מצרימה, אני ארד עמך וגם אעלה אותך “ויוסף ישית ידו על עיניך”   מה שקרה ליוסף יראה לך בעיניים כמה אדם יכול לעלות ברגע, שביום אחד עלה מאסיר בכלא, למשנה למלך מצרים.
אז אם קשה לנו בתחום מסוים ואנו מרגישים למטה, מכאן אם נאמין  וה’ יחליט הוא יכול מהר מאד להעלותנו מעלה, ולסובב את הגלגל  אל יאוש. כמה מקרים קרו לי בחיי, בניסיונות מסוימים שכולנו עוברים, שנראה היה שאין תקוה, וברגע אחד ה’ סובב את הגלגל בצורה כה פלאית מול עינינו המשתאות.
סיפור על אישה לאחרונה, שהם היו עניים מרודים, ולפתע  ממש במקרה (ואין מקרה, מקרה הוא אותיות  רק מה’…) מתקשרת אליה חברה מחו”ל שסמכה עליה, והתחננה שתמכור לה דירתה בירושלים, וציינה ששווי הדירה הוא 1,800,000 ₪, אך בגלל שהם לחוצים מאד לקבל בדחיפות 700,000 ₪, היא מוכנה שתמכור הדירה בכמה שתמכור ותרוויח על הדרך כמה שתרצה, אך העיקר ותשלח לה בדחיפת 700,000 ₪. תוך שבוע הם מכרו את הדירה והרוויחו כמה מאות אלפים, הם ספרו את הכסף והיו כחולמים. ולא הפסיקו להודות לה’ על הנס שתוך כמה ימים – מאשפות הרים אביון…
אכן ברגע יכול ה’ להעלות האדם מתחתית לפסגה, כל אחד בתחום אחר, אך חשוב להדגיש שבכל זאת, לפעמים ה’ מגלגל לטובתנו שנחכה עד שהגלגל יעלה. ואז עלינו להזהר שלא לדחוק את הקץ, דבר שימלאנו עצבות כפירוש הבית אהרן על דברי הפסוק בתהילים: “יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם אַחֵר מָהָרוּ” (תהלים טז,ד). “ירבו עצבותם  למה הם בעצבות? כי “אחר”  מה שצריך להיות אח”כ, “מהרו” הם רוצים למהר שיהיה כבר עכשיו.

משעה 1:06:00 לשמוע