הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רמזים על שנת הגאולה תשע”ו | פוסט 1

רמזים על שנת הגאולה תשע”ו | פוסט 1

מאת: אהוד ראובן

בס”ד
כידוע כל עשב בעולם הזה יש לו מלאך ממונה שאומר לו גדל ובמילים שונות לכל העולם הגשמי הזה יש מימד רוחני שמניע אותו והגמרא מסבירה שלא הגויים החריבו את בתי המקדש כי אם אנו ישראל מאחר וישראל אותיות לי ראש בנשמתו כולל רובדים של עולם היצירה בריאה אצילות וא.ק (אדם קדמון ) ולא רק עשיה שהוא העולם הגשמי ומאחר וישראל גרמו לקלקול בבית המקדש הרוחני הסתלקה שכינה מבית המקדש הגשמי ואז יכל הגוי להחריב את האבנים והעצים ובמידה ושכינה לא הייתה מסתלקת מבית המקדש הגשמי בודאי ששום בריה בעולם לא יכלה להחריב את האבנים והעצים ולפיכך מסבירה הגמרא שבעצם הגוי שלו נפש שהיא החלק הנמוך מחמשת רבדי הנשמה הנקראים בר”ת נרן-חי ( נפש רוח נשמה חיה יחידה ) יכול לפעול עד שורשו ולא מעל שורשו ומשכך לפגום בבית המקדש הרוחני בעולמות גבוהים יכול רק מי שלא שורש רוחני הכולל את עולמות אלו ולכן בעצם אומרים חכמי הגמרא שהגוי בעצם טחן קמח טחון בבואו להחריב את בית המקדש והסיבה שכתבתי זאת היא על מנת להבאיר לנו שהתיקון חייב היה להעשות קודם בתיקון הקלקול הרוחני ומששבה שכינה להר אזיי ממילא גם מותר לבנות מחדש את הבית שהוא גם נצחי ואין אחריו גלויות ועכשיו נשאר לי רק להבאיר כיצד בעצם ניתן ללמוד שתוקן הפאן הרוחני ושהמסקנה היא שמשמיים מצפים מאיתנו לחזור להר הבית ולבנות את בית הבחירה כי הגיע זמן גאולתינו , טוב אז ככה ראשית ברצוני להבאיר שכתוב בזוהר כי אור ורז הן אותה הגימטריא וכאשר רוצים לגלות את האור הגנוז שבאותיות התורה צריך להתייגע מעבר לכוחות שלנו ואז נמצא חן בשמיים ומשמיים יפקחו עינינו ( לא רק הויזואליות ) להבין את הרז ומשכך יוסר המסך ויתגלה האור בעולם וכך בעצם בנוייה ההתפתחות בעולם והכול על ידי גילוי רזי התורה בעת המוכנה לכך מראש ועל זה גם כתוב אמר רבי בינימין הכול בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם ועכשיו לאחר שבעצם הבארתי את הכלל הזה של כלי ואור ניתן יהיה גם להכיל את הרעיון של ההארות שאכתוב כעת שבעצם ילמדו אותנו שמאחר והרזים הללו כבר גלויים לנו אזיי גם האור המיוחס להם כבר מאיר ומשכך בפאן הרוחני כבר ניתן להקיש שבאמתחתנו גילויים אלו ודי לחכם ברמיזה טוב נתחיל במשה רבינו עליו השלום שכידוע התורה מלמדת אותנו שכאשר הוא עלה לקבל את לוחות הברית במעמד הר סיני היו במעמד זה בני ישראל בני חורין ממלאך המוות וזאת לאחר שענו מעשה ונשמע ואז מלאכים ירדו משמיים ושמו על ראשם כתרים ( עדיים בשפה התורנית ) ובאותו המעמד למשה ניתנה תורה מעץ החיים שהוא הקב”ה בכבודו ובעצמו ולפיכך גם הלוחות היו מעשה ידיו של הקב”ה ולא כמו הלוחות השניות שאותן נאלץ להביא משה לאחר שבירת הלוחות הראשונים בעקבות חטא עגל הזהב שגם החזיר את המיתה לבני ישראל באותו השלב וכאמור לאחר שמשה קיבל את הלוחות הראשונים אמר לו הקב”ה ” רד כי שחת עמך ” שמות לב’ ז’ ( הכוונה רד מהמדרגה הרוחנית בא אתה נמצא כעת כי עמך הכוונה לאותו ערב רב שהוצאת ממצרים כשאמרתי לך לא כדאי להוציאם הם רק יעכבו את בני ישראל חטאו ועשו את עגל הזהב וצריך להבין שמשה רבינו עליו השלום שימש באותו המעמד כשושבין שמקבל את הכתובה שהיא התורה מהחתן שהוא הקב”ה ועליו להביאה לכלה שהיא ישראל ובעצם אם הייתה נמסרת לישראל באותו המעמד התורה הם היו חייבים מיתה ומשכך ככשבר משה את הלוחות הראשונים מגלים לנו חז”ל שהקב”ה ברוך הוא הסכים עימו ובעצם המילה ששיברת מלמדת ברובד העמוק שלה כי הקב”ה אמר למשה ישר כח כי שיברת את אותן הלוחות הראשונים כי נכון שכעת בני ישראל אינם חייבים מיתה ולפיכך משה שב חזרה לאחר שבירת הלוחות הראשונים לקבל מחדש את אותה התורה שלעולם לא תשתנה ואינה חסרה ואינה מיותרת ורק שהפעם הזו התורה היא איננה מעץ החיים כי אם מעץ הדעת טוב ורע ויש בה בירור שבסופו שוב היא עולה למדרגת עץ החיים וזוהי כוונת הנבואה והסורותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר כי כידוע הלוחות ניתנו על אבן ובסוף התיקון כתוב כי “תורה חדשה מאיתי” ( ישעיהו נא’ ד’ ) וחז”ל ביארו לנו שתורה חדשה מאיתי תצא הכוונה היא למדרגת תורה שהקב”ה ישכון בקרבנו וזו כוונת לב בשר כי התורה מסתיימת באות ל’ ומתחילה באות ב’ ומשזוכים למדרגה גבוהה יותר אזיי התורה היא שוב מעץ החיים ושוב ישראל הם בני חורין ויש להם חירות ממלאך המוות וכאמור צריך להבין כי כאשר משה ירד עם הלוחות הראשונים שהיו מעץ החיים אותן לוחות עליהן נאמר על תגיד חרות על הלוחות כי אם חירות על הלוחות לאחר שנאמר לו רד כי שחת עמך חז”ל מגלים לנו כי האותיות פרחו מהאבנים ואז משה שיבר את הלוחות על עגל הזהב ובעצם באותו המעמד נלקחו ממשה אלף אורות שזה בעצם מרמז על אותה ירידה רוחנית ותיכך נבאר זאת אך לא לפני שנציין כי משיח בן דויד הוא שאמון על החזרת החירות לישראל ממלאך המוות ובספר קול התור כתוב כי משה ומשיח בן דויד באים יחדיו לאחר שקדם להם הכנה על ידי משיח בן יוסף וכעת כשהבארנו כי על משיח בן דויד ומשה נאמר כי הם מגיעים יחדיו נעבור לשלב הבא ונבאר כיצד זה קרה ! כתוב בנביא ישעיהו פרק ס’ בסוף הפרק המדבר על גאולת השכינה כי כאשר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום הבטיח יהו’ה יתברך להחיש את תהליך התיקון ולגומרו מהר בסוד אני יהו’ה בעתה אחישנה משמע בזמנה אמהר אותה וכאמור התנאי לכך הוא שהקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום וכידוע הקטן נאמר על דוד כאשר שמואל הגיע לבית ישי למשוך את אחד מבניו למלוכה במקום שאול שיהו’ה מאס בו כי לא השלים את ציווי יהו’ה בעניין עמלק וכשישי העביר את בניו לפני שמואל דוד לא היה בניהם ואז השמן לא משח אף אחד מהם ולפיכך שמאול שאל האם תמו הנערים (שמואל א’ טז’ יא’ ) וכידוע ישי ענה לו עוד שאר הקטן והוא רעה בצאן ולפיכך גם דוד הוא הקטן ומשכך כוונת הקטן יהיה לאלף זה כאשר משיח בן יוסף 566 ו-משיח בן דויד 434 יתאחדו כפי שכתוב בנבואת יחזקאל לז’ על איחוד העצים ושכאשר הם מתאחדים אז חוזרת לישראל המלכות ואז לא יחצו יותר לשני ממלכות וזה גם כוונת ויהיו לאחד בידי שהכוונה היא אחד ביד יהו’ה שזו גאולת האחישנה ולא גאולת בעתה כי כידוע אחישנה מלמד על זכות ובעתה מנגד על חובה ומשהסתיימה החובה אזיי החלה הזכות ולפיכך 566 ועוד 434 כמניין אלף גם 1000 וגם א’ וכאמור מי שמאחד את אותם שני עצים שהם שני המשיחים הוא משה רבינו עליו השלום וזו כוונת המילים ויקרב משיחה כי משיחה אותיות משה חי וגם המשיח שהוא כאמור גואל ראשון וגם גואל אחרון ולפיכך ‘ אור משה ‘ עולה בגימטריא כמניין ‘ אחרון אחרון חביב ‘ כי כידוע מה שהיה הוא ר”ת משה שיהיה וכבר ביארנו כי משה ובן דויד באים יחדיו ואל תתהו מדוע אני כותב דויד עם יוד וכידוע בדברי הימים דויד נכתב עם יוד כמו שבבוקר בתפילה כתוב ‘ ויברך דויד את יהו’ה ‘ה ‘ ר”ת ודאי’ שזה שם קודש וגם אותיות של סופי תיבות המילים ‘ לא יחצו עוד לשני ‘ טוב עכשיו לאחר שהבארנו שמשה עליו השלום ומשיח בן דויד באים יחדיו מלשון חדווה נסביר גם כיצד זה קרה כאמור אין ספק שהקדוש ברוך הוא נצחי ואין גם ספק שהתורה היא נצחית וכביכול הספק הוא האם ישראל הם נצחיים הוא האם האומה השניה שבשמה אותיות אל הם נצחיים ( כפי שכתוב בפרשת בלק ספר במדבר כד’ כג’ ” מי יחיה ומשומו אל ” ) וכבר התבאר לנו שעל מנת לזכות ולהשיב לישראל את הנצחיות עלינו למצוא ולהשיב למשה את אותם אלף’ אורות שנאבדו ממנו לאחר חטא העגל ובנוסף גם לזכות שהקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום ומשכך בואו נבאר את כוונת הצעיר לגוי עצום ולשם כך נבאר כי הצעיר הוא גם יעקב בסוד ורב יעבד צעיר ( בראשית פרק כה’ שם גילה הקב”ה לרבקה אימנו עליה השלום כי שני גוים מבטנה יצאו ורב יעבד צעיר וכידוע עשו אמר יש לי רב אחי יהי לך אשר לך ומשכך יעקב הוא הצעיר כמו גם אפרים בנו של יוסף שהוא בעצם משיח בן יוסף הנקרא גם משיח בן אפרים שבו מתכללים כל הנשמות הללו ובדור האחרון הוא כאמור מטפס ממדרגת משיח בן יוסף למדרגות הנוספות וכאמור אלו הם סודות עמוקים ולא נבאר אותם כאן בעמקות מלבד הקווים הכללים שהצגתי כאן ורק נבאר שתיקון בן אפרים קשור לירבעם בן נבט וכ”ו ) טוב עכשיו נחזור לעניין יעקב וגוי עצום ונסביר שגוי עצום הכוונה היא לששים רבוא וזה גם כוונת הפסוק ” בית יעקב לכו ונלכה באור יהו’ה ” ( ישעיהו פרק ב’ ) מאחר ועל מנת להכריע את הסטרא אחרא שזה הצד האחר צריך מספר של ששים רבוא שזה מלמד בעצם על נשמה כללית וכידוע זה גם המספר של בני ישראל שיצאו ממצרים מעל גיל 20 מלבד נשים וטף ולפיכך ביאר לנו הגר”א הקדוש בספר קול התור כי ר”ת של הפסוק ‘ בית יעקב לכו ונלכה באור יהו’ה ‘ כמניין ‘ שישים ‘והמילה באור אותיות ‘ רבוא ‘ והאותיות השניות של פסוק זה כמניין ‘ ציון ‘ 156 גם ‘ יוסף ‘ והאותיות האחרונות של פסוק זה כמניין ‘ לב ירושלם ‘ ומשכך נמצא שפסוק זה מרמז כי לכו ונלכה לציון במספר ששים רבוא וקשורים כולם אל ” לב ירושלם ” והכול צריך להיות באור יהו’ה שזה כאמור פנימיות נשמת תורתינו הקדושה כפי שהבארתי בתחילה בעניין האור הגנוז שבאותיות טוב ועכשיו כאמור נחזור ליעקב וגוי עצום וכידוע יעקב זכה להיות לגוי עצום לאחר ששרו של עשו הודה לו על הברכות בעלות השחר כי מעבר יבק המקום בוא התנהל אותו מאבק של יעקב עם אותו מלאך מרמז על ( מעבר יבק 424 משיח בן דוד ) וכאמור יעקב מיאן לשלחו אף כי אמר לו המלאך שלחני כי עלה השחר ויעקב אמר לו לא אשלחך אלא אם ברכתני משמע שיעקב ביקש שיודה על הברכות שיצחק אביו ברך אותו על מנת שעשו לא יטען שהברכות ניתנו לו במרמה מלשון עקב בסוד ויעקבני זה פעמים ולפיכך המלאך שאל את יעקב מה שמך וכשיעקב ענה לו יעקב שמי אמר לו המלאך לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל משמע לא בעקבה קיבלת את הברכות כי אם ביושר מלשון ישר אל ולפיכך גם ישראל ר”ת יש ששים רבוא אותיות לתורה וגם יצחק יעקב שרה רבקה רחל אברהם לאה וכידוע בשמות האבות יש 13 אותיות וכן גם בשמות האמהות ולפיכך סך האותיות כמניין 26 גם יהו’ה וגם א’ מאחר ואות א’ יש לה ו’ באמצע ושני יודים מלמעלה ולמטה כמניין 26 טוב כאמור יעקב לא מבקש ברכה משרו של עשו כי אם יעקב מבקש שיודה על הברכות ולפיכך לא כתוב תברכני ומנגד כתוב ברכתני וכאמור אותו מלאך שהוא שרו של עשו והוא גם שטן כמניין 359 ( גם ההפרש בין יעקב 182 ישראל 541 ) מודה לו על הברכות כי אותו מלאך הוא משרת של הקב”ה וידוע לו שהברכות של ישראל זמנם הם בעלות השחר הכוונה היא לפנות בקר שזה זמן הגאולה של ישראל ומשכך זמנו של אותו המלאך לשלוט הסתיים ועליו לעלות ולומר שירה לקב”ה בשמיים כי אם לא הוא המלאך ישרף וכידוע לפנות בקר זה כמניין 868 גם שיבת ציון 868 וכידוע לפנות 566 גם תיקון וגם משיח בן יוסף וכאמור ציון 156 גם יוסף ולפיכך גם 868 כמניין כל זרע ישראל וגם יהודה וארץ ישראל ודי לחכם ברמיזה טוב נחזור לנצחיות ישראל ולאותן א’ אורות שקשורים יחדיו בקטן שהוא גם משיח בן דויד וגם במשה חי שהוא המשיח ונציין כי הקדוש ברוך הוא 655 תורה 611 ישראל 541 אחד 13 יחדיו 1820 כמניין שמות יהו’ה בחומש וכמניין סוד 70 פעמים יהו’ה 26 וכידוע הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו עליו השלוםם כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכאמור נפלאות זה גם נפל אות וכידוע כתוב קודשא בריך הוא אורייתה ישראל חד הוא אבל אם נכתוב זאת בעברית כחד ולא כאחד אזיי יחסר לנו א’ וכידוע אין התורה חסרה ואין היא מיותרת וכבר הבארנו את הרעיון כי אין ספק שהקב”ה נצחי וגם התורה ובודאי גם ישראל ורק עלינו לגלות זאת בפנימיות נשמת תורתינו הקדושה כפי שגילה לנו כבוד הרב הקדוש והטהור הגאון מוילנא עליו השלום וכמו שכול חכמי ישראל גילו לנו בחסדי שמיים וכאמור כשכותבים אחד ולא חד אז מקבלים את הנתון 1820 ולא את הנתון 1819 ומשכך גם למשה נמצאו ושבו אותן 1000 אורות וגם הקטן נהיה לאלף ואם נשאל כיצד אותן אלף’ אורות מתקיימים גם בדוד שהוא הקטן אז אגלה לכם כי ‘ דויד מלך ישראל ‘ כמניין 655 כמו גם ‘ הקדוש ברוך הוא ‘ טוב לאחר שהבארנו את ההארות הללו זה הזמן לחזור לתחילת הכתיבה ולהסביר כיצד כל זה שייך לימינו אנו ולתיקון הרוחני בו שבה שכינה להר הבית וכן הלאה טוב כידוע אין הדין נמתק אלא בשורשו וכאמור שורש הקלקול של חורבן הבית השני היה בגלל שנאת חינם ולפיך תיקונו הוא ע”י אהבת חינם ואהבת חינם כאמור זו מצוות ואהבת לרעך כמוך ודי לחכם ברמיזה להבין כי שכינה היא א’ ואלף’ הוא אלופו של עולם גם 1000 וגם 1 וכאמור ואהבת לרעך כמוך כמניין 820 ולפיכך עם נקדים למספרים אלו את האחד יחיד ומיוחד א’ אלופו של עולם ששב להר הבית טרם בנייתו גם בסוד הפסוק ושב יהו’ה אלקיך את שבותך משמע קודם שב יהו’ה אלוקינו ולאחר מכן אנו אזיי נקבל שוב את הנתון 1820 ומאחר ולנער כמוני התגלו גם רזים אלו בחסדי שמיים אזיי ניתן בהחלט להקיש מכאן על כך שאורות אלו גם כבר מגולים בעולמינו אנו ודי לחכם ברמיזה להבין כי הנחש הוא השטן והוא שרו של עשו והוא יצר הרע והוא מלאך המוות וכאמור זמנו קצוב מלכתחילה ורז זה מרומז בהפרש שבין הפסוקים מספר בראשית שם מקולל אותו הנחש שהחטיא את אדם וחוה עד לפסוק שמסיים את החומש במילים לעיני כל ישראל וכאמור יש בתורה 5845 פסוקים ומינוס 69 פסוקים שזהו מס’ הפסוק בו נאמר לנחש ארור תהיה על גחונך תלך כל ימי חייך מקבלים 5776 פסוקים גם ( חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש כמניין 2756 בגימטריא שזה כמניין ‘ הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה ‘ שזה גם 2756 ולפיכך די לחכם ברמיזה להבין שכשיתגלה משיח צדקנו 608 בגימטריא כמניין ‘ יהו’ה מלך יהו’ה מלך יהו’ה ימלך לעלם ועד ‘ 608 גם אזיי תתגלה האמת שהיא החותם של יהו’ה ואז ממילא אין לשקר יותר קיום מאחר ולשקר אין רגליים כי מקורו בנחש וקודם ששיקר את אדם וחוה היו לו רגליים ולאחר ששקר והחטיא את אדם וחוה וגרם למיתה בעולם אז נענש וכ”ו ולפיכך גם בזוהר ויקהל במאמר בעצב תלדי בנים סימן תצ”ב עם ביאור הסולם כתוב שבגמר התיקון יומת אותו נחש שגרם לאותו חטא שהביא מיתה לעולם וזאת בסוד בלע המוות לנצח עד כאן ממני אהוד בן אפרים ורבקה ראובן הללויה הללויה הללויה בקרוב מאוד יוסד המוקצה מעל הר הבית ונזכה לעולם חדש עולם של בית מקדש אמן נצח סלה ועד !


 פלא שביום תשעה באב תשע”ה הודיעו רשמית באמריקה על שחרורו של יהונתן פולארד.

הראשל”צ רבי מרדכי אליהו זצ”ל אמר לאשתו של פולארד, שכאשר ישוחרר יהונתן פולארד הי”ו תתחיל גאולת עם ישראל, ויתחיל הקץ של אמריקה,

ואמר שיהודי ארה”ב חייבים לצאת משם בהקדם לפני שיצטרכו לברוח ללא הרכוש שלהם ומי יודע אם יצליחו ה”י. וכן יהונתן פולארד בגימטריא הכתוב [ישעי’ ט, ה] “כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ”.ובגימטריא התיקון האחרון.

הראשל”צ רבי מרדכי אליהו זצ”ל אמר ליהונתן פולארד שסוד נשמתו מיוסף הצדיק ושינה את שמו מיונתן ליהונתן. וכן יהונתן בגימטריא שמו של משיח בן יוסף נחמיה בן חושיאל. ושם אמו מלכה – מלכות.

פולארד נכנס לצינוק בגיל שלושים. ויוסף יצא מבית הסהר בגיל שלושים. וכן פולארד אותיות אלף דור. המסמל את היובל הגדול של הגאולה, כמובא ב’רבנו בחיי’ [שמות כא, ו].

והביאור בזה כנראה על פי מה שמובא ב’ספר הלקוטים’ להאריז”ל (פ’ בראשית ע’ לז) יהונתן הוא ביסוד, ודוד במלכות. וכן פולארד בגימטריא נער כמו שכתוב על יוסף (בראשית לז, ב) “והוא נער”.

פורים וחודש אדר הם בסוד של שאול ויהונתן. ובפולארד יש אותיות אדר. וכן היותו מרגל משורש גורל של פורים, וכן מרגל נקרא חופר כמו שכתוב “לחפור את הארץ” משורש פורים. וכן יהונתןפולארד ר”ת וס”ת פדיון יהי רצון שיזכה לפדיון. והוסיף הרה”ג ר’ ציון דוד סיבוני שליט”א שיונתן פולארד בגימטריא עשיו ישמעאל. היינו שהוא מכניע אותם. והוסיף הרה”ג ר’ משה צוריאל שליט”א שפלאר”ד ר”ת הכתוב שמדבר על הגאולה [שה”ש ה, ב] “קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק פִּתְחִי לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי” וכן יוֹנָתִי” מרמז על יהונתן.

וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל בָּעוֹלָם שֶׁנִּגְלוּ מַצְפּוּנֵי עֵשָׂו שֶׁשּׂוֹנֵא אֶת עַם יִשְׂרָאֵל, בְּיוֹם כ”ז בְּתַמּוּז תשע”ה כְּשֶׁהוֹדִיעוּ עַל חֲתִימַת הֶסְכֵּם בֵּין בְּנֵי עֵשָׂו לְפָרַס, וִימֵי בֵּין הַמְּצָרִים הֵם הַיָּמִים שֶׁשִּׁנֵּי הַקְּלִפָּה מִתְגַּלּוֹת כְּפִי שֶׁמְּכַוְּנִים בְּסִדּוּר הָרַשַּׁ”שׁ בְּבֵין הַמְּצָרִים לְהַמְתִּיק אֶת הָאוֹתִיּוֹת שי”ן שֶׁהֵן סוֹד הַשִּׁנַּיִם וִינִיקַת הַקְּלִפּוֹת, וּרְאֵה זֶה פֶלֶא: הַפָּסוּק (עובדי’ א, ו) “אֵיךְ נֶחְפְּשׂוּ עֵשָׂו נִבְעוּ מַצְפֻּנָיו”, בְּגִימַטְרִיָּא כ”ז תַּמּוּז תשע”ה, וּכְשֶׁזֶּה מִתְקַיֵּם אָנוּ יוֹדְעִים שֶׁהוֹלֵךְ לְהִתְקַיֵּם הֶמְשֵׁךְ הַכָּתוּב (שם) “וּבְהַר צִיּוֹן תִּהְיֶה פְלֵיטָה וְגוֹ’ וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן וְגוֹ'”. וְכֵן דַּעַתַ ‘שַׁלְשֶׁלֶת הַקַּבָּלָה’ שֶׁכ”ז בְּתַמּוּז הוּא יוֹם פְּטִירַת יוֹסֵף הַצַּדִּיק, וּמִתְנוֹצֵץ הָאוֹר שֶׁל מָשִׁיחַ בֶּן יוֹסֵף.

וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל שְׁמוֹ שֶׁל הָאָסִיר הַיְּהוּדִי יוֹנָתָן פּוֹלַארְד הי”ו שֶׁסּוֹבֵל מֵאֱדוֹם עֶשְׂרוֹת שָׁנִים, לְרַמֵּז עַל פְלאוֹרִיד שֶׁמְּרַפֵּא שִׁנַּיִם, כִּי הוּא מַמְתִּיק אֶת שִׁנֵּי אֱדוֹם שֶׁלֹּא יַזִּיקוּ לְיִשְׂרָאֵל. והוסיף הרה”ג ר’ א. כליל שליט”א שפולארד אכן נולד ביום תשעה באב או בערב תשעה באב כשמתגברת שליטת הסטרא אחרא, ופלא שביום תשעה באב תשע”ה הודיעו רשמית באמריקה על שחרורו. וכן שנת לדתו תשי”ד מרמזת על שם שד”י שאומר די וממנו באה הגאולה.IMG-20150725-WA0000

שחרור פולארד ב2015 כמו שסודות הגימטריה צופים


עדכונים קודמים


נושא: ומפליא לעשות – ראו את התמונות

 

שימו לב כשנכתוב ומפליא לעשות נקבל במסתתר 1111 – כי ה’ מסתתר בכל מקום בבריאה – וזה עניין הפלא – האיחוד בין דומם גשמי לאין סוף רוחני (הסבר על שיטת המסתתר כאן) אבל מתי נראה את הפלא בעין ברור? בתשע”ו

עכשיו כשאנו נכתוב “יהו”ה מפליא” נקבל באתב”ש 776 – אתב”ש זה הצד ההופכי אות א’ זה ת’ – כי בגאולה הכל הולך בהפכים והסתרה – ואנו צריכים לגלות את ההסתרה – להוציא את ה א’ = פלא

נוסיף ל “יהו”ה מפליא” לעשות בהתשע”ו – שוב פעם נקבל 1776 הפעם ברגיל כי זה גלוי ההסתרה – ראו תמונות

כמו ארה”ב שהוקמה ב1776 – והיא תסתיים ב776 – כי הסיום שלה זה גלוי ההסתרה ומחיקת עמלק – תקון = 566 = משיח בן יוסף כמו שכתוב בנביא שמאדום (עמלק) לא ישאר שריד…

עוד חידושים מהימים אחרונים

הפסוק בשיר השירים שמרמז על הגאולה: כתוב עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק. הגימטריה של ראשי התיבות מהמילה ברכות עד דמשק היא 776… וסופי תיבות 1335 (נבואת דניאל)


עדכון י’ סיון תשע”ה

מאמר על המספר המסתתר והקשר לאור אין סוף שיתגלה בתשע”ו פלא פלאים והמשכילים יבינו

 אור = 207  –  אין סוף = 207  – זאת אומרת שבתשע”ו נקבל בהשגה את בחינת ה”אין סוף” וכך נמשיך הלאה הלאה לנצח בע”ה

אחדי שהבנתם את המאמר על המספר המסתתר ראו את זה

נאמר מתי יבוא משיח….. “היום אם בקולו תשמעו”
והרי ה’ צופה הכל מראש אז מה קורה כאן?..

מתי זה היום ??? הנה הרמז בא  במספר המסתתר…

ראו את התמונות מדהים!


מאת: סוד החשמל

האהבה
וכן שעה= 375 = דעאש = שלמה
יפקון מן גלותה

מאת: עמירם טובי

פשוט מדהים מדהים מדהים!!!

סוד הגאולה מופיע בתיקוני הזוהר:

“בדא סיפרא יפקון מן גלותא ברחמי”

בדא סיפרא = 358 = משיח

יפקון מן גלותא = 776

יפקון מן גלותא ברחמי = 2756 (במילוי)
חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756

עכשיו אם נכתוב “בדא ספרא” בלי האות י’, יצא לנו 348 = חמש

כלומר:

חמש + יפקון מן גלותא

חמש + 776

5776!!!


רמז נוסף וחזק לפתרון סודות הגאולה דרך סוד 1820

לראשונה מקבלים תוצאה 1820 – ברגיל – ובאותיות לפני זאת אומרת לפני כל אות מחשבים את הגימטריה של האות שלפניו – ושוב מגיעים 1820 – פלא פלאים –ראו תמונה — רמז שהפתרון של הסוד זה דרך חכמת אותיות לפני ואחרי לרשימת הגימטריות המלאה – צופן יחיד בתורה של זמן הגאולה בדילוג 1820 בסרט “המקדש


פתרון הסוד


פענוח הרמז שנתן המלאך לדניאל איש חמודות פסוק אחד אומר : עדן ועדנין ופלג עדן פסוק אחד אומר מועד מועדים וחצי אם ניקח את הזמנים המרוחקים ביותר שיש אז זה יהיה כלשון חז”ל: אלפיים שנה תוהו אלפיים שנה תורה ואלפיים שנה אורך הגלות עם ימות המשיח עכשו נתבונן בכתובים פסוק אחד אומר פלג עידן שתרגומו חלק מעדן, ופסוק אחד אומר “וחצי”ולא אמר וחצי מועד כמתבקש כמו שאמר בפסוק הדומה לו .לכן נראה לפרש כך.את האלפיים שנות תורה הכתוב יחס לו חשיבות וקראו עדניין וכן מועדיים וכידוע את התורה קבלנו במעמד הר סיני בשנת 2448 לבריאה כלומר לאחר 448 שנים בתוך זמן של 2000 שנות תורה .אז הכתוב אומר מתי סוף הגלות שנוריד מ2000 שנות הגלות פלג עידן כלומר חלק מעידן והוא ה448 שנים שהזכרנו והפסוק השני אומר “וחצי”כלומר תחצה את החלק ה448 ויצא לנו 224. ואנחנו נמצאים כעת ב5776 שנותר בדיוק 224 .ופלא גדול שיש חיזוק לדברים שהפרוש נכון אם ניקח את שני המילים פלג + חצי. =224 עם הכולל. אשרנו דורנו שנזכה לראות את המחזיר בתשובה הגדול בעולם בכל הזמנים הלו הוא הקב”ה מעורר לבבות ישראל לשוב בתשובה. .אמן


חידוש נוסף על 224 שקיבלנו כעת בהשגחה פרטית מאת: דניאל

רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי
בכינוי יש את האותיות המילה אחישנה =הבן איש חי
ואחישנה זה אומר להביא את הגאולה בפרק זמן משמעותי לפני תחילת האלף השישי  שזהו גמר תיקון ומהו פרק הזמן הזה בגימטריא   יוסף חיים =224 6000-224=5776 בחינת שנת האחישנה = אותיות הבן איש חי


יש לנו שתי אפשרויות – או דע את ה’ — או דע – אש – מאת: קודים בתורה

דעאש או לדעת את ה


עדכונים קודמים

בתפילת השמונה עשרה אנו אומרים ולירושלים עירך ברחמים “תשוב” – תשוב בגימטריה: תש”ח ובאמת בתש”ח היה ענין של של שיבת ציון עם ישראל שב לארצו – אבל זה היה ענין של כלים בלי אור.. המשך התפילה “תשכון” בתוך ירושלים עירך תשכון = 776 – תשע”ו שאז תהיה השראת השכינה – וזה עניין של האור בכלים – שנזכה לחזות במהרה..

מאת: קו כנישתא חדא

תוספת שלנו:

ירושלם תבנה = 2015 (מילוי) וזה רמז מדהים שמחזק הכל – ומלכות ה’ שולטת בהכל וביתר שאת בגילוי בדברים שנראים רחוקים- כמו זמן “לועזי” כמשל.

וכן: שנת התגלות אליהו והמשיח = 2015

וכן: תבנה ירושלם בהתשע”ו (אותיות לפני = 3382) = חמש שבע שבע שש (מילוי)

 רמז למתקדמים מאת: סוד החשמל – הקשר לנפילת תדמור ולגאולה

תדמור


רמז נוסף ופלאי

שם הוי”ה כפול הוי”ה במשולש שווה 2756  שזה גימטריא: חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756 זה מראה על: שלמות = 776 – שמראה שהכל חוזר לשורשו סוף מעשה במחשבה תחילה וכן הגימטריה של: שנת י-ה-ו-ה = 776 ראו הרחבה בפוסט ההרצאה שנת הגאולה מוזכרת בשם ה’

(הסבר: שם הויה במשולש = 106 תכפיל ב26 תקבל 2756 – בגימטריה רגילה = 676 – שער נון = 676 – משולש= 676 הסבר על שיטת המשולש בסרט אחרון)


מאת סוד החשמל: הקשר בין ישמעאל לחמור ולסוף הגלות בתשע”ה לחץ להגדלה

ישמעאל

גמטריות חדשות 776

קרבן תודה עם האותיות והכולל = 776

פריעת חוב = 776 (היות ובזמן הגאולה יפרעו את החוב מכל אומות העולם שהצרו לעם ישראל

לרשימת גימטריות מלאה 776 – 5776 לחץ כאן


מעניין מאד בחיפוש בתורה עיר השלום מקבלים תוצאה אחת! שימו לב בדילוג של 5776 אותיות בדיוק ראו סרטון של הרב גלזרסון

♦♦♦

תוכנת הגימטריות המשוכללת בעולם עודכנה לחפש גם במשניות ראו חידושים ראשונים מאת: סוד החשמל לחץ להגדלה

משנה


מאת: א.ע

שנת תשעו’ צפויה להיות שנה מעוברת (כ 385 ימים) מעניין מאוד(!) שטבת עשירי זהו היום ה-100 בשנה, וזה יוצא 0.26 משנה מעוברת! היום ה 0.26 בשנת תשעו’ זהו י’-טבת ! היום ה-100 מתחילת השנה. – וכידוע 26 = ה-ו-י-ה

מאת: Rami Zaltsman

יש לי עוד 67 בשבילכם, ואולי אתם כבר מודעים לזה: אנו נמצאים בעיצומה של השעה השביעית שביום השישי של השבוע של הקב״ה. אנו נמצאים לכל השיטות שאני מכיר – כמה דקות לאחר 12:30 של יום שישי – בתוך זמן מנחה גדולה, אשר החלה כאמור לפני כמה דקות בחשבון השבוע של הקב״ה. אז שעה 7 ביום ה-6 – עוד 67 לחשבון

מאת: סוד החשמל – מדהים מדהים – לקריאה לחץ על התמונה

יבק 112

מאת: אנונימי

לִי נָקָם וְשִׁלֵּם לְעֵת תָּמוּט רַגְלָם כִּי קָרוֹב יוֹם אֵידָם וְחָשׁ עֲתִדֹת לָמוֹ ספר דברים לב. למו = 76

ע”פ האגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי

ונראה לי שזה הסוד ל’מועד מ’ועדים ו’חצי (סוד הגאולה בדניאל) ראשי תיבות למו = 76 מול = 76 בית פעור

ומל = 76 את לבבךעדכונים קודמים


הַפָּסוּק שה’ מקלל את הנחש (בראשית ג, יד) וַיֹּאמֶר ה’ אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ הוא הפסוק הַ5776 לְמַפְרֵעַ מִסּוֹף הַתּוֹרָה לִתְחִלָּתָהּ, וְיֵשׁ כָּאן רֶמֶז שנזכה לגאולה והנחש יקולל לנצח.

“וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה” המילים “וישבת ביום” = 776! = תשע”ו


1. בשירת הים על הפסוק – מקדש ה’ כוננו ידיך (ואחריו הפסוק ה’ ימלוך לעולם ועד)

אומר רש”י הקדוש – חביב המקדש, שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר אף ידי יסדה ארץ. ומקדש בשתי ידים (מקדש ה’ כוננו ידיך – משמע שתי ידים), ואימתי יבנה בשתי ידים? בזמן שה’ ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו.
“בשתי ידים” = 776


2. וכן בגמרא מסכת מנחות דף כט עמוד ב’ מובא:
כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר’ אמי מאי דכתיב “בטחו ביי’ עדי עד כי ביה יי’ צור עולמים” אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב”ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה? כדדרש ר’ יהודה בר ר’ אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב”ה אחד בה”י ואחד ביו”ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו”ד והעולם הזה בה”י אם העולם הזה ביו”ד והעולם הבא בה”י. כשהוא אומר {בראשית ב-ד} אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה”י בראם הוי אומר העולם הזה בה”י והעולם הבא ביו”ד ומפני מה נברא העולם הזה בה”י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ”ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה.


ורואים שמובא הפסוק “בטחו בהויה עדי עד כי ביה הויה צור עולמים” מדבר על העולם הזה והעולם הבא וכן על העולם הזה שנברא בה”י ושואלת הגמרא למה הרגל של הה”י תלויה ולא מחוברת – שאם חוזר בתשובה מעלים אותו דרך הפתח.
והנה אין לך רמז מגולה מזה שהפסוק “בטחו בהויה עדי עד כי ביה הויה צור עולמים” = 776 בדיוק.


עוד משהו שראיתי – 44 מלכים היו מלכי יהודה וישראל. (שאול, איש בושת בן שאול, דוד, שלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיה, עתליה, יהואש, אמציה, עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו, ירבעם בן נבט, נדב, בעשא, אלה, זמרי, תבני, עמרי, אחאב, אחזיהו, יורם, יהוא, יהואחז, יואש, ירבעם השני, זכריה, שלום, מנחם, פקחיה, פקח, הושע)

כנגד זה היו 44 נשיאים לארה”ב כאשר אובמה הוא הנשיא ה 44, ובעזרת השם האחרון.

 


“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 775 (כפי שראינו)

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 800 (עם האותיות [25]) = שנת הגאולה (800) = “יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים” (פסוק שלם מתהילים)

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 781 (רגיל פלוס מילים) = התשעה+1 = התשעו.

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = משולש ישר והפוך 9999 (ונאמר שמספר זה קשור לגאולה).

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = משולש + רגיל ישר והפוך 11110

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 25 אותיות – כה’ מעניין אם זה רומז לנו על כה’ אייר תשעה

ד”א, כמה ביטויים בסה”כ בתנ”ך מכילים בתוכם גימטריה של 5775? 67 ביטויים!!! לפוסט מספרי 67

 לדף הגימטריות המלא לחץ כאן


[widgetkit id=2493]

גם בדברי הרמב”ם ולא נידע איך יהיה עד שיהיה יש רמז ברור לגאולה “וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יידע אדם איך יהיו” = 776

unnamed


וכן שנת יה-ו-ה = 776 כשניקח את שם הויה ונעשה אותו ב5 מדרגות (כידוע יש 5 מדרגות) ישר והפוך (אור ישר חוזר) 26+62 וכו’ נקבל 1776 = שנת הגאולה + אלופו של עולם

הוי”ה = 26

026

062

260

206

602

620

סַךְ הַכֹּל = 1776


מובא בגמרא במסכת סנהדרין
“אמר רב אין בן דוד בא
עד שתתפשט מלכות הרשעה
תשעה חודשים על ישראל”

ישנם האומרים שמדובר במלכות פרס
וישנם אומרים שזו מלכות אדום

כתוב גם שתהיה מלחמה בין פרס לאדום וישנה מחלוקת מי ינצח במלחמה זו

עכשיו שימו לב
כתוב שמלכות הרשעה
תתפשט תשעה חודשים על ישראל
“תשעה” זה אותיות תשע’ה שזו השנה
שאנו נמצאים בה
ידוע לנו שעל פי התורה
השנה העברית מתחילה בחודש ניסן
וידוע לנו שבניסן נגאלו אבותינו ממצריים
וארבעה ימים לפני יציאת מצריים
נצטוו ישראל לקשור את העבודה הזרה
של המצריים אל המיטה שלהם
וזאת הם עשו במסירות נפש
תוך כדי שסיכנו את חייהם בכך
וזאת היתה הכנתם לגאולת מצריים
אותה שבת הייתה בי’ בניסן
ומאז אנו מציינים את השבת הגדול בכל שנה

עכשיו שימו לב לפלא הגדול
מלכות הרשעה תתפשט על ישראל תשעה חודשים
אם נספור תשעה חודשים מי’ ניסן תשע’ה
אנו מגיעים בדיוק ל…..
י’ בטבת תשע’ו

מ-ד-ה-י-ם !!!

מאת: אביתר


עוד רמז מאביתר
בסיעתא דשמיא
רמז מדהים שמצאתי היום
על זמן הגאולה שלנו
ישנו את המדרש המפורסם
על מלך פרס שירצה
להחריב את העולם כולו
ושיפול פחד גדול
בפרט על עם ישראל
ולא יידעו היכן להסתתר
מפני הצרה
ואז יתגלה הקב”ה
ויאמר לעם ישראל
אל תתיראו כל מה שעשיתי
לא עשיתי אלא בשבילכם
הגיע זמן גאולתכם

והאיום הזה של פרס (איראן)
יתחיל באותה השנה
שבה יתגלה המשיח

וזה לשון המדרש
“אמר רבי יצחק
שנה שמלך המשיח נגלה בו
כל מלכי אומות העולם
מתגרים זה בזה
מלך פרס מתגרה במלך ערבי
והולך מלך ערבי לארם
ליטול עיצה מהם….
וכל אומות העולם
מתרעשים ומתבהלים
ונופלים על פניהם
ויאחז אותם צירים כצירי יולדה
וישראל מתרעשים ומתבהלים
ואומרים להיכן נבוא ונלך
ואומר להם(הקב”ה לישראל)
בניי אל תתייראו
כל מה שעשיתי לא עשיתי
אלא בשבילכם …….
הגיע זמן גאולתכם
עכשיו תראו
איך זמן הגאולה המדוייק
רמוז בתחילתו של המדרש
שימו לב
המדרש מתחיל כך
אמר רבי יצחק
“שנה שמלך המשיח נגלה בו”
היתכן שבמשפט זה רמוז
בדיוק רב את זמן הגאולה ?
התשובה היא כן בהחלט
דרך אגב זוכרים את התאריך
י בטבת תשע’ו
אשר רמוז בצפונות התורה
כתאריך של גאולה
ע”י המשיח ואליהו הנביא
ואשר באותו יום יבנה
בית המקדש בעז”ה

טוב בואו נחזור עכשיו
ללשון המדרש
וראו את הפלא הגדול

“שנה שמלך המשיח נגלה בו” =1204
י’ בטבת התשע’ו =1204

פ-ש-ו-ט מ-ד-ה-י-ם
והרי ידוע שחודש ניסן
הוא הראשון לחודשי השנה
והמלחמה תתחיל מניסן והלאה
כפי שנאמר לרב ועקנין
שמלחמה גדולה תתחיל לאחר הפסח
ועכשיו אם כך
ניסן תשע’ה ו….י’ בטבת תשע’ו
הם למעשה נחשבים לאותה שנה
(מא’ ניסן תשע’ה ועד לסוף אדר תשע’ו )
וזה מסתדר עם לשון המדרש
שם כתוב
בשנה שמלך המשיח נגלה בו
שנה זו מתחילה בימים הקרובים
בא’ ניסן

 

עודכן 11.3.2015


שלחו לי מעניין

בקשר לרמזים על שנת תשע”ו

רציתי להוסיף שהספרות מרמזות על דבר מענין

הספרות 7 – 7- 6, מציינות את שנות הגלות של יעקב אבינו בארם

שבסיומם הוא חוזר לא”י ומעשה אבות סימן לבנים, שזה סימן לשיבה מן הגלות לא”י, ובניית המזבח בבית אל מסמל את בנין ביהמ”ק בב”א.

וכן כתוב בפר’ ויצא: עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך.

וכתיב ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר, וכו’ והמשך הנבואה בהושע מקבילה את שיבת יעקב אבינו לשיבת ישראל.

 והנה הספרות 7 – 7 – 6   זה סדר עשרים שנות יעקב בבית לבן, כי עבד שבע שנים וקיבל את לאה, ואח”כ שבע שנים עבור רחל, ואח”כ

שש שנים עד שנולד שטנו של עשיו, יוסף הצדיק

השש מסמל את יוסף, והשבע ושבע, זה גימטריא – דוד!

הפלא ופלא !

 עוד רציתי לציין בדרך צחות, כי הר”ת של הדאע”ש זה ‘דיברתם שוא עבוד אלוקים’, שהנביא מלאכי אומר שזה יהיה באחרית הימים

וזה המסר משמים שאכן זה קורה בזמנינו וצרכים לחזור בתשובה שלימה לדעת שכל תכליתנו בעולמנו זה לעבוד את בוראינו.

 מאת: סוד החשמל