הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
כביש 749 מוקם בעזה "כיפת ברזל = 749" | רמזים משחרור החטופים הארגנטינאים על ידי צה"ל | רמזי חרבות ברזל 4#

כביש 749 מוקם בעזה "כיפת ברזל = 749" | רמזים משחרור החטופים הארגנטינאים על ידי צה"ל | רמזי חרבות ברזל 4#

עדכון 19/2/2024

הכביש החדש שמוקם 749

כמניין "כיפת ברזל = 749"

168 = מקום

הקב"ה הוא המקום הוא הכיפת ברזל והוא המפעיל את כל הכלים הטכנולוגים השונים, והוא חומת האש שלנו (חמת בכתיב חסר)

וכן 7.49

 49 = 7 * 7

רמז המעבר לשבת שער ה 50 שזה 7*7 + הבורא

 

במבצע מורכב חולצו שני חטופים ישראלים

המעניין ששני המשוחררים ארגנטינאים

בדיוק אחרי שנשיא ארגנטינה התגייר בשבוע שעבר

 

כתוב : " שערי תפילה ננעלו ושערי דמעה לא ננעלו " : נשיא ארגנטינה הגיע לכותל הזיל דמעות ואכן , 2 – חטופים , בעלי אזרחות ארגנטינאית חולצו במבצע נועז ונקי – תודה לך בורא עולם !!!

נשיא ארגנטינה קורא לשיקום בית המקדש ע''י הריסת מסגד אל אקצא בכדי להביא את המשיח | נשיא ארגנטינה מתגייר. סרטון מרגש | דווקא בדורנו התשובה מתקבלת בתוך רגע. דברי הרבי מצאנז על המצבנשיא ארגנטינה קורא לשיקום בית המקדש ע"י הריסת מסגד אל אקצא בכדי להביא את המשיח | נשיא ארגנטינה מתגייר. סרטון מרגש 

התאריך העברי של המבצע ג' אדר

שימו לב לתאריך הלועזי של המבצע

12/02-2024

המספרים שמלווים אותנו מאז המתקפה בשמחת תורה

כ"ב בתשרי – תשפד = 1202 מסתתר

גילוי אור משיח – תשפד = 1202 מסתתר

חרבות ברזל = 1202 מסתתר

התגלות משיח = 1202 רגיל

ראה פוסט ראשון עדכוני מלחמת עזה חרבות ברזל

שמו של מבצע החילוץ יד זהב

מבצע שחרור החטופים ״יד זהב״ – רפיח = 1400

יד = 14
זהב = 14

השם יתברך
מכתיב
כולם בובות

בסרטון הכי נפוץ היום בחדשות שביבי משבח את לוחמי הימ"ם הוא אומר שהתקשרו אליו בשעה 1:40 לאשר שהמבצע  מתחיל… 

שני ידים זה "כח"

"יד זהב" = 28 = כח

כזכור בסרטון על הסוד הגדול בכל הזמנים סוד 1820 ראינו ש

28 * 65 = 1820 "כחא-דני"

כח א-דני הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים,

ככל שזה קשור לארץ ישראל הקב"ה מגלה את כוחו להקדישו לעיני האומות.

השנה שנת הכח שימו לב 28  כפול 28 = 784 = תשפ"ד

היום תאריך ג' אדר, יום שראינו איך מזל ישראל גובר, אחרי הורדת דירוג האשראי של ישראל, יום משמח מאד בבורסה המראה שלישראל יש עוצמה, ללא קשר למה יעשו הגויים ששונאים אותנו

חטוף אחד בן 60 השני 70..

76 או 67

המספר המרמז על מעבר ממימד החומר 6 למימד השבת (הגאולה) 7

נכנסים לשנת 76
בן דויד = 76
בינה = 67
הסתרה = 670

זה מציאות פורים הסתרה… מגילת אסתר…

לכן

גאולת פורים = 776

צירוף מקרים = 776
ביאת המשיח = 776

הכל מתחבר כאן = 776

בשתי ידיים = 776

נקודה אמצעית = 776

כי מה שהיה הוא שיהיה. פורים וחנוכה החגים היחידים שישארו. כי מציאות הפורים. הוא גאולה של צירופי מקרים גאולה שמתחת לאירועים… גאולה בהסתרה. (בשונה מפסח למשל שזו גאולה גלויה לעיני כל)

שימו לב ביידן תשפ"ד = 860 = א-להים = 86 פי 10 – ביידן מרמז על מידת הדין. (בא-להים בטחתי) בי דין…. בגאולה נבין שהדין זה אין סוף רחמים… וזה מתנוצץ יותר ויותר הדעה הזו, בימים כמנו היום. לכן משיח = 112 (אתבש) שזה חיבור שם הרחמים 26 + 86 = הטבע = א-להים, שמתנהג במידת הטבע זה דין… כי בראשית ברא "א-להים"

 
נספח ורמזים נוספים
  • מאת עמיחי


"פקד פקדתי" = 784 רגיל
( תשפד )

ויש לזה המשך חזק מאוד

"פקוד פקדתי" – מלך המשיח = 1237 רגיל (התגלות)

כזכור…

מלך המשיח – תשפד = 1237 רגיל  (התגלות)

כרגיל
פלאי פלאות
מסרים משמיים

 ה ע י ק ר 

שימו 

הדברים מאוד חדים וברורים
—————————————————————-
"פ ק ד פ ק ד ת י" – משיח בן דוד = 1202 רגיל

כ"ב ב ת ש ר י – ת ש פ ד = 1202 מסתתר

ה ת ג ל ו ת מ ש י ח = 1202 רגיל

ג י ל ו י "א ו ר מ ש י ח" – 806 מסתתר 
( כב בתשרי – יום האסון הנורא הוא גם יום הגאולה)

ג י ל ו י – א ו ר מ ש י ח – תשפד = 1202 מסתתר

לכן…

מ ת י ג א ו ל ה = 806 מסתתר
(כ"ב בתשרי)

  • מאת אור. א

"יד זהב" = 28 = כח

(יד ימין דעתיק מחוברת עם יד שמאל דעתיק, יד+יד =חיבור כיד אחת, "והיו לאחדים בידך")

לואיס הר ופרננדו הרמן גימטריה זה 1003. הם החטופים ששוחררו היום מעזה. זהה ל ״חטופים ברצועת עזה״ שזה בגימטריה גם 1003 – גימטריה זהה. מאת החסיד צ. מ. מהרצליה. בבקשה לפרסם – תודה.

מאת ציון סיבוני

בס"ד

ג' אדר

ונהפוך הוא

"כי יש שכר לפעלתך נאום ה' ושבו מארץ אויב".

"ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם":-

"נאום ה'=683

בנימין נתניהו= 683

שניאורסון=683

עד חצי המלכות= 683

שכר(מילה)=521.

נתניהו=521

נהפוך(מילה)=162

בנימין=162

וכאשר נון סופית(ן)=700

בנים לגבולם= 1333

בנימין נתניהו= 1333

הדחת ראש ממשלה=1333

ישועות ישראל= 1333

שניאורסון=1333

משיח במשולש= 1333

בשו"ט וחודש שמח.

ציון דוד סיבוני🕍

ב"שבילי פנחס" מובא כי באריז"ל בשער הכוונות , וכן "במעבר יבק" נכתב כי השם של שמירת הדרך הוא השם הקדוש 'יוה"ך' היוצא מ-ס"ת:-
 "כי' מלאכיו'  יצוה' לך' לשמרך בכל דרכיך"- ס"ת- יוהך.
 
ה"צבי לצדיק"- כתב  וביאר מה שכתוב בזוהר הקדוש:-
 
"וישלח יעקב מלאכים"- רבי יהודה פתח -"כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך "- כי רבי יהודה רמז שיעקב אבינו השתמש בשם של שמירת הדרך-"יוהך"- ע"מ להכניע בו את עשו הרשע, כי שם זה מסוגל להכניע רשעים.
והרב "שבילי פנחס" מפרט שם את כל המהלך והקשר לליל הסדר ופסח…
יוהך=521
פתאם=521
שרביט=521
ברוך ה' המברך =521
כי למחיה שלחני=521
וכמובן,
נתניהו=521
הערה/תוספת:
ונראה לי שכאשר יצחק אבינו אמר לעשו על הברכה ליעקב:-
"גם ברוך יהיה" – הוא רמז לו על השם "יוהך".
"בר-וך יה-יה" – השם "יוהך" יוצא מהאותיות האמצעיות  כאשר מהאותיות החיצוניות הנשארות יוצאת המילה  "בר-יה"
בריה=217
חטר=217
שנת תשפ"ד היא השנה ה-217 מסוף האלף השישי(למפרע).
גם ברך יהיה=1335
יום הדין=1335
תורה שבכתב=1335
בבנימין  נתניהו=1335
בישועות ישראל=1335
 
הערה/תוספת
האותיות שלפני ואחרי המילה "מלאכים" ,יחד עם המילה מלאכים , עולה בגימטריה 386 , כמניין עשיו.
ואולם מי מכניע את עשיו ?
דוד בן ישי שגם עולה למניין 386.
החילוץ והמלחמה ברפיח
רפיח זה רפח(288) – י'
רפיח
כי מלאכיו יצוה לך=298
רפיח=298
רחמים=298
רחמן=298
ולהבדיל
רצח=298
מאשימים אותנו ברצח עם כאשר הם רצחו אנסו ערפו ובזזו
  "יחיד ורבים הלכה כרבים"-
האוהב ישראל" לרה"ק מאפטא מביא מדרש פליאה :-
"הנפטר מחברו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה".
 מאי דבר הלכה ? 
"י'חיד ו'רבים ה'לכה כ'רבים"- ממנו יוצא ב-ר"ת- שם קדוש של שמירת הדרך- "יוהך".
 
 
הערה/תוספת
"רבים"=812.
בנימין=812.
"כרבים"=832
ארץ ישראל=832
רבינו נחמן בליקוטי מוהרן:-
 
"ארץ ישראל היא בנימין".
 
יחיד ורבים הלכה*=911
אירן=911
בן אחר=911
ראשית=911
 
או
 
יחיד ורבים הלכה=910
 
תשרי=910
 
הרב "שבילי פנחס"  אומר ששם "יוהך" מתגלה בליל הסדר ואף הביא שם סיפור של חסיד שהגיע לרבי דוד מטאלנא זי"ע , וסיפר  בשם ה"אוהב מישראל" -הרה"ק מאפטא – שהרב אמר לו בדברי קודשו  באידיש כך:-
"איך האב טועם גיוון פון דעם יוה"ך פסח באנאכט , און איך האב גיהאט פון דעם שמירה א גאנץ יאר".
 
כלומר, טעמתי מן ה"מרק" שבלשון אידיש הוא "יוהך" בליל פסח , והיתה לי מזה שמירה כל השנה".
 
הערה/תוספת 
 
מרק=340
פרס=340
ליל הסדר*=340
מר"ק – ר"ת- משענת קנה רצוץ(אמריקה)….
אנו רואים שהכל מתנקז לפורים ולפסח תשפ"ד  !!!
"פתיחת סכר דגניה"- 
עתה מדברים ומתארגנים לפתיחת סכר דגניה(פתיחתו היא שלב מתקדם בלידה, שלב "ירידת המים"-ראה מאמרי המפורט בנושא)
ר"ת-פסד=144
 
ס"ת-תרה=605
 
סה"כ=749
כיפת ברזל=749
ויעתר לו ה' =749
נבצרות*=749
חמש שנים*=749
ויתכן וסכר דגניה יפתח ב-א' ניסן השנה (או יום /ימים לפני כן).
הערה/תוספת
5 שנים מהבחירות הראשונות ב-9/4/19 יסתיימו ביום שני בערב 8/4/24 כאשר יום שלישי א' ניסן (9/4) הנו היום הראשון של השנה ה-6 מאז הבחירות הראשונות יום שלקח 10 עטרות יום המסוגל מאוד ללידת משיח והתגלותו בעין . מי יתן עוד לפני.
 
בשו"ט וחודש טוב.
 

השאר תגובה