הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סגולה לרפואה מאליהו הנביא זכור לטוב

סגולה לרפואה מאליהו הנביא זכור לטוב

תוכן הסגולה:

ביום של ברית מילה,

 להביא מים למוהל שירחץ  את  ידיו לאחר הברית

ולסוכך  את החולה, ובע"ה יבריא.

השאר תגובה