הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
רשימת גימטריות 1692 + 2756

רשימת גימטריות 1692 + 2756

1692 חמש שבע שבע שש
1692 גילוי השכינה (משולש)
1692 סודך משיח – משולש
1692 סוד משיחך משולש = 448 = מלך המשיח
1692 מי יהיה המשיח האמיתי בהתשע"ו?
1692 תיפח רוחם של מחשבי קיצים
1692 במהרה בימנו – מילוי
1692 דעת ארבע שבע ארבע – מסתתר
1692 גאולה בעתה תהיה שנת? – מילוי 2626
1692 הגאולה ברחמים (רגיל ו ∆ ) ריבוע 1331
1692 אמת מארץ תצמח בהתשע"ו – מילוי ללא
1692 גאל ראשון כגואל אחרון
1692 העולם ישתנה תשע"ו – מילוי ללא מילה = 474 דעת
1692 הכסא ושם יהוה יהיו שלמים בהתשעו – מילוי ללא מילה = 1234 – מסתתר 1821
1692 יבא שנת מוצאי שביעת
1692 הכלכלה העולמית תקרוס בזמן הזה – לפני
2756 חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
2756 שנת התגלות במשיח יהוה תשעו – ריבוע = 7760 – ראשי תיבות 717 = צמח דוד
2756 הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה
2756 יפקון מן גלותא ברחמי – מילוי
2756 חטר מגזע ישי יתגלה בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש – לפני – ראשי תיבות 717 = צמח דוד (משולש)

 

השאר תגובה