הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רשימת גימטריות 2936 = תשע”ו ∆

רשימת גימטריות 2936 = תשע”ו ∆

2936 תשע”ו ∆
2936 בית המקדש השלישי  ירד משמים תשע”ו
2936 ועלו מושיעם בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה
2936 המשיח יעשה צדק – ∆
2936 בית המקדש ירד בניסן ב5776
2936 אליהו יבשר לצמח דוד בהתשעו – מילוי ללא מילה
2936 שכינתו ∆
2936 תבנה בית מקדשך בעתה – אחרי גדול – ראשי תיבות 444
2936 גלוי המשיח האמיתי האחרון -מילוי רגיל
2936 סוד עץ דעת