הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
רשימת כל הגימטריות 1820 – סוד ה'

רשימת כל הגימטריות 1820 – סוד ה'

1820 המשיח בימינו משולש
1820 התגלות השם המפורש
1820 דויד יצמח 2015 (אחת)
1820 הגיע זמן הגאולה אלפ שמונה מאות ועשרים
1820 כי לה' המלוכה אלף שמונה מאות עשרים
1820 מלכות בישראל התשע"ו
1820 משיח אחרון יטבת תשעו
1820 סוד אלף שמונה מאות עשרים כי לה' המלוכה
1820 עת 76 מילוי ללא
1820 עת ∆
1820 עת המקדש בימינו בהתשעו
1820 שבעים עמים יעלו לציון למלחמה בהתשע"ו
1820 שכינה = רגיל 385 + ∆1438 = 1820 !!
1820 כאן משיח ואליהו – משולש
1820 אין סוף, אין קץ, אין תכלית, אין מספר
1820 ביאת המשיח האמתי בשנה הבאה עלינו לטובה
1820 בן דויד אליהו חמש שבע שבע שש
1820 בן דויד בא במוצאי שביעית הזה בהתשע"ו
1820 בנימן נתניהו ובראק אובאמה בהתשעו
1820 הישועה בן דויד ∆ – (תזכורת: הישועה = 396)
1820 המלחמה תחל בעתה ב-תשע"ה
1820 התגלות המשיח תריג
1820 י-ה-ו-ה יחריב המסגדים בהר הבית בתשע"ו
1820 י-ה-ו-ה ילחם את מלחמות ישראל עמלק
1820 יה-וה ישכון במקדשו שנה הבאה בירושלם
1820 ישועת ישראל בעתה היא
1820 ישמעאל ואדום יפלו במלחמת העולם האחרנה בימינו
1820 מדינת ישראל תשעה
1820 מלחמה תחל בעתה באב בתשעה
1820 מלחמת העולם האחרונה על יהוה בציון וירושלם
1820 מלכות המשיח לנצח בהתשע"ו
1820 ממשלת הליכוד בנימין בהתשע"ו
1820 מקדש משמים ניסן תשע"ו
1820 משיח בא בשער נון התשעו
1820 משיח ילחם בעמלק ברק אובמה תשעו
1820 נביא אליהו מוצאי שביעית תשעו
1820 נשגב יהוה לבדו ביום ההוא ∆
1820 נשמת משיח י-ה-ו-ה בדרגת יחידה
1820 עורי צפון ובואי תימן בהתשעו
1820 עטרת משיח בהתשעו
1820 עם ישראל יושע ב-התשע"ו
1820 עם ישראל ישמח ביהוה בהתשעו
1820 ציון במשפט תפדה משיח דוד בן ישי
1820 צמח דויד בן ישי יהיה סודי עד הגאלה האחרונה בהתשעו
1820 שנה הבאה גאלת ישראל בעתה
1820 המשיח יבא לציון בעתה התשעו
1820 בעת עת עת זאת
1820 בשתי שבתות
1820 גאלת ישראל בעתה שנה הבאה
1820 דויד המלך יבנה בית מקדש בתשע”ו
1820 הישועה ניסן התשעו מילוי
1820 המשיח יבא התשעו ירד המקדש 1820 – ∆ 7076
1820 המשיח יתגלה בעשירי בטבת 1816+4
1820 יוסף יצחק – מנחם מענדל – שניאורסאהן – אמת
1820 כתל שריד בית מקדש
1820 משבר כלכלי עולמי בהתשעו מילוי ללא מילה
1820 משיח בא התשעו בנימן נתניהו
1820 משיח בא תשעו שמונה אפס אפס
1820 משיח בן דוד יתגלה לעלם בתשע"ו
1820 משיח יהוה בהר הזיתים בהתשעו
1820 משיח יהוה יתגלה עשרה בטבת
1820 משכב הזכר תל אביב התשע"ו
1820 מתי זהו זמן בעתה בתשעו
1820 נכנס יין יצא סוד.. המילה יין נמצאת בתורה 26 פעם 70*26 1820
1820 עם ישראל יקים את כל מצוותיו
1820 עמ ישראל מייחל לאליהו הנביא לאליהו התשבי הגלעדי
1820 עמיר ופולארד ישוחררו ע"י המשיח
1820 פולארד ישוחרר תשע"ה
1820 נשיא אדום בראק אובאמה נחש עמלק נגד יהוה והמשיח
1820 לקראת התשעו בא קץ הימין
1820 המשיח בדרך צריך להתעורר
1820 המשיח דויד בן ישי יגאלינו ניסן התשע"ו
1820 הסכם האטום גרוע לישראל מילוי ללא מילה
1820 הקדוש ברוך הוא + תורה + ישראל + אחד
1820 מלחמת הגוג ומגוג תחול בהתשעו
1820 מסר גדול מעת בורא עולם
1820 מפלת גוג בעתה התשעו
1820 תפל כיפת הזהב התשעו
1820 יַעֲלֹז שָׂדַי, וְכָל אֲשֶׁר-בּוֹ אָז יְרַנְּנוּ, כָּל-עֲצֵי-יָעַר
1820 תאריך נוצרי רומז על גאולה יהודית
1820 מ ממ ממש (חב"ד)
1820 אנחנו דור המשיח האמיתי האחרון דויד בן ישי
1820 דויד בן ישי ימלך בישראל ה-תשעו
1820 המשיח דוד בן ישי יתגלה בימינו לדור אחרון
1820 אליהו התשבי יתגלה – את ב"ש
1820 דויד מלך ישראל משיח יהו'ה התשעו
1820 נשמת אברהם יצחק ויעקב במשיח יהוה
1820 יהוה ומשיח ילחמו ∆ אטב"ח = 776
1820 משיח צדק יבא בעתה בתשעו – אות שניה 776
1820 מיהו זרע דויד המלך ∆
1820 מלחמת עולם שלשית בזמן הזה
1820 מפלת דמשק האות למשיח יהוה
1820 המשיח יבא בעתה בהתשעו -אתבש
1820 מיהו זרע דויד המלך משולש

 

לראשונה מקבלים 1820 – ברגיל – ובאותיות לפני – רמז שהפתרון של הסוד זה דרך חכמת אותיות לפני ואחרי

ראו עוד פלאים במספר בסרט "סוף גלות ישראל בימינו" בסוף הסרט גימטריות נוספות

1820 פתרון הסוד תאריכי משיחי – וכן 1820 אותיות אחרי !!

2 Comments

  1. אהוד

    בס"ד

    כידוע כתוב בגמרא שאחד מהסימנים שצריכים להתקיים בדור שיבוא בו משיח בן דויד הוא שכולו הפך לבן טהור הוא וכידוע כולו הפך לבן טהור הוא מתייחס אל נגע הצרעת שהפך לבן ואז כאמור הכהן מטהר אותו ולפיכך פסוק יז' בספר ויקרא יג' כמניין 1820 " וְרָאָהוּ, הַכֹּהֵן, וְהִנֵּה נֶהְפַּךְ הַנֶּגַע, לְלָבָן–וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת-הַנֶּגַע, טָהוֹר הוּא " וכבר כתבתי לא מעט בעניין רז זה שסוד רז זה הוא תיקון המלכות ותיקון חטא מכירת יוסף וכ"ו מאחר וכתוב ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו בראשית לז' פסוק א' והכוונה היא שלאחר שנמכר יוסף למצרים ( הפסוק שמסיים את הפרק הקודם ) וכאמור יהודה ירד ירידה רוחנית והכוונה היא שהמלכות שהיא בסוד יהודה נלקחה ממנו באותה עת לאחר מכירת יוסף ותיקון ירידה רוחנית זו נעשה לאורך כל הדורות ומושלם התיקון בזמן משיח בן דויד מאחר והוא צאצא של דוד שהוא כאמור משבט יהודה ומשכך כשמשיח בן דויד קבל המלכות אזיי תוקנה אותה הירידה ולפיכך אנו אומרים וערבה ליהו'ה מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות מאחר ואנו בעצם מבקשים ששוב מנחת יהודה וירושלים שוב תהיה ערבה ליהו'ה כימי עולם שזה משה וכשנים קדמוניות שהוא שלמה ומשכך כאשר שוב מנחת יהודה וירושלים ערבה ליהו'ה כיום כמו בעבר אזיי כולו הפך לבן מאחר ולבן זה רחמים ומנגד אדום זה דין וכידוע אין למעלה מענג ואין למטה מנגע כך כתוב בספר יצירה ומשכך נגע הכוונה היא נהר יחרב ויבש וכאשר נגע נהפך לענג אז זה ר"ת עדן נהר גן בסוד נהר יוצא מעדן להשקות את הגן שהוא כאמור המלכות וכאמור לבן זה לב' נתיבות חכמה ונון' שערי בינה בסוד תירין ריעין דלא מתפרשין לעלמין שהם חכמה ובינה ולבן זהו סוד אור הכתר שהוא כאמור הלובן העליון וכידוע אור הכתר גימטריא 832 כמניין ארץ ישראל וגם נשמה שכינה אומה וגם ראש אפרים וגם כבוד פעמים יהו'ה וכן לב פעמים יהו'ה וכאמור הלובן העליון הוא אור חסדים וכאשר נגע הפך לענג אזיי נגלה אור הכתר שהוא הלובן העליון ועל זה נאמר שמע ישראל יהו'ה אלוקינו יהו'ה אחד ( שמע ר"ת שאו מרום עינכם ישראל וראו מי ברא אלה ) בסוד מי ואלה אותיות אלהי'ם בסוד לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם והירח …. והיה לך יהו'ה לאור עולם כאמור אור עולם גימטריא 353 כמניין רז עולם וכן אור עולם וכן סוד יהו'ה ליראיו בסוד וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפ-יה וכאמור אין מקרא יוצא מפשוטו תרתי משמע ולפיכך כתוב כי שמש ומגן יהו'ה אלקים וכן ייראוך עם שמש ( עם שני יודים אחד מלשון יראה ואחד מלשון ראיה ) ועל זה נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע מאחר ורקיע אותיות עיקר ואם נכתוב השמש גימטריא 645 ונוסיף לזה את א' שהוא אלופו של עולם שמלוא כל הארץ כבודו נקבל גימטריא 646 כמניין כתר יהו'ה וכאשר כותבים יה' ומוסיפים גימטריא של תמר כמניין שמש 640 מקבלים גימטריא 655 כמניין הקדוש ברוך הוא וגם דויד מלך ישראל וכאמור כתר יהו'ה זה 620 ועוד 26 וכידוע 620 זה גם חכמה בינה ודעת ולפיכך די לחכם ברמיזה להתבונן ולהבחין כי גימטריא 645 כמניין השמש וגם שהכול נהיה בדברו 645 ודי לחכם ברמיזה להבחין בתקופה הנאחרונה בלובן העליון מאחר והנגע כולו הפך לבן טהור וכאמור יש עוד לא מעט מה להוסיף ובעזרת יהו'ה נמשיך פעם הבאה ורק נוסיף עוד כמה גימטריות של 1820 " וְעֹשֶׂה חֶסֶד, לַאֲלָפִים–לְאֹהֲבַי, וּלְשֹׁמְרֵי מצותו " כמו כן " וְנַחֲלָה לֹא-יִהְיֶה-לּוֹ, בְּקֶרֶב אֶחָיו יְהוָה הוּא נַחֲלָתוֹ, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר-לוֹ " 1820 " וַיִּיטַב הַדָּבָר, בְּעֵינֵי אֲדֹנָי כִּי שָׁאַל שְׁלֹמֹה, אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה " 1820 " אַשְׁרֵי, שֶׁיֹּאחֵז וְנִפֵּץ אֶת-עֹלָלַיִךְ– אֶל-הַסָּלַע " 1820 " כִּי-תָשִׁיב אֶל-אֵל רוּחֶךָ; וְהֹצֵאתָ מִפִּיךָ מִלִּין " 1820 " פְּרָעֵהוּ אַל-תַּעֲבָר-בּוֹ; שְׂטֵה מֵעָלָיו וַעֲבֹר " .

השאר תגובה