הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שיעורים על הפאה-  הרב שאלתיאל Wigs Leaflet # 92 Shaitel Peah Cherem Lesson- גאולת ישראל תלויה בהסרת הפאה

שיעורים על הפאה- הרב שאלתיאל Wigs Leaflet # 92 Shaitel Peah Cherem Lesson- גאולת ישראל תלויה בהסרת הפאה

בתמונה- שיער הפאות   מוקרב  למקדשים בהודו- לעבודה זרה- ומשם מופץ לכל העולם

אישה החובשת פאה- יש לה תקרובת עבודה זרה על ראשה- וכל מצוותיה מחזקות את הס”א

ולכן גאולת ישראל תלויה- בהסרת  הפאות של עבודה זרה על הראש