הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שיעורי אור הרשב”י- כ- 2000 שיעורי זוהר הקדוש בכל הארץ – רשימת ישובים, כתובות, רבנים וזמנים, טל’- בפריסה ארצית

שיעורי אור הרשב”י- כ- 2000 שיעורי זוהר הקדוש בכל הארץ – רשימת ישובים, כתובות, רבנים וזמנים, טל’- בפריסה ארצית

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב”י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר |

שיעורים קבועים בספר הזוהר הקדוש
בכל ארץ ישראל

שעל ידי מפעל הזוהר העולמי


 לחץ כאן: קרוב ל-2000 שיעורים בזוהר ברחבי ארצינו הקדושה
ראה בפנים העלון הרשימה המלאה

פרמידת שיעורי הזוהר ברחבי הארץ