הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
שני צפנים: האו"ם עמלק.. אקטואלי | המשיח בדרך.. סימן | משמעות האות מ'

שני צפנים: האו"ם עמלק.. אקטואלי | המשיח בדרך.. סימן | משמעות האות מ'

בצופן זה אנו רואים "האו"מ עמלק" – במרכז ה"ע" של עמלק – אנו רואים "משיח" ממורכז

והפסוק הרלונטי ביותר שמסתיים ב"מ" של האו"מ: הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב.. ממש רלונטי לימיים אלו

וכן אנו רואים למעלה "אויב" – "אדום" 

הצופן מאת: הרב גלזרסון


בצופן זה היחיד בתורה " אנו מחפשים את המילים "קהל י"ה פׂחִדים"

הכוונה על עם ישראל קהל ה' – אנו מקבלים תוצאה אחת בתורה..

והנה למרבה הפלא המילים הממשיכות החל מה"מ" של פחדים הם "משיח בדרך"

ומעניין הפסוק שחוצה זה הפסוק "ויבכו העם בלילה ההוא" (ליל תשע"ה באב אחרי חטא המרגלים) – שכידוע כל האסונות הפחדים וכל הצרות זה תשלום על בכיה זו. —

תשעה באב = 780 – התשע"ה = 780

הסיבה שהאות מ מחוברת.. ניתן להסביר היות והאות מ' זה האות שצריך להפנימה… לכן משיח מלשון שיח מ

כל הבריאה בנוייה עם האות מ

כמו 40 יום של יצירת הוולד

40 יום של משה על ההר

40 יום תיבת נוח ועוד ועוד … 

באם נקח את המילה 'חומר' נוציא את ה מ' ישאר לנו "חור" שבהיפוך זה רוח…

מ = 40

מת = 440

דם = 44

ילד =44

המשותף לכולם .. שזה חומר 4 ללא נשמה

לכן דת = 404 זה רק מסגרת .. צריך להכניס את ה7 … דעת =474 ..

אמת = 441 מכניסים את ה1 אלופו של עולם למת=440 ואז זה אמת..

מקדש = 444 זה מלשון מ' קדש …

זה האחדות של החומר .. קידוש החומר … הבנה שזה בעצם הכל אלוקי .ואין עוד מלבדו.

לכן זה מ קדש

דרך ה'

מ …. שיח

שוב לחיות ולשיח  את ה מ'  … להבין שהחומר זה אלוקות

יג מידות הרחמים

 

One comment

 1. מנשה

  הרב יוסי מזרחי Rabbi Yosef Mizrachi

  5 שעות · נערך ·
  .

  מתקרבים לסוף?… התקבלה הודעה ומקווים שהיא נכונה, שבשעה טובה ומוצלחת הפרה האדומה עשתה עלייה לירושלים!!!
  ואם כן אז זה קורה באופן פלאי במקביל לפרשת השבוע – "חקת" המתמקדת בדיני "פרה אדומה". זהו יכול להיות צעד עצום ומשמעותי בדרך לגאולה השלמה שתבוא ברחמים בע"ה

  לסרטון המעורר: אחרית הימים, המלחמה האחרונה וביאת משיח – הרב יוסי מזרחי (צריכים להתעורר ומהר!)

השאר תגובה