הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תחקיר מקיף על חיסון קורונה. ממצאים של בעיות חמורות! פיקוח נפש!  ונשמרתם מאד לנפשותיכם

תחקיר מקיף על חיסון קורונה. ממצאים של בעיות חמורות! פיקוח נפש! ונשמרתם מאד לנפשותיכם

https://he.knowheretoknow.com/post/רופאים-מרחבי-העולם-אין-מגיפה-החיסון-מסוכן

תחקיר מקיף על חיסון הקורונה (1)
בעיות חמורות העולות מהחיסון (1)

.