תחקיר מקיף על חיסון קורונה. ממצאים של בעיות חמורות! פיקוח נפש! ונשמרתם מאד לנפשותיכם

https://he.knowheretoknow.com/post/רופאים-מרחבי-העולם-אין-מגיפה-החיסון-מסוכן

תחקיר מקיף על חיסון הקורונה (1)
בעיות חמורות העולות מהחיסון (1)

.