הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תצפה  למשיח- מהגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א – סרטון חדש ומרהיב לעורר  הגאולה בהוצאת ארגון “בחגוי הסלע”

תצפה למשיח- מהגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א – סרטון חדש ומרהיב לעורר הגאולה בהוצאת ארגון “בחגוי הסלע”

 

 
– תצפה למשיח – מהגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א, בהוצאת “בחגוי הסלע”