4 סיכונים עיקריים בחיסון קורונה- פרופ זוכריט בהקאדי גרמניה