הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
אוניות רוסיות לא מורשות לעבור במיצרי הבוספורוס “כשהרוסים ייכנסו לאיסטנבול, צריך ללבוש בגדי שבת”

אוניות רוסיות לא מורשות לעבור במיצרי הבוספורוס “כשהרוסים ייכנסו לאיסטנבול, צריך ללבוש בגדי שבת”

הרב שטרנבוך שליט”א ראב”ד ‘העדה החרדית’ על המתיחות בין טורקיה לרוסיה

הגאון רבי משה שטרנבוך התבטא אמש (ד’) על הסכסוך בין רוסיה לטורקיה כי “מקובל אצלנו איש מפי איש עד הגאון מוילנא, שאם הרוסים ייכנסו ויכבשו את איסטנבול בירת טורקיה יש למהר ללבוש בגדי שבת ולחכות למשיח”.

בשיחה שמסר לתלמידיו המשך הסביר הרב שטרנבוך כי “הרוסים והטורקים החלו להתקוטט זה עם זה. שומעים קולות מלחמה, וכל האומות תמהים – איך טורקיה מתחילה עם רוסיה?

“אבל אנחנו רואים בזה קיום מאמר חז”ל שכאשר משיח צריך לבוא הקב”ה מגרה מלכויות זו בזו ושלא ברצונם נהיה מלחמה. אנחנו במוצאי שביעית, רואים בזה חיזוק גדול וצריכים להתעורר”.

הרב שטרנבוך הוסיף על מה שכתוב שסמוך לביאת המשיח יהיה לעם ישראל צרות מבני ישמעאל והם יצליחו להתגרות בבני ישראל, “אנחנו נמצאים בפרשת דרכים אנחנו ומתפללים להקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, צריך להתעורר בתשובה אבל אם חס ושלום לא – הרי שמתחזק חלילה בני ישמעאל אנחנו בצרה גדולה מאוד”.

בסיום דבריו אמר – “משיח עומד אחר כותלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים ומצפה לבוא, הקב”ה מראה לנו התחלה של גאולה, הרי זה לא מובן איך מדינה כמו טורקיה מתחיל מלחמה מבקש שיגיד סליחה גם את זה לא רוצה ועוד מסרבים לומר סליחה. ער איז אמשוגינער. הקב”ה מבלבל אותם ולכן אנחנו צריכים להתחזק מאוד

רמזים אקטואליים במקורות: “כאשר הרוסים יכבשו את טורקיה יבוא המשיח”, כך מצוטט במספר מקורות קדומים.

שיעור 134 התגרות רוסיה וטורקיה היא סימן לביאת המשיח

גליון מיוחד להתגרות טורקיה ברוסיה סוד החשמל


עודכן יום א' לפרשת שמות תשעו

שימו לב לפלא האותיות - ה' אומר לנו "למעני למעני אעשה" ז"א ה' יביא את הגאולה למענו שלא יחולל שמו בגויים. מתי זה יהיה? הרגיל מביא לנו את השנה 776 = תשע"ו נחבר המילוי נקבל את המועד שנרמז לנו בתורה "משיח טבת עשירי" 22.12 נבדוק אותיות אחרי: ז"א כל אות את האות שלאחריה למשל: ל = מ - מ = נ - וכו' נקבל - 988 = עשרה בטבת... = התגלות י-הוה בימינו - כמו שהוסבר זה לא רלונטי שלא ראינו בפיזי את המשיח, אנו מתמקדים בתאריך שנכתב בתורה . ואיך זה משתלב בגימטריות בעברי ולועזי בו זמנית. וחושף את גדולת יוצר בראשית.. מילות אלו תקפות לכל התמונות בגלריה זו. "והמשכילים יבינו"

2212 אנו מכירים - המשולש הגדול = 11390 משיח התשע"ו - באלפים !! מה הסיכוי לתכן את זה ?? תזכורת למשולש: א = 1 ב = 3 ג = 6 וכו') המועד היחיד שהיה מבריאת העולם
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

הגאולה תבוא בזכות אבות

מספר המפתח בגלריה זו הוא 644 - כמניין "אברהם יצחק ויעקב" שבזכותם תבוא הגאולה אנו רואים כאן גם - 2626 = שער נון (משולש) וכן 1000 = משיח בן דויד משיח בן יוסף -

מלכותם תהיה "מלכות נצח" - לחצו על הכפתור "הצג גימטריות נוספות" לתמונות הבאות
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות


העימות בין טורקיה למעצמה הרוסית עלה לאחרונה לכותרות ומעורר התרגשות בקרב יודעי ספר, הרואים בעימות, את פעמי המשיח.

בספר ‘ארחות רבינו’ של הגאון רבי אברהם הורביץ זצ”ל – תלמידו של בעל ה’קהילות יעקב’ ‘הסטייפלער’ זצ”ל, מצוטט בשמו: “ראה שנדפס שהגר”א ז”ל אמר כשהרוסים יכבשו את קונסטנטינופול (איסטנבול) יבוא משיח, ולא כמו שאמרתי כשהרוסים יעברו את הדרדנלים, שהלא עוברים את הדרדנלים בכל יום”.

עוד מצוטט האדמו”ר בעל ה’שפע חיים’ מצאנז בשם הבעל שם טוב שאמר: “אם הרוסים יעברו בדרדנלים להלחם עם טורקיה, אפשר ללבוש בגדי שבת לכבוד ביאת המשיח”.

הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ”ל חתן הרב מבריסק זצ”ל, סיפר גם הוא על קבלה בידו מרבי
חיים מוואלוזין, “שכאשר החייל הרוסי הראשון ידרוך על אדמת קונסטנטינופול יבוא המשיח – משום שמלחמת גוג ומגוג תהא בין רוסיה למדינה זו, ובשורשה היא מלכות אדום”.

כפי שהוזכר בעבר ב’בחדרי חרדים’, ראב”ד ‘העדה החרדית’ הגר”מ שטרנבוך, הזכיר גם הוא בשיחה שנשא לפני שנתיים את המסורת ואמר: “אני מוכרח לגלות סוד אחד מפני שכבר גילה אותו ר’ יצחק חבר זצ”ל, תלמידו של ר’ חיים וואלזי’נער, זצ”ל ששמעו איש מפי איש עד זקני הגר”א זיע”א, שגילה סוד זה סמוך להסתלקותו – וכה אמר: “כאשר תשמעו שהרוסים כבשו את העיר ‘קְרִים’ אז תדעו שמתחיל כבר פעמי הגאולה, וכאשר תשמעו שהרוסיים הגיעו לעיר קונסטנטינופול אז כבר תלבשו בגדי שבת ואל תפשטו אותם כיון שבכל רגע המשיח עומד לבוא”.

עם זאת הגר”ש וואזנר זצ”ל, התבטא מספר פעמים כי, “אין לנו עסק בנסתרות וכל נושא ביאת המשיח הוא עלום ומכוסה ולא ניתן לדרוש עליו ברבים”.סימן ביאת המשיח