ארכיון כתב

איך מגייסים מאה אלף דולר בשעה אחת? לצורך ניתוח חירום של תינוק! .ואם לא -הניתוח מתבטל! הסיכוי..00000- סיפור אמיתי מדהים-אין עוד מלבדו!! סיפור של קידוש השם גדול!

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, תיעוד אירועים

  סיפור אמיתי – שכתב חיים ולדר במסגרת סיפורים מהחיים – פורסם בעיתון הדברות- פרשת משפטים תשע”ט- גיליון 387 ..  

ממקדשי תיראו – מה נחשב בשמים למי שמאחר לתפילה ולמי שיוצא קודם סיומה? האם מתקבלות תפילות שאר המתפללים אם יש מישהו שמדבר בזמן תפילה?

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, עלוני גאולה

זוהר ט”ו בשבט + הוראות בדיקה לפירות – הרב לנדאו_תפילה לאתרוג

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-כללי

להורדה:  ספר זוהר ט”ו בשבט:

זוהר-טו-בשבט-1.pdf”

 זוהר-טו-בשבט-1

סדר הלימוד לט”ו בשבט אמת וצדק”  

      

הערה חשובה: מברכים רק פעם אחת על היין  -בכוס הראשונה , בשאר 3 הכוסות לא מברכים שוב,   וכששותים  את יתר הכוסות רק לכוון בשם הויה שונה כפי שרשום  מטה

הרב שטיינמן זצ”ל חושף : מה הדבר הכי גדול נגד יצר הרע?

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, עלוני גאולה

היצר הרע יעשה הכל ויתן הכל!-

רק לא יתן לנשים לזכות  לצניעות

ולגברים לזכות בתורה

האם יש לכבד צוואת רונה רמון? הרב זמיר: שריפת גופה מבטאת כאילו אי אמונה בתחיית המתים.

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, סרט

האם יש לכבד צוואת רונה רמון? הרב זמיר: זו בקשה אומללה לחלוטין- צער גדול לנשמה -שריפת גופה מבטאת כאילו אי אמונה בתחיית המתים.

ככר השבת: מכתבו של הפוסק הספרדי נגד שריפת גופות

בצל סערת רונה רמון ע”ה, הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, במכתב חריף נגד שריפת גופות במקום קבורת מסורתית: “אין הנשמה מתקבלת למעלה אל היחוד עד שיקבר למטה” (חרדים)

https://www.kikar.co.il/301026.html

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, התייחס במכתב תשובה לתלמידיו לנושא שעלה השבוע לכותרת סביב פטירת רונה רמון ע”ה, שביקשה שגופתה תישרף בכדי שבניה לא יצטרכו להשתתף בהלוויה נוספת.

במכתב מזהיר הגרב”צ מהאיסור החמור של שריפת גופה.

“כיכר השבת” עם המכתב המלא:

אמנם ידעתי כי לרגל מה שפורסם היום על מי שציווה כן התעוררו בכך רבים, גם שאלוני באתר וביקשתי להשמיט הנושא, וגם אתה שואל ואיני רוצה להתייחס לנושא זה, אך לא אמנע עצמי מלדון עמך בהלכה בנושא למען יזהרו אחרים.

א, מצות עשה מהתורה שנאמר “כי קבור תקברנו״. ונאמר ״לא תלין״. ומצווה זו דוחה כל מצוות שבתורה, ומוטלת על הקרובים האבלים, וכל כך חמורה שדוחה מצוות ביעור חמץ, ומצוות אכילת מצה בליל פסח כאשר קוברים ביום טוב, וכן מצוות תקיעת שופר בראש השנה,

ב, מכפר עוונותיו, שנאמר וכפר אדמתו עמו.

ג, וייצר ה”א את האדם עפר מן האדמה. כי עפר הוא ואל עפר ישוב. גופו אינו שלו ולא של בני משפחתו, אלא שייך לבעל הבית, בורא שמים וארץ שנאמר הנשמה לך והגוף פעלך. וידונו את המבצע זאת.

ד, כבוד המת, תלי תלים של הלכות ופרטים נכתבו בפוסקים על היחס. הטיפול. ועשית צרכי המת. כל תנועה ותזוזה הנעשית אפילו לצרכו מבקשים ממנו מחילה וסליחה. הטהרה. ההלבשה. הנחתו במשא. ומכל שכן פגיעה כה קשה בגופו של הנפטר.

ה. אבילות. אין חלים דיני השבעה. השלושים. השנה. עד שיקבר באדמה. כי הקרובים תלויים במצבו. וכל עוד לא חזר לעפר אין להם להתאבל ונשארים אוננים. וכן הוא בתלמוד ובפוסקים.

 

ו. נשמתו אין לה מנוחה שם למעלה עד שהגוף שהיתה שותפה עמו כל ימי חייו ינוח בקבר וישארו עצמותיו. שנאמר אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. וכתב הרב מעבר יבק [אמרי נועם פרק כ”ט] “קבורת גוף האדם מסייע ליחוד עליון בנשמתו, וזהו כי קבור תקברנו קבור למעלה תקברנו למטה, כמו שהגוף נכנס אל הקבר, כן הנפש תכנס אל הלבוש השני המזדמן לה, ואין הנשמה מתקבלת למעלה אל היחוד עד שיקבר למטה”. [פל”ד] כתב “סוד הקבורה היא כניסת הנשמה לגן עדן, ולזה לא נקרא אברהם איש החסד עד שמצא קבורה לשרה”.

 

ז, מנהגי הגויים. אסור משום ובחוקותיהם לא תלכו.

ח, אסור לקיים דבריו. ועיין להגאון החיד”א ז”ל בשו”ת חיים שאל חלק א סימן ע”א, ו] שכתב תשובה לחכם אחד “אשר ציוה שלא ישימו לו מצבה נראה דלא ישמעו לו בכל רק יעשו איזה מצבה קטנה שיש תקון לנפש בזה לפי דברי רבינו האר”י זצ”ל כמבואר בשער המצות אשר סידר מהר”ש ויטאל פרשת ויחי ע”ש באורך. ומשנתנו היא זו פ”ב דשקלים בונין לו נפש על קברו. ואילו נזכר החכם שיש בזה סוד ותקון לנפשו לא היה מצווה כך. כן נראה לי”

 

סגולה לרפואה שלמה ע”פ הרמב”ם , הסטייפלר, החפץ חיים + תפילת חזקיהו לרפואה

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

*הרמב”ם זיע’א במורה נבוכים מציין: “אדם שחלה ונפל למשכב יקבל על עצמו הנהגה חדשה שאין מחוייבים מעיקר הדין לנהוג בה וממנה לא יסור כל ימי חייו , ובשכר זאת ישלח הקב”ה מזור ומרפא לכל תחלואיו ויקימו מחוליו.”*

*אמר הסטייפלר רבינו יעקב ישראל קניבסקי זצ”ל: “אדם שחלה במחלה ולו הקשה ביותר , אם יתעסק רבות במצות הכנסת כלה הקב”ה יקימו מחוליו וישלח מזור ומרפא לכל תחלואיו”.*

*אמר מרן ה’חפץ חיים’ זצ”ל: “אדם שמתחבר לאנשים יראים ושלמים גם אם נגזרו עליו צרות מחלות ופורעניות, הקב”ה מבטלן מעליו ומשנה את מזלו מרעה לטובה כדי שידידיו הצדיקים לא יצטערו”.*

*”אין זכות גדולה יותר ממזכה הרבים”!!! שמעת ? קראת ? עכשיו שלח/י לכל ישראל!!! יום מבורך!!! ויהי רצון שה’ ישלח רפואה לכלל חולי עמו ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם!!! אמן!!!!
..
ה?????????????????????????????????????????

תפילת חזקיהו

 

פוסטים אחרונים

הרשם לרשימת התפוצה

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE