סיפור מוות קליני- מדהים-של מיטל טולדנו עורכת דין צעירה שהיתה רחוקה מאד מהיהדות- חשבה שיהדות זה דבר נוראי, והדתיים הם פרזיטים- וכשעלתה לשמיים גילתה כי ה’ הוא האלקים

שרשרת האסונות- עד מתי? הגיע הזמן להתעורר- תוכחה לאדמורים

 האדמור מהאלמין :
שיעור מספר 20 הספד התעוררות על 45 הצדיקים מפלקט שהתפרסם בארץ ובעולם תוכחה לאדמורים 

 

פלקט2

פלקט האם גזרה משמים 1

 

לכבוד האדמורי”ם והרבנים,

שרשרת האסונות – עד מתי?

כולנו מאמינים בני מאמינים שהכל גזירה משמים!

 

והשאלה היא, “מה ה’ שואל מעמך”?

חובה עלינו, החרדים על דבר ה’, לעשות חשבון נפש נוקב ולחקור למה השם עשה לנו ככה? אנחנו רואים שהגזירות הולכות ומתעצמות. הקורונה וכל ההשלכות, אסון מירון, הטילים, והאסון בבית הכנסת סטולין-קרלין, בירושלים. האם זה יפסיק שם? לא. בכאב לב לא, זה לא יפסיק. אלא שואה תרדוף שואה ח”ו עד שנתעורר לאמת ונבין מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, כמו שכתב הרמב”ם ז”ל בהלכות תעניות, אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, הרי זו דרך אכזריות, וגורמים להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות [ח”ו] וכמו שהזהירו הצה”ק מאוטווצק, “החפץ חיים”, והרב שך זצ”ל.

קראנו בתורה בתיקון ליל שבועות “ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי… “אנכי ה’ אלוקיך… לא יהיה לך אלוהים אחרים… לא תעשה לך פסל… אל קנא פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים ועל רבעים…

והנה, הכל מתקיים לנגד עינינו. בגלל הפאה הנכרית שהיא באה מתקרובת עבודה זרה, שיש למאות אלפים בעם ישראל, כמו שמובא במכתב מהרב י. אפרתי בתשע”ט, וזה לשונו: “בציווי מרן רבינו הגר”ח קניבסקי שליט”א – הנני שב לכתוב הוראת מרן רבינו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל – השיער המיובא מבתי עבודה זרה במדינת הודו הינו שיער של תקרובת עבודה זרה ומשם הוא נפוץ במקומות הרבה”.

ילדים צדיקים ותמימים של עם ישראל, משלמים את המחיר הכבד בגלל עוון הוריהם.

אצל מאות אלפי חסידים וליטאים – מסתובבות נשותיהם עם פאות נכריות של עבודה זרה שכל פאה יש לה 150 אלף שערות של שתי וערב [עבודה זרה] והכל בדוק ומוכח, שכל שיער הפאות מגיע מהודו מתקרובת עבודה זרה של ההודים, לפסל שלהם, וכל זה בשתיקת הרב’ה, שזה כמו הסכמה, וללא מחאה. אלפי בתים של חסידים, שמדקדקים במצוות קלה כבחמורה, “כורעים ומשתחווים לבעל” בגלל שנשותיהם חובשות פאה נכרית – מתקרובת עבודה זרה. מיליוני מלאכי חבלה נבראו מהם. כל התורה והמצוות שלהם הולכות לסטרא אחרא כמו שאמר הרב שך זצ”ל.

ומי אשם בכל זה? הרב’ה הצדיק. האדמו”ר החשוב הזה, שמברך ונותן עצות לכולם, עושה טישים ואומר תורה, ולא מדבר מילה אחת נגד הפריצות והעבודה זרה שבפאה.

איך יכול להיות שהאדמו”ר רואה שהאדמה בוערת מתחתינו, ואסון רודף אסון בגלל הפריצות החרדית שמשתוללת, עם הפאה הנכרית, ועדיין לא אוסר את הפאה הנכרית?

חסידים יקרים, תדעו לכם שזאת הייתה התראה עם הפרנצ’ס-טריבונות בחסידות קרלין. מהיום והלאה, שאף אחד לא יעמוד יותר על הפרנצ’ס-טריבונות, כל עוד שנשותיכם מסתובבות עם פאות, וילדים שאימותיהם מסתובבות עם פאות – זה סכנת נפשות. נערים העידו שתחילת  ההתדרדרות שלהם הייתה ממראה הפאות והלבוש של הנשים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אזהרה חמורה, לקום ולעשות מעשה. ואם לא נשמע – תגיע, רח”ל, אזהרה יותר חמורה.

אדמורי”ם! כדאי שתדברו כבר על איסור הפאה. כל עוד שיש עם מי לדבר. לפני שיגיע זמן שלא נספיק לדבר.

תצעקו בקול גדול לשרוף את הפאה הנכרית. כל ילד כבר רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ומנסה לעורר אותנו לפני הפורענות הגדולה שתגיע באם לא נשנה את המצב.

איך אתם יכולים לישון בלילה? איך אתם לא מפחדים מאחריות כזאת, לחרוץ את גורלם של אלפי יהודים? הרי  אם הם ישארו עם פאות בגללכם, איבדתם אותם בעולם הזה ובעולם הבא.

כן! מילים קשות, האמת היא קשה, אבל חותמו של הקב”ה אמת, וצריכים לומר את האמת, כי אם אנחנו לא נגיד את האמת אז מי יגיד את האמת. אם לא תגידו את האמת לא יהיה שווה לכם כלום מהעולם הזה, לא כבוד ולא כסף לא זהב ולא מעמד, אם לא תתקנו מיד את המעוות.

תצאו כבר היום בקול קורא חזק ותקיף לכל החסידיות שלכם להוריד ולשרוף את הפאות.

תדברו במסירות נפש, לכבוד הקדוש ברוך הוא, וגם במחיר שלא ישאר לכם אפילו חסיד אחד!!! ובזה תִּקָּרְאוּ רב’ה אמיתי, צדיק אמת ועובד השם.

הדבר מופקד בידכם והקדוש ברוך הוא צופה בכם, חוקר כליות ולב, לראות מה יהיה בסופכם, ואבותיכם עומדים בשמים עבורכם בתפילה שלא תיכשלו.

כתוב במגילת אסתר: “כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, וההמשך כל אחד יודע… ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות”.

המשפט הזה נכון בכל דור ודור לכל מנהיגי עם ישראל, שהם האדמורי”ם ורבנים חשובים, שיכולים להשפיע ולהציל את עם ישראל.

לא לחינם הקדוש ברוך הוא הכתיר אתכם בתור רב’ה ואדמורי”ם ונתן לכם כוחות מהשמים. וכעת, חובה עליכם למלאות את תפקידכם.

זה ברור שתשפיעו על אלפי חסידים, ובכל מקרה את נפשכם הצלתם, ואת רצון אביכם שבשמים עשיתם.

ואם לא תפעלו לבער פריצות הפאה ועבודה זרה בפיאות מעם ישראל, ולהשקיט את מידת הדין, ימשיכו האסונות לנחות עלינו, ח”ו, ואתם לוקחים אחריות על עם ישראל, כמו שאמר הצה”ק רבי שמחה בונים מאוטווצק זי”ע – חמישים שנה לפני השואה, שאם ילכו עם פאה יבוא גוי וישמיד את היהודים רח”ל.

כל עם ישראל בתפילה שתקבלו את ההחלטה הנכונה. אין הרבה זמן, וכל רגע קובע. השם יתברך ירחם על עמו ישראל ויגאל אותנו ברחמים.

בִּשְׂכַר נָשִׁים צִדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם. וּבִשְׂכַר נָשִׁים צִדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזַּת מִצְרַיִם. ובזכותן נזכה בקרוב לגאולה השלימה בב”א.

על חטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך: מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, ולא מיחא, נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו, (שבת נד:). – המונע מלמחות, כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין בישראל, כאילו הוא עשאם, (ילקוט שופטים סח) ומונע בניית ירושלים (שבת קי”ט.).

הערה: ישנם רֶבֶּה’ס ואדמורי”ם צדיקים שלא מודעים לכל חומרת הפאה שהיא עבודה זרה, מסיבה שהגבאים ואנשים מסביבם מונעים מהם לקבל חומר הסברה, והם מחליטים מה שהרב’ה יקרא ומה לא. את עוונם הם ישאו, מכיון שמנעו טוב והצלה מישראל, שהרב’ה היה יכול להשפיע על אלפי חסידים, לבער עבודה זרה – הפאה – מישראל, והם מנעו זאת ממנו.

ארגון “הכונו לביאת המשיח”  – “ועד להצלת עם ישראל”.

[להפצת הפלקט הזה נא להתקשר 054-852-0921].

 

Ultra orthodox jewish men look as David Kahn, Grand Rabbi of Toldos Aharon (Hasidic dynasty) lights a bonfire during the celebrations of the Jewish holiday of Lag Baomer on Mt. Meron in northern Israel on May 23, 2019. Photo by David Cohen/Flash90 *** Local Caption *** ?”? ?????
?? ?????
?????? ?????
?????
??????
?????
??
?????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????? ?? ?????
??????
?? ????
?? ?????

רחל אמנו- מסר מצמרר -הגיע זמן הגאולה- המלחמה על ירושלים!

השלב הבא אחרי הקורונה – זה המלחמה עם הערבים – היו מוכנים!

 

מסר מצמרר מרחל אמנו:

ייתכן שחיינו וחיי משפחתנו תלויים במסר זה

“… ראיתי שאחרי תחיית המתים הרבה נשים אמרו: ‘ למה לא אמרו לי ברור יותר, למה לא שכנעו אותי מספיק כדי שאבין את העניין? למה לא הצמידו אותי לקיר ואמרו לי את האמת? הייתי חוסכת הרבה כאבים,דין, בושות, משפט- – – בשביל שטויות כאלו הייתי צריכה לעבור את כל זה?!” – – –

כל מה שאני כותבת, הקב”ה הוא עד שכל מה שכתוב פה הוא אמת לאמיתה, אם ח”ו משהו, אפילו קטן, לא נכון אתן את הדין על כך ואיענש בחומרה. אני כותבת שורות אלו רק כטיפה מן ים, ממה שחוויתי. הדברים שאני מעלה על הכתב הם לא קלים, אבל החלטתי להעלותם על הכתב כדי להציל את עם ישראל. אמרו לי בשמיים שאם אני לא מוציאה את הדברים מהר בכמה שפות בכל העולם – מחכה לי עונש, אז לכן אני חייבת לפרסם את הדברים.

מה שכתוב בדף, זה רק חלק ממה שאמרו לי, אינני יכולה להעלות על הכתב הכל, אני מעדיפה לבוא לאולם, או לבית גדול עם הרבה נשים ולספר יותר. באולם, בסלון, אספר לכן עוד דברים שאמרו לי.

שמי הוא שרה מינדל מוסקוף פלאפון: 0583272526 אני אוהבת מאד לומר תהילים, בעיקר, מפני שפעמיים ביקשתי על דברים דחופים ונעניתי מיד, כל כך התפעלתי והתרגשתי לראות עד כמה שהתהילים עוזרים, אז החלטתי להגיד הרבה, ועוד אמרתי לעצמי, שאם התהילים כה מועילים, אז אתפלל שמשיח יבוא בחסד וברחמים שזה הדבר החשוב ביותר.

הייתי אומרת בערך שלושה ספרי תהילים ליום, משכיבה את הילדים מוקדם בערב, נרדמת אתם… וקמה בחצות הלילה להגיד תהילים וככל שיכלתי גם במשך היום.

בנוסף לכך, ארגנתי גם בבתי ספר חלוקת פרקי תהילים בפורים. וכן, פרסמתי מודעות בעיתונים על חלוקה טלפונית של פרקי תהילים לנשים ובנות, וכך יצא שבפורים נאמרו אלפי ספרי תהילים על כך שמשיח יגיע בחסד וברחמים.

כך היה שנתיים, ואז התחילה לי תקופת חלומות מרעישים, בהם אני רואה את רחל אמנו והתקופה שלפני בוא המשיח.

ואז, שבוע לפני חג הפסח אני רואה בחלום את רחל אמנו הולכת לחפש איפוא יש צניעות בעולם.

אני צופה ורואה שהיא פוגשת אשה שלבושה קצר וצמוד וזה כואב לה, היא הולכת הלאה ופוגשת אשה הלובשת גרביים בצבע הרגל וגם זה מאד כואב לה, היא גם שומעת מחלון מוסיקה סוערת ופרועה, וזה כאב לה ואז רחל אמנו אומרת לי: “בואי נלך לחתונה” הלכנו שתינו לחתונה, בכניסה לאולם, אני רואה שתי בנות ואמרתי להן: “איזה בנות צנועות אתן” אז הן צוחקות, ואומרות:”אנחנו לא בנות, כבר מזמן התחתנו” אמרתי להן :”אתן יודעות שלאשה נשואה אסור להיראות בחורה!” נכנסנו לאולם, ואמרתי לנשים בואו נרקוד ביחד – באחדות, וכך יגיע משיח בחסד וברחמים, ואז אני רואה שאני לא יכולה לרקוד, כי יש שם גברים – צלם, מלצר, במקום צלמת ומלצרית.

ואז רחל אמנו מראה לי על אשה אחת ואומרת לי: “תראי את ה’רבנית’ עם הפאה”.

ואז אני שואלת את רחל אמנו : “איך יהיה לפני ביאת המשיח”? קיוויתי לקבל תשובה מעודדת, אך היא ענתה לי: “יהיה מאד מאד קשה”—!!! היא ענתה לי מתוך כאב ודאגה, ואז היא כמו דיברה לעצמה ואלי ואמרה: “איך- עם- ישראל- יעברו- את– זה- ?” זה היה המשפט שלה עם דאגה עמוקה והרבה כאב לב.

התעוררתי מהחלום ביום שישי לפנות בוקר ובליל שבת שוב ראיתי בחלום אשה אחת שלבושה צמוד, ואני מתחננת ואומרת לה: “את יודעת, היה לי חלום עם רחל אמנו, והיא אמרה לי שיהיה כל כך קשה לפני ביאת המשיח לכל אלו שלא לבשו צנוע, לא כדאי לך ללכת עם הבגד הצמוד הזה” ואני מתעוררת.

כך היו לי עשרים ושמונה חלומות כאלו במשך חצי שנה, וכל פעם אני רואה כל מיני נשים חרדיות, לא צנועות, מבתים טובים וחשובים,  ומתחננת לפניהן: “אל תלכי עם חצאית קצרה, כי שוק באשה ערווה, את יודעת, היה לי חלום עם רחל אמנו שאמרה לי שיהיה כל כך קשה לפני ביאת המשיח, לא כדאי לך, אני מתחננת אל תלבשי את החצאית הזו, כי יהיה כל כך הרבה סבל שזה לא שווה”.

“איך אני יודעת שזה עשרים ושמונה חלומות? אני לא סָפַרתי, אלא החלומות סַפְרו את עצמם. למשל ,הייתי בחלום מספר שבע עשרה: ואני רואה אשה הולכת עם פאה קצרה, ממש קטנה, “פיצית”, ואני אומרת לה: ‘לא כדאי לך ללכת עם הפאה הקטנה הזו כי ראיתי את רחל אמנו, והיא אמרה לי שהולך להיות כל כך קשה לפני ביאת המשיח, וכבר היו לי שש עשרה חלומות. לא כדאי לך. ככה החלומות ספרו לי. לכן אני יודעת שזה עשרים ושמונה”.

היה לי חלום לפני חג השבועות, ראיתי בחלום אשה ההולכת בפאה ארוכה, גרביים דקות בצבע הרגל ובגד צר ואמרו לי בחלום: שנשים לא צנועות הן יותר גרועות מאנשים שהורגים אנשים אחרים, כי בגללן לא בא משיח, בגלל זה אנשים חולים, וכל הצרות של כלל ישראל זה בגלל חוסר הצניעות.

חלמתי שצריך להיות מאד צנועות כדי שתהיה לנו גאולה בדרך רחמים, מהראש ועד הרגליים צריכה להיות צניעות אמיתית. הנשים צריכות להיות עם מטפחות, שהצוואר יהיה סגור, שהגרביים יהיו מספיק כהות ועבות ולא בצבע הרגל, והחצאית תהיה מספיק ארוכה ומספיק רחבה, ולא מבד נצמד, לא צבעים נוגדים ורועשים, ללא איפור. תכשיטים וכו’ – רק בבית.

קשה לי מאד לכתוב מה שראיתי…אך אני חייבת…הייתה לי חברה, אשה מבוגרת, שעשתה הרבה צדקה וחסד. היא הלכה עם פאה רגילה, לא ארוכה, והיא רצתה להוריד את הפאה אך בעלה לא הסכים. אחרי שהיא נפטרה ראיתי אותה ה”י …בתוך… אש… ובסוף ראיתי אותה — אינני מסוגלת לכתוב— ביום השבת הייתה לה מנוחה ואז היא קיבלה שכר על המצוות שלה, אך היו לה בושות.

מה ששבר אותי לגמרי זה, כשבאו לקחת אותה במוצאי שבת, מרוב פחד היא נפלה על הרצפה וידיה ורגליה רעדו מפחד רק מהמחשבה שעכשיו היא חוזרת לגהינום. מייד בבוקר התקשרתי למשפחתה שיגידו הרבה תהילים לעילוי נשמתה, ואז ראיתי אותה מרחפת בעולם, (לא בגהינום) עם פאה, לא יפה, וקשה לה שכשהיא מדברת למשפחתה אף אחד לא שומע אותה.

לאחר מכן התחילה תקופה, שכל פעם שאני אומרת תהילים באמצע הלילה, אני מנמנמת מדי פעם, על הספה והתחלתי לראות הרבה פעמים – איך מלא ערבים יוצאים מחורים באדמה, שהם הכינו מראש, עם סכינים ביד, וזה קורה פתאם! מרגע אחד לשני, אני שומעת צעקות… צרחות נוראיות ברחוב, שאף פעם, מעולם לא שמעתי, אני מסתכלת מהחלון ורואה מיליוני…מיליוני….ערבים, כמו נמלים, לפי תכנית מדויקת, באזורים שהם תכננו מראש,בכל מקום ובכל פינה, הם הורגים את כל אלו שלא היו צנועות, בלי פרוטקציה, מי שהלכה קצר, צמוד ולא רחב, בגדים רועשים, בגדי טריקו, גרביים צבע רגל, פאה אפילו קצרה. אפילו פאת פוני קצר.

באחד החלומות ראיתי שערבי פותח דלת והוא רואה אשה מאד צנועה, האשה נתנה לו בעיטה והוא נפל מכל המדרגות. כי לא הייתה לו שליטה עליה מפני שהיא הייתה צנועה. לערבים לא הייתה שום שליטה על נשים, בנות וילדות צנועות, הם לא יכלו לנגוע בהן.

באחת הפעמים ראיתי ערבי ששומר(!) על קבוצת נשים צנועות, כדי שערבים אחרים לא יפגעו בהם. ראיתי גם אשה מאד צנועה שישבה רגוע על ספסל ברחוב !!!

…אי אפשר להתחמק מהם, הם מוציאים את כולם מכל חור… ואנשים מאד מבוהלים, מאד מפוחדים…יש מלא צעקות, צווחות אימים, מלא מלא דם.

אחד החלומות היה שאדם צדיק, בית חשוב, אך כיוון שלא חינך את הבת שלו ללבוש צנוע והיא לבשה בגדי טריקו בולטים, ורועשים הוא היה צריך לראות איך הורגים אותה ואחר כך הרגו אותו.

רחל אמנו אמרה לי במשך שש שנים בערך עשרים פעמים : “אם כל האמהות תלבשנה מטפחות שקטות… ועדינות… חצאית ארוכה ורחבה, לא בד טריקו, לא בד סריג, לא צבעים רועשים אדום, צהוב וכתום וכל צבע רועש. גרביים כהות ועבות , אז המלחמה הזו לא תהיה— “

בסוכות שעבר תשע”ו, ראיתי את אברהם אבינו בחלום הוא היה עטוף בטלית, והוא היה נראה מאד מאד ענו, הוא לא דיבר כלום אך הוא היה נראה כמו אדם אחרי בכי חזק, עיניו היו אדומות ונפוחות מתוך דאגה לעם ישראל מה יהיה אתם…? איך הם יעברו את המלחמה הקשה והנוראית הזו… ?

זה סוג של מלחמה שכולם רצים רצים… כשדם נוזל מהם, אף אחד לא יכול להיות אפילו בבית כי הם נכנסים לכל בית, הם מוציאים את כולם מכל חור, אף אחד לא יכול להתחבא מהם, והם דוקרים עם סכינים על כל דבר שלא היו בצניעות, וכן, נשים מחפשות שקיות שחורות מהפח כדי להתעטף בהן, אך זה כבר לא מועיל להן.

לילה אחד לקחתי את הבגד שהכנתי למלחמה, זהו בגד הנקרא רדיד, בד ארוך מהראש עד הרצפה, כשהתיישבתי להגיד תהילים, הנחתי את הבגד עלי, סתם… ואמרתי תהילים. ואז היה לי חלום שאני לא מסוגלת לדבר עליו – – – אבל הסוף פסוק של החלום היה, שהתווכחתי בתחנונים לפני הקב”ה שהוא לא יעשה את זה לעם ישראל,עם קדוש, כי הם קונים מה שהם מוצאים בחנויות,לא בכוונה, והם לא יודעים שהפאה היא אסורה, כי גם אני לא ידעתי ולא הרגשתי שאני לא בסדר עם הפאה שלי, ועם הבגדים שלי, הם לא עושים את זה דווקא אלא בשוגג אז בבקשה אבא —אבא’לה— אל תעשה את זה !!! ואז קיבלתי תשובה ברורה : ‘על צניעות אני לא מוותר’.

באחד החלומות ראיתי שיש קטרוג גדול בשמיים על המורות היהודיות, שהמורות של הערביות הן מאד צנועות והמורות היהודיות-  פחות (בלשון עדינה).

רחל אמנו אמרה שאם כולן ילכו בצניעות המלחמה לא תהיה. אלו שהן מאד צנועות אז לא נוגעים בהן.

אני חולמת שאני רואה פסוק בבית המקדש, ואומרים לי שאם כלל ישראל רוצים שמשיח יגיע בקלות -אז שלא יהיה לשון הרע, שלא תהיה מחלוקת, שתהיה אחדות ושאנשים בבתי כנסת לא ידברו על קהילות אחרות.

אני רואה בחלומות שלי שישיבות שלמות עולות באש, וגם בתי כנסיות שדיברו בהם לשון הרע על יהודים, אני רואה אש עפה באוויר והרבה בתים נשרפים, הרבה אש, אמרו לי בחלום שהסכינים זה בשביל הצניעות, והאש זה על לשון הרע ומחלוקת.

הקב”ה הוא הטוב והמטיב אבל הוא לא וותרן וחותמו אמת.

לאחרונה, אמרו לי בחלום שכל השנים דיברו על גוג ומגוג וזה עכשיו – – – הגיע הזמן.

פעם אחת חלמתי שכלב גדול ולבן אומר לי: “תעשי לי טובה ולכי לספר את החלומות שלך לשלוש מאות נשים וזה יהיה בשבילי תיקון. שאלתי את אותה נשמה: “למה את מגולגלת בכלב”? ונשמת האשה ענתה: “בגלל שצחקתי על הצניעות”.

היו לי יותר מארבעים חלומות שלא קשורים למלחמה האחרונה, אלא מחיי משפחתי והסובבים אותי, וכולם התקיימו במדויק ממש. דוגמא קטנה: לאחי לא היו הרבה שנים ילדים, אמרו לי שבחנוכה הוא יערוך ברית, עבר חנוכה אחד ולא היה כלום, בחנוכה הבא הוא ערך ברית לבנו.

סיפרתי חלק מהדברים הקשים, אך ורק במטרה להציל את עם ישראל, רחל אמנו גילתה לנו כיצד נוכל להינצל מהדברים הקשים העלולים לבוא עלינו היל”ת [היה לא תהיה] ח”ו.

הפחד יכול לשתק. במקום לפחד, בואו נזרוק מיד את כל הבגדים הלא צנועים והפאות, לפני שהשטן יתערב לנו ולא ייתן לנו…ואז…ח”ו…

הקב”ה… ורק הוא… המחליט ויכול לשנות תאריכים לפי שיקולו. לי, אמרו בשנה שעברה בבירור,

שהמלחמה תחל בתאריך כ”ה באייר – זה ניתן לשינוי לפי חשבונות שמיים.

הדליקו נר שבועי לרחל אמנו ואברהם אבינו, וגם פרוטה לצדקה, והתחננו שהמלחמה ח”ו ח”ו לא תהיה.

בואו נתפלל בקבר רחל אמנו ונזעק מקירות לבנו שה’ ירחם עלינו שהמלחמה לא תצא לפועל. אמן ואמן.

 

כי “אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת”.

הפיצו דחוף את הדף בכל דרך אפשרית

 

 

קול קורא- מחאה גדולה בענין הכשרויות- להצלת עם ישראל

 קול קורא – פסק בית דין

מחאה גדולה בעניין הכשרויות – להצלת עם ישראל משואה

 

קול קורא כשרויות -3 לג בעומר 1010

 

 

החפץ חיים זצ”ל אמר, שכאשר האדם אוהב באמת את הקב”ה, אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרה כאשר הוא רואה שמורדים בהקב”ה. אנחנו כעת בדור האחרון. ממש לפני הגאולה. הדור שנתון בנסיון הכי קשה שהיה אי פעם, לפני ביאת המשיח, דור שבו ירדו ריכוז גדול של נשמות מדור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, ערב רב ועמלק. וכעת זה הבירור האחרון! הערב רב הם רודפי בצע ועזי פנים ועושים הכל לטובתם בלבד. לפני ביאת המשיח יהיו ניסיונות קשים ביותר, ויהיה קשה מאוד לעמוד בהם. כעת זה הזמן להחליט מי לה’ אלי. [עיין בספרים על הערב רב – 43 חלקים, וכן אפשר לשמוע דרשות בנושא בטל’ 072-33-72-978]

כתוב בח”ח בספר צפית לישועה, הדור האחרון יישפט כדור שכולו חייב, או שכולו זכאי. הפירוש הוא לגבי כל אדם, או שהוא יהיה כולו זכאי, או שיהיה כולו חייב. זאת אומרת, שאי אפשר יהיה לעבוד את הקב”ה באופן חלקי, רק לפי ראות עינינו והבנתינו, אלא לעבוד את השי”ת בשלמות, ללא שום פשרות. אנחנו, עם ישראל, בארץ ובעולם נכנסנו לדינים קשים רח”ל, מגיפות, מחלות, אסונות. הכל בכדי שנתעורר ונעשה תשובה לפני הסוף. בזמן כזה קריטי, זמן של חיים ומוות, לא רק גשמי אלא נצחי, שכל החרדים עובדי ה’, חייבים לחזור להשי”ת בתחנונים וסליחה!

מתן הכשרות לפאות, מטעה ומבלבל את הציבור לחשוב שאין בעיה בעצם חבישת הפאה, וזה גורם לנשות ישראל לחבוש פאה, שהיא פריצות גמורה ואסורה ולא נחשבת לכיסוי ראש בשמים, וזה בניגוד לכוונת התורה והזוהר הקדוש (פרשת נשא), שגורם למכשול והחטאת הרבים בהרהורי עבירה, ולהורדת הקדושה בעם ישראל. ובנוסף לכך, מכיוון שהשיער מגיע מעבודה זרה בהודו, ונפוץ בעולם תחת הסוואות שונות, המטעות את הציבור אודות מקור השיער – זה גורם לנשות ישראל לחבוש פאות שמקורן מתקרובת עבודה זרה, וכל זה מביא להרס וחורבן לעם ישראל. משום כך הרבנים והאדמורי”ם צריכים להביא את האמת הזאת לעם, ולהצילם מעוון. לא נוכל להתעלם מפסקיהם של למעלה מ-260 גדולי עולם בעלי רוח הקודש שאסרו ללבוש פאה. אנחנו כבר לא מדברים שהפאה היא מוקצה בשבת, [כך שמי שלובשת פאה בשבת מחללת שבת בפרהסיה] (שו”ת משנת יוסף, שו”ת הררים התלויים בשערה, שו”ת נתיבות משה, שו”ת אמרי ש”י, ועוד).

הרה”ק “בעל ההפלאה” זי”ע (לחמי תודה) יצא בכרוז עם שני בתי דינים וספר תורה בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית. החרם הזה לא הותר עד היום!!! והעצה לצאת מהחרם, זה לחדול מחבישת הפאה, ולבער את הפאה – בפרט שיש את כל ההוכחות שהפאה באה ממקור של עבודה זרה!!! האם יש יותר גרוע מזה? אף אחד לא ניסה לשאול את עצמו מדוע לא קיימים גופי כשרות נוספים בארץ ישראל. כמה כשרויות ניסו וירדו מזה מהר, רק כשרות אחד קם לתת הכשר. הכל זה כסף. כסף. כסף. כסף גדול. מיליונים. זה שווה להם. [וכבר אמרתי לצדיקים גדולים מתי שעשו אסיפה (תמוז תשע”ח) לאסור את הפאות מהודו, שחלק מהם לא באו לאסור, אלה באו להתיר הפאה] האם הם חושבים שהם יחיו לנצח, ולא יצטרכו לתת דין וחשבון לבורא עולם? כף הקלע וגהינום זה כמו חלום רחוק בשבילם. היה כבר בעבר רב אחד שהכשיר פאות במשך 16 שנה, ושכנע את כולם שהשערות באות משיער של כלות, והוא גם הפנה למוכרי פאות, שלמעשה מכרו פאות מהודו תחת מסווה של שיער כלות, ולאחר זמן רב התגלה שרימו אותו כמה מוכרי פאות, והכל בא מהודו. איפה כתוב שמותר לאישה יהודיה ללבוש פאה של כלה, או כל פאה אחרת, או סינטטית? – אין היתר לזה! כעת, בא עוד רב עם אותו רעיון, ומי יודע מה יתגלה בסוף. לכן, הגיע הזמן להתעורר ולהתפקח.

לפני השואה הנוראה, הרה”ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי”ע, צעק על זה שנשים בזמנו החלו לשים על המצח חתיכת עור כבש עם שערות, ואמר שאם זה ימשיך, יבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי אחד וישמיד את כל יהודי אירופה! כך דיבר לפני השואה הנוראה וידוע שהחלה התדרדרות בענין יהדות אירופה, גם בנושא כיסוי הראש, והסוף המר ידוע לכולם רח”ל. החפץ חיים זי”ע אמר שהשואה שהייתה, תראה כמו משחק ילדים, לעומת השואה שתבוא רח”ל. ואנחנו רואים שנכנסנו לתוך שואה שקטה, שעוד מעט כבר לא תהיה שקטה. והיא מגיעה במהירות, כמו שכתב הח”ח שאם קורא אסונות בעולם זה סימן לישראל שאם לא נעשה תשובה זה יבוא ח”ו עלינו. וכן כשארע אסון במירון בשנת תרע”א, כל הצדיקים והמקובלים אמרו שכל זה בא מפני הפריצות, ועשו חרם שלא יבואו נשים למירון 7 שנים. וכל גדולי ישראל מצפת החליטו בשנה ההיא לאסור לנשים לבקר בציון בל”ג בעומר, שכן המקום הפך מוקד משיכה לרקים ופוחזים בחורים ובתולות. וכן הבאבא סאלי זי”ע, כשקרה עוד אסון במירון אמר: שהיה קיטרוג בשמים על הפריצות וחוסר הצניעות, חסרה קדושה בעם ישראל. והיום לא שומעים את האמת. לכן כל אדמו”ר ורב בית הכנסת ישימו מודעות שנשים יכנסו לבית הכנסת רק במטפחת, כמו שהיה בדורות הקודמים, וכבר מובא בספר שמע ישראל וז”ל: שלא היה נמצא בכל הקהילה אישה בגלוי שיער, ובראש השנה ויום הכיפורים לא היו רשאין להיכנס לעזרת נשים אפילו בפאה נכרית, שייטל, עכ”ל. והיום ששיער הפאה היא מתקרובת ע”ז ברור כשמש בצהרים שאי אפשר להיכנס עם הפאה לבית הכנסת. [וכבר כתבו הפוסקים בדורות הקודמים שאסור להגיד ברכה נגד פאה עוד לפני שידעו על ע”ז]. וז”ל החפץ חיים בספרו (אהבת חסד ח”ג פ”ו): בזמן שבחתונות יש פריצות ותערובת – הרי בודאי אין השכינה שורה שם. ובודאי, שזווג ביניהם לא יעלה יפה, ויהיו קטטות ומריבות ביניהם, וכן זרעם לא יהיה נכון לפני ה'”.

רבני מכשירי הפאות, הם שמביאים את השואה לעם ישראל. הם משמידים כעת את עם ישראל. שורפים נשמות בלי להניד עפעף. הם אשמים בכל הצרות שבאות על עם ישראל, לא הממשלה, ולא אף אחד אחר. והגזירות של הממשלות באות בעבור עוון הפריצות והעבודה זרה של הפאה הנכרית. מי שיש לו יראת שמים איך לא יפחד מהחרם של “בעל ההפלאה”? מנסים לטהר את השרץ בק”ן טעמים, שכל מימות שבעולם לא יוכלו לטהר אותם שזה לא רק טובל ושרץ בידו (תוספתא תענית פ”א ובבלי ט”ז א) אלא – טובל ושרץ בתוכו (ספר עד מתי) קרוב לוודאי הם בחרם גם בשמים, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת.  הרה”ק מצאנז זי”ע איבד 3 מילדיו, ואמר שהם נפטרו בגלל שהוא לא מחה מספיק נגד הפאה הנכרית. מי יכול לשער את עומק הדין, רח”ל.

כעת התקיים מאמר ה”חפץ חיים” שכל המגיפות באות בגלל הפריצות. כל רבני מתירי ומכשירי הפאות, גורמים לאובדן העם. כל ההכשרים שלהם טרף! מי שהולך עם תפילין בהכשר שלהם, נחשב לו כאילו לא הניח תפילין, ואין לו שמירה ה”י. הרבנים האלה הם ראשי הערב רב. כמו שכתוב בזוה”ק מה שיהיה לפני הגאולה – בתיקוני הזוהר (דף מט.) וְעוֹד אַזְלָ”א גְרִי”שׁ, הַשְּׁכִינָה אוֹמֶרֶת לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ, אֵלּוּ הָעֵרֶב רַב, שֶׁגֵּרְשׁוּנִי מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה’, גָּרֵשׁ אוֹתָם מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק עִם יִשְׂרָאֵל. (ובדף נג:): וּבַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲרֹג אוֹתָם.

בנות ישראל הצדיקות והיקרות, תדעו שהקב”ה אוהב אותכם, ואתם הבנות הקדושות והיקרות שלו, לכן עליכם לדעת כל האיסורים שיש בזה.

הגר”מ שטרנבוך כתב (תשובות והנהגות ח”ו סי’ כ”ב), מכ”ק האדמו”ר מהרי”ד מבעלזא זצ”ל שאמר שפריצות זו אביזרייהו דגילוי עריות, שצריך ליהרג ולא לעבור (ועי’ בתשובות והנהגות סי’ ר”ס ועוד), ומביא את דברי האור החיים הקדוש ומסיים, ותמצא שהאיסור איבוד עכו”ם ומשמשיה, ואיסור הנאה מתקרובתה בא”י מדאורייתא, ועוברים בכל רגע יהרג ואל יעבור, (גר”א בדעת הרמ”א יו”ד קנ”ז, וכן בר”ן פסחים פ”ב, ועי’ שו”ת מן השמים סי’ כ”ח ועוד, ועי”ש דתקרובת ע”ז חמור מעבודה זרה גופא שמטמאה באוהל).

כל אישה שלובשת פאה מחטיאה את הרבים בפריצות הנוראה של אומות העולם, ונחשבת למין ואפיקורס ויינם יין נסך, והרי היא כבר לא נחשבת לבת ישראל, אלא נכרית (ספר פסק בי”ד של 71 גדו”י משנת תרכ”ו), וכן כתב מרן היעב”ץ זיע”א בצוואתו הקדושה וז”ל: “ואתם בני ישמרכם צורנו ויצילכם זרעי וזרע זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור בל יעלה על ראשכם כו’, וכן פאה נכרית (פארוק) יהא אסור לכם כו’, וכל מי מיוצאי חלצי שיעבור על דברי צוואתי ואזהרתי זאת לא יקרא שמי עליו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי ובשם ישראל לא יכונה!!!” (מכתי”ק בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ’ ק”ב שנת תשכ”ו).

וז”ל הרה”ק רבי יעקב משה מקמארנא זי”ע בצוואתו: “אסור לילך בגילוי ראש, אפילו שייטל (פאה נכרית) משערות אסור לילך, ובאם שתלך, לא היא ולא בניה ובני בניה חשובה כבתי, ולא אצל אבותי ולא בכלל ישראל, ואין עליהם שום זכות אבות.” עכ”ל. אוי שומו שמים, איך הגענו למצב כזה??? שאישה נותנת דוגמה שכולם ילכו עם פאה, ביחוד אם היא רבנית חשובה, או דמות ציבורית. בגללה גם הבנות והנכדות שלה כולן ילכו עם פאה. בגללה מיליוני נשמות הולכים לאיבוד משז”ל והרהורים. היא תכנס לגהינום ביחד עם הרב שהכשיר לה את הפאה. ותשלח לאבדון גם את בעלה וילדיה, וכל מי שלמד ממנה, ולקח ממנה דוגמה, רח”ל.

היינו צריכים ללמוד לקח מהשמדת 6 מיליון יהודים אחינו באירופה שעלו על המוקד. אם לא נשקיט את מידת הדין, ישרדו מעט מאוד יהודים בזמן הגאולה הקרובה כמו שאמר ה”חסד לאברהם” (מעין ג, נהר כב) דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. והרב שך זי”ע אמר שאם לא יתקנו את הפריצות תתמלא הסאה ותבוא שואה על ישראל, ח”ו. ישנה דרך אחת להשקיט את מידת הדין, וזה שהיהודים החרדים מכל העדות והחסידויות, ישרפו את הפאה, שהיא עבודה זרה וגורמת לאסונות ללא סוף. הרב כדורי זקן המקובלים דאז זצ”ל אמר: שהמחלה הארורה ירדה לעולם בגלל הפאה… מאות אלפים שילמו בחייהם ובחיי יקיריהם, בגלל הפאה הארורה.

אז עד מתי? עד מתי? עד מתי תחרישו ולא תצעקו ולא תמחו בקולי קולות נגד אלו שגורמים להסרת הקדושה ולאובדן העם, ולגרום שנשים ימשיכו ללכת בפריצות של הפאות, תועבת ה’, וזו היא גם הסיבה הגורמת לעיכוב משיח, טַאטֶע – אַבָּא!!! ה’ יצילנו! זה מעכב את המשיח. כל עוד שלא נלחם על זה ולא נעשה תשובה – איך משיח יבוא? העצה היחידה היא רק התשובה! הזמן אוזל כמו בשעון חול, עוד מעט אנחנו נכנסים למלחמת עולם שלישית ויהיו ניסיונות קשים מנשוא. קומו יהודים יקרים, כאיש אחד, בלב אחד, ותבערו את הרע מקרבנו. לשרוף את כל הפאות הנכריות שכולם מתקרובת עבודה זרה. אפילו בפאות 100% סינטטיות – נמצא שיער אדם !!!  [ניתן לקבל דו”ח ממעבדות]. גם הסינטטי כיום מכשיל את הרבים בפריצות.

תעירו ותעוררו בקול צעקה גדולה נגד הכשרי הפאות. הבחירה ביד האדם בפשטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. יעזור השי”ת שנזכה לבטל את הפריצות ולבער את העבודה זרה מארצנו, ובזכות זה נזכה לגאולה ולישועת עם ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקנו בב”א.                                                        

 

_____________________________________________________________________________________

 

טלפון לבירורים: 054-852-0921. קו חיזוק: 072-33-72-978. לקבלת מידע בנושא תקרובת עבודה זרה בשיער הפאות, עדויות מגדולי ישראל ששלחו שליחים להודו, עדויות ממפעלים וסוחרי שיער בקווי מידע: 074-79-62-328 שלוחה 5 ו-1, באנגלית 074-796-4740.

 

הרב שלום יהודה גראס אבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

[p 1010″]