“הצילני נא מיד אחי מיד עשו”

עדכונים מאת: נתנאל בלמס

הקדמה
פרשת השבוע פרשת “וישלח” אחת הפרשות שיש בתוכן הרבה רמזים על הגאולה הקרובה בעזרת ה’ יתברך.
פרשת וישלח

פרשת השבוע הינה פרשת “וישלח” וכתוב (בבראשית פרק לב פסוק יב) “הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו”.
ובסיעתא דשמיא מצינו לחדש על הפסוק…
“הַצִּילֵנִי נָא”=246 עם המילים=248 כמניין רמ”ח אברים שבגופינו בהם אנחנו צריכים להתקדש ולשמור לבל נחטא בהם.


לכן אומרת לנו התורה “מיד אחי” בחינת- “שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי” אפילו מהקרוב אליך ביותר הישמר לבל יחטיא אותך, גם כשהוא מראה עצמו כאילו הוא אחיך…עלול הוא להפילך לשאול!!!
מהשונאים שלנו אנחנו יודעים איך להישמר כי אנחנו ערוכים לכך, אבל מהאוהבים שלנו אנחנו לא יודעים איך ממי או ממה להישמר ובמי לבטוח???
והרי כתוב: ”אל תסמוך על עצמך עד יום מותך”
קל וחומר על קרוב או רחוק.
“מיד עשו” – הלוא הוא יצר הרע כי “לפתח חטאת רובץ” וכל היום מחכה הוא להפיל את האדם בחטאיו. ובכך לגרום לו לאדם להתרחק מן האמת.
עוד מצינו בסיעתא דשמיא כי “מיד אחי”=73 בגימטריה שהן סיום סך 72 השנים שהובטח כי בסיום 72 שנים של גלות וחבלי משיח. יהיה קיבוץ גלויות ויתגלה משיח בן יוסף בעזרת ה’ יתברך.


שימו לב איזה פלא!!!👇
השנה חגגנו את עצמאות ה-72 של מדינת ישראל שהוקמה בשנת 1948…
אברהם אבינו ע”ה היה בן 72 שנים בשנת 2020 לבריאת העולם (2020=1948+72)
שנת תש”פ”א 2021 היא בסימן סיום 72 שנות גלות שיסתיימו השנה ביום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.
כתוב בגמרא בפירוש על הנביא יחזקאל שתהליך לידת משיח תהיה סביב י”ח אלף כלאמר סביב שנת 2018 תשע”ח. דמסתכלי באיספקלריא המאירה… ע”פ הזוהר הקדוש ודברי חז”ל וכן על פי דבריו של הנביא דניאל בפרק ט’ כתוב שאורך הגלות יהיה 70 שנה ועוד שנתיים נוספות של גלות לתת לעם ישראל הזדמנות לשוב בתשובה, וכל מי שנמצא בגולה לעזוב הכל ולעלות באמונה שלמה לארץ ישראל..
ומאחר והקב”ה מחכה אנחנו מחכים…
אז מי מעכב? אומרת הגמרא מידת הדין מעכבת… שנאמר: “אשרי כל חוכי לו”“לו” בגימטריה = 36 אומרת הגמרא העולם מתקיים לא פחות מ- 36 צדיקים בכל דור. ובסיעתא דשמיא התחדש לי חידוש בעניין פסוק זה המתייחס לתקופה שלנו והציפייה “למשיח” ואשרי מי שמחכה לו…
מחכה= “חוכי לו” =80 בגימטריא שהיא השנה שלנו שנת תש”פ=5780

 שיעקב אבינו עליו השלום אמר-“הצילני נא מיד אחי מיד עשיו”
כתוב שיעקב אבינו ראה את ארבעת הגלויות העתידיות שיימסרו בהם בניו .
גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון,  גלות אדום.
יעקב ביקש מה’ יתברך הצילני “נא”– שתי אותיות נא” בהן נרמזו ארבעת המנהיגים שיהיו בארבעת הגלויות והם: מלכות בבל-נבוכדנצר ,מלכות מדי-אחשוורוש.
נבוכדנצר+אחשוורוש=אותיות נא. מלכות יוון- ניקנור +אנטיוכוס= אותיות נא.
מלכות אדום-נירון קיסר +אספסיאנוס כולם אותיות “נא”.
וכתוב איך תסתיים מלכות אדום שנמשכת כבר 2000 שנה….

ועל זה אומר גם המהר”ל הקדוש: “כאשר צריכה להתחולל הוויה חדשה, אין היא יכולה לצמוח מתוך המציאות הקודמת. אלא צריך להתקיים תהליך הנקרא “הפסד ההוויה הראשונה” כי אין שני מלכים יכולים למלוך תחת כתר אחד.🙏 וזה בדיוק מה שעובר כל העולם מאז תחילת “הקורונה” ובפרט עם ישראל בכללי וכל אחד בענייניו…

יהי רצון שנזכה להמליך את מלך המשיח בכתר המלוכה שיגאל את כל עם ישראל בארץ ובעולם ברחמים🙏שבת מבורכת לכולם🙏😘

אישה ממושב חילוני שעברה מוות קליני- זכתה לראות את גן עדן- מקבלת הדרכה ממלאכים- איך להתלבש ולהתנהג בעולם הזה, בכדי לזכות לכל הטוב בעולם הבא

המלאך אמר: כמו שאישה מתלבשת למטה (בעולם הזה)- כך מלבישים אותה  למעלה (עולם הבא)

 

 

טיול בגן-עדן מ6 (1)

הרב זמיר כהן- מסר חזק!- מה עושים אם רב קהילה חטא / הרב שלי פשע / רימה/ עבר על גילוי עריות וכו’- האם צריכה להיות לנו ירידה באמונה?

תשובה: חס  ושלום לא ולא!

אסור שתהיה לנו ירידה באמונה. כי צריך להפריד בין דתיים ולבין הדת שלנו- שהיא אמת מהשמים!

כמו שיוחנן כהן גדול- צדיק עצום  ששימש בקודש בבית המקדש, נפל  בגלל יצר הרע  והפך לצדוקי, כך כל אדם יכול ליפול בגלל יצר הרע!  ולכן אומרים אל תאמין בעצמך עד יום מותך!, כי יצר הרע תמיד אורב לך.

וככל שאדם גדול מחברו- יצרו גדול ממנו!

לכן אל לנו חס ושלום לרדת באמונה, אלא רק להצטער שהרב שלנו לא עמד בניסיון של יצר הרע.

עודכן# צופן מבהיל בתורה בדילוג 1480 הגענו לרגע האחרון בתשפ”א – מדהים!!! | צופן לתושבי חו”ל | סרטון מדהים

יום רביעי 25/11/2020 נוסף עדכון חדש מתחת לסרטון ~~ צופן בדילוגי אותיות בתורה בסיכוי סטטיסטי מדהים ביותר בנושא: אירן | מלחמת אזרחים בארה”ב | מלחמת גוג ומגוג | תשובה

תזכורת: מטרת הצפנים היא לא חיזוי לעתיד. אלא רק להראות את גדולת יוצר התורה

מצורף לינק כשר לסרט 

עדכון יום ד’ 25/11/2020 נוסף קובץ שמע הסבר נוסף לצופן וכן תמונת צופן נוסף

 
צופן: ויהי אש בהתשפא + פסוקי אש
לצפייה במצגת 11 צפנים מרתקים המסבירים את נושא הדילוגים בתורה לינק כשר לחץ כאן  – לינק ליוטיוב לחץ כאן
מדהים ביותר צפונות בתורה של כי לה' המלוכה

המשך לקרוא“עודכן# צופן מבהיל בתורה בדילוג 1480 הגענו לרגע האחרון בתשפ”א – מדהים!!! | צופן לתושבי חו”ל | סרטון מדהים”

הדבר המסתורי שקורה כל 26 שניות

#26יהוה# #מה_רבו_מעשיך_השם מסתבר שבכל 26 שניות נרשמת פעימה ססמולוגית בליבת כדור הארץ, ולמרות שחוקרים העלו תאוריות שונות מדוע היא מתרחשת – התעלומה עדיין רחוקה מלהיפתר. 26 = י-ה-ו-ה #כדור_הארץ_הוא_דבר_נפלא_ואנחנו_עדיין_רחוקים_מלהבין_אותו_בשלמותו. אחת מהתופעות הלא מוסברות שעדיין משגעת את עולם המדע היא תופעת “פעימת כדור הארץ”. מאז שנות ה-60 חוקרים ססמולוגים את הפעימה …

תופעות מדהימות באסטרונומיה שכל אחד יכול לראות בטבלה (לא צריך ללמוד אסטרונומיה)

מאת: בית מדרש לתורת הרמז
יש שלוש תופעות מדהימות שמתרחשות בחודש כסלו טבת
1. בכ”ח כסלו יש ליקוי חמה
2. החל מר”ח טבת ועד טז טבת מתרחש 14 פעמים (כמנין דוד) קירבה יתירה, בין כוכב צדק לשמש (חמה), כאשר הכתם האדום פונה לכיון כדור הארץ.
3. עוד תופעה נדירה באותו חודש 21/12/20 ו’ טבת תשפא צדק חולף קרוב מאוד לשביט “דרך כוכב מיעקב” (יום ההשבעה של ביידן)

כעת נסביר ליקוי חמה = סימן רע לאומות העולם.
כוכב צדק רומז על מלכות בית דוד קיום הצדק והמשפט בעולם.
לכוכב צדק יש כתם אדום, רואים זאת גם בתמונות, כוב צדק במהלך השבועיים שמר”ח טבת ועד ט”ז טבת 14 פעמים לכיון השמש והכתם האדום מופנה לכיון, כדור הארץ ולא קירבה רגילה אלא קירבה מיוחדת ונדירה במונחים אסטרונומים, (מצורף טבלה), וניתן לראות שזה מסומן על ידי האסטרונומים באדום בתור קירבה יתירה לשמש, עברי על לוחות האסטרונומים בשנים האחרונות וזה הפעם היחידה שרואים תופעה כזו.
ומימלא זה רומז על קיום הצדק והמשפט, הכתב האדום מורה על דין בעולם והוא מתקרב לחמה, 14 פעמים כמנין דוד באותו חודש בו יש ליקוי חמה, היינו יש כאן רמז ברור על דין קשה מאוד באומות העולםאסטרונומיה חודש 12 כסלו טבת תשפא

סרטון מדהים וחזק ביותר על איסור החמור של חבישת פאה נכרית – פריצות ועבודה זרה!!! מפי מרן הגה”צ הרב יצחק יוסף שליט”א -פאה נכרית זה עבודה זרה נכרית

 
 
*מרן פוסק הדור הראש”ל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט”א: “החובשת פאה – מכניסה עבודה זרה לביתה”*
 
 
 
מרן פוסק הדור הראש”ל הגר”י יוסף שליט”א, במתקפה חריפה נגד הנשים החובשות פאה נוכרית: “התברר לי במאה אחוז שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוכרית, לא יגיד למה יש לי צרות”. צפו
 
מרן פוסק הדור הראש”ל והרב הראשי, הגאון רבנו יצחק יוסף שליט”א, יצא אמש (מוצ”ש) למתקפה חריפה נגד הנשים החובשות פאה נוכרית ופסק כי מדובר בשיער המגיע מעבודה זרה. כמו כן, הרב יוסף יצא נגד הפסק של הגאון רבי מרדכי גרוס, שהתיר בזמנו את חבישת הפאה.
בפתח דבריו אמר הרב: “השיגעון של פאה נוכרית, זה נהיה שגעון, ה’ ירחם, דבר כזה היה פעם אצל הספרדים?”.
מרן שליט”א קבע כי מדובר בשיער של עבודה זרה: “אני ביררתי את העניין, השערות שמביאים רובן ככולן שיער המגיע מעבודה זרה. מחילה מכבוד תורתו, הרב גרוס, בזמנו שדיברו על זה שזה שיער של עבודה זרה, הרבה הפסיקו לחבוש פאה נוכרית, איזה יופי היה. פתאום בא הרב גרוס הזה והתיר את הפאה ואז חזר בחזרה.
מרן שליט”א הדגיש: “אני ביררתי את הנושא טוב טוב, דרך כל מיני אפשרויות.  התברר לי במאה אחוז שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוכרית לבית, אחר כך לא יגיד למה יש לי צרות, הנה – יש לך עבודה זרה בתוך הבית”.
 
“לצערנו הרב כך הוא (הרב גרוס. י-כ) עשה וגרם לנו לקלקול”, הוסיף מרן הראש”ל הגר”י יוסף שליט”א.
לדבריו: “הפכו את הוויכוח הזה של פאה נוכרית לפאה של השקפה. אשה הולכת עם מטפחת היא כביכול ‘מזרחוניקית’,’חרדית צריכה להיות עם פאה נוכרית’, איזה שטויות אלו. אשה שהולכת עם כיסוי ראש – אלו בנות ישראל הצנועות.
“זה שיגעון של הבנות, מה לעשות.. הן רוצות פאה נוכרית”.
 
צפו בדבריו המלאים של מרן פוסק הדור הראש”ל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט”א.
 
 

שיחה עם הרבנית רבקה הצדיקה-  מסר מעולם האמת

חבדניקית -שמספרת  שמסרו לה מהשמים- שהפאה היא עבודה זרה- והגאולה תלויה בהסרת הפאה הנכרית  ומעבר למטפחת צנועה.
הרבנית מתחננת שבנות ישראל מכל   הקהילות למינהן  אשכנזים (כולל חב”ד!! וספרדים. יורידו  מיד הפאה- ( אסור שהפאה תישאר בבית- צריך לשרוף)  כי לבית המקדש יכולים להכנס , רק עם קדושה,  ובנות שהולכות עם פאה נכרית לא תזכנה להכנס לבית מקדש, כי  עבודה זרה היא מחוץ לתחום.
, כמו כן סיפרה  (5 דקות אחרונות של הסרטון) שהרבי מלובביץ התגלה אליה מספר פעמים ממש  עם צער גדול- ובקש  ממנה למסור לכל הבנות להוריד את הפאה הנכרית.
בעקבות מותה של גיסתה של הרבנית מהמחלה הנוראה, בגלל חבישת פאה, הרבנית הלכה  לגדולי הרבנים בארה”ב ובקשה שיורו להוריד את הפאה, וידוע  שהרבה קורבנות גבתה המחלה  הנוראה בגין הפאה בארץ ובעולם.