הרב יצחק יוסף שליט”א- פאה נוכרית זו עבודה זרה נכרית


https://youtu.be/XYyCyb4bROY

אזור קבצים מצורפים

חיזוק גדול: אדם שראה את מלאך המוות רגע לפי שהסתלק מהעולם וניצל. בזכות מה ניצל?

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מהרחמים

כח תהילים! חולה קורונה שעבר מוות קליני חושף מה גילו לו בשמים- בזכות מה ניצל וחזר לחיים?

https://fb.watch/3HvzrNoJW9/

חשיפה עולמית מזעזעת של ארגון פשע העולמי- האילומינטי ותוכניות השמדת מדינת ישראל ועם ישראל- והחברים בו הם מצמרת הפוליטיקה הישראלית

מסר: שום דבר לא יעזור לכם להיפטר מהצרות רק תשובה עם דמעות | הבירור האחרון זה יהיה בירור של פחד | הרב שמעון דהן

מסר מבנימין ח’ בשבט תשפ”א – שום דבר לא יעזור לכם להיפטר מהצרות רק תשובה עם דמעות
 
לחץ כאן לצפייה במסר

***

הבירור האחרון זה יהיה בירור של פחד

סדר אלוקי עולמי חדש _ שעון החול לגאולה | מסרים + גימטריה

מסר מאת מנחם: עם ישראל, אני מתחנן לפניכם תחזרו בתשובה, העולם הוא לא כל השטויות שאתם מתעסקים עם זה העולם הוא הקב”ה!!! כל העולם – הים, ההרים, הכוכבים, כל מה שחי וכל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו לא רואים – הכל זה הקב”ה מכל האוכלוסיה 7 של מיליארד בני …

הינוקא: עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בה’ ית’

פעם ראינו בשולחנו של הינוקא [הגאון רבי שלמה יהודה שליט”א] – דף עם דרכי מחשבה לדבקות בה’, ומשראינו שהכתב הוא של ילד קטן שאלנו את הרב באיזה גיל כתב את הדף, ענה הרב בגיל שמונה, ואחר בקשת הרשות העתקנו אלינו את הכתוב, והנה הוא כפי שהעתקנו אות באות:

אלו עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בה’ ית’:

א. לחשוב על רקע כחול ולצייר שם הוי”ה ב”ה בצבע תכלת ולהשתוקק במחשבה להיות נכלל בשם הזה, ולצייר איך מים יוצאים מהשם הזה ושוטפים את נשמתך.

ב. לחשוב שאתה מונח על הארץ ואתה מתפלל שכל עם ישראל יתקרבו לה’ ית’, וכולם מתקרבים ורק אתה נשאר על הארץ ומכסה עצמך בעפר, מגודל הבושה מפניו ית’ ונעלם בעפר, לצייר לך איך כולם זכו לתכלית ואתה עפר ואפר ומכוסה בעפר,  ואז תחשוב שה’ ית’ קורא לך ושואל אותך : מפני מה אתה שם, ואז תאמר לו מחמת שאתה מרגיש שאינך ראוי לכל הקירוב והטוב הזה ועשיתי זאת רק בשביל עם ישראל, ואז הי”ת בעצמו יוציא העפר ויקרב אותך קירבה אמיתית וגדולה.

ג. צייר לך עמוד של אש בלילה ובתוכו שם הוי”ה ב”ה מאיר מתוך האש, זאת תצייר בלילה, וביום תצייר עמוד ענן ובתוכו שם הוי”ה ב”ה מאיר מתוך עמוד הענן וזאת תצייר ביום כנ”ל.

ד. תצייר ג’ הויות מעל ראשך ותכוון גימט’ מזלא ותראה זאת באש בוערת מעל ראשך, ותבקש מה’ יתברך שיגביר לך המזל וישמרך מכל רע ויקרבך למידת רחמיו ית’.

ה. תצייר שם הוי”ה ב”ה מאיר באש ובוער ממש לפניך ומאחוריך ומצדדיך.

ו. תצייר לך איך כל הקרקע היינו הארץ זה שם אדנות והשמים כנגד שם אהי”ה וד’ רוחות כנגד שם הוי”ה ב”ה ותכוון לייחדם בסוד יחוד ברכה קדושה.

ז. תכוון ששם הוי”ה ב”ה בוער באש קדושה ונוראה שהולכת וגדלה ומאירה יותר ויותר, ויוצאים קולות של קדושה וקריאה לליבך בני חביבי רוץ אלי ותקרב עצמך אלי ותזכרני תמיד ואל תסיח דעתך ממני.

ח. תצייר שם הוי”ה ב”ה בוער באש עליך היינו שאתה נמצא בתוך השם הוי”ה מאש והוא מאיר עליך.

ט. תכוון שם הוי”ה ב”ה שמאיר באור לבן חזק ותכוון איך כל איבריך מתפוררים ונכללים באותיות הללו ואיך שכל איבריך כלו מלהתפורר ונכללו באותיות שם הוי”ה, צייר לך איך שם הוי”ה ב”ה מאיר בכפלי כפליים.

י. תצייר שם הוי”ה ב”ה בוער באש מלפניך ותכוון שה’ ית’ יאיר לך את פניך.