הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>אייפון</span>

נשיא ארגנטינה קורא לשיקום בית המקדש ע"י הריסת מסגד אל אקצא בכדי להביא את המשיח | נשיא ארגנטינה מתגייר. סרטון מרגש | דווקא בדורנו התשובה מתקבלת בתוך רגע. דברי הרבי מצאנז על המצב

שימו לב… סימני הגאולה החזקים

בס"ד

הרבי מצאנז אמר ביום שני שאינו רוצה להפחיד את הקהל וחשף רק מעט ממה שמסרו לו מנהלי המחלקות הבכירים בבית החולים לניאדו בקרית צאנז בנתניה בדבר הוראות החירום שקיבלו, על רקע המצב הביטחוני החמור ומהמלחמה האיומה שעלולה לפרוץ בכל רגע שתהפוך את המלחמה בעזה למשחק ילדים.

במעמד אדיר שטרם נראה כמותו בחצר הקודש צאנז, נערך השבוע ביום שני, כ"ו בשבט, הכינוס הכללי "רצוננו לעשות רצונך" של חסידות צאנז בראשות האדמו"ר מצאנז, כשהמטרה היא לעמוד איתן בניסיונות התקופה מתוך התרוממות הנפש ומתוך שמחה.

התכנסות היסטורית בצאנז: 6,000 אברכים ובחורים במעמד אדיר
בתחילה נשא הרבי משא תורני בנוי על יסודותיו של התפארת שלמה בעניין הבחירה החופשית שניתנה לאדם מאז מעמד מתן תורה ועל המסירות נפש של אבותינו בבניית עולם היהדות לאחר החורבן.

"היום לא מרגישים כל כך את הגלות הגשמית כמו הרדיפות והפוגרומים שהיו נחלתם הקבועה של קהילות ישראל במשך מאות שנים, אם כי בוודאי הגלות עודנה גדולה. אבל עיקר הגלות בדורנו היא הגלות הרוחנית, אנשים שמאבדים צלם אנוש יהודי בגלל ניסיונות הטכנולוגיה". הרבי דיבר על הקליפה הנוראה של המכשירים הטמאים שמביאים את האדם להיות במושב לצים גם אם הוא נמצא בבית וחזר כמה פעמים על כך שהאדם שמתנתק מכל זה, אפשר לראות זאת כמסירות נפש של ממש. זו מסירות הנפש של דורנו".

הרבי אמר שאינו רוצה להפחיד את הקהל וחשף רק מעט ממה שמסרו לו מנהלי המחלקות הבכירים בבית החולים לניאדו בקרית צאנז בנתניה בדבר הוראות החירום שקיבלו, על רקע המצב הביטחוני החמור ומהמלחמה האיומה שעלולה לפרוץ בכל רגע שתהפוך את המלחמה בעזה למשחק ילדים.

הרבי אמר שעמידה על העקרונות וקבלת עול מלכות שמים יש בכוחן להציל את שארית ישראל ודווקא בדורנו התשובה מתקבלת בתוך רגע.

יהי רצון שה' ישמע את זעקתנו וירחם עלינו ויגאלנו כבר עכשיו גאולת עולם