דף הרצאות הרב דינוביץ | מתעדכן

עדכון ערב שביעי של פסח נוסף שיעור במה תלויה ביאת המשיח -סוד קריעת ים סוף -תשפ סוד גלוי המשיח בתשע באב שיעור תורה ויהדות-סוד עצום בגילוי האמונה האמתית-טבת תשעט איך מתוך החושך נשארים בשמחה. כמו יוסף בתוך הבור סוד חברון: שורש ההתיישבות בכל מקום בארץ -כג מר חשון תשעז בנין …