הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>איסור פאה</span>

בכייתו של מרן בשמים- מסר קריטי מעולם האמת לעם הקודש ממרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל (כז' חשוון תשפ"ג)

*בכייתו של מרן בשמים*

מסר קריטי מעולם האמת

לעם הקודש

ממרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

(כז' חשוון תשפ"ג)

בראש השולחן יושב מרן הקדוש ואומר: 

איני מתיר את הפאות על ראשן של בנות ישראל. 
בת ישראל חייבת להלך בצניעות, חייבת בכבוד בעלה ועליה לשמור על גופה.
איך אתם מחכים למשיח?!
מה יראה בבנות ישראל?! פריצות?!
כמה אסונות הן מביאות, כמה גזרות… 
שיתחילו ללמוד הלכות שבין איש לאשתו. 
כל רגע קמה אשה ובוגדת בבעלה – זאת לא דרך התורה הקדושה. 
ש"ס גם ש"ס אשמים שמתירים לתלמידי ישיבות להלך ברחובות בין נשים פרוצות, איפה דרך התורה והכבוד?!
בת ישראל שלא תלך בצניעות – ישרפו את גופה!! 
משיח רוצה להתגלות אליכם, מה אתם עושים עם ישראל?!  
מתי תתעוררו ותבינו שיש צער גדול בשמים?!
אני בוכה עליכם כל יום… זאת לא הדרך שהנחתי אתכם.
לכל הרבנים שמתירים פאות לבנות ישראל – מה אתם עושים?! 
אתם מצערים אותי למעלה!! 
אני נלחם בעבור כל עם ישראל אך לא עוזר כלום… 
תראו כמה חולים ויתומים, ילדים קטנים ללא אבא תינוקות של בית רבן – כל זה לא מספיק בעבורכם?!
תאהבו אחד את השני, תלחמו למען הדת – למען טהרת המשפחה והצניעות כי זה הבסיס של עם ישראל.
לעילוי שכינת עוזנו ולהבדיל לע"נ מרת ג'קלין בת זהרי מרת זהרי בת עיישה מרת ג'נט בת עליזה מרת ג'אן חנה בת טרזה מרת רוזיה בת סליה מר דוד בן חנה ג'אן ומר ציון בן רחמה

מסר מדהים! עדות מצמררת מהשמים! שמתירה את כל הספקות

מסר מדהים! עדות מצמררת מהשמים

שמתירה את כל הספקות

בס"ד

אישה יקרה מירושלים מספרת:

עבדתי אצל רבנית חשובה מרח' מאה שערים בירושלים, שזיכתה את הרבים והייתה בעלת חסד גדולה, והשתדלה לעבוד את ה' כפי יכולתה. עבדתי אצלה במשך כ-15 שנה, כי היתה חולה. לצערי היא נפטרה. ומיד לאחר הפטירה, הופיעה אצלי בחלום וכך אמרה: "בואי תראי איך אני נראית" פתאום ראיתי כלב גדול מזעזע מפחיד, בצורה שלא קיימת בעולם הזה, פחד פחדים!!! והרעמה שהתנוססה מעל ראש הכלב הייתה בסגנון הסירוק של הפאה שלבשה בהיותה בעולם הזה, "כך אני נראית פה בעולם האמת" האישה שבחיי חיותה אחזתי ממנה שהיא אישיות למופת בעבודת ה',  פתאום, היא מראה לי שזה היחס שהיא מקבלת בעולם האמת, בגלל הפיאה שלה.

נזכרתי שהציעו לה לעבור למטפחת ובעלה הגיב   בהתנגדות ואמר: אנחנו בכלל לא דואגים! אשתי תשב בשורה הראשונה עם רבנית ידועה  (הוא ציין את שם אשתו של אחד מגדולי הדור!) "ובואי תראי עם מי אני נמצאת" ואז היא מראה לי עדת כלבים מפחידים ומזעזעים כולם היו כמותה- נשים שהיו הולכות עם פיאה בעולם הזה. "שמו אותי פה, בעולם האמת, רובצת על הרצפה עם כלבים"

נבהלתי מאד מהחלום, ולא רציתי לדבר על כך, החלום נשנה שוב ושוב.

 היא באה אלי פעם אחרי פעם והתחננה שאפרסם את החלום, אך נבהלתי ולא יכולתי לדבר על זה. בלילה שבו התקיימה חתונה במשפחתה של הנפטרת, היא באה אלי שוב בחלום ושאלה: למה לא הלכת לחתונה לפרסם את החלום?!

בסופו של דבר, בפעם האחרונה שהתגלתה אלי שוב בחלום,  אמרה לי: נתנו לי זכות מיוחדת לבוא אליך, אז למה את מחכה?! למה את לא עושה עם זה כלום?! מה את יושבת? מה את מחכה? תפרסמי מה שבקשתי ממך!!

זו הייתה הפעם האחרונה שבאה אלי  בחלום, ובתאריך כ"ז תמוז תשפ"ב, פרצה שריפה בירושלים  והנכדה הכי אהובה שלי נספתה בשריפה. הרגשתי שזה קרה לי, כי לא פרסמתי, כי לא הייתה שריפת פאות.

אנחנו כל הזמן שומעים מנשים שאומרות: איך נדע שאסור ללבוש פאה?! יש רבניות כל כך צדיקות שהולכות ככה! ואף אחת לא חזרה מעולם האמת וסיפרה, וכאן יש עדות חיה,  שמתירה את הספקות  בענין לבישת הפאה, ואין שמחה כהתרת הספקות (זבחים צ' ע"א) .שמענו בשם רבנים מכל החוגים שמשיח מעכב את עצמו מלהתגלות, כי מפחד ממידת הדין, שתפגע בכל הנשים הצדקניות חובשות הפיאה.

לע"נ הנכדה שנספתה- רחל טויבא בת מנחם יקותיאל