הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>הרב ועקנין</span>

דף עדכונים ומסרים מרבי עמרם ועקנין | מתעדכן

מסר וחזיון שהיה לרב לאחרונה, השידור עלה בקו קול הגאולה – 03-8088788    חלק קצר מהגלוי שהיה לרבי עמרם היום “מוצאי שבת 10/10/2015‎Posted by ‎רבי עמרם וקנין הדף הרשמי‎ on‎ שבת 10 אוקטובר 2015  28 Tishrei 5776Motzaei Shabbat KodeshRabbi Amram Vaknin reportedly experienced an aliyah of his neshamah this evening. Part of what he said during this …