הודעות שתייגו‘הרב קנייבסקי’

הגר”ח קנייבסקי: “המשיח חי עמנו כיום. הגאולה מוכנה ומזומנת”

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים, רמזים מצדיקים

“סימני הגאולה מופיעים אט אט”, אומר הגאון הרב חיים קנייבסקי. “הגאולה מוכנה ואין להתייאש. כשנזכה – ניגאל מיד”

 

בספרו ‘שיח נחמה’ כותב הרב חיים קנייבסקי כי המשיח חי ונמצא עמנו, והגאולה מוכנה ומזומנת, כדי שכאשר ישראל יזכו – הם ייגאלו מיד. הרב קנייבסקי מצטט את דברי התלמוד הירושלמי במסכת ברכות (פ”ב ה”ד) ומדרש רבה על מגילת איכה(פרק א’, נ”א), בהם מובא כי ביום החורבן – ט’ באב – נולד משיחן של ישראל.

“נראה שחז”ל רצו לומר בזה כי אף שנחרב המקדש, מכל מקום הגאולה קיימת, והמשיח נמצא וחי עמנו ועובר בכל דור ודור לגוף אחר”, כותב הרב קנייבסקי, ומוסיף: “וזו בשורה שאין להתייאש, כי הנה הגאולה מוכנה, וכשנזכה – ניגאל מיד בקרוב אמן”.

כמו כן, הרב קנייבסקי מרבה להזכיר את דברי הגמרא במסכת כתובות (קי”ב, ע”ב) כי “דור שבן דוד בא – קטיגוריא בתלמידי חכמים”. בדור זה, בעקבות הרדיפות והשנאה ללומדי התורה נראה כי “בשנים האחרונות בפרט, רואים כי התקיימו כל הסימנים המוזכרים בגמרא, ואנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח אם ירצה ה’ בקרוב”, אומר הרב.

עוד מוסיף הרב קנייבסקי ומצטט את דברי הגמרא (סנהדרין צ”ז, ע”א) ואת דברי הרמב”ם (מלכים, תחילת פרק י”א), שכותבים כי “שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה ועקרב”. “משמע לכאורה, כי הוא יבוא רק ברגע של היסח הדעת, ואם ימתינו לו בכל רגע לא יבוא”, כותב הרב, “אבל באמת אין כאן סתירה. כי עצם האמונה וההמתנה כל רגע לביאת המשיח, גורם הסחת דעת הרצוי, שאז פתאום יבוא אל היכלו, ויתגלה המשיח. כי אפילו שממתינים לו – עדיין לא חושבים שיבוא הרגע”.

עוד הוסיף הרב קנייבסקי והזכיר כי רבים מגדולי הדורות, וכן אביו הסטייפלר זצ”ל הכינו בגד מיוחד ללבוש כשיבוא המשיח. דבר זה מראה על הציפייה החושית ממש לקראת בואו.

הרב הסביר כי הגאולה נמשלה לעלות השחר. כשם שהשמש מתחילה להאיר כבר בעלות השחר, אך היא נראית לעיני העולם רק בהנץ החמה – כך גם הגאולה. בתקופה זו אנו נמצאים בעלות השחר – סימני הגאולה מופיעים אט אט. אך הגאולה בפועל תתגלה לעיני כל רק כשמאיר היום.

“המשיח כבר כאן, היתומים יראו את האבא”

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, רמזים מצדיקים

במהלך ניחום אבלים בבני ברק הבטיח הגר”ח קנייבסקי לאב שבנו נפטר כי “הגאולה קרובה מתמיד”.

מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי, עלה במהלך החודש האחרון לנחם את אחד מיקירי קרתא דבני ברק שבנו נפטר והותיר אחריו 10 ילדים יתומים – והבטיח לו כי “הגאולה קרובה מתמיד”.

כשבא הגר”ח לנחמו, שאל בכאב, “איך  תוכל לנחמני, הרי בני יקירי השאיר אחריו  10 ילדים יתומים שבורים” , נאנח.

מרן הגר”ח השיב: “אל תתעצב”, הרגיע, “בקרוב המשיח יגיע והם (היתומים) יראו אותם  בקרוב ממש”, השיב הגר”ח והפיח רוח חיים באב השבור.

דרך אתר קוקר

פגישת הרב קנייבסקי והרב שטרנבוך והתבטאותם בנושא משיח

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, רמזים מצדיקים

בס”ד

הגר”ח קנייבסקי: “עקבתא דמשיחא”.

הגר”מ שטרנבוך: “הגר”ח מלוואלז’ין זצ”ל פירש מה שנאמר בסוף המשנה בסוטה “אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, שזהו קללה בפני עצמה, שבדור עקבתא דמשיחא יראי ה’ יתייאשו וירפו ידיהם מללחום מלחמת ה’ בחוטאים, עד שלא יהיה על מי להשען אלא על אבינו שבשמים”.

הגר”מ שטרנבוך: “צריך להביא את משיח”.

הגר”ח קנייבסקי: “מוצאי שביעית עדיין לא נגמר, “במוצאי שביעית בין דוד בא”. (מגילה י”ז ע”ב).

הגר”מ שטרנבוך: “עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו”. (ירמיהו ח, כ’).

הגר”ח קנייבסקי: “לפי הסימנים של הגמרא בכתובות, המשיח צריך כבר לבוא”.

הגר”ח הוציא מארון הספרים גמרא כתובות, והחל להקריא את דברי הגמרא בדף קי”ב ע”ב “אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים”.

הגר”מ שטרנבוך: “ברמב”ם מכתבי יד עתיקים מוסמכים מובא, שלפני ביאת משיח עתידים לבוא נוצרים וישמעאלים לארץ ישראל”.

הגר”ח קנייבסקי: “‘עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות’, (גמ’ כתובות שם). כשיבוא משיח כולם יחזרו בתשובה, והאנשים שהיו ‘אילני סרק’, יטענו פירות ויהיו תלמידי חכמים”.

מסרים מגדולי ישראל שנמסרו בקו ‘סוד החשמל’ – הרב קנייבסקי המשיח הגיע מסר 311

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סוד החשמל, רמזים מצדיקים

נוסף מסר חדש מהרב קנייבסקי חודש שבט תשע”ט


auto → he
“ר

דף עדכונים מהרב דוד אבוחצירה והרב חיים קנייבסקי | פוסט 2# מתעדכן

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, משיח בתשע"ו, רמזים מצדיקים

מסר מרגש מרבי דוד אבוחצירה

  • רבי דוד כתב אות בספר תורה לכבוד מלך המשיח ואמר: אתם צריכים למהר ולכתוב את הספר תורה הזה כי לא יהיה לכם הרבה זמן. אתם תביאו את זה למלך המשיח.
  • המשיח יבוא השנה - תפרסם שביאת המשיח - זה בגימטריה תשע"ו
  • לשמיעת המסר מעורך "עלון פנינים" הרב ברגר - החל מדקה 6 הדיבור החזק
 

רבי דוד אבוחצירה במסר: נזכה לראות את המשיח השנה !!!

רבי דוד אבוחצירה במסר: נזכה לראות את המשיח השנה !!!המסר המלא מדקה 6 >> שתפו לכולם!---הכנות לגאולה באתר כי לה' המלוכה https://sod1820.co.il/

‎Posted by ‎כי לה' המלוכה‎ on‎ יום שני 14 דצמבר 2015

 

גם הרב דוד אבוחצירה קיבל את הספר ביאת המשיח בתשע"ו לפני כשנה והפליג עד מאד בשבחו


מסר מהרב קנייבסקי: על כל יהודי אמריקה לעלות ארצה!

שיחה עם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

שמעתי בשם הרבי מקלויזנבורג שאמר לפני שלושים שנה...

הגבאי: שמה?

שעשו שונא ליעקב. והאמריקאים יותר אכזרים מהגרמנים.

מרן הרב חיים קנייבסקי: כן. שיעלו לארץ ישראל.

שאלה: כולם צריכים לעלות לארץ ישראל?

הגבאי: הוא אומר "כולם צריכים לעלות לארץ ישראל?"

מרן הרב חיים קנייבסקי:כן.

הגבאי: בטח. כולם!

מרן הרב חיים קנייבסקי: בקרוב...

הגבאי: הרב אמר שבקרוב שמשיח יבוא בין כה וכה יצטרכו לבוא, שיבואו לפני כבר.

שאלה: אז זריזין מקדימין?

הגבאי: זריזין מקדמין!

מצורף  ההקלטה לחץ כאן


 

 

"Call for All American Jews to Immigrate to

Israel!"

 

Talk with Maran Rabbi Chaim Kanievsky Shlita

In May 2013

 Interviewer: I heard in the name of the Rebbe of Klausenburg who said thirty years ago ...

Gabai; That what?

Esau hates Jacob.  And the Americans are more cruel than the Germans.

Rav Chaim Kanievsky: Yes. They all will go to Israel.

Q: Everybody should go to Israel?

Gabai: He says "Everyone should go to Israel?"

Rav Chaim Kanievsky: Yes.

Gabai: Sure, everybody!

Rav Chaim Kanievsky: Coming Soon ...

Gabai: The Rabbi said that soon when the Messiah will arrive , they will have to come anyway, so they shall come already ,before.

Q: So Agile ahead?

Gabai: Agile ahead!

 

עדכון קודם גם הרב קנייבסקי אומר: תשועה אותיות ה-תשע"ו | סרטון

הרב קנייבסקי קיבל את הספר ביאת המשיח בתשע"ו ... הרב התרשם מהספר.. והרב הוסיף ואמר: שתשועה אותיות ה-תשע"ו לינק לסרטון


הרב קנייבסקי קיבל ספר


עדות מצמררת: הנער חווה מוות קליני והכריז, אנחנו במהלכה של גוג ומגוג

בשם הרב ברלנד – והרב קניבסקי – משיח בחג הסוכות – להתכונן כולם לעלות לירושלים – עידכוני קו כנישתא חדא

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, רמזים מצדיקים

מדברי הרב ברלנד: במוצאי יום טוב של סוכות כולם חייבים להיות בארץ ישראל החל מיד אחרי יום כיפור כולם לעלות לירושלים כולל ילדים נשים וטף כדי לקבל את פני מלך המשיח.. לשמיעה לחץ כאן – עדכון הרב ברלנד כנישתא חדא – עדכון קצר – עדכון הרב ברלנד – עדכון ארוך – כנישתא חדאהרב ברלנד


עדות מאחד שהיה אצל הרב קניבסקי שאלו את הרב כמה וכמה פעמים על נושא הגאולה שהרב מרבה לדבר עליו.. מתי הכל יקרה.. הרב ענה המשיח צריך לבוא בסוכות / עד הושענה רבה – וכן הגבאי אישר את זה שהרב אמר את זה כמה וכמה פעמים לשמיעת העדות הקצרה לחץ כאן – עדכון הרב קניבסקי – כנישתא חדא


אין אנו אחראים על התכנים – אנו מעבירים הקלטות ועדכונים פופולרים כפי שהתקבלו בקוי הגאולה החזקים – קו כנישתא חדא וקו הגאולה ‘סוד החשמל’. טלפון כנישתא חדא – 079-9174555 טלפון קו הגאולה ‘סוד החשמל’ מספרי טלפון חדשים 0799351929 — 0799362479..

  • מה שאנו כן אחראים עליו זה: על עוצמתם הסטטיסטית של הממצאים המופלאים, בגימטריות, ובצפנים ממצאים שלא היה כמותם מימות עולם.. הממצאים החזקים מוצגים בעלון החדש אלול תשע”ה – לחץ כאן וכמובן שלא נדע איך יהיה עד שיהיה – כולנו יחד לומדים את הנתונים – עדי עד שנגיע למצב של…

וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד, אִישׁ אֶת-רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת-אָחִיו לֵאמֹר, דְּעוּ, אֶת-יְ-הוָה:  כִּי-כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְּטַנָּם וְעַד-גְּדוֹלָם, נְאֻם-יְ-הוָה–כִּי אֶסְלַח לַעֲו‍ֹנָם, וּלְחַטָּאתָם לֹא אֶזְכָּר-עוֹד. (ירמיהו ל”א)


חלק מהממצאים החדשים – שימו לב במיוחד לשלושה שורות אחרונות המראות קשר פלאי בין ראש השנה התשע”ו למהות השנה

5776[1] כה, אָמַר יְהוָה, מָצָא חֵן בַּמִּדְבָּר, עַם שְׂרִידֵי חָרֶב; הָלוֹךְ לְהַרְגִּיעוֹ, יִשְׂרָאֵל.  ב מֵרָחוֹק, יְהוָה נִרְאָה לִי; וְאַהֲבַת עוֹלָם אֲהַבְתִּיךְ, עַל-כֵּן מְשַׁכְתִּיךְ חָסֶד.  ג עוֹד אֶבְנֵךְ וְנִבְנֵית, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל:  עוֹד תַּעְדִּי תֻפַּיִךְ, וְיָצָאת בִּמְחוֹל מְשַׂחֲקִים.  ד עוֹד תִּטְּעִי כְרָמִים, בְּהָרֵי שֹׁמְרוֹן; נָטְעוּ נֹטְעִים, וְחִלֵּלוּ.  הכִּי יֶשׁ-יוֹם, קָרְאוּ נֹצְרִים בְּהַר אֶפְרָיִם; קוּמוּ וְנַעֲלֶה צִיּוֹן, אֶל-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ.  {פ} ו כִּי-כֹה אָמַר יְהוָה, רָנּוּ לְיַעֲקֹב שִׂמְחָה, וְצַהֲלוּ, בְּרֹאשׁ הַגּוֹיִם; הַשְׁמִיעוּ הַלְלוּ, וְאִמְרוּ, הוֹשַׁע יְהוָה אֶת-עַמְּךָ, אֵת שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל.  ז הִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵאֶרֶץ צָפוֹן, וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי-אָרֶץ–בָּם עִוֵּר וּפִסֵּחַ, הָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו:  קָהָל גָּדוֹל, יָשׁוּבוּ הֵנָּה.  ח בִּבְכִי יָבֹאוּ, וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם–אוֹלִיכֵם אֶל-נַחֲלֵי מַיִם, בְּדֶרֶךְ יָשָׁר לֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ:  כִּי-הָיִיתִי לְיִשְׂרָאֵל לְאָב, וְאֶפְרַיִם בְּכֹרִי הוּא.  {ס}  ט שִׁמְעוּ דְבַר-יְהוָה גּוֹיִם, וְהַגִּידוּ בָאִיִּים מִמֶּרְחָק; וְאִמְרוּ, מְזָרֵה יִשְׂרָאֵל יְקַבְּצֶנּוּ, וּשְׁמָרוֹ, כְּרֹעֶה עֶדְרוֹ.  י כִּי-פָדָה יְהוָה, אֶת-יַעֲקֹב; וּגְאָלוֹ, מִיַּד חָזָק מִמֶּנּוּ.  יא וּבָאוּ, וְרִנְּנוּ בִמְרוֹם-צִיּוֹן, וְנָהֲרוּ אֶל-טוּב יְהוָה עַל-דָּגָן וְעַל-תִּירֹשׁ וְעַל-יִצְהָר, וְעַל-בְּנֵי-צֹאן וּבָקָר; וְהָיְתָה נַפְשָׁם כְּגַן רָוֶה, וְלֹא-יוֹסִיפוּ לְדַאֲבָה עוֹד.  יב אָז תִּשְׂמַח בְּתוּלָה בְּמָחוֹל, וּבַחֻרִים וּזְקֵנִים יַחְדָּו; וְהָפַכְתִּי אֶבְלָם לְשָׂשׂוֹן וְנִחַמְתִּים, וְשִׂמַּחְתִּים מִיגוֹנָם.  יג וְרִוֵּיתִי נֶפֶשׁ הַכֹּהֲנִים, דָּשֶׁן; וְעַמִּי אֶת-טוּבִי יִשְׂבָּעוּ, נְאֻם-יְהוָה.  {ס}  יד כֹּה אָמַר יְהוָה, קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים–רָחֵל, מְבַכָּה עַל-בָּנֶיהָ; מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל-בָּנֶיהָ, כִּי אֵינֶנּוּ.  {ס}  טו כֹּה אָמַר יְהוָה, מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי, וְעֵינַיִךְ, מִדִּמְעָה:  כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם-יְהוָה, וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב.  טז וְיֵשׁ-תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ, נְאֻם-יְהוָה; וְשָׁבוּ בָנִים, לִגְבוּלָם.  {ס}  יז שָׁמוֹעַ שָׁמַעְתִּי, אֶפְרַיִם מִתְנוֹדֵד, יִסַּרְתַּנִי וָאִוָּסֵר, כְּעֵגֶל לֹא לֻמָּד; הֲשִׁבֵנִי וְאָשׁוּבָה, כִּי אַתָּה יְהוָה אֱלֹהָי.  יח כִּי-אַחֲרֵי שׁוּבִי, נִחַמְתִּי, וְאַחֲרֵי הִוָּדְעִי, סָפַקְתִּי עַל-יָרֵךְ; בֹּשְׁתִּי וְגַם-נִכְלַמְתִּי, כִּי נָשָׂאתִי חֶרְפַּת נְעוּרָי.  יט הֲבֵן יַקִּיר לִי אֶפְרַיִם, אִם יֶלֶד שַׁעֲשֻׁעִים–כִּי-מִדֵּי דַבְּרִי בּוֹ, זָכֹר אֶזְכְּרֶנּוּ עוֹד; עַל-כֵּן, הָמוּ מֵעַי לוֹ–רַחֵם אֲרַחֲמֶנּוּ, נְאֻם-יְהוָה.

 

דף עדכונים ומסרים מהרב חיים קנייבסקי, והרבי מרימנוב | מתעדכן

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-מסרים

עדכון 05.7.2015 – יח תמוז

קיבלנו מכתב באישי למערכת (אין לנו אפשרות לאמת את הדברים)
נכנס יהודי ליחידות לכ''ק האדמו''ר מרימנוב שליט''א ושאל לרבי , היות שהוא צריך להחליט על עיסקה בנדל''ן בניו גרסי וגם עיסקת נדל''ן בניו יורק ופירט את העיסקאות  והוא רוצא לדעת את דעתו הק' , הרבי עצרו ואמר אין ברצוני להפחיד ליהודים הרי כולם גם עכשיו מאוד במתח ולמה ומה תועלת יצא מזה , אבל
דע לך '' השבוע התקבל חוק התועבה בכל ארה''ב ויש קיטרוג גדול מאוד בשמים '' תשקיע רק במדינות שיחקוקו חוקים נגד התועבה שאר המדינות יחרבו ! כל מדינה בארה''ב יכול לחוקק את חוקיה כרצונה עליך לברר מה עמדת המדינה  שאתה רוצה להשקיע בהם לגבי חוקי תועבה כי רק שם יהיה לפליטה וכולם ירצו לשם והנדל''ן יתחזק בהם מאוד מאוד ! כל השאר יקבל מכות ויחרב .

עדכון 28.6.2015 – יא תמוז

בחודש האחרון עלה הרב שלמה לייבוביץ למעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, "אנו נמצאים בפתחה של תקופה לא קלה לעם ישראל שצריך רחמי שמיים, אמר הגר"ח. והמליץ : "מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח ? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים"

מרן הגר"ח קנייבסקי התבטא בחודשים האחרונים מספר פעמים בפני באי ביתו על הצורך להתכונן לקראת ביאת משיח.
ל'קוקר' נודע, כי בחודש האחרון עלה הרב שלמה לייבוביץ למעונו של שר התורה הגר"ח  קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק,ושמע ממנו דברים ברורים בנושא, "אנו נמצאים בפתחה של תקופה לא קלה לעם ישראל שצריך רחמי שמיים, אמר הגר"ח.
הגר"ח המשיך וקרא כי  "על כן כל אחד צריך להתחזק, והרי נאמר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים".
הגר"ח הוסיף עוד מספר מאמרי חז"ל בהקשר של ביאת משיח, ואמר לרב לייבוביץ כי יש לפרסם את הדברים

מקור: אתר קוקר

עדכון כה’ סיון תשע”ה

מאת: סוד החשמל
הרה"ג ר' יצחק בן צבי שליט"א מבני ברק [שאני מכירו כאדם צדיק שאינו משקר ח"ו] והוא מוציא עלונים להפיץ את קץ תשע"ה ונבואת החפץ חיים וכל המסתעף
הביא את העלונים (סוד החשמל - קץ הגאולה) למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שישב כמה דקות וקרא כל מילה ובסיום אמר אתה יכול להפיץ
לכאורה זו ממש הסכמה ממרן הגר"ח שליט"א לעלוני סוד החשמל על הגאולה כי הוא מפרסם את אותם דברים

ניתן לשמוע את הרה"ג יצחק בן צבי שליט"א מה שאמר לו הגר"ח שליט"א בקו בטלפון של סוד החשמל בשלוחת גאולה שיעורים מרבנים שונים מספרי הטלפון להאזנה 0583277722    0533103534

ועוד שמעתי מבן דודי שליט"א שהוא מרבני ישיבת ליקוואד בארה"ב שאחד הרמי"ם בליקוואד ביקר בארץ ישראל בימים האחרונים ונכנס לקבל ברכת פרידה ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
ומרן אמר לו שלא יחזור לחו"ל כי משיח מגיע ואותו ר"מ אמר לו שיש לו 700 תלמידים שמחכים לו בליקוואד ומרן ענה לו שיביא את כולם לארץ
סיפור זה פורסם בישיבת ליקואד והישיבה שם רועשת מהסיפור
בברכת שבת שלום ומבורך

עדכון ב’ סיון תשע”ה

ממידע מאומת ביותר שקיבלנו - הרב א.. נכנס לרב קנייבסקי ואמר לו אומרים העולם שהשמועות שהרב אומר שמשיח בא במוצאי שביעית לא נכונות .... - הרב ענה: אז תגידו שאני אמרתי שוב במוצאי שביעית זה בן דוד בא

עוד דבר שחשוב וצריך לזכור: כל מי שעונה תשובה בסגנון "אמרו את זה כל שנה" צריך לבדוק אחריו וד"ל - כי למשיח חובה לצפות יום יום באופן מוחשי - ומסופר על החפץ חיים זצ"ל שכל רעש שהיה שומע או אירוע גדול שמתרחש בעולם - היה נדרך מתרגש ואומר אולי משיח הגיע... וכך מסופר גם על הבבא סאלי זצ"ל - האם מותר לחשב את מועד הקץ ?

מה שורש השאלה אמרו את זה כל שנה

עדכונים קודמים

הגר"ח מישקובסקי במסר מיוחד ממרן הגר"ח קנייבסקי: "אנחנו באחת השעות הקריטיות לעם היהודי,

מרן הגר"ח לאחד ממקורביו: 'תודיע לכלל ישראל שאנחנו בעיקבתא דמשיחא  והמשיח בפתח.

 והאפשרות להינצל זה רק על ידי תורה וגמילות חסדים'.

והוסיף נכדו וכתב בזה הלשון (הנוסח מהרב חיים קנייבסקי שליט"א)

 
'לבני אברהם יצחק ויעקב גם אלה הנקראים חילוניים נתבקשתי להודיע בשם מרן הגר"ח -
 
 שהרוצה להינצל בדור הזה -  רק על ידי תורה וגמילות חסדים ואין דרך אחרת'.
 
ושאל נכדו? איך אני אעשה את זה?
 

השיב לו :"תקח רמקול ותסתובב בכל הארץ."

3 דקות הקלטה מכינוס לב לאחים תשע”ה

תוספות

לוגו

משיח וגאולה בצפונות התורה הסרטים האחרונים שעלו

אובמה נחש 4 – נתניהו אובמה והגרעין האירני בצופן התורה

 אולי הספר שלנו שהגיע לרב גם תרם את פעולתו - ראו תמונות מתוך הספר

  • יבא שנת מוצאי שבעית = 1692
  • הגאולה ברחמים = 1692 (רגיל ומשולש)
  • חמש שבע שבע שש = 1692
  • אלה-י אברהם אלה-י יצחק אלה-י יעקב = 776
  • ביאת המשיח = 776
  • תשע"ו = 776

עדכונים בדף הפיסבוק שלנו התחברו

 

 

הרבי מרימינוב: "תפרוץ מלחמת אזרחים בארה"ב"

האדמו"ר מרימינוב, ששירטט מפות למציאת נעדרים, קורא לעלות לארץ ומגלה: "אני נשאר בארה"ב, אין לי רשות לעלות"

משה ויסברג 23:48 25/03/2015
 

38  |
  שתף    
 
האדמו
האדמו"ר מרימינוב. צילום: (באדיבות המצלם)

האדמו"ר מרימינוב, שביקר בפלורידה בקהילות המורכבות מיהודי דרום אמריקה ומהגרים מצרפת, נתן הוראה חד משמעית ליהודים לעזוב ולעלות לארץ וטען כי תפרוץ מלחמת אזרחים בארה"ב.

האדמו"ר אמר: "תעזבו כל זמן שעוד ניתן. המצב יחמיר ויהיה קשה לנוע ממדינה למדינה, אחרי מלחמת העולם השניה באו הניצולים ושאלו למה גדולי ישראל ואדמו"רים לא הורו ליהודי אירופה לעזוב בזמן ולהגר לישראל או לארה"ב בטרם פרצה המלחמה? והאמת צריכה להיאמר: אמרו ועוד איך אמרו, התחננו ליהודים אנא ברחו מאדמה הבוערת, אבל חלק מהגזירה היה 'שלא הקשיבו'.

"היום", אמר הרבי מרימינוב, "תקשיבו לי טוב טוב יהודים יקרים, מי שבידו לקום ולנסוע ולעלות לארץ הקודש שיקום ויעשה זאת בהקדם כשעדיין ניתן, זה כולל חלקים נרחבים מדרום אמריקה ורובה של אירופה.

"גם ארה"ב תהיה מקום סכנה במלחמה ועדיין מוקדם להורות לאיזה מדינה בתוך ארה"ב תשרוד, אבל חלקים רבים יחרבו וירעלו, גם מלחמת אזרחים תפרוץ בתוך ארה"ב ומדינות יתנתקו מהממשל הפדרלי. ארה"ב לא תשמש כמקום פליטה אבל כן ישאר כאן שארית הפליטה. ארץ ישראל תהיה המקום הבטוח ביותר לשרוד את המלחמה, אף על פי שגם שם יעברו קשיים נוראים",

לגבי שליחי חב"ד אמר האדמו"ר כי הם יכולים להישאר עדיין במקומם, כל זמן שיש להם מה לעשות בפועל ממש, אך עליהם לעודד את היהודים לעלות לארה"ק ולברוח, יש לשקול ולהתייעץ כל מקום שהפעילות תסתיים - השליחות מסתיימת ועליהם לקום ולעזוב את העיר בו הם פעלו,

"לו הייתי יכול בעצמי לעשות זאת הייתי קם ועולה לארץ ולחונן את עפרה אבל מה אעשה שאין לי רשות לעשות זאת - מהשמים מעכבים אותי בנתיים להישאר כאן בארה"ב".

בנוסף הסביר הרבי ואמר: "אני הגבר מהיחידים בזמננו שיכול לומר זאת כי כבר התפרסם בכל העולם שעיני צופות למרחקים, כמו איתור הילד לייבי קלצקי הי"ד ושלושת הבחורים בחלחול ועוד עשרות נעדרים, במקום שאחרים אין להם רשות לראות ולהורות, ונשתלתי בדו הזה על ידי הקב"ה ובהשגחה פרטית וכמפורסם שכשאני נאלץ לדבר לרבים ולתת הוראות אני עושה זאת כשהשכינה מדברת מתוך גרוני, ובכל מקום ששמי מגיע, כבר ידוע שהמקשיבים לי ישכונו בטח".

מקורבי האדמו"ר מדגישים כי השיחה נאמרה לקומץ קטן של מתפללים אחרי תפילת שחרית בבית כנסת מקומי של יוצאי דרום אמריקה וצרפת.

תגובות


חלק מהתגובות על הספר
ביאת המשיח תשע"ו ??
תגובה מאוד מעניינת מהרב מאזוז:-"תודה רבה על הקונטרס "ביאת המשיח בתשע"ו". "מי יתן והיה"

מאת צ. אתם לא יכולים לתאר את התגובות של רבנים ואנשים על החוברת, יש התלהבות גדולה...

הרב קנייבסקי קיבל את הספר ועיין בו ממושכות ולטענת הגבאים מאד מאד נהנה... דבר שלא אופייני ללטאים כך אמרו - העדות מאת ע.ט

הרב יורם אבירג'ל שליטא דיבר פעמיים על י' טבת תשע"ו...

נתתי לרב סטבסקי את החוברת, תגובתו, אתה יודע כמה חוברות כבר הפצתי...

תגובות לסרט אובמה נחש 4
אלפי צפיות ושיתופים תוך שעות!

ר.ט: וואי מדהים, חובת צפייה על כולם, תראו את צופן ה' נדיר ביותר

אריאל: חובה לראות. יותר מידי דברים מתחברים שזה לא יכול להיות מיקרי

ר.א: חובה , האמת המפחידה!!!

ציון כוכבי: לראות את המציאות החבויה בתורת ישראל הקדושה ולהיות המומים

פ. תשמעו הרי שידוע שבתורה שלנו יש את תורת הנסתר !!!! מדהים

מדהים מדהים !!!!! כנסו לראות ותבינו !!!

א. מה הסיכוי שנאום נתניהו יפול בול בפורים? יש לכם 2 דקות פנויות? צפו בסרטון ותזדעזעו!!

מירי. חובה צפיה חובה צפיה חובה צפיה
י: וואו סרטון מדהים חייבים לראות מעניין ומפליא ביותר קצת ארוך אבל שווה צפייה עד הסוף !!!!!!!! ״אין עוד מלבדו״ !!!!!!

סרגי: מומלץ לצפות אמת.לאמיתה

Bruna Drazin: ‎A historia de purim se repete nos nossos dias... Na torah ta tudo escrito e correlacionado. Hashem fala conosco atraves dela! 3 guerra mundial .. Se nos Am Israel nao nos juntarmos e fazermos teshuva juntos! Video incrivel!!!!!! Quem puder fazer traducao precisa! Fala sobre o congresso amanha e o 3 dia onde a rainha esther foi pedir ap rei achashverosh para cancelar o decreto contra os judeus!!! Arrepiante!!!!

י: וואו שווה לצפות מדהים, תראו מה צפוי לעם ישראל, מלחמה בקרוב – שתפו

ציפי: חברים קצת סבלנות ולראות הכול אולי יש משהו בזה

דרורה. חובה לשתף ולראות עד הסוף השם ירחם עלינו...

שרה. צפו כמה הסרט מצמרר אז והיום..... שתפו

אליהו: A ligacao de Obama com Gog Umagog. E a relacao desse momento de Purim e o discurso do Biniamin Netaniahu no Congresso Americano. Dezenas de codigos da Torah mostrando a possibilidade dessa Guerra. Que possamos nos aproximar de H' e fazer cada dias mais mitzvot.

יעקב: מדהים ממש גם אם נראה קצת הזוי. ובעיקר מעורר מחשבה...

בלה: חובה , חובה לכל מי ששכלו בראשו לראות את הסרט הזה ..מדהים !!! אין עוד מלבדו !!!! אבאאאאאאאאאאאאאאאאא !!!!!!!!
תגובות חדשות לסרט: "זה אמיתי הסרטון שיסעיר את המדינה" 11.1.2015 טליה פנחס התאמה מושלמת בין המדע לתורה... אייל: מדהים ... לכל אות יש משמעות בתנך. סרט חובה - טובה סבן: מדהים...הקשר בין מדע לתורה.ליאו מרציאנו: וואו!!! אין עוד מלבדו! - אמיר: דוברי עיברית. חובה לראות. ענק - צחי: ואו ואו ואו....לא להאמין מדהים !!! אין לי מילים. חובה לצפות עד הסוף ולשתף
תגובה של א 23 דצמבר - 15 שנים לא נגעתי בתפילין...בזכותכם התחלתי כבר חודש ללא הפסקה....זה לא שלא ידעתי אני פשוט מתחיל להרגיש יש הבדל עצום ההרגשה שסוף של משהוא עומד לקרות!!! ורק כח עליון יכול להתמודד עם כל מה שקורה היום...אבל אני מעפן לא שומר שבת... יש לי מלא "חברים" ערבים הם אילו שהוכיחו לי שהתורה והיהדות ערך מוסף בעולם היות והם רועדים מהיהודים לא בכח אלא מהכתובים שלהם הם בעצמם.אני הייתי בהלם שאני רואה מוסלמי שפוחד מהיהדות .כאן הבנתי שהיהדות והתורה זה מבית היוצר של השם יתברך.הכי כאב לי שהם היו שואלים אותי שאלות ו70% אחוז הייתי עונה זה הקש ששבר את גב הגמל..תמשיכו אתם/ה תותחים ▪ תגובה חדשה טו' כסלו
מאת נ': באמת שאני מאוהב באתר הלזה עד כלות נשמתי,תמשיכו לחזק אנשים כדי שכולם יזכו לעולם הבא חזק וברוך.
▪ אלדד: נכנסתי לסרט ראיתי שזה רבע שעה באתי לצאת ומשניה לשניה זה היפנט אותי.. אין דברים כאלה!חובה חובה חובה צפייה !!!
▪ א.ש: גם לכל הסקפטיים בינינו , אחרי זה כל אחד יתחיל לראות בחוש שישי את השם יתברך!!!
▪ תגובה חדשה של ג.א.פ 19.11.14
▪ תדע אני גר היום בניו יורק ואני ומשפחתי חוזרים לארץ בעוד שבוע וחצי והכל בגלל הסרטים שלכם יש פה עוד הרבה יהודים כמוני רק צריך לעורר אותם

המשך התגובות לסרט "אובמה נחש"

אורית הילה אוחנה: נותרתי פעורת פה.....כל יהודי חייב להקדיש מס' דקות ולראות פלא זה!
▪ י.חברים יקרים פחד פחדים!!! חייבים לראות את זה.. ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
▪ תמי בטשי: אני בהלם כמה זה מדהים שווה צפייה לא לפספס
▪ בנימין כהן: מצמרר
▪ עמית סרור: גלוי וידוע לפני כיסא כבודך.. פשוט תכנסו זה לא יאמן
▪ נ.ש וואי ממש מרתק אמיתי ונכון !!!!! ישתבח שמו לעד!!!! ״הפוך בה והפוך בה וכולה בה״!!!!
▪ כוכי הלבשה: צפיה חובה לכל המאמינים
▪ מייזל פרסם/ה ב-שרון חיה עמר שרוני את חייבת לראות כולי נרגשת
▪ רזיאל נהרי: אני משתף שוב את הסרט הזה...
▪ Dan Alexander ראיתי איזה 20 פעמים חובה ליראות

תגובות לסרט תשע"ה עת צרה

‏‎▪ Nir Added‎‏ יש סיכוי.. שזו ההצלה הכי גדולה בצפני התורה... אין סיכוי להכחיש את הצפונים הללו... שהם בדילוג אחד! בכל התורה!
▪ מי שרוצה ממש נבואה...לקראת מה אנו הולכים...ישים על ליבו לרצות להבין מה צפון שם.
פ. עכשיו ראיתי זאת ואני עם דמעות בעיניים. אבא שבשמיים רחם על עמך ישראל - כי טיפשים אנחנו!!
▪ מ. מדהים!!
▪ רום מור יוסף: טיפש יגיד מקרה .. מאמין יאמין ...
▪ אורלי שוקרון. ברוך הקל' שיש לנו תורה קדושה, והכל אבל הכל כתוב בה, ומי חכם יראה וילמד כל אלה. תיתבוננו בתסריט הבא, ותגלו ולו מעט מה צפון לנו בשנת תשע"ה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה.
▪ Tzachi Saad‎‏ ואוו...ואוו...מה עומד לקרות בשנת 2015....השם ישמור !!! ‏
▪ ‎Rina Chen‎‏ דרך ‏כי לה' המלוכה
▪ Wow!!! פשוט מדהים
יהודים יקרים בבקשה תקדישו כמה שניות לסירטון של החיים בבקשה אל תתכחשו.
▪ ‏‎Shlomi Gru. חובה לצפות עד הסוף!!!
בלה. מדהים ! ראו ושתפו את דבר ה' אלוהינו ! חובה לכול יהודי ויהודיה לצפות בסרט כדי להבין שאין עוד מלבדו טוב ומטיב ואוהב את עמו עד בלי די ! ‏
‎▪ Nir Ben-ishay‎‏ לא סתם אני חופר לכם. לכו תדעו מה יביא מחר. רק תהיו עדכניים.

מהתגובות לסרט "המקדש בצפונות התורה"

▪ איילה אביסרור: סרט של 15 דקות, מדהים עם המון אמונה פשוט לראות ולא להאמין מדהיםםםםם
▪ ש. ח: לא ישנתי כל הלילה בגלל הסרט שלכם ומההתרגשות
▪ י. אשריכם...מאוד מרגש ומצמרר אתם מאוד מחזקים אותנו...יישר כוח
▪ סמדר ספיר: הסרטון מדהים חייבים לחזור בתשובה מהר כדי לזכות לראות את המשיח
▪ י. איזה מדהים חזק ואמץ כל הכבוד ששיתפת אותנו
▪ אורלי אביב :מדהים !! מי שלא צופה מפסיד
▪ פ. סרט מהפנט
▪ אבי. ה ותחזינה עינינו בשובך לציון בקרוב מאוד חובה לצפות ולשתף משיח צדקנו קרוב מאוד ממה שחשבתם ישתבח שמו לעד
▪ שלום צבר: חבלי משיח הנה זה בא לראות ולשתף אשרי המאמין
▪ ערן בן עזרא: אשריכם צדיקים עבודת קודש ומסירות נפש אתם עושים על זיכוי הרבים כן ירבו כמותכם בישראל!!!כל סרטון טוב מקודמו !!! איזה מסירות נפש יש הרבה מה ללמוד ממכם אחיי היקרים והאהובים!!
▪ פ. ווווואייי הסרטוןן חיזק אותיי!! תודהה לככם באמת תודה על השקעה שלכם על הכול תודה!
▪:Regev Farkash חזק!
כשמאמינים באחד לא מפחדים מאף אחד‏ חובה צפייה לכל יהודי , 15 דקות של אש!!!!
▪ בלה יצחק מדהים ביותר אין עוד מלבדו !!!
▪ Nir Barukhianאמת
▪ מועלם אליה יהודית :שהחיינו אשרינו ומה טוב חלקנו ונזכה כל עם ישראל בלב אחד מספיק לנו שנות גלות כולי מתרגשת יוצאת במחול וריקודים לכבוד הקדוש ברוך הוא
▪ אמילי לייבוביץ תודה לבורא עולם שזיכה אותנו באנשי אמונה ומסירות נפש כמוכם שהביא אותכם לעם ישראל בעת הזאת עת צרה כדי להושיע את עם ישראל "ועת צרה ליעקב וממנה יוושע" בע"ה יישר כח שכרכם גדול בשמים

חלון הצאט
צאט זה יפתח בימים של אירועים בטחונים ובימים של עומס בצאט הכללי