רמזים על שנת תש”פ 5780 כשנת הגאולה | מתעדכן

עדכונים 11/10    מאת: ליאור בכל מספר עגול יש התעוררות הגאולה מאת: כותב בצא”ט מאתים עשרים – שזה מה שנשאר החל מתשפ עד סוף האלף הששי, בגמטריה – 1111 !!!וזה גם מסתנכרן עם מה שנאמר גאלת אחרית כבראשית. כי משנגזרה גזרת הגלות הראשונה .מברית בין הבתרים – עד יציאת מצרים …