הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>ה' הוא האלקים</span>

אתה הראת לדעת | מכתב

מכתב חשוב שהגיע למערכת האתר: עם ישראל נמצא בזמן קשה. גזירות וסכנות מרחפות על היישוב היהודי בארץ ישראל. וכמו בכל מצב, ובפרט בזמנים אלו, הקב"ה מדבר איתנו. פוקח את עינינו. מגלה כבוד מלכותו. אם בגלוי, ואם בהסתר. חובה עלינו להרבות בתפילה ובתחנונים, במצוות ומעש"ט, ובעיקר בתלמוד תורה כנגד כולם. אבל …

סיפור מוות קליני- מדהים-של מיטל טולדנו עורכת דין צעירה שהיתה רחוקה מאד מהיהדות- חשבה שיהדות זה דבר נוראי, והדתיים הם פרזיטים- וכשעלתה לשמיים גילתה כי ה' הוא האלקים