הודעות שתייגו‘י’ טבת’

יום הדין הגדול בעשרה בטבת תשע”ט- בית דין של מעלה ישבו בעשרה בטבת וידונו על כלל ישראל- מצוה גדולה להפיץ

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, עלוני גאולה

להורדה:/הדפסה: _יום הדין הגדול- עשרה בטבת תשע”ט

איום ונורא! נתבונן בכתבי קודשו של מרן החת”ם סופר על חשיבותו של יום עשרה בטבת לגבי כלל ישראל, מה אפשר לזכות ומה אפשר להפסיד. נא לפרסם בכל העולם היהודי ובכל השפות  

חלון הצאט
צאט זה יפתח בימים של אירועים בטחונים ובימים של עומס בצאט הכללי