הודעות שתייגו‘כוכב’

צילומי כוכב נופל במושב ליד אלעד -29 באפריל 2018 — עשרים דקות לאחר השקיעה-

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

 
הייתי יחד עם אשתי בשדה שבמושב ליד אלעד, עשינו קצת הליכה…
ואז ראינו אותו לפתע פתאום!
לצערי הרב בגלל הזום, המצלמה כל הזמן זזה והוא בא והולך
הקטע שלפניכם ערוך, את כל שאר הצילום, כשהכוכב ברח לי מהמסך, הורדתי בעריכה.
הצילום קצת רועד אבל רואים אותו בבירור–יותר נכון רואים את הזנב שלו
משום מה – המצלמה שלי לא מתמקדת טוב בפוקוס, לוקח לה קצת זמן להתמקד בפוקוס.
בכל אופן – זהו זה!
מה שרואים בתחילת הוידאו למעלה, בחלק העליון השמאלי של המסך – זה מטוס סילון, כל הזמן יש כאלה בזמן השקיעה שמרססים את השמים…
הייתי יחד עם אשתי בשדה שבמושב ליד אלעד, עשינו קצת הליכה…
ואז ראינו אותו לפתע פתאום!
לצערי הרב בגלל הזום, המצלמה כל הזמן זזה והוא בא והולך
הקטע שלפניכם ערוך, את כל שאר הצילום, כשהכוכב ברח לי מהמסך, הורדתי בעריכה.
הצילום קצת רועד אבל רואים אותו בבירור–יותר נכון רואים את הזנב שלו
משום מה – המצלמה שלי לא מתמקדת טוב בפוקוס, לוקח לה קצת זמן להתמקד בפוקוס.
בכל אופן – זהו זה!
מה שרואים בתחילת הוידאו למעלה, בחלק העליון השמאלי של המסך – זה מטוס סילון, כל הזמן יש כאלה בזמן השקיעה שמרססים את השמים…

חייבים לברוח מן הרשעים | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

בס"ד, ירושלים, תקשור עם בנימין, כ"ח תשרי תשע"ח, מסר מס' 290

אני מרגיש כל יום, כל רגע, שאני רק רוצה לבכות ולבכות. הלב שלי נשבר, ומהלב נשפכות כל הדמעות. אני לא יודע גם מה לעשות. אני מתפלל לה’ יום ולילה להציל אותנו כי אני מרגיש את האסונות שעומדים להיות בעולם שלנו.

כל הרי-הגעש שמתחת לאוקיינוס ושמעל לאוקיינוס, ההוריקנים, סופות-הטורנדו, השריפות הענקיות וכו’ וכו’, כמו גם רעידות האדמה, כל פגעי-הטבע שבד”כ הם מתרחשים בכמות כזו ובגודל כזה בתקופה של מאה שנה – עכשיו זה הצטמצם לתוך כמה שנים. וזה ברור שה’ מדבר איתנו, מזהיר אותנו שעומד להיות אסון. והכל כתוב וברור, ומי שקצת יודע ללמוד יכול להרים ספר, אפילו יש מתורגמים לשפות שונות, ואפשר לקרוא את זה ברור, דברים שנכתבו לפני אלפי שנה, או אפילו דברים שנכתבו לפני כמה מאות שנים, או אפילו מאה שנה. ושמענו את זה מגדולי-הדור שלנו בכל הדורות שאמרו לנו מה יהיה, אולי פה ושם אמרו קצת אחרת, אבל בסך הכל זה אותו הדבר מה שכולם אמרו.

ועכשיו אנחנו רואים ברור שזה קורה, ומי שלא רואה את זה – אז או שיש לו ‘קַטַרַקְט רוחני’ (עיורון רוחני), או שהוא טיפש, או שהוא פשוט רשע ולא רוצה לדעת, רשע כזה שהוא בטוח שהוא ביחד עם השטן ימש”ו יכולים ממש לנצח ח”ו.

וה’ נותן להם את האפשרות לחשוב ככה, הוא נותן להם את כל האפשרויות, כמו שלנמרוד היתה סיעתא-דשמיא ענקית לבנות את מגדל-בבל, ממש בקלי-קלות, כזה פרוייקט ענקי שאי אפשר בכלל להאמין שבימים ההם אנשים יכלו לבצע כזה דבר, לבנות כזה מבנה ענק. ואז הם הגיעו כמעט עד העננים, והתחילו לירות חיצים אל תוך העננים [סנהדרין קט.], כאילו-כאילו שהם יכולים לפגוע בקב”ה ח”ו. תראו איזה טפשים! הוא נתן להם את הכח להגיע עד לעננים, אבל בדבר קטן הוא הוריד אותם כולם עם כל המבנה הענק הזה.

ה’ נותן לרשעים – גם בדור שלנו, שזה הדור הכי קשה שהיה אי-פעם, הוא נותן להם כח. הם יודעים, הרשעים האלה, לעשות דברים, יש להם טכנולוגיה לקחת מצב מסוים שיש בים ולעזור לטבע לייצר הוריקנים מאד מאד מסוכנים. ויש להם טכנולוגיה גם לכוון אותם, את ההוריקנים. אמנם עם הטכנולוגיה זה לא מאה אחוז מדויק, וזה לא תמיד מצליח, אבל זה מצליח מספיק בשביל לעשות בעיות. כל מיני דברים הם עושים אותם ‘כאילו’, ה’ נותן להם אפשרות לעשות. אבל לא כל מה שקורה בעולם הם אלו שעושים, בודאי שאין להם את הכח והטכנולוגיה לעשות את כל האסונות שיש בעולם. ולכן רוב האסונות בעולם – זה בא מזה שהכוכב ‘ניבירו’ או ‘השביט’ בא, שמש קטנה עם שבעה כוכבי-לכת, שסובבים סביבו, שכשזה מתקרב ומתקרב, אז יהיה ממש תוהו ובוהו בעולם.

וכמו שדיברנו, אנחנו רואים כבר ‘טיפ-טיפה’ את התוהו-ובוהו בעולם, עם ההוריקנים והשריפות ורעידות-האדמה וכו’, וכן את הבולענים שנפערים, שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם שלנו. וזה יהיה יותר גרוע מכל החיות שנכחדות, וכל סוגי בעלי-החיים שנעלמים לגמרי. כל מזג-האויר כולו משתנה. יש בצורת במקום שפעם היה מים, והרבה מים איפה שפעם היתה בצורת. הכל השתנה.מיליונים ואולי מליארדים של דגים מתים בכל הזמן, וזה לא סתם. וזה לא כמו שהרשעים רוצים שנאמין שזה בא כתוצאה מזיהום-האויר, לא, זה בא מההשפעה של השביט על כדור הארץ.

ואנחנו יודעים שה’ יציל כל יהודי אמיתי, אבל אני שוב ושוב ושוב מבקש מכם לחזור לקב”ה, כי אם אתם נשמות יהודיות אמיתיות ואתם בורחים מן האמת – ה’ ‘יתפוס אתכם’ כביכול ויכריח אתכם לחזור לאמת. לא תהיה לכם ברירה. אז למה לסבול? זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות! וזה לא רק שנציל את החיים שלנו, החיים לנצח, אלא אנחנו נציל את הכל, את כל הבריאה.

ה’ ברא את העולם בשבילנו, בשביל הנשמה היהודית, להתפתח, לגדול, להיות מוכן בשביל העבודה הכי חשובה שלו בסופו של דבר, וזה: להיות המשרת הנצחי של הקב”ה. וזה תענוג יותר מכל תכניות-הטלביזיה או הסרטים המטופשים או כל המשחקים וההתעמלות והאולימפיאדות וכל השטויות, זה יהיה… – אני לא יודע אפילו איך לתאר זה.

ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על הצבא של המדינה, צבא הגנה לישראל.

אני רוצה לדבר על הגיוס. אני רוצה להסביר את זה בדיוק, כדי שגם החרדים לא יתבלבלו. ויש חרדים שכן מתבלבלים, כי הרשעים יודעים למשוך אותם עם כסף ועם הטבות, לקבל את הרעיון שאפשר ללכת לצבא, ושלא כל אחד חייב להיות קרבי, אפשר לעשות אפילו קריירה בצבא, חס ושלום. אז למה אי אפשר ללכת לצבא?!…

אז כך, הדבר הראשון: אסור היה בכלל לעשות מדינה. והדבר השני – אסור היה בכלל לעשות צבא, צבא רשמי. מותר להגן על עצמנו, אבל אי אפשר לבנות צבא, עם גנרלים ועם כל הציוד וכו’, זה נגד התורה! הדבר השלישי: הצבא הישראלי מלא טינופת, פשוט טינופת.

הם גם מקבלים בשמחה את המנוולים שעושים מצעד כל שנה בירושלים, בלי בעיות. הם מקבלים בנות ושולחים אותן יחד עם בנים, והכשרות לא קיימת כמו שצריך. ויהודי לא יכול בכלל ללכת לצבא כשכל הדברים הכי גרועים – הוא צריך לפגוש אותם פנים אל פנים. וזה לא נכון שמפרידים בין זה לזה, בין החרדים לחילונים, לא, זה שקר! אולי פה ושם קצת יש משהו, אך בסך הכל אין! אי אפשר לשלוח בת למקום של בנים ובנות כשיש מפגשים, זאת אי אפשר במיוחד כשאין שום מוראליות (מוסר), שום מוראליות [‘רק אין יראת אלוקים במקום הזה…’, פרשת וירא]. כמה סיפורים מלוכלכים יש על קצינים שניצלו בנות, או על קצינים שניצלו בנים, שלא נדע, וזה טינופת, זה טינופת, זה מגעיל!

יהודי לא יכול ללכת לשם בשום פנים ואופן, לא משנה. אתם רוצים צבא? שיבנו את הצבא לפי התורה, לפי התורה בדיוק. וזה לא יהיה צבא רשמי, זה יהיה צבא רק בשביל להגן עלינו, אבל לפי התורה, אך ורק לפי התורה! אם המדינה לא רוצה להכיר בתורה – אז שלא יכירו בנו! אנחנו לא שייכים! כמו שלא לוקחים את הערבים לצבא – גם אנחנו לא הולכים לצבא.

ואם בגלל זה לא רוצים לתת לנו זכויות – בבקשה! הרי איך שלא יהיה מה שנותנים על ילדים, קצבאות-הילדים, לא שוות כלום… אפשר לקנות עם זה גלידה… ואין עוד שום דבר אחר שנותנים לנו, כלום, אפס! שום דבר! ובכלל, אסור לקחת מהם פרוטה, אבל הרבה פעמים אין ברירה ועושים את זה, אבל עוד מעט זה יגמר, זה יפסיק, כי הם לא רוצים לעזור לא לחרדים ולא לאף אחד, הם רוצים להציל את עצמם, המעטים, והם ישאירו אותנו למות. זה מה שזה יהיה עכשיו. יש להם תכנית יחד עם כולם, עם רוסיה, עם אמריקה, עם אנגליה, עם מי שאתם רוצים, זה הכל טינופת אחת.

אבל יהודי אמיתי לא יכול ללכת לצבא. אני לא פוסק, זה כתוב, וברור. אני לא יכול להיות פוסק, אני פשוט אוטיסט, ואני לא יכול לפסוק, אבל ברור שאסור ללכת לצבא. בדור שלנו אף אחד לא יכול לעמוד בזה. נכון, פעם כשלקחו בכח יהודים לצבא של הגוים – הם לא היו אשמים, כי אם לא רצו – היו הורגים אותם, וידעו שצבא זה טינופת, והם לא רצו ללכת, אבל לקחו אותם בכח, באיום של מוות, אז הלכו וסבלו ועברו את זה. אבל אנחנו נמצאים כביכול ב’מדינה יהודית’, שזה בדיחה, בדיחה גדולה. זה רק מקרה שפה גרים הרבה יהודים, וחוץ מזה יש גם הרבה ערב רב, והע”ר הוא השולט, במאה אחוז, אין בכלל מה לדבר, שולט במאה אחוז.

ואנחנו צריכים להפריד בינינו ובין הע”ר, כי אם לא – זה יהיה הסוף. זה יהיה הסוף, ולא שום דבר אחר. זה יהיה הסוף.

אנחנו חייבים לא לשכוח שלא יכולים לקחת את הילדים התמימים שלנו, להכניס אותם לצבא, צבא מלוכלך, צבא שלא מבינים אותנו. ברדיו הם מדברים: איך זה יכול להיות?! מה?.. אי אפשר להביא את המנוולים? למה לא?!… למה אי אפשר לעשות חתונות של שני בנים ושתי בנות? למה לא? מה, זה אי אפשר? למה לא לתת לאנשים כאלה לבוא לבית הכנסת?!… איך אפשר? איך אפשר? הם לא שייכים לעם ישראל, הם לא שייכים. הם מדברים שטויות, הולכים נגד הטבע, נגד הבריאה עצמה, נגד איך שה’ ברא את העולם, ובשביל זה יסבלו, כי זו עבירה ענקית, אולי הכי גדולה שיש, כי הולכים נגד הקב”ה.

ואי אפשר ככה להשגיח שלא ישלחו את הילדים להצגות שלהם, ושלא לראות את הטלביזיה ולא לראות את האייפונים והאינטרנט, זה הכל טינופת ומביא מחשבות נגד התורה. ולצערי הרב, גם בחדָרים וגם בבתי-יעקב הם לא שמים שום דגש על האמת. הם רק מלמדים אינפורמציה, בדרך כלל. זה לא בכל מקום, אבל בדרך כלל לא קושרים את הלב אל הדברים.

ועכשיו יוצאים להפגנות, ברוך ה’, אבל הפגנות זה רק חלק של העניין. כל ילד וילדה, כל אמא ואבא, כל סבא וסבתא, כולם צריכים להיות מאחורי זה. אני יודע שהמזרחיסטים מאד גאים על עצמם שהם הולכים לצבא, אבל גם הם כבר מבינים, הרבה מהם, שגם הם לא יכולים בקלות להחזיק את האידישקייט שלהם, וזה ברור מאד, כי הלכלוך הרוחני, הזיהום הרוחני שיש בצבא הגנה לישראל – ממש הגיע למטרה שלו. הם רוצים להיות כמו כל המדינות, וזה צבא כמו כל הגוים.


ש. אז מה יהיה הסוף, יקחו את כל האברכים?… ת. מה יהיה הסוף? יהיה סוף לזה. אני לא יודע איך זה יגמר, אבל יהיה סוף לזה. ה’ לא יתן, ה’ לא יתן להרוס את העם שלו. הוא לא יתן להרוס את הנשמות האמיתיות, שיש להם את ההבנה, את היכולת להבין עד העומק, עד תוככי הנשמה ומֵעֵבֶר, הוא לא יתן לנשמות כאלו יקרות ללכת לאיבוד! מי שעמד בהר-סיני והרגיש את הקב”ה, ושמע אותו עם האזנים שלו, וראה עם העינים שלו – זה לנצח. זה לנצח. ערב רב – לא. הם לא ראו את זה, הם לא הרגישו את זה. הם נשארו מצרִים. עכשיו אצל הרשעים כל ה’כביכול-תרבות’ שלהם מבוססת על התקופה של נמרוד, על דור המבול, על סדום ועמורה, על המצרִים בתקופה של יוסף ופרעה והמכות, ועל כל ההיסטוריה של הכנסיה הקתולית מאז שהיא נוצרה ועד היום. אלה הם השחקנים המרכזיים בכל ההיסטוריה, עם העבודה-זרה שהם הפיצו בכל מקום. אתם לא תופסים כמה ע”ז יש פה. זה נכנס לנו לכל מקום, לכל מקום. הם רוצים לעשות דברים נגד הטבע, נגד איך שה’ ברא את העולם. הם רוצים בסופו של דבר לייצר חיים בתוך המעבדה, שלא יצטרכו להוליד. יכולים לפתוח איזה ספר עם תמונות של דמויות, ולהחליט איזה ילד רוצים, ילד כזה… ילד כזה… ילדה כזו… מה שרוצים… ולא רק זה, כל דבר שבתורה הוא נחשב טינופת, עבירה גדולה, וזיהום רוחני – בדור שהם חולמים עליו להקים זה יהיה שעשוע, זה יהיה כמו ללכת לסרט. כל אחד יתעסק עם העבודה-זרה שלו איך שהוא רוצה. ולמעשה עם ישראל לא התקדם כל השנים האלה, וגם הגוים ירדו עוד יותר. אבל עכשיו ה’ ירים אותנו, כי הגענו לסוף, הגענו לדרגה הנמוכה ביותר, לדרגה החמישים מתחת לאפס. ועכשיו הוא ירים אותנו, וכשהוא ירים אותנו נגיע כל כך גבוה יותר מכל דור אחר. הוא יכניס לנו את האמת ממש. הוא ילמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג באמת, מה הבסיס של כל החיים האלה. והבסיס הוא אך ורק לבטוח בה’ ולעשות את רצונו לגמרי מבלי להחליט אם זה כן נוח לנו או לא, או אם זה אמת או לא, שנדע שכל התורה אמת, כל התורה אמת! הקב”ה אמת! הקב”ה אמת! ותורתו אמת! ואין מה לומר יותר מזה. ש. ממש אפשר לראות איך מוסרים נפש בדור שלנו – זה מפליא, גם בחורים וגם אברכים… ת. הנה, מתחיל הזמן שאמרתי לכם הרבה פעמים, שנצטרך להקריב את עצמנו כדי לעצור את ההתדרדרות האיומה של עם ישראל. נכון, כל העולם מתדרדר, אבל לנו אסור להתדרדר. אנחנו בני מלך! אנחנו חייבים לעמוד ולהגיד: ‘עד כאן, לא יותר’! ואני מברך את כל אלה שמקריבים את עצמם בשביל לשמור על כל היסודות של האידישקייט, לשמור על רצון ה’, ולהילחם בכדי שנוכל לעשות את רצון ה’, ולא נעזוב, לא נעזוב ולא נפחד. יש להם אמנם צבאות גדולות, ויש להם כל מיני סוגי נשק, ויש להם כל מה שהם צריכים בשביל להרוס את העולם לגמרי, רק מה? ה’ לא יתן להם להרוס את העולם. הם יהרסו את עצמם, רק את עצמם הם יהרסו אבל אותנו – לא. ואפילו אם חס-ושלום נצטרך לתת את החיים על קידוש ה’ – זה לא הסוף. אנחנו נקבל גן עדן, ומעבר, נחזור לחיים ונקריב עוד קרבנות בבית-המקדש. אבל אני רוצה את כולם לחיות על קידוש ה’ ושלא יצטרכו למות על קידוש ה’, אבל ה’ רוצה שנַראה לו שאנחנו באמת אתו, ושלא הגשמיות מושכת אותנו, ולא הטיפשות וכל הדברים האסורים מושכים אותנו, שאנחנו רק עִם ה’, ורוצים בכל מחיר להיות טהורים כמו שה’ רוצה, כמו שזה רצון ה’. ש. האם כעת יש יותר אנשים שמבינים את הסכנה של הגזירה או שזה כמו שהיה, האם ישנה התעוררות להבין את זה?… ת. זה עוד בירור, אנחנו נראה מי עם הקב”ה ומי לא. יותר ויותר יצטרפו, כן, יותר ויותר רואים את החינוך הנמוך שיש ברוב הבתי-יעקב, איך שכל הגויישקייט נכנס בתוך בתי-הספר, יש מספיק יהודים אמיתיים שמרגישים איך שהחדָרים ירדו, איך שהם מכניסים אליהם דברים לא-טובים, לא כולם – אבל הרבה מאד. זה כואב לכל אבא יהודי אמיתי ולכל אמא יהודיה אמיתית. והצניעות – ה’ ישמור, ה’ ישמור. בארץ זה עוד הכי טוב, כי יש יהודים שמושכים את החבל לכיוון השני, לכיוון של הטהרה, ולכן אנחנו רואים הרבה יותר יהודים שומרי עינים ונשים שמתלבשות בצניעות, ומגדלים את הילדים שלהן ככה גם כן. יותר ויותר זה ברור, אבל אין לנו הרבה זמן, בעתיד הקרוב זה הכל יתחיל בגדול, ונצטרך לבטוח בה’ הרבה, עם כל הכוחות שלנו, וזה יביא אותנו לגאולה השלימה, אבל לא לפחד ולא להשבר! יש שאלות נוספות?… ש. מה דעתך על כל הדברים שכעת קורים באירופה ובאמריקה, מאה ארבעים וחמש שריפות בפורטוגל לבד, כזה דבר לא היה בהיסטוריה! האם יש כאן מסר מיוחד מהשמים עבור היהודים שבחו”ל?… ת. בהחלט יש בזה מסר לעם ישראל: תסתלקו משם! תסתלקו משם! אם תחכו עוד מעט – הבתים שלכם לא יהיו שוים כלום [ר’ ע”ז ט:], ואתם תברחו בלי כלום, אז לפחות תצאו כעת ותקחו משהו אתכם… ש. יש גם הוריקנים בכל מיני ארצות… ת. אוֹ, יש כזה דבר הוריקן!… מה? הם אמרו שאין כזה דבר שם… אף פעם לא היה שם כזה דבר. הם התחילו באותו מקום שכל ההוריקנים מתחילים אבל פתאום זה הגיע לשם, למקומות שאף פעם לא היו… זה משהו מדהים! ש. כמו שאמרת שהם נעזרים בטבע בכדי ליצור הוריקנים… ת. בדיוק. אבל הם לא הכל-יכול, הם רק מוסיפים קצת, כדי לעשות ככה בלאגנים. הם חייבים שיהיו בלאגנים, בכדי שיוכלו להכנס לבונקרים שלהם בשקט. הם לא רוצים להשתמש יותר מדי בנשק של השמדה המונית, כי פצצות גרעיניות ילכלכו את כל העולם, ואז גם הם לא יוכלו לצאת מן הבונקרים… אבל הם מנסים מאד מאד מאד מאד לעשות בלאגנים וגם להרוג אנשים, ממש רוצים להרוג כמה אנשים שרק אפשר. ש. לאחרונה אחד מהשוטרים בהפגנות כיוון נשק נגד חרדים… ת. נכון, הוא הוציא נשק, והם מעודדים לעם את ההרגשה שהנה החרדים לא הולכים לצבא, ואילו הבחורים האחרים מתים על קידוש המדינה… אבל החרדים ‘רשעים’, הם לא עושים כלום… וזה שקר גמור! אני רוצה לראות איך שהם הולכים כל יום לכולל ללמוד כל היום, ואחר כך מביאים לעולם את הילדים שלפעמים המספרים שלהם מגיעים עד לשמונה עשרה ילדים ויותר… בואו נראה אותם… ועם כל הדאגה לחתן אותם, ולאהוב אותם, ולהאכיל אותם, וכל זה כשהם גרים במקום ובשליטה תחת רשעים, שאפילו לא עוזרים להם, לא עוזרים להם לא בכסף ולא בכלום. והנס פה זה מה שיש ב”ה להאכיל את הילדים, ויש איזושהי אפשרות לשלם איכשהו את המשכנתא או את שכר-הדירה. וזה נס גדול! ויש הרבה יהודים שאין להם כסף, אין להם מספיק כסף בשביל לאכול כל יום כמו שצריך, אבל היהודים האמיתיים שלנו הם בעלי-חסד, והם דואגים, הם דואגים שיהיה, דואגים ועוזרים. אבל בואו נראה אותם, את החילונים, ככה משקיעים בילדים!… אז מה יגידו לנו: מה אתם צריכים כ”כ הרבה ילדים, מי אמר לכם? זו התורה! התורה של הקב”ה אומרת לנו, הקב”ה אומר לנו! והקב”ה הוא זה שנתן לנו את הזכות על ארץ ישראל. האם שכחתם?!… ש. זו המגמה שלהם – ללכת נגד הקב”ה ונגד התורה, ואין מי שידבר את זה לחילונים, את הדברים הפשוטים הללו. ת. הבעיה היא שהיהודים גם כן צריכים לדעת את זה… אבל היהודים מבולבלים, וזו הבעיה… הגשמיות, הגשמיות מושכת את היהודים. יש ישיבות שמכרו את הנשמות שלהם בשביל הכסף שהם מקבלים מהכנסיות, מהכנסיות הם מקבלים כסף! מה זה אומר? מכנסיות מקבלים כסף בשביל ישיבות?!… ש. מה, מדובר בישיבות חרדיות?!… ת. בודאי, יש בארץ הרבה כאלו מוסדות. וכל העמותות ששייכות לסורוס – מה זה?! זה שייך לרשעים. והרבה מוסדות מקבלים, המון מקבלים… ש. למה הרשעים דואגים לתת כ”כ הרבה בשביל מוסדות חרדיים?… ת. למה הם נותנים?!… קודם כל שתדעו שרוב הכסף שלהם זה גנוב… מה, אתם חושבים שיש לכם כסף בבנק?! אין כסף בבנקים! למה הם לא נותנים מזומנים? כי אין להם! הם רוצים שכולם יחיו עם כרטיס-אשראי, או שיכתבו ש’קים, אבל אין מזומנים. הכל בנוי על כלום, זה הדבר הראשון. הם גנבו, גנבו מחֶברות, מבנקים, כל מה שאתם חושבים שיש איזו פרוספריטי (שגשוג) עכשיו, אין, אין! זה הכל שקר. רק ללחוץ על כפתור אחד – והכל יעלם כאילו שלא היה, ואנחנו נמצא את עצמנו מבלי שום גשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה. איך נלך לקנות? כרטיס-האשראי לא יעבוד, ה’דיירקט’ לא יעבוד, והש’קים אי אפשר לקבל אותם – כי אין כלום. כי החשבונות סגורים. אז מה נעשה? זה יהיה בעיה איך לקנות במכולת… ואנחנו צריכים להפרד מזה, מן הרשעים. ולמה הם עושים את זה, לתת כסף לישיבות, ולמה הישיבות לוקחות את זה? כי יש פה ושם, ואני מאד דואג שזה יותר מאשר ‘פה ושם’, יש ראשי-ישיבות או מנהלי-חדרים או מנהלי ומנהלות בתי-יעקב שהם פשוט חלשים, והם מוכנים לקחת. אבל ההם מבקשים משהו בשביל כל הכסף שהם נותנים, מה הם רוצים? הם מכניסים את השקר לתוך המקומות האלה, וכך הם מקלקלים את הנשמות הטהורות של הילדים המתוקים, היהודים האמיתיים. ש. האם יש מסרים שדוחפים להם, אל תוך הלימודים?…. ת. בודאי! מה? אתה לא יודע את זה?! איך זה יכול להיות שאתה לא יודע את זה? זה ידוע! ש. דיברנו שזו תופעה, השאלה אם הצליחו באמת להכניס מסרים…. ת. בודאי ובודאי, מה אתם חושבים שהם עושים את זה חינם? הם רוצים להרוס את הנשמה הטהורה של הילדים היהודים. ש. ועושים גם גינות ציבוריות חדשות בשביל לקרב בין בני-הנוער, חרדים וחילונים. אלו התכניות שלהם.. ת. הנה בירושלים הם לקחו את כל המקומות, הגינות הישנות שהיו שם אולי כמה נדנדות, כמה דברים קטנים, מגלשות, פתאום הרסו את הכל, בנו אותם ‘לוקסוס’, עם דברים מעניינים וחדשים בשביל כולם. ועכשיו יש שם מקומות גדולים שמביאים כל מיני דברים, מביאים אנשים לשיר, מביאים כל מיני זמרים ורקדנים וכו’ וכו’, וקוסמים, סרטים ועוד, ולא רק זה, מביאים גם דברים אחרים, כל מיני ליצנים, ולפעמים גם כמה סוסים קטנים בשביל לרכב על זה, הכל בשביל להוריד מהיהדות. למשוך אותם לשטויות… ש. בתערובת של גברים ונשים… ת. בתערובת גרועה מאד. הבנים והבנות מכל הגילאים מתאספים שם, וזה אסור! אין שעות נפרדות לבנים ובנות, הכל מעורב לגמרי. ש. ויש שם מתקנים גדולים שבנים ובנות יחד משחקים… ת. נכון, מטפסים וכו’ ואי אפשר לשמור על צניעות. זה דבר איום ונורא. והם עושים זאת בכוונה. אך מה שגרוע יותר מהכל זה שיש נציגים לחרדים גם בעירייה וגם בממשלה, ואיה הם? איפה הם? הם טוענים שזה בהחלט בסדר! אין בזה שום בעיה. ויש חוגים של צילום בסמינרים, של כל מיני דברים שאסורים, דברים שמביאים בן אדם לחיים של גוים. ואנשים רוצים את זה. “למה? למה שנהיה סגורים? למה שלא נראה את העולם הגדול?”… כי העולם הגדול שקר, ואין שום סיפוק בעולם הזה. והיהודי שסוגר את עצמו לזה, ומפתח את העולם הרוחני שלו, זה עולם שאין לו סוף! ומה מחליפים בשביל זה? מחליפים למשהו שהוא קשה, והוא כואב. כשיהודי נהיה יותר ויותר רוחני, כשהוא בורח מהעולם הזה לתוך העולם הרוחני שמקרב מאד מאד לקב”ה – הגוף שלו אף פעם לא כואב, השמחה שלו תמיד נמצאת וקיימת. הוא נהנה מכל הידע, הידע שהתורה מאירה לו, ותמיד הוא מרוצה… אך מי שנמשך אפילו באחוז אחד – זה סכנה לעולם הבא שלו, זה כבר בסכנה, כי מן האחוז הזה – זה מהר מאד קופץ לאחוזים גדולים, ובסוף הוא נמשך לגמרי להנאות השטחיות, הבהמיות, עם כל האומללות של העולם הזה, שהבן אדם רק מקנא, ושונא, ורוצה להיות יותר מן השני [‘הקנאה והתאוה והכבוד…’], זה הכל סבל, הכל סבל. ובסופו של דבר הבן אדם נהיה חולה לא עלינו, ומת בעצבות. וזה ההבדל בין החיים של העולם הזה לבין החיים הרוחניים, חיים אמיתיים של עולם הבא. ש. רבי אביגדור מיללער זצ”ל אמר שכל הספרות הטראגית של העצב והדיכאון באמנות ובכל התרבות – זה הכל בשביל להסתיר את הקב”ה ואת חסדיו האינסופיים בעולם הזה… ת. כן, זה נכון מה שדברת על המוסיקה של הגוים, ולצערי הרב יש הרבה יהודים שמנגנים ושרים מוסיקה שכזאת, וזה משהו עצוב, זה משהו שתופס את הלב בצורה לא טובה. מהשירים האלה רוצים לבכות לא משמחה או מאהבה אמיתית, אלא מעצבות, מרה שחורה, ואפשר לבכות מזה, אבל אף פעם לא יוצאים מזה, זה משהו לא-נעים. אבל אנשים נמשכים לזה, וזה הצד של השטן, זה אך ורק מן השטן. והם אמרו ברור, הגוים אומרים ברור שהשטן הוא זה ששולט היום על כל הביזנס של המוסיקה בקליפורניה ולוס-אנג’לס וניו-יורק, ובכל המרכזים האלה שיש זמרים וזמרות ששרים כאלה שירים. ובכלל, המוסיקה היום זה משהו שזה יותר כמו מלחמה מאשר מוסיקה… צועקים, וצורחים, ומרביצים.. ומרביצים גם לכלים שמנגנים בהם… ויש כאלה שגם דופקים את הראש בקיר… מה זה צריך להיות?.. זה משהו טוב?! זה משהו רע! זה משהו רע! זה לא יכול להיות, זה משגע את הקהל. יש זמר מפורסם שעשו ראיון עמו, ושאלו אותו איך הוא פתאום נהיה כל כך פופולארי וכו’, ואז הוא אמר ברור, שהוא מכר את הנשמה שלו. שאלו אותו: למי? אז הוא אמר: “מה, אתם לא יודעים למי? בטח שאתם יודעים למי! למי? לשטן!”, זמר מפורסם ביותר. ש. והמטורפים האלה שולטים היום על כל החינוך של העולם… ת. בכל העולם הם רוצים לגמור את היהודים, זה עומד בראש הרשימה שלהם: לגמור את היהודים.אנחנו מפריעים להם מאד מאד. ואנחנו מעטים כל כך, אלו שמאמינים בה’, כמות ממש ‘פיצי’ לעומתם, אבל הם לא יכולים לסבול, הם חייבים לגמור את הכל. ולא רק זה, הם רוצים להשתלט על כל ארץ ישראל, כי הם רוצים גם לשלוט על העם של ה’, חלילה וחס. ש. ארץ כה קטנה שכ”כ מעסיקה אותם… ת. נכון, ארץ ישראל היא נקודה שבקושי רואים את זה על מפת העולם או על הגלובוס, צריכים זכוכית מגדלת… אבל איזו שנאה יש עלינו, איזו שנאה. ואֵלו שבנו את המדינה, אלה הרשעים שביניהם, השולטים הראשונים, ובודאי גם חלק מאלו ששולטים עכשיו, הם שנאו את היהדות, שנאו את היהדות בצורה הקשה ביותר. הם רצו גם להרוס את היהדות. הם היו בטוחים שכשיגיעו לפה זה יהפוך את כל היהודים לממש-גוים… ש. וזה לא השתנה מאז קום המדינה… ת. נכון, זה היה המטרה הסופית: לגמור את הדת היהודית לגמרי.   ש. יש עכשיו איחוד בין הפלגים הפלסטינאים – אולי זה סימן שה’ כבר מכין לנו מקום לברוח מגזירת-השמד פה… כמו שהיה בכל הגלויות, כל פעם שנסתם הפתח במקום אחד ה’ פתח לנו פתח במקום אחר… ת. אני לא יודע איך ה’ יעשה את זה, אבל ברור לי דבר אחד: הם לא ינצחו! כמה שהם גדולים ובטוחים שהם שולטים על הכל – ה’ יהרוס אותם עם המדינה, יחד עם כל העולם של הרשעים, וישארו רק המעט של היהודים, שהם יהודים-יהודים, ועוד כמה גוים שהם צדיקים. ש. המתח גדול בצפון… ת. מתח-שמתח… בסופו של דבר תהיה מלחמה ענקית. זה הכל הצגות. פתאום מישהו ישלח איזה ‘בומבה’ ממש גדולה, ויהרוס כמה ערים גדולות ח”ו, כשכל היהודים יֵצאו משם, וזה יתחיל את כל העניינים. ש. האם גם בארץ תהיה מלחמה?… ת. תהיה מלחמה גם פה, אבל זה יהיה אחרת. עוד פעם, בנבואות זה כתוב ברור: שני שליש של העולם יהרס, ולא ארץ ישראל, זה לא אומר שלא תהיה בומבה פה ושם, אבל הרוב לא ייהרס, בעוד ששליש של העולם לא ישאר אף מקור למחיה ושום אפשרות של חיים. ושליש יהיה פגוע קשה, ועוד שליש לא יפגע, והשליש הזה – ארץ ישראל נמצאת בתוך זה. ש. איך זה שהעולם רגוע עם כל המתח האיום שיש מסביב?.. ת. העולם במצב לא רגוע, אך האנשים פשוט לא רוצים לדעת. סותמים את התריסים ולא מסתכלים, לא רוצים בעיות. כן, נכון, זה בדיוק כמו שהיה עם אניית-הטיטאניק… הם המשיכו לשיר… בתחילת ההפלגה של האניה הסירו את רוב סירות ההצלה, כי זה היה תלוי ככה קצת באויר, בצד של האניה, ולכן זה הפריע לראות את היופי של האניה… אז הם הסירו הרבה סירות-הצלה לפני שנסעו. ולא היה מספיק לכולם בסירות. אז הם היו ג’נטלמנים, ונתנו לנשים ולזקנים להיכנס לסירות. והם עמדו טיפשים, על הסיפון, והתזמורת ניגנה וואלס… זהו. והם נעלמו לתוך הים עם שירי הוואלס… כך זה בדיוק העולם… נכון, וזה מה שיקרה. ש. מה דעתך על ההפגנות נגד החנויות של הפלפונים הלא-כשרים? ת. כן, זה משהו איום ונורא, אין מה לדבר. וזה רק חלק מהדברים, צריכים גם כן לדבר נגד הטלביזיות, ונגד הקולנוע, ונגד הקונצרטים של המשוגעים שצורחים וקופצים וכו’. העולם בלאגן. אבל הגיוס זה דבר בסיסי ביותר. ש. ומה בענין סערת-העופות?… ת. אני לא יודע מה להגיד, אני לא מומחה. אני רק יודע דבר אחד: משהו לא בסדר. העופות – כמו כל דבר, כל דבר זה כסף. עושים הרבה דברים שזה בדיעבד, ‘סימן שאלה’. אז אני לא פוסק, ואני גם לא יכול לפסוק, אני משאיר את זה לפוסקים, אני רק אומר שכל יהודי עם שֵׂכֶל צריך לבדוק כל דבר כמעט, כי זה לא רק ענין של העופות, זה עניין של הרבה יותר מזה. בעיר גדולה עם הרבה יהודים, אחרי שהיה שם ‘סקנדל’ (שערוריה) גדול עם הבשר וכו’, שאכלו שם בשר במשך שנים טרף גמור, לא בגדר ‘חשש’ אלא ממש טריפות גמורות! יהודי האכיל קהילה שלימה עופות טריפה, יהודי חשוב, וגם בשר – אז הם החליטו לבדוק כל מיני מסעדות וכו’ בעיר הגדולה הזו, ומצאו שם כאלה בעיות-כשרות – מהפיצה עד לחלות… אז מה אני אגיד?! הם לא עשו שם עסק מזה, הם פשוט איימו בשקט על כולם ש- או שהם מתקנים או שיֵצאו נגדם כל מיני פרסומים לאסור את התוצרת שלהם. זה המצב. הכל שקר היום, הכל-הכל לא כשר לחלוטין. כמעט הכל לא-כשר. אי אפשר לדעת מה כן ומה לא. הכל מסובך. זה לא שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים, זה דברים מסובכים. העולם פשוט השתגע לגמרי. הענין של כשרות – פעם היה דבר פשוט יחסית לדעת מה שייך לְמָה, אבל היום זה ממש קשה. בעבר גם לרוב האנשים לא היה כ”כ זמן לאכול, בודאי לא דברים מדי תעשייתיים…     ש. היום היארצייט של שמעון הצדיק, מי שהיה המגן שלנו נגד התרבות היוונית, שזו בעצם התרבות של העולם כיום… המערה שלו, היכן שהוא קבור, זה כמעט האתר הקדוש היחידי בארץ שנשאר נקי… בלי שלטון של ערב רב… ת. למה? כי זה לא מענין אותם הקבר שלו, כי הוא לא מוּכָּר להם, זה לא משהו כ”כ מפורסם. דוד המלך – זה מוכר, מירון – איך אפשר שלא לדעת על כך, וזה מה שמושך אותם – השאלה כמה אנשים מגיעים, אם מאות אלפי אנשים מגיעים לזה בכל שנה אז הם רוצים את זה כי זה מאד פופולארי, אבל שמעון הצדיק לא ידוע להם – ויש עוד צדיקים שפשוט אין להם מושג כמה שהם חשובים… ובטבריה יש בית-קברות, ובצפת יש בית קברות, מלא צדיקים ענקיים, אבל הם לא מבינים, הם רוצים את המקומות שכולם הולכים לשם… ש. ברחבת הכותל-המערבי כל הזמן עובדים… חופרים וחופרים ועובדים… ת. אני באמת לא יודע מה שהם רוצים – אבל מאד יתכן שהם מחפשים את ארון-הברית! לוחות העדות. ש. יש גם מנהרה שנמשכת עד ליפתא, יש שם בונקר עם כבישים עם שש נתיבים! יש כרטיס אישי מיוחד שבשעת-חרום הם יכולים להכנס לבונקר הזה, מי שיש לו את הכרטיס… ת. בטח! מה אתם לא יודעים? יש לזה גם כניסה ליד הכנסת. זה בונקר שמיועד לכך שכאשר מגיע הכוכב הם יכולים להמשיך ללכת שם, לשחות בברכה, לראות טלביזיה, לאכול סטייק, ולא משנה מה קורה בחוץ לכולם… הם בטוחים שהם יהיו מוגנים וגם הם יכולים לעבוד את העבודה-זרה בשקט. במקום הזה יש שלשים קילומטר מרובע! ש. למי יש זכות להכנס שם? בטח לאנשי משפט והתקשורת… ת. אני באמת לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שרוב חברי-הכנסת – אם יש כניסה מן הכנסת. הם צריכים גם אנשים שיודעים להחזיק טכנית מקום כזה. הטכנולוגיה שמשתמשים במקומות כאלה היא מאד מתקדמת, אז צריכים שאנשים יהיו שם הרבה זמן לפני כן כדי לראות שזה הכל פועל, וגם הם צריכים להתחיל להפעיל את זה. ש. אמרת פעם שזה יהיה הקבר שלהם… ת. אגיד לכם מה. הם לא מבינים דבר אחד… שבסופו של דבר – אותם אלה שעובדים באחזקה הם ישלטו שם… כי בלעדיהם אין חיים, הם אלו שיודעים איך להפעיל את הכל… ש. האם אחרי גוג-ומגוג לא יהיה חורבן מוחלט בעולם? האם עוד יהיה להם כח לבוא נגדנו?!… ת. איזה עייפים… זה לא אומר שהם הורסים את העולם עם הפצצות שלהם, ה’ לא יתן להם להרוס את העולם! זה לא העולם שלהם. לא הם שבנו ולא יצרו את זה, והם לא יכולים להרוס את זה. הם יכולים לפגוע בזה, אבל זה גם לא בדיוק המטרה שלהם, הם רק מפחדים מהכוכב. ש. ולא מפחדים מה’… ת. בודאי שלא, אולי בפנים הם יודעים כולם שהוא האמיתי, הוא האמת והם השקר, הם כאלה טיפשים, מה, זה ברור שהקב”ה ברא את השטן, אז מה? הוא משרת שלו! הוא השַמָש שלו, הוא עושה את העבודה שה’ רוצה שהוא יעשה. ש. האם יהיו דברים גדולים בקרוב… ת. כן, אנחנו מאד קרובים. גוג-ומגוג – זו המלחמה האחרונה. אנחנו צריכים לעבור עוד את מלחמת-העולם, ומלחמת העולם גם לא צריכה להיות הרבה זמן, גוג-ומגוג גם כן לא צריך להיות הרבה זמן. אבל אולי הכוכב יקח יותר זמן.

להיות בשמחה | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

בס”ד, ירושלים, כ”ח אב תשע”ו, תקשור עם בנימין
אלול מתקרב מאד אלינו, בשבת זה ראש חודש אלול, ובאלול אנחנו נראה מצבים חדשים, ענקיים, ומפחידים ביותר. עד עכשיו עברנו דברים שלפני כמה שנים, מעט שנים, לא היינו חולמים שאפשר להגיע לזה. דברים שהם גם מוזרים, מפחידים, דברים שלא חלמנו שדבר כזה עוד אפשרי בעולם שלנו, חשבנו שזה מתאים אולי לסדום ועמורה, או לעובדי העבודה-זרה של פעם, אבל גילינו שזה תפס את העולם ‘בגדול’. ועכשיו מגיע אלול, ואנחנו נראה דברים חדשים שלא חלמנו עליהם. אמנם יש יהודים שהם כן יודעים פחות או יותר מה שקורה בעולם, אבל גם בשביל היהודים האלה תהיינה הפתעות.
ויהיה מאד קשה, תהיה בעיה כספית קשה מאד. יותר ויותר אנשים יהיו ללא מספיק כסף בשביל לחיות, פשוט בשביל לשלם שכר-דירה, לשלם עבור אוכל וכו’. אנחנו נראה עֲלִיָּה של הטומאה, רחמנא ליצלן, זה יפרוץ החוצה לגמרי, ללא שום בושה, בלי לדאוג מה שיגידו בעולם, יצפצפו. ואנחנו נראה אסונות-טבע עוד יותר גדולים ממה שהיו עד עכשיו, ויותר מפחידים. ומי שיש לו קצת שכל יתחיל להבין שמשהו מאד לא בסדר, אבל יחד עם זאת הכל הולך לפי הנבואות. מדויק מאד [ר’ תהלים מזמור מ”ו, חבקוק ג’, צפניה א’, עמוס ט’ ועוד בהרבה מקומות].
מתי ממש יבוא הכוכב – אני לא יכול להגיד, אבל זה מאד מאד קרוב. וכבר רואים את זה בעינים בהרבה מאד מקומות בעולם, לא צריכים טלסקופ, עם העינים בלבד אפשר לראות את זה. ולא לשכוח ש’השביט’ או ‘פלנט-אקס’ כמו שגוים מכנים את זה – זה לטובת היהודים, אבל רק היהודים האמיתיים. ואין מה לפחד, רק אלו שלא רוצים לראות את האמת, אלו שלא מוכנים לראות איך שהעולם החרדי ירד בצורה איומה, והפך להיות מין “חיקוי חרדי של החילונים או הגוים”, ולא רוצים לראות שהרשעים הכניסו יהודים חרדים לתוך מערבולת קשה ביותר שתביא אותנו אך ורק לתהום, חס ושלום. הם לא רוצים לראות איך שהם שלחו יהודים ‘כביכול חרדים’ בכדי להוריד אותנו, להכניס בתוכנו חוסר-צניעות, ממש פריצות, להכניס בינינו את הידיעות על כל הדברים הטמאים שעכשיו עולים לעינים של כל העולם. שולחים אנשים לקלקל את הבית היהודי עם כל הגשמיות, עם כל הרצון להיות ‘חלק של העולם הגדול’, עם כל הטיסות שמביאים אותנו מארץ לארץ לזמן קצר ביותר, לבר-מצוה בניו יורק, או לחתונה בלונדון, וכו’ וכו’, הרגשה של חופש, שאפשר לעשות מה שרוצים, שיושבים במטוס ורואים סרט ממש מול העינים, ואף אחד לא רואה מה שאתם עושים. אפשר להיות משהו אחר.
ויש כל מיני דברים שנכנסו לעולם החרדי. הילדים בבית הספר מחקים ומחקות את החילוניים, עם השמלות שלהן, עם חוסר-הצניעות, עם כל הסרטים והפרחים שיושבים להם על הראש שלהם, ועם השיער הפזור, עם כל המִשְחקים שלהם, עם הגיימבויים שלהם, ועם כל הרעיונות מהרחוב. בבתי יעקב מנסים להפוך אותן לפרופסוריות, ואנחנו דיברנו לא פעם על כך שהן כל כך ‘חרדיות’, וכל כך ‘יראות שמים’ שהן רוצות ‘רק בחור שלומד’… אבל היא לא רוצה להיות אשת-חיל. היא רוצה לעבוד ולהרויח את הכסף, ולהיות זו בבית שמחליטה, היא הכח שבבית, והילדים באים הביתה, ואין אמא בבית, ואין אבא בבית. בדיוק כמו החילונים.
ולא רק זה. כל הפאר של כל דבר, הכסף, מוציאים כסף על דברים שהם מיותרים לגמרי, ופחות ופחות שמים דגש על הרוחניות, על הקירבה לה’, וכו’ וכו’. כן, מאמינים בה’, אומרים, אבל מאמינים בעגל-הזהב הרבה יותר [ישעיה כ”ט י”ג: ‘בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי, וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי, וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה…’], אוהבים את עגל הזהב ממש הרבה יותר. ואם יש מצב שקיימת סכנה רוחנית ממשית לעם ישראל, ורוב האנשים לא רוצים בכלל לראות את זה או להכיר בזה – אז משהו איתם לא בסדר! וכשרואים שבנות עושות הצגות בסרט, ומראים סרט שאמנם כולם בו יהודיות או יהודים, והכל ‘כשר למהדרין’, אבל כל זה – זה לא-כשר, זה מכניס להם רצון למשהו, רצון למשהו שאסור [במדבר ט”ו: ‘וְלֹא תָתוּרוּ אַֽחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם…’].
אני לא אכנס לזה יותר. כבר דברנו על זה בלי סוף. אבל אני רק אומר לעם ישראל: אלול יהיה קשה מאד, כללי, בכל העולם. ואם זה לא מספיק לכם, אז אחרי זה יהיה הרבה יותר מזה… אני מציע לכולם להפסיק עם השטויות, לפני שיגיע מצב שאתם לא תדעו בכלל איך לצאת מהבוץ שלכם, כי רק אלה שעם ביטחון בקב”ה באמת – ישרדו [צפניה ג’ י”ב: ‘וְהִשְׁאַרְתִּי בְקִרְבֵּךְ עַם עָנִי וָדָל, וְחָסוּ בְּשֵׁם ה’ ‘]. ומי שאין לו את זה – לא יוכל לעבור את מה שעומד להיות. כי מי שאין לו ביטחון בה’, פיספס את כל הגילגולים שלו, ואת כל הפעמים שהוא היה צריך להיות קצת בגיהנום, את כל התיקונים שלו הוא פיספס, פיספס את החיים הנצחיים. וזה עצוב, וזה עושה אותי מאד עצוב.
ומעט מאד יהודים תופסים את זה שעכשיו זהו המבחן האחרון, ממש האחרון [איוב ל”ג כ”ט: ‘הֶן כָּל אֵלֶּה יִפְעַל אֵ-ל פַּעֲמַיִם שָׁלוֹשׁ עִם גָּבֶר…’], ואין מה לעשות, אם אין ביטחון בה’ – אין כלום [דברי הגר”א במשלי כ”ג, שעיקר נתינת התורה לישראל היא כדי שיבטחו בה’ וזה תכלית כל התורה ומצוותיה]. אבל ה’ מרחם עלינו, ובשנים האחרונות הוא נותן לנו לאט-לאט להרגיש יותר ויותר שהעולם משונה, העולם הזה שהרוב בו זה נגד התורה, ולא נגד היהודים דוקא, אלא נגד התורה.
ואני אגיד לכם שאתם חייבים עכשיו באלול, יותר מבכל אלול אחר, לעבוד על עצמכם, לשים את כל הגשמיות הטיפשית בצד, ולהתקרב אך ורק לקב”ה. עוד מעט הכסף של כולם לא יהיה שוה כלום. אוכל – יהיה קשה להשיג, מלחמות יתחילו מכל הכיוונים, אסונות-הטבע ‘מלמעלה ועד למטה’, ואז יבוא הכוכב, ‘הדובדבן שעל הקצפת’. ואת כל זה ישרוד רק מי שהוא עם ביטחון בה’, ושהוא עם השכל, והדעת, והלב להבין מה ה’ רוצה מאתנו [פרשת עקב: ‘מָה ה’ אֱלֹקֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה…’]. הוא לא צריך פאר גשמי מאיתנו, הוא צריך לב, הוא צריך נשמה [סנהדרין דף ק”ו: ‘רחמנא לבא בעי’], הוא צריך את ‘הדבק’ הזה שמדביק אותנו אליו [ר’ דברי הרמב”ן בפרשת עקב על הפסוק ‘וּלְדָבְקָה בּוֹ’]. ב’עולם של משיח’ – הגשמיות לא תהיה שוה כלום, זה לא יהיה חשוב בכלל עבורנו, לא יהיה חסר שום דבר. הכל יהיה רוחני, והגשמי – גם יהיה רוחני, ואז רק מי שהוא משתוקק לזה, יוכל לשרוד ולחיות, כי מי שהוא משתוקק לעגל-הזהב וכל החומר – הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו.
אז אני מבקש מכל עם ישראל להבין שאנחנו נמצאים עכשיו במבחן האחרון. והזמן עכשיו, אלול, זה הזמן לעשות תשובה, בזאת שאנחנו מרחיקים מתוך הלב שלנו, ומהרצון שלנו את הגשמיות, ואנחנו נכנסים עם כל הכוחות שלנו לרוחניות, ואם זה קשה לכם – אז תעבדו על זה חזק, כי בלי זה אין עתיד.
עכשיו, כולם פה בארץ ישראל, כל היהודים וכל ה’כביכול יהודים אמיתיים’, שתדעו, כל המדינה הזאת – היא לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל [רש”י ריש בראשית]. וה’ ישלח משיח, והוא יקח את השלטון על ארץ ישראל, ואז גם הגוים לא יתנגדו, בודאי אחרי המלחמה עם גוג ומגוג [‘כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם’]. אחרי זה יהיה ברור שארץ-ישראל שייכת אך ורק ליהודים, שכל ארץ-ישראל – זה ירושלים, וכל העולם – זה ארץ ישראל. והקב”ה – רק הוא הבורא של הכל, הוא בורא-עולם, וכל העולמות והכל. אין עוד מלבדו. זה יהיה ברור לגוים וגם ליהודים [‘וְנִשְׂגַּב ה’ לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא… וְהָאֱלִילִים כָּלִיל יַחֲלֹף…’ ישעיה ב’]. לא יהיו כתות כאלו ואחרות, בעזרת ה’, לא יהיו כל מיני סֶקְטִים(קבוצות) של נוצרים [יתכן שמרומז בזאת לדברי הרמב”ן שבפרשת בלק שבני אדום, רומא הם מבני ה’כִּתִּים’ המוזכרים בתורה בפרשת נח ובלק]. לא תהיה הנצרות, ולא יהיו מוסלמים. ידעו שאך ורק הקב”ה הוא ריבונו של העולם [סוף מזמור פ”ג: ‘וְיֵדְעוּ כִּי אַתָּה שִׁמְךָ ה’ לְבַדֶּךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הָאָרֶץ…’], הוא הכל יכול. ורק אלו שמוכנים לקבל את זה – ישרדו, מעט גוים ישארו וגם מעט יהודים ישארו, אבל יהיו פחות גוים מאשר יהודים.
ואפילו אז – נצטרך עוד לעבור את גוג-ומגוג עד שיהיה ברור לכולם ‘עד הסוף’ שרק ה’ הוא הכל יכול. והציונים, יש בלבול קשה מאד עם הציונים. הם לא בעד הקב”ה. ולא יכולה להיות עכשיו ‘מדינה של יהודים’ – כי זה נגד רצון ה’. לא יכולה להיות מדינה יהודית-חילונית, כי זה נגד רצון ה’. וכל אלה שהם כועסים על החרדים כי הם לא רוצים ללכת לצבא, צריכים להבין שהחרדים יודעים שארץ ישראל שייך לעם ישראל, אבל זה לא שייך לחילונים שלקחו את זה מֵעַם אחר לפני הגאולה [‘פלניא גזלנא הוא דקאכיל לארעאי בגזלנותא’]. זה אסור. ואי אפשר להכריח יהודי-אמיתי ללכת לצבא כשהצבא זה צבא חילוני, ושבגלל הצבא הזה כל כך הרבה יהודים נהרגים, ויש כה הרבה מלחמות, אז לכן זה לא יכול להיות. המלחמות באות מזה, הפיגועים באים מזה. במשך מאות שנה יהודים גרו בישראל מתחת לשלטון התורכים, ואחר כך בשלטון של האנגלים, ולא היה רצח כמו שהיה עכשיו, אמנם לא מעטים נהרגו ע”י יהודים אחרים, שהם היו בעצמם יהודים חילונים, ולא יכלו לסבול שמישהו דיבר אמת וגילה שהם עובדים עם הגוים לגמור את הבעיה של היהודים. ואם אתם לא חושבים שזה נכון – תפתחו ספרי היסטוריה. יש הרבה חומר כתוב על זה. אבל יהודים אמיתיים יודעים שבעתיד הקרוב המדינה תיפול, אין בזה שאלה, זה כתוב ברור [ספר עמוס, סוף הספר: ‘הִנֵּה עֵינֵי ה’ בַּמַּמְלָכָה הַחַטָּאָה, וְהִשְׁמַדְתִּי אֹתָהּ מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה…’], ובנתיים כל הנבואות התגשמו חוץ מאלה שעדיין לא התגשמו, שהן עוד מעט יתגשמו. גם זה יהיה.
וכאשר גוג ומגוג יגיע – הם יגיעו לארץ ישראל, הרשעים האלה, הם ימצאו יהודים שחיים חיים של יהודים אמיתיים, ולא יהיה שום דבר אחר. כבר לא יהיו את החילונים, יהיה עוד מעט ערב רב, שבסופו של דבר ילכו לצד של הגוים [זוה”ק פרשת שמות דף ו’:], אבל המדינה לא תהיה. ולמעשה המדינה כבר לא נמצאת בכלל! זה רק ‘כאילו’.
הם יודעים, אלה ששולטים, שהכוכב בא, כי הם חלק של אלה שקיבלו את האינפורמציה הזו. יש להם בונקר גדול מאד מאד, והם בטוחים שהם יֵצאו מן הבונקר, והכל יהיה בסדר. אבל הם ילמדו שיש הקב”ה בעולם הזה, והם לא שולטים, והם אף פעם לא שלטו, והם לא ישלטו לעולם. זה לא יהיה. ה’ לא יתן להם. הוא עוד לא הראה להם את הכוחות האמיתיים שלו. הבן אדם לא יכול לראות את כל הכוחות של הקב”ה, זה מדי גדול בשבילנו, אבל הם בטיפשותם בטוחים שהם יכולים לרצוח אנשים על שמאל ועל ימין שהולכים נגדם, אבל בסופו של דבר יפסידו את הכל [‘וְנוֹדְעָה יַד ה’ אֶת עֲבָדָיו וְזָעַם אֶת אֹיְבָיו…’, סוף ישעיה, עיי”ש].
עם ישראל, אל תתבלבלו יותר. עם ישראל! הקב”ה רוצה שנהיה נאמנים רק לו, ואי אפשר לחיות חיים של ‘חצי חרדים חצי חילונים’ – ולשרוד. אם אתם משתדלים להחליף את האידישקייט עם הגויישקייט – זה כאילו שאתם דחיתם את הקב”ה, הוצאתם אותו מהחיים שלכם, וזה הוא לא יסבול יותר. זהו.

שאלות ותשובות:

ש. מחכים ומחכים: מתי תבוא הגאולה…?
ת. הגאולה תבוא באופן פתאומי, ואנשים נהיים מאד עצובים, ולא מאמינים שזה יכול להיות[‘משיתיאשו מן הגאולה’, סנהדרין צח.], ופתאום זה יהיה [‘מלאכי ג’: ‘וּפִתְאֹם יָבוֹא אֶל הֵיכָלוֹ הָאָדוֹן אֲשֶׁר אַתֶּם מְבַקְשִׁים…’, יחזקאל ל”ט: ‘הִנֵּה בָאָה וְנִהְיָתָה נְאֻם ה’, הוּא הַיּוֹם אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי…’], ואנחנו נגיד: ‘מה?!.. זהו?!… זה הסוף? כבר הגענו?!…’
האם אתם כבר מרגישים שכולם מוכנים לראש השנה? אני לא מרגיש. אני מרגיש שצריכים עוד להתכונן, וזה שאתם רוצים את הגאולה מאד מאד – זה כן, זה מאד מאד חשוב, אבל האם אתם מוכנים כבר? זה אני לא יודע.
ש. לראש השנה? בכל שנה אנחנו מתכוננים לראש השנה…
ת. בכל שנה אתם עולים, אבל השנה אתם מבינים הרבה יותר את הדברים מאשר לפני שנה או לפני שנתיים או שלש או עשר שנים. עכשיו מגיעים הכי-הכי קרוב ממש לאמת.
ש. כאשר הכוכב יבוא – מה יהיה עם כל היהודים שנמצאים בכל המקומות שאמורים להיפגע…?
ת. ה’ הוא הכל יכול, הוא יוציא את היהודים מכל חור, את היהודים שהם אמיתיים, שהם רוצים את החיים של יהודים. ולא לשכוח שגם הגוים יקחו את היהודים להביא אותם למשיח עם אניות או אינני יודע איך [סוף ספר ישעיהו].
ש. אנחנו נכנסים לחודש אלול, זמן הרחמים והסליחות. משה רבינו התפלל בימים אלה על הכפרה על חטא העגל [שלא התכפר לעם ישראל ממש בשלמות, וכמו שכתוב ‘וּבְיוֹם פָּקְדִּי…’ וכדברי רש”י]. אבל מה שקורה הוא שהאנשים שוכחים בכלל לעשות תשובה על הענין המהותי הזה של פגם חטא עגל הזהב…
ת. נכון, מתפללים ומזכירים את מתן תורה וכו’, אבל הם באים עם שרשרות-הזהב שלהם, והשמלות היפות. והגברים – גם כן נראים ככה, מאד מהודרים, אפילו אם הם הולכים עם גרבים לבנות, ומאד רואים ככה שהגרביים חדשות, והטלית בוהקת וכו’ וכו’, אבל בכל אופן מרגישים ש’זה לא זה’. אבל כאשר מרגישים על בן אדם שהוא עם לב שבור, אז מרגישים שמתחילים להבין, ומתחילים להרגיש שהתפילות עולות לשמים, הם לא נתקעות למטה.
אבל רוב האנשים לא מרגישים ככה, רוב היהודים. אבל יש ויש. ולא מעט מהיהודים שלנו כבר מתחילים להרגיש את זה. הדבר הראשון – זה הכסף. יש כבר בעיות קשות בפרנסה, במיוחד בארץ, אבל גם בכל העולם. בכל העולם מתחיל לרדת, וזה הנסיון הכי הכי גדול. כולם כמעט, חוץ מהקבוצות של המיליונרים, אבל האנשים שמתחת לזה, אפילו אנשים שהיתה להם פעם עבודה טובה, ויכלו להרשות לעצמם כל מיני נסיעות וכו’, אבל עכשיו הם בקושי משלמים את החובות, כי רוצים להחזיק את הרמה, אז נכנסים לחובות בכדי להחזיק את הרמה שלהם [ר’ פלא יועץ, ערך מ’ – מותרות, ודברי החפץ חיים במקומות רבים בענין זה כמו באו”ח סי’ קנ”ו ועוד]. אמנם יש כאלה שלא עושים כך, הם לא לוקחים חובות בשביל הרמה הגבוהה, אבל אין להם במה לחיות, אז הם חייבים לעבוד בשביל לחיות, לקנות אוכל. זה המצב היום.
יש אנשים בארה”ב, בעלי משפחות, שאיבדו את העבודה שלהם, אין להם עבודה, ויש להם מעט מאד ממה לחיות. הם חיים בתוך הרכב שלהם, או שהם קנו איזה רכב כזה עם מיטות, משהו דומה לקאראוון, ובזה הם חיים. יש מקומות שהם יכולים להתחבר למים וכו’, ככה הם חיים. או שיש כאלה שגם את זה אין להם, ויש להם איזה אוטו ישן, ופשוט הולכים לאיזה מקום, מחנים את הרכב והולכים לישון שם. מה אגיד לכם, זה מה שקורה בארצות הברית.
ש. האם גם יהודים נמצאים במצב שכזה?
ת. אני מתאר לעצמי שיש ביניהם יהודים, אבל היהודים, איך שלא יהיה – הם דואגים אחד לשני, ברוך ה’, משתדלים. ובינתיים הרבה יהודים לוקחים כסף מההורים, למשל, אנשים יחסית-צעירים שמתחילים לחתן ילדים, הרבה מהם נשענים על ההורים. ואם אין את ההורים – אז הם בבעיה. עד היום היה אפשר איכשהו לעבור את זה עם חובות גדולים, ויש לא-מעטים שלא הצליחו לשלם את החובות שלהם, אבל עכשיו זה יהיה עוד יותר גרוע, כי הרבה מהזקֵנים איבדו את הפנסיה.
ש. איך איבדו את זה?
ת. כי הבנקים שיחקו עם הכסף ולא נשארה פנסיה. ובכלל, כל האנשים המבוגרים יותר – הרבה מהם כבר יצאו מהעולם הזה, ואין כבר את ההורים לקבל מהם תמיכה כספית ולשלם חובות. אמנם השאירו להם ‘משהו’, אבל הם גומרים את זה מהר מאד, במיוחד אם יש כמה ילדים לְחַתֵּן. וזה לא פשוט, כי אין עבודה, אין עבודה.
ויש עוד דבר. יש הרבה מאד אנשים חולים, שלא נדע, ואין כסף להחזיק את כל התרופות. ובכלל, כל הרפואה הזאת של העולם, שולטים על זה הרשעים. והרשעים האלה גורמים להרבה מקרי מות, ולהרבה סבל לאנשים שלא צריכים לסבול, כאלו שיכלו להתרפאות. אבל ה’ לא רצה, אז הוא נתן עכשיו לרשעים את השליטה, את העליונות עלינו. ויש לזה כל מיני סיבות שלא אכנס לזה, אבל סיבה אחת היא שה’ רוצה שנאהב אותו ושנהיה איתו, אפילו שזה נראה שאי אפשר לחיות ככה, שעוברים כל כך הרבה סבל שזה פשוט קשה לחיות, אבל לא משנה, אנחנו צריכים, כמו שהרב ברלנד עושה, להיות שמחים [קובץ אגרות, מכתב ר”א: ‘ … ואמנם חביבים יסורים לזה שרואה אותם כשלוחי דרחמנא, והמה מהדקים את הקשר בין יצור ליוצרו ית’, ומעלים אותו לעולם שכולו אור, מורם מנטיות גופניות, וזה כל האדם, ואשרי חלקו…’], כל הצדיקים שלנו – הם היו שמחים, אז לפחות יש לנו איזה דוגמא מעכשיו, מישהו ששמח במצב קשה. והוא, במצבו הקשה – הוא עושה קידוש ה’ ‘לא רגיל’. אבל אנחנו גם כן צריכים לעשות קידוש ה’, ועם הכל – להיות שמחים, להיות שמחים, ולהשתדל עם כל הצרות שלנו שלא לפחד. אין ממה לפחד חוץ מהפחד… זהו ביטוי שרשע אחד גדול אמר את זה, וזה נכון, אפילו שרשע אמר זאת. הרשע – זה הנשיא רוזבלט, הוא היה נשיא ארצות הברית ארבע פעמים ברציפות, וגם במשך כל זמן תקופת מלחמת העולם השניה, רשע גדול.
ש. הוא היה מאנשי ‘סדר העולם החדש’, לא כן?…
ת. בודאי שהוא היה חלק מהסעה”ח, אין ספק. הוא שנא יהודים. והיהודים שבארה”ב, החילוניים שביניהם, חשבו: אין כמו רוזבלט! וזה נכון, אין רשע כמו רוזבלט, רשע שלא נתן בסוף המלחמה באירופה להפציץ את מסילות רכבות ההשמדה שלקחו את היהודים לאושוויץ. כזה רשע, ממש.
ש. מה דעתך על כל הרדיפות שרודפים את הרב ברלנד, שמו אותו במקום כל כך קשה…
ת. כמו שדברנו מקודם – זה בשביל שהוא עושה תיקון גם בשבילנו, שאפילו במצב שכזה הוא שמח. האם גם אתם יכולים לעשות את זה? אז אנחנו – יש לנו דוגמה בשבילנו, ועכשיו גם אנחנו נוכל לעשות את זה כשיש לנו כזו דוגמה. אנחנו גם נעשה את זה, אולי לא נגיע לרמה שלו, אבל בשבילנו ‘הנעבעכים’ (המסכנים, האנשים הפשוטים), זה מספיק [‘אחד המרבה ואחד הממעיט’].
ש. האם כשהוא יֵצֵא מן הכלא זה עבורינו סימן ש’הגאולה בקרוב’?…
ת. זה שהוא בתוך הכלא – זה עצמו כבר סימן שזה כמעט נגמר, ומגיעה הגאולה.
ש. צדיקים אמרו שזה לא יקח הרבה זמן, ישיבתו בכלא…
ת. בעזרת ה’, בעזרת ה’. אני לא יודע, אני רק יכול להגיד שהוא, עם הנוכחות שלו, פשוט תפס את הנשמה ואת הלב של המון יהודים בעולם, ונתן להם הרגשה שהם יהודים.
ואנחנו צריכים לראות כמה שהרישעות עולה, כמה שאפילו פה, בארץ ישראל, היהודים ששולטים פה, מביאים לכאן את כל החילוניות שיש בעולם, בשביל להפוך את היהודים להיות גוים, ממש. אי אפשר לתאר כמה רציחות שהם עשו, רציחות ‘למען המדינה’, שלא נדע. הם רצחו לא רק ערבים, הם רצחו יהודים טובים בכוונה. אז נו, מה אפשר להגיד? איך אפשר להתנהג ככה? איז איך אפשר לתת להם להכנס לבתי-הספר שלנו, וללמד שטויות על בן-גוריון ועל כל הרוצחים האלה.
קובץ אגרות חזון איש, חלק א’, מכתב ר’, נשלח להנהלת סמינר, כשהורים רצו להכניס ספרות כפרנית בתכנית הלימודים.
… אחרי שמעי את הנימוקים המאלצים שימוש בספרי מינות של המינים המפורסמים, הנני שב עוד הפעם לדרוש על פי התורה, לבער עבודה זרה מבית העומד לה’ ולתורתו (כלומר מבית חינוך שאמור ללמד את תורת ה’ וערכי יהדות נאמנים), ולמנוע להלעיט את הצעירות הכשרות בסם המות, וגדול המחטיאו מההורגו. ויש בזה חילול שמו ית’ בנתינת גדוּלה וכבוד לאויבי ה’ ולמדיחי ישראל אחרי המינות, ובהחזקת ספריהם היורים חצים כלפי מעלה. ואין דבר שיש בו טעם ונימוק להתיר תועבה הזאת. מובטחני בהורי התלמידות שלא יוציאו את בנותיהם בשביל שיוציאו את הספרות המתועבה מסדר הלימודים.
ש. הם מפחדים ממנו, מהרב ברלנד, מהכוח שלו, מההשפעה שלו…
ת. נכון, הם מפחדים מהרב ברלנד, כי הרב ברלנד יש לו כח של קדושה שיכול להביא אותם, את היהודים, למודעות גדולה יותר, להבנה שהעולם שלנו הולך להיחרב, ושרוב העולם הוא בתוך חושך של טינופת רוחנית, ושאלה שמנהלים את המדינה פה, בין אם הם חרדים או לא-חרדים, אם הם מזרחיסטים או אם הם חילונים, הם רשעים ששייכים גם הם ל’סדר העולם החדש’, שרוצים, במקרה הטוב, להפוך אותנו לעבדים, ובמקרה הרע – לסלק אותנו מן העולם הזה, חס ושלום. הם הרי צריכים בעולם לא יותר מסך חמש מאות מיליון עבדים, לא יותר מזה.
ש. לגבי מה שהזכרת, בנימין, בענין הרפואה הנשלטת ע”י הרשעים, השאלה מה יכול לעשות בן אדם חולה, מסכן, אין לו שום כלים להתמודד חוץ מהמוסדות הרפואיים הממסדיים…
ת. זה נכון, אבל עוד מעט גם לא יהיו בתי החולים… ופלא פלאים – כולם יהיו בריאים, זהו. כל הכאבים יעלמו, והזקנים גם הם יוכלו לרוץ [ישעיה מ’ ל”א: ‘וְקוֹיֵ ה’ יַחֲלִיפוּ כֹחַ, יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים, יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ, יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ…’ זכריה ח’ ד’: ‘עֹד יֵשְׁבוּ זְקֵנִים וּזְקֵנוֹת בִּרְחֹבוֹת יְרוּשָׁלִָם, וְאִישׁ מִשְׁעַנְתּוֹ בְּיָדוֹ מֵרֹב יָמִים…’, ].
ש. אז כעת אין לנו מה לעשות, רק לחכות לישועת ה’ שיפעיל את כוחו, מכיוון זה או אחר, אין כלום מה לעשות, אנחנו תקועים…
ת. אף אחד, אף אחד אין לו כח לעשות כלום. אבל מה שכן, כמו שהרב ברלנד עושה, הוא שמח. תהיו שמחים! נכנסים לדיכאון?! אין כסף לאוכל?! תתחילו לרקוד ולשיר ולבקש מה’ שיעזור לכם. והוא עוזר. הוא עושה המון-המון ניסים לכולם. ברגע שבן אדם נלחם נגד העצבות שלו, הוא עצוב בגלל שאין לו, וזה סיבה להיות עצוב, אבל ברגע שהוא במצב קשה, כי אין לו, או שהוא ח”ו חולה, או שח”ו משהו אחר לא טוב, ועם כל זה, אם הוא תופס את עצמו ומתחיל לרקוד ולשמוח, ולהגיד תודה לה’ בשביל מה שהוא עושה לו, אז הוא פונה אל ה’ ואומר לו: ‘אני רוצה להיות חזק, אבל אם הנסיון צריך להיות קשה – אז שיהיה לי קל יותר לעבור את זה, ואם ה’ רוצה לעזור לי בנס – אז אני אהיה שמח עוד יותר’.
ש. נהיית ברסלבר, בנימין…
ת. אני יהודי אמיתי…
ש. אבל ככה בדיוק מדברים בברסלב…
ת. בגלל זה יש כ”כ הרבה אנשים שנמשכים לברסלב, כי ברסלב, בדור שלנו, זה אמיתי, הרבה יותר אמיתי, ויש גם שזה לא אמיתי, יש כל מיני סוגים, אבל זה אמיתי. יותר אמיתי. וזה מה שא נחנו צריכים עכשיו לשמוע, להיות בשמחה – לא משנה מה שהרשעים עושים – להיות בשמחה.
ש. אבל יש כ”כ הרבה כאב בעם ישראל, ואנחנו משתתפים בכאב שלהם, אז איך אפשר להיות בשמחה…?
ת. היהודי יכול לבכות ולרחם על מישהו אחר, ולבקש את הגאולה, ולבכות מגעגועים לגאולה, אבל זה לא עצבות. עצבות – זה משהו עמוק יותר וקשה יותר, זה דכאוני(depression). וזה דבר שלא שייך ליהדות. כולם עייפים, ה’ יודע שאנחנו עייפים, אבל לא להיפרד מהקב”ה, אסור שתהיה אף פעם מחיצה בינינו לבינו, חס ושלום. וזה העיקר: ‘העיקר לא לפחד כלל’…
ש. יהודי שנמצא עכשיו בגרמניה סיפר לי בטלפון שאמרו שם לתושבים מטעם הממשלה להתחיל לאגור אוכל לעשרה ימים… בסופרמרקטים מוכרים שם ערכות-הישרדות, שזה כולל אוכל לזמן ארוך, בטריות, וכו’ וכו’, כל מיני כלים שצריך במצבי השרדות קשים…
ת. היא אמרה, נשיאת גרמניה, שעלולה להיות מלחמה בין גרמניה לרוסיה. ואם תשאל אותי ‘על מה ולמה?’, אין לי מושג, ואינני חושב שרוב האנשים מבינים למה…
ש. היתה רעידת-אדמה חזקה באיטליה שקטלה מאות אנשים באיזור מסוים שזה לא כ”כ רחוק מהוותיקן, אז זה סימן ברור לגאולה המתקרבת…
ת. זו אזהרה גדולה בשבילם.
ש. האם הם קולטים את זה?…
ת. כן, בהחלט, הם גם כן יודעים על הנבואה שרומא תשרף [ירמיהו מ”ט ועוד], זה כתוב גם אצלם ממה שהם העתיקו מהתורה שלנו. הם גם יודעים שרומא זה הרֶשַע, ורק הם לא מבינים שהם עצמם גם כן הרשעים… [‘יִתְבָּרֲרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים, וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים, וְלֹא יָבִינוּ כָּל רְשָׁעִים, וְהַמַּשְׂכִּלִים יָבִינוּ…’, סוף ספר דניאל].
ש. מה דעתך על חילולי השבת הענקיים שהיו במסגרת בניית איזור תחנת הרכבת בת”א בשבת האחרונה? איזה זלזול איום בכבוד השבת – תחת השם של ‘מדינה יהודית’!
ת. אבל זו הממשלה. זה לא יכול להיות שהם קוראים לעצמם ‘מדינה יהודית’. הם בסך הכל קבוצה של אנשים שהחליטו שהם רוצים לשבת פה, ולשלוט על המדינה הזאת, וזה הכל.
ש. הם לא מתביישים להתנהג כמו המתייונים, ההפקרות הזאת – זה בדיוק ‘סעודתו של אחשורוש’, הם שמחים עם כל ההפקרות…
ת. בדיוק, בדיוק אותו הדבר. הם ‘מתייונים’. בדיוק, הם אלו המתייונים, הם אלו שבפָרַס באו לסעודה הגדולה של אחשוורוש, ונהנו מזה, ועברו עבירות קשות. והעבירה הכי גדולה – זה שנהנו מזה. ידעו מה שהם עושים, הם יָדעו שהם עשו נגד התורה, ונהנו מזה. ואנחנו, היהודים-החרדים שחושבים שהם יכולים להתחרות עם החילונים בכל מיני דברים, ולעבוד במקום כמו הצבא – זה לא יכול להיות, הצבא זה טומאה! הצבא זה ‘טרייף’! זה צבא מלא גוים, ובודאי שהם בכיוון של לא-מאמינים בהחלט, כי זה ‘כוחי ועוצם ידי’. ואין כזה דבר אצל היהודי. הכח – הוא רק לה’, והידים שלנו חלשות, ורק אם ה’ נותן לנו את הכח – יש. ואם אנחנו לא מאמינים בו ח”ו, או שלא מקבלים אותו כהמלך שלנו, כהכל-יכול, אז לבן אדם כזה אין כח בכלל, הוא יכול לחלום שיש לו כח, והוא יכול לחשוב שהוא עושה התעמלות, והוא אוכל טוב וכו’ אז לכן יש לו כח, אבל זה לא כח, זו חולשה! אם רק שבוע ימים הוא לא יאכל – הוא יהיה חלש חלש [‘חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם… כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב הוּא…’, ישעיה ב’].
אז יש לנו בורא-עולם, אסור לנו לשכוח, ואנחנו צריכים לחיות בשביל לעשות את כל מה שהקב”ה רוצה מאתנו. להשתדל למלאות את כל רצון השם. זו המטרה שלנו. וכדי לעשות את זה – אנחנו צריכים ללמוד תורה, אנחנו צריכים לעשות מצוות וכו’. אנחנו צריכים לחיות חיים ‘נֶטוֹ-יהודי’, ולא לתת בשום פנים ואופן לכל הליכלוך של העולם להיכנס. אמנם אנחנו במצב קשה ביותר בעולם הזה שלנו, עם כל המכשירים וכו’ שמביא את הכל אלינו, וזה בא אפילו עם הצעצועים של הילדים, בובות שנראות כמו פרוצות, לא פחות, כמו פרוצות, והילדות משחקות איתן. כל הדברים האלה, כל הרצון להיות חלק של העולם הגדול, העולם של טומאה, כל זה חייב להימחק. צריכים למחוק את זה מהרצון שלנו, למחוק את זה מן המציאות שלנו, ורק לרצות להיות העבדים של ה’, ועובדי ה’. זה הכל. זה כל מה שאנחנו רוצים: ללמוד תורה, ולעשות את רצון ה’.
ש. בארצות-ערב יש שפיכות דמים בלתי פוסקת, כל יום עשרות אנשים נהרגים בפיגועים אכזריים ביותר. מה זה אומר לנו?
ת. ה’ בכל אופן מתחיל להחזיר להם, גם לגבי הרשעים (כלומר אנשי הסעה”ח) – אנחנו נראה איך שהוא משיב להם את גמולם. הוא גם גומל להם בכך שהוא מקלקל להם את התכניות. הוא ממש מקלקל להם את הכל, והם לא מתקדמים כמו שהם חולמים. יש להם הרבה בעיות.
ש. האם כל זה – חלק של הנקמה שתבוא על הגוים בזמן הגאולה?
ת. כן.
ש. השבוע עשו צרות צרורות ליהודים שהלכו להתפלל בקברות צדיקים…
ת. אני מופתע על השאלה, הלא דברנו בדיוק: זו מדינה של ערב-רב – ולא של יהודים. המדינה, הצבא, המשטרה – זה הכל ערב רב, וגם הכנסת, כל מה שיש.
יש יהודים טובים שהתבלבלו, והם לא תופסים את זה (שהמדינה זה לא שייך ליהדות כלל), ובודאי זה קרה גם בגלל שאחרי מלחמת העולם השניה שבן בה מליונים של אנשים נהרגו רק בגלל שהם יהודים, ופתאום קמה לה מדינה, עם צבא, וכו’, אז זה תפס את הלב שלהם, אולי סוף-סוף תהיה איזו נקמה (מרוצחי עם ישראל). אבל זה לא היה הזמן בשבילנו לקחת נקמה. ולא לשכוח שרוב היהודים באירופה, בזמן המלחמה, וגם לפני המלחמה, הם היו מחללי-שבת, בלי בעיות, בלי להרגיש רע בזה. וכל היהודים שהגיעו לאמריקה, מעטים-מאד-מאד החזיקו שבת, מעטים ביותר. אני מתאר לעצמי שרוב האנשים, רוב היהודים החרדים מאלה שמתגוררים בכל האיזורים החרדים של ארה”ב וגם של אירופה וכו’, אני מאמין שהרבה מאד מהם – הם מהבעלי-תשובה שהגיעו אחרי מלחמה”ע השניה, אבל לצערי הרב, המון המון, המון המון, ירדו מהדרך באירופה, ורק מעט נשארו חרדים, גם באמריקה וגם באירופה. באמריקה, לא כולם, אבל הרוב הגדול מבין המהגרים לארצות-הברית, ברגע שירדו מהאוניות תפסה אותם הגשמיות, אבל ‘לא-סתם’.
ש. למעשה אפשר לומר שגם היום אנחנו נמצאים במצב של התפרקות קשה בתוך היהודים, אלא שכיום זה בתהליך סמוי יותר, גם בארץ וגם בחו”ל.
ת. נכון, אנחנו פשוט במבחן. ה’ בוחן אותנו עכשיו: ‘מי לפה ומי לשם’.
ש. רואים עכשיו ברור שאנשים בתוך החרדים הם חלק של כל המצב הזה, של המלחמה נגד היהדות. בעיר אלעד התקיים ‘יום משטרה וקהילה’ בצורה רשמית ע”י העיריה החרדית…
ת. ה’ יודע מה שהוא עושה. זה קשה לראות את זה, אבל היהודים לא היו צריכים ללכת לשם בכלל, והסיבה שהם הולכים כי הם מרגישים שצה”ל ‘שומר עליהם’.
ש. עד השנים האחרונות היה איזשהו ‘סכר’ שעמד בפני זרם המים הזדוניים. עכשיו המצב הרוחני נראה כמו בזמן המצור על ירושלים, שכבר נפרצו חומות העיר ועכשיו הגוים שועטים פנימה בשצף קצף, הכל נפרץ… כך זה נראה לי המשל שמתאים למצב שלנו…
ת. נכון, כי עכשיו אנחנו רואים את האמת שהאויב שלנו – זו הממשלה שלנו, וגם בתי-החולים הם אויב שלנו, וזה כל דבר ששייך לכסף ממשלתי. הם ממש לא עובדים בשבילנו. כן, יש יהודים טובים ביניהם, שעוזרים, ויש להם לב ליהודים אחרים, אבל אלו ששולטים – הם רוצים להתפטר מאיתנו, רוצים להתפטר ח”ו מהקב”ה. וזה לא יקרה, ואוי יהיה להם [‘יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם’, מזמור ק”ד].
ש. הכוכב משחק ב’מחבואים’…
ת. הכוכב הזה – הוא משהו שמיימי, זה לא רק שהוא בא מן השמים, ככה מהחלל, אלא הוא בא ישירות מהקב”ה. ולכן לפעמים רואים אותו – ולפעמים לא. וככה זה צריך להיות. אבל כאשר רואים אותו עכשיו – רואים אותו באמת, רואים אותו עם העינים. לא חייבים טלסקופ בשביל לראות אותו. אז הוא מתקרב ‘לא סתם’.
ש. הזוהר הקדוש בפרשת בלק מדבר על מאורעות ענקיים שיהיו בסוף הגלות באחד מימי חודש אלול… האם הכוונה בדבריו לאלול הנוכחי?…
ת. יכול להיות, אינני יודע, איני יודע בדיוק מתי הוא יבוא בשביל לבצע את התפקיד הסופי שלו איתנו. את זה אני לא יכול להגיד, אבל זה שהוא קרוב, ומתקרב יותר ויותר – אין בכך ספק.
ש. אנחנו גם רואים את כל אסונות-הטבע הענקיים שמתרחשים כל הזמן…
ת. הם רוצים שאנחנו נאמין שהם אלו שעושים את זה, הרשעים, שיש להם את הטכנולוגיה ליצור כאלו דברים. זה יכול להיות שיש להם קצת טכנולוגיה, אבל עד כדי כך – אני לא מאמין. ודברים קורים גם בגלל ה’פראקינג’ (Fracking), שיטות של קידוחים עמוקים באדמה מבלי שום אחריות על מה שהם עושים. והרשעים פירסמו לאחרונה כל מיני שטויות שמבלבלים את האנשים. סיפרו על ‘כוכב חדש’ שעכשיו מצאו, וזה הכל סתם בשביל לבלבל, אתם צריכים להרגיש את השקר שבזה.
ש. כתוב במדרש שהקב”ה אומר לעמ”י שכאשר אתם תרדו לדיוטא התחתונה –  אז אני גואל אתכם…  [ר’ מדרש שוחר טוב, תהילים סוף פרק מ”ד].
ת. טוב, אז זה צריך להיות בעתיד הקרוב – כמו שאני רואה את זה.
ש. האם יכול להיות עוד יותר ‘למטה’ ממה שזה כעת?…
ת. יש יותר למטה, אבל מה שכן נותן לי תקוה, שאמנם זה נכון שיש כאלו שהם עוד יורדים ויורדים ויורדים, ושהם בתהליך של ירידה חדה, אבל יש גם יהודים שהתחילו לעלות, ונראה לי שעוד מעט התנועה החזקה – תהיה של התנועה של העליה (ההתקרבות אל ה’), אם ירצה השם.

עדכונים בנושא אירועי הטבע האחרונים והכוכב | יובל עובדיה

נכתב על ידי יובל עובדיה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, ארה"ב, כללי, מסרים

עדכונים יובל עובדיה חול המועד פסח

קובץ שמע 1

קובץ שמע 2

כפי שנמסרו בקו הטלפון “קול הגאולה” 079-5422888 (ניתן לשמוע את כל העדכונים החדשים של יובל עובדיה בשלוחה 3.5)
עדכונים קודמים יובל עובדיה ניסן תשע”ז להזכירכם, שנת 2016 הוכרזה רשמית כשנה עם שינוי אקלים קיצוניים הגדולים ביותר, הקיץ היה החם ביותר אי פעם. כעת השירות המטאורולוגי העולמי הכריז ששנת 2017 עומדת להיות אף יותר גרוע זקודמתה. – אלפי ציפורים מתות לאורך חופי פלורידה, אלפי קופים מתו ממגיפה בברזיל – אזהרה לבני האדם. בד”כ כשיש מגיפה בקופים היא עוברת אח”כ גם לבני האדם, כמו שהיה במגיפת האיידס, ל”ע. – דגים, דולפינים ולוויתנים ענקיים נמצאו מתים: בחופי וושינגטון, בפיליפינים, בחופי קייפטאון שבדרום אפריקה, בחופי ג’רזי שבאנגליה, במפרץ קליפורניה, בחופי צ’ילה, – שיטפונות קטלניים היו בקולומביה, עשרות הרוגים, 55 ערים הכריזו על מצב חירום, כנ”ל היה גם ברפובליקה הדומיניקאנית, וגם באנגולה, – שיא ירידת שלגים באזור אנקורג’ שבאלסקה, שיא ירידת שלגים של 145 שנה נשבר השבוע באונטריו, – קולות רעש של שופרות ובומים נשמעו מהשמים: בקווינסלנד שבאוסטרליה, גם בבודמין שבאגליה, בוויסקונסין ארה”ב, בנוטינגהם באנגליה, בשבדיה, – בולענים ענקיים: בסאן דיאגו, קליפורניה, בסין, בוולטון קאונטי שבפלורידה, – שלג מפתיע ירד בתחילת האביב, במדריד שבספרד, – ברק מהשמים פגע וגרם לשריפה ברכב נוסע במרוקו, ברקים קטלניים פצעו והרגו בני אדם: בגאנה, בפיליפינים, – ברד ענק בגודל של כדורי בייסבול היכה באוקלהומה, בטקסס, טנסי וקנטאקי ועוד אזורים בדרום ארה”ב – צינורות מים מהשמים צולמו במלאזיה – סופת ציקלון היכתה באוסטרליה, עם רוחות בעוצמה של 260 קילומטר לשעה, מצב חירום הוכרז, הרוגים, פצועים ועשרות אלפי איש פונו מבתיהם – כלב הרג את בעליו בלונדון, כריש תקף צוללן בפלורידה, כפר שלם בצרפת של אלפיים תושבים נמצא כבר שנה במצור ומצוק, ע”י קבוצת כלבים שהרגו מהם עשרות פרות, תרנגולים וכל מיני חיות. דוב תקף והרג אדם בקולומביה הבריטית – שריפות ענק במערב אירלנד – עשרות מטאורים נצפו בצפון מזרח ארה”ב ובסיביר, הר געש בקוסטה ריקה בהתפרצות מאסיבית, נהרות של לאבה זורמים מהר אתנה שבאיטליה, שלאחרונה מתפרץ כל הזמן בצורה מאסיבית, התפרצות גם ביפן, הר געש בשם קמבאלני מפנינסולה התפרץ, לאחר תרדמת של 250 שנה, לגובה של 7 קילומטרים. – רעידת אדמה בעצמה 5.1 בעיר יונה שבסין גרמה לנזקים כבדים באלפי בתים, כ-9000 איש ניזוקו מהאירוע. – במשך השבוע היו בין 700 ל-750 רעידות אדמה, מהם כ-35 בעוצמה של 5 ומעלה, חלקם אף גרמו נזקים. החזקים ביותר היו – רעידה בעוצמה 6.6 ברוסיה, 6.1 ליד אלסקה
הרב רוזנברג על הכוכב ושיחה עם איש מעשרת השבטים האבודים לחץ כאן הרב יובל עובדיה עדכון אחרון לחץ כאן
עדכון קודם 22.11.2016 נוספו 2 קבצי שמע של יובל עובדיה עדכון 18.9.2016 שיעור שמע אחרון של הרב יובל עובדיה עדכון קודם: (חודש תמוז) לגבי הכוכב שמתקרב  – אסונות טבע בעולם, בשבוע האחרון בלבד מאת: יובל עובדיה
 • שיטפונות קטלניים עם מאות הרוגים ואלפי אנשים מפונים מבתיהם: פקיסטאן, הודו, סין, ארה”ב ועוד.
 • טורנדו הגדול ביותר בתולדות סין, מאות הרוגים.
 • סופות ברד עם ברד בגודל של כדורי בייסבול בכמה מקומות בעולם, ביניהם בהולנד ובסין.
 • ברקים קטלניים בכל העולם – קבוצה של 18 פרות נהרגו ע”י ברקים באוסטריה, ברק פגע במכוניות נוסעות בכביש המהיר בטקסס, הם עלו באש.
 • בור נפער בסין ובלע מלגזה. בווילס (ליד אנגליה) נפער בור ענק, בקוטר של בית ענק, בנס זה קרה מטרים ספורים מבית משפחתי, בחצר… באמצע הכביש נפער בור ענק בקולורדו, בקליפורניה ובעוד הרבה מקומות..
 • שלג באחד ההרים בהוואי, כבר פעם שנייה בקיץ הזה.
 • לפני שבועיים דיווחנו על שלג של קיץ, שהיה בין השאר בסיביר, השבוע היה שם חום ששבר את כל השיאים וגם שיטפונות.
 • מכת קיפאון קרח ושלגים באוסטרליה.
 • אגם מים התייבש ביום אחד – ברוסיה ובעוד מקומות בעולם.
 • בין העננים מופיע אור מוזר של מעין טעינה חשמלית, כמו ברקים אבל זה לא ממש ברקים.
 • שריפות ענק בארה”ב ועוד מקומות בארופה ובשאר העולם.
 • מטאורים נופלים בכל העולם: ברזיל, ספרד, אריזונה, ניו יורק, קנדה, בינתיים כולם נשרפו באטמוספרה.
 • 12 רעידות אדמה קטנות היו בוושינגטון בתוך מספר שעות, וזה אחד המקומות הרגישים שעשו בהם תרגיל הכנה של פימה לפני כשבועיים, שמועדים לפורענות..
 • מיליוני דגים מתים עדיין, בויאטנם, בקליפורניה ועוד, לוויתנים ענקים ונדירים נסחפים לחוף, מתים, בקליפורניה, ניו זילנד ועוד.
 • חיות תוקפים והורגות או פוצעות בני אדם בארה”ב, גם חיות מחמד.
 • חלקים גדולים של אדמה-גבעות והרים מתפרקים לפתע ונעקרים ממקומם וגולשים למטה עם כל האדמה והעצים והבתים שעליהם.
 • בכל העולם כבר בשנה האחרונה יש תופעה שהולכת וגוברת – עמודי מים שיורדים ונשפכים מתוך העננים ישירות לארץ או לתוך הים, כמו צינור של מים שיוצא מתוך העננים למטה, לארץ.

אנחנו מגיעים לסוף | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

מסר מאת דניאל, ירושלים, סיון תשע”ו

אבא, הכל הולך להגמר בעתיד הקרוב. העולם מסביב, בכל מקום – למטה, למעלה, בפנים, בחוץ – רועד ומתהפך. בני אדם מסתובבים בהלם. הם לא תופסים בדיוק מה שקורה, אבל הם יודעים שמשהו לא בסדר, מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליהם, יודעים שהולכים לכיוונים לא בריאים ולא טובים ומרגישים שמובילים אותם לזה. מי מוביל אותם לזה? הרשעים! בין אם קוראים להם השטן או סדר-עולמי-חדש או אפיפיור או לא משנה מה, הם מושכים אותנו לעולם אחר, עולם שאי-אפשר להכיר אותו.
פעם החיים היו יחסית מסודרים, ידענו מה מותר ומה אסור פחות או יותר. היו אנשים שהלכו לכיוונים אסורים, אבל בכל זאת התביישו בזה, החזיקו את זה בסוד. היום לפי התכנון של הרשעים – האסור זה מותר והמותר זה אסור, ואפילו שאנחנו יהודים חרדים ויש גם גוים שיודעים מה מותר ומה אסור – יש בלבול, יש חשש איך הילדים יגדלו בבלבול כזה.
עכשיו אבא, הם מתחילים להראות את עצמם גם בא”י, גם במדינת ישראל. אנחנו מתחילים לראות מי שייך למה. עכשיו הרשעים נהיו יותר אמיצים ומראים לנו מי הם.
היה פרסום שדברנו על זה – שצה”ל מוכנים לקבל בשמחה רבה אנשים עם סטיות שעושים דברים שלפי כל הדתות בעולם – זה עבירה גדולה. צה”ל מוכן לקבל אותם לצבא בשמחה גדולה ולסדר להם תנאים מיוחדים בשבילם. ואחר-כך אומרים לחרדים שיגיעו לצבא ‘מה יש? זה טוב! זה חייב להיות’. איך אנחנו יכולים ללכת לצבא בלי קדושה? מילא בחורים ובחורות זו בעיה כבר קטנה, אבל שמתחילים בחורים עם בחורים – אז מה אפשר לעשות? אפשר ללכת? אי-אפשר.
יש לנו עולם הפוך, עולם שאפשר רק לשבת ולבכות. ורק מעט יהודים שגרים בא”י יודעים שהותיקן הוא בעל הבית על 60% של האדמות בארץ, והוא בעלי הבית על רוב המקומות הקדושים, ולא רק זה – מכרו להם גם את כל העיר העתיקה יחד עם הר-הבית, יחד עם קבר דוד! אתם יודעים את זה? הם לא מראים את זה, אבל זו עובדה ואתם תראו עוד מעט שזה נכון.
אומנם לא היתה להם שום זכות למכור את האדמה של ארץ ישראל – לכן, זה לא יהיה שלהם אף-פעם. אף-פעם לא, ה’ לא יתן להם! אבל הם יעשו לנו בעיות קשות.
האם שמתם לב לכל הכבישים, המנהרות והגשרים המגיעים לירושלים, בשביל מה בונים את זה? הם רוצים להפוך את א”י לשתי מדינות לשני עמים וצריך גישה לירושלים כי ירושלים תהיה מקום בינלאומי לפי התכנון שלהם. זה יהיה המקום בו ישב האפיפיור מי שמחליטים שהוא יהיה ראש הדת החדשה שהם רוצים להכניס לעולם – ימח שמם וזכרם. והנשיא ריבלין רוצה לארגן ארבע קבוצות שיהיו כמו קבוצה אחת – ערבים, חילונים, דתיים-לאומיים וחרדים – ויהיו ביחד, יתפללו יחד כל אחד בסגנון שלו. והדת החדשה – הוא רוצה לקרוא לזה “סדר ישראלי חדש”, מצלצל מוכר? אוי לנו.
הפוליטיקאים, ברור שהם שייכים לסדר-עולם-חדש, ואנחנו, איפה אנחנו? מי יציל אותנו?
הכוכב מתקרב, זה לא יקח הרבה זמן, האדמה כבר רועדת, יש רעידות אדמה ענקיות ובד”כ הם יותר חזקות ממה שמפורסם, כי הם לא רוצים שנדע כמה שזה קשה. ונכון הם יודעים איך לשנות את מזג-האויר עד גבול מסויים, אבל זה לא יעזור להם. לדוגמא אם רוצים לפגוע בעיר מסוימת ליד החוף הם יודעים איך לפוצץ פצצה גרעינית מתחת למים במרחק מסוים מהחוף וזה יגרום לצונאמי ענקי שיכסה את כל העיר. הם לא הכל-יכול. ישנם התפרצויות של הרי געש בכל מיני מקומות בעולם כל יום. יש שינוי בחום המים של האוקינוס האטלנטי ואני בטוח שזה בגלל הכוכב. כ”כ הרבה דגים מתים. יש מלא בולענים ענקיים גם בסיביר והם הולכים וגדלים כל הזמן. נוסף לזה יש מטאורים הנופלים עלינו, עדיין הם קטנים יחסית.
במספר נהרות בעולם המים נהפכו לאדום לגמרי. הכוכב המתקרב מחמם את פנים כדור הארץ וזה ממיס את השלגים והקרח בקוטב הצפוני וזה מעלה את פני הים של האוקינוס האטלנטי, אנחנו רואים שטפונות והצפות של הים המגיעים עד לבתים עצמם. מקומות שפעם היה שם חוף ים – כבר אין חוף ים. מזג אויר פחד, 45 מעלות חום במערב ארה”ב, סופות טורנאדו בכל מיני מקומות ואפילו בסין.
והם עושים דברים משונים, הסדר-עולם-חדש. למשל הם בנו בסין כמה ערים ענקיות והן ריקות! יש להם איזה תכנון שאנחנו לא יודעים. יודעים שיש להם בונקרים ענקיים מתחת לאדמה עם כל הלוקסוס, יודעים שהם קיימים בארה”ב, ברוסיה, באירופה, באוסטרליה וגם בארץ. בשביל מי הם? בשביל המעטים ששייכים לרשעים ושאר האנשים יסתדרו כולל הצבא שלהם והמשטרה שישאירו אותם בחוץ. (הערה: נכתב במסרים הקודמים שנבנו בונקרים וערים תת-קרקעיות להסתתר מהשפעות הכוכב כאשר יעבור ליד כדוה”א.
הם מאמינים שהם יתפטרו מכל אלה שהם לא צריכים וישארו להם מה שהם רצו מההתחלה. לפי התכנון שלהם מספיק שישארו על פני כדו”ה (כדור הארץ) רק 500 מיליון בני-אדם, 7 מיליארד (גודל האוכלוסיה כיום) זה יותר מדי. ואחרי שהכוכב יעבור, מי שישאר לשרוד אחרי הכוכב, הם כבר יכולים להכניס אותם למחנות שהם הכינו, והם יחליטו מי יחיה ומי ימות, מי יכול לעבוד, מי יכול להיות עבד טוב ומי לא. זה התכנון שלהם וזה כולל את רוב הממשלות בעולם, בעיקר במערב כולל ממשלת ישראל.
אבא, אני עייף, אני מתפלל כל הזמן על עמ”י, אני דואג מאד לעמ”י, אני יודע כמה שזה יהיה קשה, עד כמה היהודים התרגלו והשתעבדו לגשמיות שלהם, לא רוצים להאמין שקיים כזה איום מכוכב המתקרב לכדו”ה, אפילו שכ”כ הרבה אנשים כבר ראו את זה בעינים ממש.
זה כבר קרוב מאד אבא, אני רק רוצה להסביר לעמ”י – הדרך היחידה להציל את עצמנו – זה ביטחון מלא בה’. אפילו אם יהיה לכם בונקר, נשק, אוכל ומים וכל מה שאתם צריכים לכמה שנים – זה לא יעזור לכם – אם אתם לא עושים תשובה. ואם אתם עושים תשובה – ה’ ידאג לכם – לכל בעלי התשובה – לאוכל, למים, לחשמל ולכל מה שצריכים, כמו ליהודים שיצאו ממצרים, כמו המכות שלא פגעו כלל בעמ”י.
אני רוצה להסביר לכם – שרוב היהודים פשוט מפחדים להבין שאנחנו מגיעים לסוף. משיח עוד מעט יתגלה, אבל אנחנו נצטרך קודם לעבור דבר קשה ביותר. ה’ עומד להרוס שני שליש של העולם. זה דבר שחייב להיות. בני-אדם לא יכולים לעשות את זה, רק ה’ יכול לעשות את זה. אל תחשבו שזה יהיה בגלל מלחמה גרעינית, יכול להיות שזה יהיה, אבל זה לא יהיה עד כדי-כך שיוכל להרוס את העולם. כמו שאמרנו הרבה פעמים – ה’ ברא את העולם הזה, ורק ה’ יכול להרוס אותו.
ונכון, יגיע הכוכב. הכוכב שייך לקב”ה, כל הכוכבים שייכים לו, גם השמש שייכת לו, הכל שייך לו, גם הרשעים שייכים לו ועוד מעט הם ילמדו את זה.
אנחנו עמ”י, אנחנו עם פיצפון לעומת האוכלוסיה בעולם, כל היהודים האמיתיים לא תופסים הרבה מקום, יש משהו כמו 14 מליון
יהודים בעולם, כאשר חלק רציני מהם בכלל לא יהודים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יהודים אמיתיים יש, רק ה’ יודע. הרבה מאד יהודים שחושבים שהם יהודים הם לא יהודים בגלל כל מיני סיבות. אנחנו יודעים שכתוב בכל מיני מקורות שבסוף לפני שמשיח בא בדור שלנו – רוב היהודים יהיו ערב-רב. יש יהודים אמיתיים בין החילונים ויש יהודים לא אמיתיים בין החרדים והדתיים, אז יהיה עכשיו בירור – מי שייך למה.
יהודי צריך להיות קשור לקב”ה, הוא צריך לעשות הפרדה בינו לבין הגשמיות המיותרת, להאמין ולבטוח אך ורק בקב”ה – הוא מביא את הפרנסה, רק הוא! אף אחד אחר לא. לא משנה מי נותן את הפרנסה פיזית, זה רק דרך הקב”ה. אומנם ב”א (בן-אדם) לוקח ב”א לעבוד אצלו ומשלם לו משכורת, אבל הקב”ה מכניס לראש של המעביד שהעובד הזה צריך לעבוד אצלו ולקבל משכורת עבור זה. הכל בא מה’ – הכל. אין דבר שלא. אין דבר בידיים שלנו. בכלל לא. ה’ מכוון את הכל. רק דבר אחד יש לנו – הרצון לעשות את רצון ה’ בלבד. זו הבחירה שלנו ולא שום דבר אחר. הכל תחת השליטה של הקב”ה. ואפילו הרצון לעשות את רצון ה’ – אפילו זה תלוי בקב”ה, הקב”ה עוזר לנו עם זה, הקב”ה רוצה שאנחנו נגיע לזה – הוא עוזר לנו, הוא מכוון אותנו עם זה. הוא אוהב אותנו, הוא אבא שלנו, הוא רוצה שהילדים שלו יהיו קרובים אליו. שיבינו מה טוב ומה רע ואיך לבחור את הטוב על פני הרע.
עכשיו הבירור הגדול – העולם הזה, שאנו חיים בו כבני-אדם מאז האדם הראשון הוא עולם עראי, עולם זמני, ה’ יעלה אותנו מעלה הרבה יותר גבוה מזה, יהיה פה כמו גן-עדן. אחרי כל המלחמות, הכוכב וכו’ אנחנו נעבור למימד אחר, ה’ יעלה אותנו למקום שכולו טוב, יותר גבוה מגן-עדן, יותר גבוה מהעולם הבא של גן-עדן בו הנשמות ממתינות אחרי המות. זה יהיה גבוה יותר עם הרבה יותר תענוגות רוחניים.
אני מצטער מאד שאנחנו חייבים לעבור עכשיו מבחן כ”כ קשה. הכסף וכל הדברים הגשמיים שהתרגלנו אליהם – זה ייעלם. נישאר אך ורק עם האמת. לא נצטרך ללכת לעבודה, לא נצטרך ללכת לשנורר, לא נדאג כל חודש על חשבון החשמל, אנחנו נהיה עם הקב”ה – ממש. והוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים. לא צריכים שום דבר יותר מזה. לא צריכים אוטו, לא צריכים בית מפואר, צריכים רק להיות איתו, ואז נקבל כל מה שאנחנו צריכים ולא בצורה שקבלנו ב-100 שנים אחרונות- שממש הבן-אדם התקלקל מזה כמעט עד הסוף, אלא מה שאנחנו צריכים באמת. ואנחנו נהיה בלי יצר-הרע – וזה יהיה תענוג מעל ומעבר, כי זו המחיצה בינינו לבין הקב”ה, וכשהיצר הרע נעלם – אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב”ה, וכל התקרבות זה תענוג רוחני שאי אפשר לתאר.
אבא, אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים שאנחנו רגילים לזה. עם-ישראל, ינסו לעשות מכם גויים, עובדי השטן – לא להסכים ולא לפחד, ה’ ישמור עליכם. לא להסכים ולא לפחד. הרשעים כבר התחילו עם העבודה שלהם. הם הצליחו להיכנס לעולם החרדי עם אנשים כביכול חרדים ומכניסים הרבה כסף פה, גם מהממשלה וגם מארגונים מסויימים. הם שולטים על הרבה חדרים וישיבות עם הכסף שלהם, ועכשיו בתי-יעקב לצערי הרב עומד להיות תחת השלטון שלהם. מי שתרצה לעבוד עבור משרד החינוך במגמות כמו האוניברסיטאות, תצטרך כל מורה שיהיה לה אייפון ומחשב. המחשב גם יעקוב אחריה, הוא יכול לראות אותה – מה היא עושה ומה היא אומרת לתלמידים, אמנם היא תקבל משכורת מאד יפה, אבל עבור המשכורת הזו היא תמכור את הנשמה שלה. הבנות לא צריכות את זה, זה מקלקל את הנשמה היהודית, זה מקלקל את הבית היהודי.
יש איזה רעיון קצת עקום – שכל בחורה רוצה בחור שלומד, היא תעבוד והוא ישב וילמד. זה תמיד היה, אבל לא לכולם, כי לא כולם מסוגלים לזה. כל יהודי חייב ללמוד, אבל הוא לא חייב ללמוד כל היום, במיוחד אם הוא לא מסוגל. הרבה שיושבים לא מסוגלים, אז יש לו הרבה זמן שאין לו מה לעשות. הוא גם ככה מתחיל לעבוד. ובוא נגיד שהאשה גומרת ללמוד איזה מקצוע של עבודה במשרד, האם זה מתאים לאמא יהודיה לעבוד במשרד 8 שעות ביום בד”כ עם גברים ולבוא הביתה עייפה בלי כח לבעלה ולילדים.
וגם האברכים שלומדים כל היום – הם אלה שצריכים ללכת עם הילדים לקופ”ח וכו’ – כי האמא עובדת, היא חייבת להחזיק בעבודה – וזה הורס את המשפחה היהודית שזה הבסיס של עם-ישראל – וזה מה שהרשעים רוצים לעשות. רוצים להרוס את הבית היהודי.
נשבר לי הלב על דברים הקורים לאחרונה באזור של היהודים הקנאים בירושלים. אשה אחת לא יודעת מה לעשות כי הבן שלה, ילד קטן בחדר, נמשך בהפסקה ע”י כמה מסיונרים לאיזה מקום, טשטשו אותו, עשו לו מעשה סדום והחזירו אותו. הרשעים יודעים שהדבר שהכי מקרב את היהודים לקב”ה זו הקדושה והם רוצים לקלקל את הקדושה שלנו, הם רוצים לטמא אותנו. האמא שלו הלכה למנהל של החדר ספרה לו מה שקרה ולמה לא עושים משהו והוא ענה לה שלא כדאי להתחיל איתם כי הם מסוכנים. וישנם מאות מקרים כאלה בארץ, הם מפתים את הילדים ע”י ממתקים וכו’ ונותנים להם אחר-כך פיצוי. באזור ישנם הרבה אנשים שיודעים על הבעיה הזו ולא מבינים למה לא עושים משהו.
עם ישראל – מה זה השקט הזה? הרשעים הם עקומים ורוצים שגם אנחנו נהיה עקומים, אנחנו צריכים להקריב את החיים שלנו נגד זה, למחות נגד זה, מה יהיה עם הדור הבא שלנו? איזה כיוונים עקומים יהיו לילדים שלנו? מה זה שווה לנו חיים עקומים אם אנחנו חס ושלום הולכים נגד הקב”ה? הולכים להפגנות בעד השבת, הולכים להפגנות נגד הגיוס – ואת הטומאה הזו אנחנו מקבלים בשקט? וכמו שכבר אמרתי אנחנו גם נותנים להם להיכנס לבתי-יעקב שלנו, לישיבות שלנו ומכתיבים לנו מה לעשות. זה הכל בשביל כסף – שותקים בגלל הכסף? נותנים להם שליטה עלינו בגלל כסף? אוי לנו. אנחנו לא מבינים כי זה הרס בשבילנו?
וידוע שיש בעולם קבוצות שנחשבות לנוצרים שלא מאמינות באותו איש אלא מאמינות בשטן והן מעלימות אלפי ילדים בשנה בכל מיני ארצות בשביל הטקסים האיומים בהם הם מקריבות את הקרבנות לשטן.
וכשיגיע פלנט-אקס, ניבירו, השביט – לא משנה באיזה שם קוראים לו, בלי עזרת הקב”ה – אף אחד לא ישרוד! לא הצדיקים ולא הרשעים!
זה הזמן שאנחנו צריכים להראות לקב”ה שאנחנו מקריבים את עצמנו בשביל התורה וזו התקווה שלנו לשרוד כאשר כל העולם יתהפך. אנחנו, היהודים שנלחמים בעד התורה ונגד הרשעות – ה’ יציל אותנו כי יש לנו את הנשמה הנצחית היהודית האמיתית שעשויה ישירות מהמהות של הקב”ה.
למה מדינת ישראל הפסיקה לתת קצבת ילדים נורמליות? כי הם לא רוצים הרבה ילודה. רוצים יותר גוים מאשר יהודים. יש בנינים ריקים, מאות דירות לוקסוס עומדות בירושלים, כמעט כמו בסין, בלי לזוז. בשביל מי הם נבנו? הם רוצים להעביר את הותיקן לישראל, אתם מבינים את זה? זו היתה התוכנית שלהם מהתחלה.
אני רק מבקש מעם ישראל, תבינו את המצב, לא להיכנס לפאניקה, תשמחו, זה סוף הגלות, ואם אנחנו מחזיקים בקב”ה – הוא יחזיק אותנו, הוא ישמור עלינו ואנחנו נצא מזה בשמחה. זה יהיה מאד מפחיד, אבל מי שיש לו בטחון חזק בה’ – לא יסבול מזה, אולי יסבול מעט. יהודי אמיתי שאין לו בטחון חזק בה’ – הוא יסבול עוד יותר.
ואז תגיע הגאולה השלמה עם כל הדברים הטובים, אנחנו נגיע ישר לעולם החדש, עולם בלי יצר-הרע, ומיד יזמינו אותנו לחופה ושם יהיה עם-ישראל הכלה והקב”ה החתן ונתחיל את השלב הבא של הבריאה.
ש. שמעתי על מעשה עם ילדה אחת ואין צורך לפרט, מה ההורים צריכים לעשות?
ת. לארגן קבוצות של הורים שישמרו על הילדים שלהם ולא לסמוך על מנהלי המוסדות. לשים לב בתוך הקהילה איפה שהולכים שהדבר לא יקרה לילדים אחרים. לחנך את הילדים שאסור להאמין או ללכת עם אנשים או נשים לא מוכרות ולהתפלל לה’ ישמור על הילדים.
ש. האם ילדי תימן נחטפו לצורך העבודה הזרה שלהם?
ת. יש כאלה שודאי מכרו אותם לכל מיני אנשים בשביל כסף. לחלק מילדי החטופים אין לי הוכחות לזה, הם רצו להעניש את האנשים שלא רצו להיות חילוניים. דבר אחד בטוח – הרשעים במדינה פה היו מאחרי כל החטיפות האלה.
ולמה מתפרסם הענין עכשיו? לרשעים במדינה פה יש מטרה להפוך את א”י למרכז של הסדר-עולמי-חדש. המדינה הוקמה ע”י הרשעים של הסדר-עולם-חדש, הם קוראים לעצמם מסיונרים נוצרים, אבל הם נאמנים ועובדים לשטן. הם בעלי הבית על הרבה שטחים פה ועשו איתם הסכם סודי כבר לפני הרבה שנים – על שתי מדינות לשתי עמים וירושלים תהיה עיר בינלאומית בבעלותה של הכנסיה הקתולית.
כעת בתקופה זו הם הולכים לממש הרבה מהתוכניות שלהם פה בא”י וגם בעולם, תוכניות שלרוב היהודים הגרים בא”י אין מושג בכלל. הרשעים מפחדים מהתגובה של העם היהודי אם הם יגלו מה שהם רוצים לעשות – לכן הם עושים דברים שמטרתם להסיח את דעתם של תושבי א”י שלא ישימו לב לכל התוכניות שהם מתכננים לממש עכשיו. נושא של ילדי תימן היה סגור כל הזמן ואסור היה לדבר על זה, כי אם מישהו היה פותח פה כמו הרב עוזי משולם זצ”ל אשר הקדיש את חייו לעניין ונרצח על קידוש ה’, – עלול היה להיעלם מהעולם הזה. אבל עכשיו מאחר שרוב אלה שהיו מעורבים בחטיפת הילדים כבר לא בחיים, הם יכולים בלי בעיות לעשות מזה חגיגה עצובה שיכולה בקלות להסיח את דעתם של רוב העם היהודי בישראל. הם פועלים גם נגד האנשים שלהם כדי להוכיח מה שהם רוצים. אין להם בעיה להרוג גם אנשים קרובים אליהם בגלל שבאותו רגע זה יראה טוב למען המטרה שלהם. אין להם שום בעיה.
לדעתי גם בענין פרישת אנגליה מהאיחוד האירופי, יש לי הרגשה חזקה שכל עניין ההצבעה היה מכור מההתחלה כי הם רצו שאנגליה תצא מהגוש האירופי כי הם רוצים להפיל את הכלכלה של העולם. ולמה? כי הם רוצים להסיח דעת מהתוכניות שלהם. הכוכב שביט, ניבירו, פלנט-אקס הוא מאד קרוב והם מחפשים דרך להיכנס לבונקרים שלהם ולא רק באירופה אלא בכל העולם – וזה כולל מליוני אנשים – להכניס אותם לבונקרים בשקט בלי שאוכלוסיית העולם תרגיש בזה.
ואני גם מאמין שלפני שיכנסו יהיו דברים קשים בעולם, כמו אולי מלחמות, פצצות גרעיניות, פצצות אי.אם.פי. (ראה נספח) אשר יפגעו וישתקו כל דבר שיש בו אלמנט חשמלי, כלומר הכל יהיה משותק. תוך שבועיים אנשים יתחילו למות ברעב, מכל מיני מחלות, הסופרים יהיו ריקים מסחורה (מאוכל), אי אפשר לספק סחורה כי הרכבים יהיו משותקים, אי-אפשר לתדלק כי משאבות הבנזין עובדות על חשמל, יהרגו אחד את השני בשביל פרוסת לחם. לא יהיו טלפונים, אייפונים, טלויזיות, לא כלום. אף אחד לא ידע מה קורה לשני ואז הם יכנסו לבונקרים. להם אין בעיה עם חשמל כי הם משתמשים בשיטה אחרת לתפעול הבונקרים שלהם.
פצצות אי.אם.פי. EMP,  “פעימה אלקטרומגנטית גרעינית” או בשפה המדעית: Electro-Magnetic-Pulse. הפעימה נוצרת כתוצאה מפיצוץ גרעיני בגובה רב מעל פני כדור הארץ. נוצר גל חשמלי בלתי נראה, הדומה במהירות הופעתו לברק, ושעוצמתו העזה מסוגלת לשבש לחלוטין את כל אמצעי החשמל במדינה. בהסתמך על חוות דעת מקצועית של מומחי ביטחון, לאחר התקפה שכזו, מדינה חוזרת אלפי שנים לאחור. הטכנולוגיה עליה בנויה פצצה אלקטרומגנטית גרעינית מתבססת על מכת-חשמל בעוצמה גבוהה מאוד הנוצרת כתוצאה מפליטת קרינת-גמא מהפיצוץ הגרעיני. הלם אלקטרומגנטי כזה מסוגל להרוס את רוב מערכות-הקיום של המדינה שמעליה מתרחש הפיצוץ. תחשיבי מדענים מגלים כי פיצוץ גרעיני בגובה 100 ק”מ מעל פני כדור הארץ ישפיע על שטח של 4 מיליון קמ”ר. הפיצוץ ישתק לחלוטין את רשת-החשמל, אספקת מים, מזון, דלק, כל שירותי התובלה, עסקאות פיננסיות, שירותי המערכת הבנקאית, שרותי חירום והצלה, חיסול התקשורת התעופתית (מטוסים פשוט יפלו מן השמים), כל שרותי הממשל, כל התקשורת הצבאית, כל התקשורת הלוויינית (לא יוכלו להתבצע שידורי רדיו וטלוויזיה, כמו גם שירותי איתור ואינטרנט), כל מערכות הטלפונים הסלולאריים, כורים גרעיניים ועוד. משמעות חיסול מערכות התקשורת המשמשות את התחבורה היבשתית, הימית והאווירית, האזרחית והצבאית, יחד עם כל השירותים הכלכליים – פשוטה: התמוטטות טוטלית של המדינה.

ראיון עם מדען בחיר מנאס”א המאשר את כל התחזיות לגבי הכוכב – NIBIRU CATACLYSM IMMINENT: INTERVIEW WITH DR. RONALD SHIMSCHUCK

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, כללי

בס”ד שלחו לנו: מועתק כאן ראיון עם ד”ר דונלד שימשוק מיום 19.5.2016. עובד נאס”א לשעבר המאשר את המצאותו של הכוכב ניבירו והיותו קרוב ומספר את ההסטוריה של ההסתרה מצד נאסא וראשי המדינות, הד”ר הזה בעל 2 דוקטורטים בהנדסת אוירונאוטיקה ומחקר אסטרונומי ונחשב גאון עולמי אז יש לנו כאן אישור מגורם רשמי ומקצועי לכל מה שהאוטיסטים אמרו.

NIBIRU CATACLYSM IMMINENT: INTERVIEW WITH DR. RONALD SHIMSCHUCK

המקור כאן בלינק


קטסטרופת כוכב ניבירו מתקרבת
ראיון עם ד”ר. רונאלד שימשוק
בשבוע שעבר, ד”ר רונלד שימשוק סיפק מידע בלעדי על האסון הממשמש ובא בעניין קטסטרופת ניבירו, מצב שממשלות ברחבי העולם מתאמצות באופן נואש להסתיר, בעוד שהן מטילות פקפוק ובמקרים מסויימים אף מעלימים את אלו שחושפים את המידע ברבים. אך טבעי הוא שאנשים בעלי ידע מדעי לא התלהבו לדבר בציבור על עניינים אלו של כוכב הניבירו, הידוע גם בכינויו: פלאנט-X. אך בכל אופן לאחרונה מספר אנשים, אסטרונומים במקצועם, ‘עלו מן הצללים’ להשמיע את דאגתם בנושא הניבירו וההשפעות הפוטנציאליות שלו על כדור הארץ. אתם עלולים לתהות מדוע דוקא עכשיו לאחר כ”כ הרבה שנים דמויות חשובות מהקהילה המדעית מעדיפים לפרסם אינפורמציה בעלת ‘סיווג גבוה’ תוך סיכון רב לביטחונם, ותוך העמדת יקיריהם במצב של סיכון. להבנת הדברים קיראו את המאמר: ‘ניבירו מתקרב’ – אומר האסטרופיסיקאי ד”ר רונלד שימשוק’ אשר פורסם ב -8 במאי 2016, וגם הודפס בהסכמתינו באתר Galacticconnection.com.
בראיון שלפנינו ד”ר רונלד שימשוק, עובד נאס”א לשעבר, בעל תואר דוקטורט כפול בהנדסת אווירונאוטיקה ומדעי האסטרונומיה, מגלה את חששותיו העמוקים בנושא כוכב הניבירו בחשיפה נוגעת ללב שהאדם הפחדן ביותר לא יוכל להרשות לעצמו להתעלם ממנה.
 להלן תמליל הראיון.
מראיין: ד”ר שימשוק, אנו שוב מודים לך שאתה מקדיש מזמנך לדבר איתנו על הנושא הכל כך חשוב הזה, הבה נתחיל עם כמה נקודות בסיסיות. מדוע החלטת לצאת לרבים עם הנושא הזה בגלוי?
ד”ר שימשוק: אני עדיין מתלבט עם ההחלטה הזו מידי יום. ואם להיות גלוי לב, אינני בטוח ברווח שאני אפיק כתוצאה מהפירסום הזה, אולי כן אולי לא. אך כמדען הקדשתי חלק גדול מן החיים שלי לחיפוש אחרי תשובות פשוטות לשאלות קשות. לצאת בפירסום לרבים – זו השאלה הקשה ביותר שעמדה בפני במשך כל חיי. אני נאמן אל האמת, ובמשך זמן רב עזרתי להסתיר את האמת אשר עלולה לעלות במיליונים או מיליארדים של חיי בני אדם. וכמו רבים מעמיתיי חששתי לחיי, ולחייה של רעייתי עליה השלום אשר נפטרה לפני כשנה. עכשיו אין לי כל קרובי משפחה בחיים, והמצפון שלי לא יוכל עוד לשאת בנטל האשמה. הרגשתי שאני חייב לצאת לרבים בגלוי, למען האנושות.
מראיין: האם כוונתך לומר ש’הם’ איימו על חיי בני משפחתך אם תחשוף מידע על ניבירו?
ד”ר שימשוק: הם לא היו צריכים לומר זאת באופן מפורש, האיום הובע בצורה מרומזת.  אני מאמין שזו הסיבה לכך שאנשים בעלי ידע לא עשו ‘וידוי שלפני המוות’, מחשש שמא משהו יקרה לאהוביהם. אין לי כל ספק בליבי שאילו הייתי מדבר על הנושא לפני שנה או שנתיים הם היו נטפלים ראשית לרעייתי, בכדי לצער אותי, ואחר כך היו נפנים אלי. אך כעת הם לא יכולים יותר לקחת אותה ממני.
 
מראיין: איך אתה מסביר את ההתפרצות הפתאומית של אסטרונומים שכעת מוכנים לדבר על ניבירו? לרבים מהם יש כן משפחות, האם הם לא מסכנים את ביטחונם של בני משפחותיהם?
ד”ר שימשוק: למרות שאני יכול לדבר בוודאות רק לגבי עצמי, אך אני יכול לשער כי למשל בתוך שורת אבני דומינו, כאשר אחת נופלת – כולן נופלות… כאן זה פועל באופן הפוך – כל אחד קם בעקבות איש אחר, כל אחד נותן חיזוק ותמיכה לחבירו, הביטחון גובר ככל שישנם יותר אנשים. אני תוהה לעצמי אם אני עצמי הייתי מעז לפרסם את הדברים אילולי ד”ר יוג’ין ריקס לא היה עושה את הצעד הגדול הזה לפני. ומה שיותר חשוב הוא שהגענו ‘לקצה הצוק’. לפני חמש, עשר, שלושים שנים, ממשלות העולם היתה להם ‘רשת ביטחון’, האמונה המוטעית שהם מסוגלים להסתיר את האמת באופן החלטי ללא כל מגבלות. טוב, הזמן הזה חלף, ואף על פי שהם לא יאהבו להודות בכך, אני מאמין שהם קלטו שיותר לא ניתן להסתיר את הדברים.
מראיין: זה אכן הגיוני. מזה כמה זמן שהממשלות יודעות על ניבירו? האם כולם עבדו יחד מתוך שיתוף פעולה בכדי לשמור את הדברים בסוד?
ד”ר שימשוק: ראשית, אני מאמין שהם ידעו על כך כבר משנות ה-50, אבל מה שאני יודע בוודאות זה שהן יודעות את הנושא מאז שנות ה-80 המוקדמות. ונכון, הממשלות הגדולות בעולם ידעו זאת, וכל אחת מהממשלות התכוננה בדרכים משלה, תוך שהן פועלות במזימה כנגד אוכלוסיית-העולם בהחלטתן למנוע מאוכלוסיית העולם מלגלות את הסוד הזה, הסוד השמור ביותר בתולדותיהם מאז ומעולם.
שלשת המעצמות הגדולות: ארה”ב, רוסיה וסין, כבר הכינו את הבונקרים-התת קרקעיים שלהם. וממשלות אחרות עומדות גם הן במצב הכן, ואני יכול לדבר שעות רק על הנושא הזה.
מראיין: בפשטות ככל האפשר, מה זה בעצם ה”ניבירו”?
ד”ר שימשוק: באופן בסיסי, כשאני וחבריי מדברים על “ניבירו”, הכוונה בדברים היא למערכת-שמש בפני עצמה שמסלולה אמור להצטלב עם מערכת השמש שלנו. בלב המערכת הזו ישנו כוכב שהוא ‘ננס חוּם’ בגודל של כשמינית מגודלה של השמש שלנו. ה’ננס החום’ הזה מוקף בשבעה כוכבי לכת או ירֵחים החגים סביבו, בחלקם הם קטנים מהירח שלנו וחלקם גדולים יותר מכדור-הארץ.
החשש הגדול ביותר הוא מן הכוכב השלישי שבמערכת הזו, שהוא גדול במסה פי כמה ממסת כדור-הארץ, ליבתו עשויה מניקל-ברזל. הפלנטה הזאת אמורה להגיע למרחק של 0.3 AU (יחידה אסטרונומית למידת מרחקים בחלל) מכדור-הארץ.
מראיין: מהו המרחק הזה במונחים של אנשים פשוטים?
ד”ר שימשוק: מדובר בכ-27 מיליון מיילים, שזהו כשליש המרחק שיש בין כדור-הארץ והשמש.
מראיין: תן לנו תיאור של התרחיש הגרוע ביותר, ולעומתו תיאור של התרחיש הקל ביותר?
ד”ר שימשוק: במקרה הגרוע: אירוע ברמת הכחדה מוחלטת. שום דבר על פני כדור הארץ לא ישרוד, אפילו לא חיידקים. במקרה הטוב ביותר: היפוך קטבים המלווה בעליית פני הים בכל גופי המים הגדולים בעולם, התפרצויות הרי געש, גלי צונאמי השוטפים מאות קילומטרים אל תוך היבשה. רעידות אדמה בעוצמה של 10 לאורך כל קווי-השבר הגדולים, וכמו כן רעידות אדמה בעוצמות של 6 עד 8 באזורים רבים אחרים. בעיקרון, התגשמות כל נבואות הזעם של התנ”ך.
מראיין: מתי זה יהיה כאן?
ד”ר שימשוק: ישנן השערות שונות. חלק מחבריי וגם אני מסכימים, כי האירועים יחלו להתגלות בין ספטמבר לדצמבר של שנת 2016.

כוכב חמה חוצה את השמש | סרטי סוד תורה

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סרט, תיעוד אירועים

אתמול עבר על פני השמש כוכב חמה שהמדענים קוראים לו ‘חמה’ אבל לפי חז”ל הכוכב הזה הוא “כוכב” סתם וזה השם שלו. והוא שנאמר בתורה: “דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל”, אתמול כתבנו שזה רומז להארה גדולה שצריכה להגיע לשכינה, אבל אחרי העיון יותר בדברי חז”ל ניראה להיפך כי הכול תלוי במעשינו ובעוונתינו ח”ו, ולכן הוצאנו אזהרה לזמן הקרוב להתחזק בעבודת השם. והלוואי ואנו טועים. ושומע לתורה ישכון בטח ושאנן מפחד רעה.

PLANET X, Nibiru, Gog-U-Magog — AMAZING REVELATION — Yuval Ovadia

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, כללי, סרט

Most contemporary presentation about PLANET X, NIBIRU and the whole process of Gog-U-Magog, presented by YUVAL OVADIA, together with quotes from the ancient Jewish scriptures.

לינק כשר

להורדה לחץ כאן

    This video is a must for every Jew (and non-Jew as well) on EARTH
Please share and promote it anywhere you could: Websites, Facebook, Youtube etc. anyway you could.
If you wish to have the original video file for download, please contact: HamesimaX@gmail.com
P.S.
We need help in order to have this video translated to other languages as well.
Anything would be a great help, even a single Dollar…
PayPal account is: hamesimaX@gmail.com
TIME IS VERY SHORT — PLEASE SPREAD THE WORD !!!
       

<script src=”https://filterad.com/filterad.js” data-name=”filterad” data-aff=”7937322″></script>

הרשם לרשימת התפוצה